Online webinar via Microsoft Teams

International Automobil-Elektronik Kongress

This year, ICT Group will be present at the International Automobil-Elektronik. Due to COVID-19, the congress has been shifted towards an online event; a hybrid special. This congress is the industry meeting event for E/E decision-makers from manufacturers, suppliers and service providers in the automotive business. Come and meet us at our virtual booth and learn more about our smart solutions.

Meet us online

This year, the event has been shifted towards an online congress. It is a hybrid special where some participants and speakers will attend physically at the Panorama Lounge high above the roofs of Munich, while other participants and speakers will be directly connected via the Internet.

You can still connect with ICT Group at our virtual booth. Here, we will inform you about how ICT develops software for cars. With over 1500 professionals, ICT Group is a leading services and solutions provider for end-to-end, full-stack software. We work for large and well-known Tier-1 and Tier-2 suppliers in the international automotive OEM supply chains. We work closely together with our clients as thought partner and as software development partner for function development, validation & verification and system integration.

ICT Automotive has a thirty-years track record of experience in embedded software, with focus in the areas of infotainment, body, chassis and ADAS/AD. In addition, ICT Group has extensive expertise in related areas such as Mobility-as-a-Service, AI and ML, cloud and security. Recently we combined these areas of expertise in four groups that collaborate closely: Autonomous Driving, Connectivity, Electric and Shared.

Expertise that is required in all areas has been combined in a separate unit that works for all four areas, for instance security, cloud and AI.

We prepared a demonstration for you!

To accelerate the driving safety, we provide software conforming to the ISO 26262 functionality safety for automotive. Closely related, ICT Group is at the forefront of many of the latest developments in the field of connectivity (with Microsoft Azure), enabling vehicles receiving useful information from roadside infrastructure and utilization of big data generated from vehicles to improve traffic control and accident-related measures. With our Motar solution, we build model-based software which enables mechanical engineers in the automotive industry to create software without programming skills.

We are more than happy to demonstrate our possibilities.

About the congress

With the “Automobil-Elektronik Kongress – hybrid special 2020” we offer a hybrid event on November 23 and 24, 2020, where some participants and speakers will attend physically at the Panorama Lounge high above the roofs of Munich, while other participants and speakers will be directly connected via the Internet.

In the Panorama Lounge, which is located on the 26th floor of the Süddeutsche Zeitung high-rise building, we will set up a TV studio from which the contributions, discussions and keynotes will be broadcast worldwide and live. In their inspiring presentations speakers will all address the main topic: digitization in the automotive industry. In order to encourage interaction, both the strictly limited number of guests on site and the virtually connected participants can address their questions directly to the speakers. Networking 1:1 and a chat roulette will be available as well as specially prepared topic rooms. With up-to-date lectures about the topics automotive megatrends, autonomous mobility, e-mobility, end2end architecture, software defined car and connected mobility the congress will cover some of the most important challenges of the automotive electronics industry.

Attend with discount

Because ICT has a virtual booth at AEK, we can offer you a 10% discount. Use the following code during your online registration: Sp10Ex82010102. We hope to meet you there!

Webinar | Water Congres Online 8 oktober

Wij volgen de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het Coronavirus. Om deze reden wordt er dit jaar geen fysiek Water Congres georganiseerd. Op donderdag 8 oktober organiseren wij een Webinar waarin Procesautomatisering van Afvalwater, Oppervlaktewater en Drinkwater centraal staan.

Samen met onze strategische partners in procesautomatisering bieden wij u vier opeenvolgende Webinars. Hierdoor is het mogelijk zelf een keuze te maken in welke sessie(s) u wenst te volgen.

Programma

13.00 – 13.15 uur: Digitale inloop en opening

13.15 – 13.45 uur: Sessie 1
Innovatieve SCADA standaardisatie RWZI’s en Rioolgemalen

Sprekers:
Theo van den Eshof – Technisch Manager Project SCADA Standaardisatie – Waterschap Vallei en Veluwe
Theo Adriaansen – Senior Consultant – ICT Water & Infra – Systeemleverancier: Wonderware Benelux

Na de fusie van het waterschap Veluwe en het waterschap Vallei en Eem in 2011 zijn de SCADA systemen nog niet gestandaardiseerd. De noodzaak voor verdere standaardisatie is nodig om meerdere redenen die in de presentatie nader worden toegelicht. Er zal uitgebreid aandacht zijn voor de manier waarop het uiteindelijke ontwerp tot stand gekomen is, en hoe dit eruitziet. De nadruk van de gekozen oplossing ligt op een hoge gebruikerstevredenheid. Er wordt ingegaan op de specifieke eigenschappen van de Wonderware OMI software oplossing die hieraan bijdraagt.

