Waterinfodag

De Waterinfodag is het jaarlijkse onafhankelijke congres met een beurs over de informatievoorziening in de watersector. Overheden, bedrijven en kennisorganisaties informeren elkaar over ervaringen, nieuwe ontwikkelingen en ambities.
Ook ICT Group is tijdens de Waterinfodag aanwezig om u te informeren over de ontwikkelingen binnen Water. U kunt met ons in gesprek gaan op de beursvloer en u kunt zich laten informeren tijdens de presentatie over ‘De informatie architectuur om vandaag en morgen de vruchten van te plukken’ van ICT Group.