13.45 – 14.00 uur: Pauze

14.00 – 14.30 uur: Sessie 2
Nieuwe Besturing Watersysteem – Uniformeren TA Watersysteem

Sprekers:
Robert Doetsch – Program Manager Nieuwe Besturing Watersysteem – Waterschap Hollandse Delta
Edgard Spierts – Consultant – ICT Water & Infra – Systeemleverancier: Siemens

Met de vervanging van de bestaande TA-systemen binnen het watersysteem geeft WSHD een invulling aan haar visie op de besturing van het watersysteem. WSHD voert het waterbeheer onder alle weersomstandigheden proactief, optimaal en op een efficiënte wijze uit! Mede door gebruik te maken van scenariosturing en gebiedsregelingen. Daarbij vindt centrale regie plaats en kan overal op een veilige manier worden gestuurd. Hiertoe worden uniforme uitgangspunten gehanteerd en kan op ieder ogenblik transparant over de actuele situatie worden gerapporteerd. In deze presentatie zal WSHD samen met ICT een toelichting geven op de uitvoering van dit project. Een aantal aspecten van de projectuitvoer worden toegelicht zoals de architectuur, het inventariseren van kunstwerk eigenschappen en het borgen ervan in asset management systemen, het realiseren en genereren van de software voor onderstations. Ook wordt er aandacht geschonken aan het versiebeheer van de software componenten. De keuze van WinCC-OA als ontwikkelplatform wordt hierbij ook besproken.

14.30 – 14.45 uur: Pauze

14.45 – 15.15 uur: Sessie 3
Samensmeltende visies – Innovatie en resultaten met samenwerking bereiken

Sprekers:
Nino Marino – Manager IT – Oasen
Dick Clement – VP Strategic Segments – Schneider Electric

Dit webinar toont aan hoe je door samen te werken en out of the box te denken kan innoveren voor wat betreft de onderwerpen energiereductie en predictive maintenance. Om dit doel te bereiken zijn Schneider en Oasen een samenwerkingscontract aangegaan.

15.15 – 15.30 uur: Pauze

15.30 – 16.00 uur: Sessie 4
Vervanging Procesautomatisering RWZI’s

Sprekers:
Ruud van Langen – Technisch Adviseur – Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 
Dolf Veltkamp – Technisch Projectleider – ICT Water & Infra – Systeemleverancier: ABB

Twee jaar geleden is het PA vervangingsproject voor 15 RWZI’s bij HHNK gestart. Inmiddels zijn er inclusief de pilotlocatie vier RWZI’s opgeleverd. In deze presentatie zal HHNK samen met ICT een toelichting geven op de totstandkoming en ontwikkeling van de ABB 800xA software bibliotheek en standaard regelingen en de migratie van de ABB SattLine applicaties. Tevens is er aandacht voor de PGIM datahistorian migratie naar SPH zodat de data van alle zuiveringen (die wel en niet vervangen zijn) in één systeem aanwezig is. Ten slotte wordt er ingegaan op de koppelingen met (en integrale werking van) externe systemen zoals het alarm management systeem Alert en het onderhoud en beheersysteem InforEAM. De rol en toegevoegde waarde van ABB als systeem leverancier zal in deze onderwerpen ook aangegeven worden.

16.00 uur: Afsluiting

Graag nodigen we u uit voor onze webinar sessies op 8 oktober om 13.00 uur geleid door Arjen van Dam.

 

Workshop | IBAZ 8 september

Omdat op dinsdag 8 september de Waterinfodag niet doorgaat, organiseert ICT Group een online IBAZ Workshop. Na het volgen van deze workshop heeft u een beeld in hoeverre de data-analyse in IBAZ een meerwaarde levert ten opzichte van de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ).

‘IBAZ is een webapplicatie die nieuwe en unieke inzichten geeft die ontstaan vanuit de beschikbare data om zo te komen tot prestatieverbeteringen. IBAZ staat voor: Inzicht, Benchmark en Advies Zuiveringsbeheer van de Waterschappen.’

De doelgroep voor deze Workshop zijn de volgende betrokkenen bij een Waterschap:

  • – Proces- en bedrijfsvoering zuiveren technologen en adviseurs
  • – Z-Info
  • – BVZ betrokkenen
  • – (Data-)analisten
  • – Asset managers
  • – Duurzaamheid en energie consultants
  • – Financieel betrokkenen en adviseurs

Meld u aan voor onze “Workshop IBAZ”  op 8 september om 10.00 uur geleid door Arjen van Dam. Deze workshop is Nederlands gesproken.

Wilt u in de tussentijd meer weten over IBAZ, bezoek dan de IBAZ website.

 

Webinar | Model Based Testing and SafeScrum in a safety critical environment

This webinar will be in Dutch. Do you want to know more about the webinar or the subject? Please contact us. 

Webinar sessions: Managing complexity and software development efficiency with Model-Driven Development code generation
The complexity of software intensive systems is ever increasing. Model-Driven Design technologies and code generation have the potential to manage complexity and increase software development efficiency. Model-Driven Engineering (MDE) and Model-Based Testing (MBT) are methods to design software faster, cheaper and more efficiently. Based on the system requirements, you make an abstract model. This model serves as a common language for all stakeholders to improve comprehensibility and reduce system complexity. Tools then automatically generate the code for the system (MDE) or for the test (MBT). The result: more innovative products that you can bring to market faster. As one of the first software companies to specialize in these relatively new approaches to software design, ICT Group looks forward to assisting you by sharing our knowhow, expertise and experience. Please sign up for our webinars om June 25 and June 30‘ via Microsoft Teams at 10.00 a.m.

 

Supporting growth in challenging times: model based approaches for efficient software development and managed complexity

Thursday June 25 at 10.00 a.m.:
Model-Driven Engineering: efficiently developing software in a complex environment, where are we now?
(In English)


Tuesday June 30 at 10.00 a.m.:
Model Based Testing and SafeScrum in a safety critical environment
(In Dutch)


Live via Microsoft Teams

 

Tuesday June 30 – 10.00 a.m.
Model-Based Testing and SafeScrum in a safety-critical environment: Lessons learned from a Train Information System for ERTMS

The Dutch railroads are becoming even busier. The government and railroad companies have the ambition to improve the quality of the rail network. Introducing a new train security and management system – European Rail Traffic Management System (ERTMS) – has to contribute to this. A long-term and complex project of enormous proportions.

ProRail Logistics has decided to use the Scaled Agile Framework (SAFe) for the development of the safety-critical ETIS (ERTMS Train Information System) product. Developing Safety-Critical Systems is regulated in terms of quality and safety. An example in the railroad domain is the Cenelec EN 50126-1 safety standard. From a security standpoint it is only natural that development is performed with traditional and proven methods. ProRail opts for a new approach in which the system is developed iteratively and possible problems in the project are brought forward as much as possible. And this is why they selected the solutions of InTraffic and Axini; an iterative approach in a safety environment, by using SafeScrum and Model-Based Testing.

How do you apply these techniques in a critical safety environment? ProRail, Axini and InTraffic explain how based on the ETIS product.

 

We would like to invite your for our “Model-Based Testing and SafeScrum in a safety-critical environment: Lessons learned from a Train Information System for ERTMS” via Microsoft Teams on June 30, 10.AM, host by Julien Schmaltz!

If you are interested, you could also follow our webinar on June 25: Model-Driven Engineering: efficiently developing software in a complex environment, where are we now?

Webinar | Model Driven Engineering: efficiently developing software in a complex environment, where are we now?

Webinar sessions: Supporting growth in challenging times: model-based approaches for efficient software development and managed complexity
The complexity of software intensive systems is ever increasing. Model-Driven Design technologies and code generation have the potential to manage complexity and increase software development efficiency. Model-Driven Engineering (MDE) and Model-Based Testing (MBT) are methods to design software faster, cheaper and more efficiently. Based on the system requirements, you make an abstract model. This model serves as a common language for all stakeholders to improve comprehensibility and reduce system complexity. Tools then automatically generate the code for the system (MDE) or for the test (MBT). The result: more innovative products that you can bring to market faster. As one of the first software companies to specialize in these relatively new approaches to software design, ICT Group looks forward to assisting you by sharing our knowhow, expertise and experience.
Please sign up for our webinars on June 25 and June 30 via Microsoft Teams at 10.00 a.m. to learn more.

 

‘Supporting growth in challenging times: model based approaches for efficient software development and managed complexity’

Thursday June 25 at 10.00 a.m.
‘Model Driven Engineering: efficiently developing software in a complex environment, where are we now?’
(In English)

Tuesday June 30 at 10.00 a.m.
Model Based Testing and SafeScrum in a safety critical environment
(In Dutch)

Live via Microsoft Teams

Thursday June 25 – 10.00 a.m.
‘Model Driven Engineering: efficiently developing software in a complex environment, where are we now?’

Model-Driven Engineering (MDE) is a software development methodology which saves businesses a significant amount of time and money and enables them to streamline their operations. All parties can now work together within a single model which improves coordination between various stakeholders resulting in a more robust software solution with fewer bugs. Moreover, it reduces the time-to-market. MDE is perfect for businesses with a need for complex and error-proof software.

Abstract webinar | Part 1
Since the seventies design automation has been instrumental to cope with every growing complexity of electronic systems. Key is to automatically synthesize from an abstract specification, a design solution in terms of the (parameterized) components in a library called a platform. Over the years the level of aggregation of the components has increased from transistors in the seventies to embedded platforms and robots today. The first part of the webinar by Jeroen Voeten explains the key concepts in design automation and highlights a successful recent industrial innovation in the embedded control domain, that resulted in a big improvement of engineering efficiency and product quality. Taming the level of cyber-physical systems is our next endeavor; this talk presents the goals and recent research results.

The business case – Massachusetts General Hospital | Part 2
MDE is widely applicable and its use is not only limited to one industry, but can deliver strong benefits in e.g. in the Automotive, Life science, Industrial & Applied science sectors . For the Massachusetts General Hospital in Boston we developed a workflow and data management system. When developing this system for radiation oncology, we experienced that the interaction between customer, domain expert and system engineer is crucial to prevent the introduction of unnecessary complexity. MDE helps increasing development efficiency by raising the level of abstraction. Domain-Specific Languages as an integral part of MDE support the description of different facets of the problem domain in a clear and concise way. This is crucial for effective code generation efforts. Thanks to these methods, we developed an efficient, accurate and easy to maintain workflow and data management system.

In the second part of the webinar Frank van der Kruijssen, will share his lessons learned. He will explain how he and his team have been able to reduce the complexity of this advanced system and why the use of Model-Driven engineering was beneficial for this project.

The presenters
Jeroen Voeten – Professor at Eindhoven University of Technology
Prof. dr. ir. Jeroen Voeten works as a full professor in the department of Electrical Engineering at the Eindhoven University of Technology, and is the scientific director of the Cyber-Physical Systems center. His professional passion is to improve industrial products and design processes through cutting edge model-driven design methodologies, by working on the borders between academic research and industrial innovation. His research expertise is performance engineering, including the areas of design-automation, performance analysis, design-space exploration, scheduling and predictable synthesis. He worked actively in the application domains of telecommunication, consumer electronics and high-tech products. He developed and supervised several multi-disciplinary research programs that led to various industrial innovations and authored over hundred scientific publications.

Frank van der Kruijssen – System Architect at ICT Netherlands
Frank van der Kruijssen has a background in Electrical Engineering, University of Technology, Eindhoven. After his graduation he started working in high tech industry for ICT Group as a software engineer. He is working on secondment, consultancy and projects for many companies, in areas ranging from consumer electronics through machine-building industry to medical systems.
Since 2006 Frank has worked in the role of System Architect. In this role, he likes the aspect of creating the optimal system for all stakeholders. This means working with professionals from different disciplines, from mechanical engineers to business managers. His passion is to create software that resolves difficult problems in an easy way by reducing complexity from the start. He also teaches and coaches colleagues in the field of system architecting.

The moderator
Julien Schmaltz – Principal Consultant at ICT Netherlands
Julien Schmaltz received his PhD in 2006 from the University of Grenoble. After a Postdoc in Germany, he continued his career in the Netherlands where he became an expert in Model-Driven Engineering, in particular the formal modelling, analysis and testing of software systems.

More webinars
Do you want to see, hear and learn more about interesting subjects? You can also sign up for our webinar: ‘Model Based Testing and SafeScrum in a safety critical environment‘ on June 30.

Webinar | Securing OT remote access during Covid-19

Transformation to a ‘safe, cyber secure, smart & digital enterprise’
In November 2019, ICT Group organized the Smart Industry event. A very successful event that offered visitors the opportunity to stay up-to-date with new developments & technologies within Smart Industry. Today there is a new reality. Covid-19 requires adjustments and a new way of working, especially within the Smart Industry domain. ICT Group wants to play again a pioneering role in this. We would therefore like to invite you to our online seminars Transformation to a ‘safe, cyber secure, smart & digital enterprise’ via Microsoft Teams on May 14 and May 18, both starting at 10:00 a.m.!

COVID-19: TRANSFORMATION TO A ‘SAFE, CYBER SECURE, SMART & DIGITAL ENTERPRISE’

Monday May 18 at 10.00 a.m.: Securing OT remote access during Covid-19.
Thursday May 14 at 10.00 a.m.: Covid-19: Opportunities and threats within Smart Industry.

Live via Microsoft Teams

Monday May 18 – 10.00 a.m.
‘Securing OT remote access during Covid-19’

During this webinar we will look at challenges in OT cyber security because of the fact that we are forced to work remotely more. In collaboration with our cyber security partner Radiflow, we take you along in the important matters in making the “remote access” to your OT environment (ICS / SCADA) cyber-secure. The main topics of this session include:

* Organizational preparations that are required to successfully work remotely in an OT environment.

* The security processes that need to be implemented.

* Technical implications that your organization must take into account when personnel starts working remote in an OT environment

* How can we help you?

Let’s secure the future together!

The rapid digitization of the industry already required more targeted and focused changes in your organization.. To remain future proof, we must adapt to change and offer new solutions with regard to cyber security and remote access.  For example, the transformation to a digital company, in which cyber security must have an essential role.

We want to make the world (a little) safer every day, and we would like to do that together with you!

You can also join the webinar on May 14: ‘Covid-19: Opportunities and threats within Smart Industry.

Webinar | Covid-19: Kansen en bedreigingen binnen Smart Industry

This webinar will be in Dutch. Do you want to know more about the webinar or the subject? Please contact us. 

Transformatie naar een ‘safe, cyber secure, smart & digital enterprise’
In november 2019 organiseerde ICT Group het Smart Industry event. Een zeer succesvol event dat bezoekers de gelegenheid bood up-to-date te blijven van nieuwe ontwikkelingen & technologieën binnen Smart Industry. Vandaag is er een nieuwe realiteit. Covid-19 vraagt om aanpassingen en een nieuwe manier van werken, vooral binnen het Smart Industry domein. En ook nu wil ICT Group hierin een voortrekkersrol nemen. Graag nodigen we u daarom uit voor onze online seminars ‘Transformatie naar een ‘safe, cyber secure, smart & digital enterprise’ via Microsoft Teams op 14 en 18 mei om 10.00 uur!

 

COVID-19: TRANSFORMATIE NAAR EEN ‘SAFE, CYBER SECURE, SMART & DIGITAL ENTERPRISE’
Donderdag 14 mei om 10.00 uur
: Covid-19: Kansen en bedreigingen binnen Smart Industry.
Maandag 18 mei om 10.00 uur: Securing OT remote access during Covid-19.
Live via Microsoft Teams

Donderdag 14 mei – 10.00 uur
‘Covid-19: Kansen en bedreigingen binnen Smart Industry’

We kijken naar zaken als: Het nieuwe “agile” werken, de mogelijkheden van mixed reality, hoe creëren wij een slimme en veilige anderhalve meter samenleving en welke stappen moeten we zetten om weer terug te kunnen naar “business as usual”. Denk daarbij aan de volgende onderwerpen:

*Hoe houdt u werknemers gezond en beschikbaar (remote werken, specifiek voor het OT domein).

* Wat zijn de (on)mogelijkheden binnen een fabriek in een tijd van crisis.

* Hoe kunnen we deze tijd gebruiken om digitalisering en performance een boost te geven om concurrentievoordeel te behalen.

* Hoe kunt u met een hololens een koppeling maken tussen de fysieke, digitale en virtuele wereld.

 

Let’s develop the future together!

De snelle digitalisering van de industrie vroeg al om gerichte veranderingen in uw organisatie. Door Covid-19 komt alles in een stroomversnelling. Om toekomstbestendig te blijven moeten we ons aanpassen aan veranderingen en nieuwe oplossingen bieden. Bijvoorbeeld de transformatie naar een digitaal bedrijf, waarbij u realtime kunt gaan zien wat er in de virtuele wereld gebeurt. Dat kan virtueel zijn als in ‘virtual reality’, zoals de wereld die we daar zien, die grafisch is, of via dashboards. Met special tooling kunnen we alle datapunten uit de OT-wereld ontsluiten.

Wij willen de wereld iedere dag (een beetje) slimmer maken, en dat doen we graag samen met u!

U kunt ook de webinar op 18 mei volgen: ‘Securing OT remote access during Covid-19’.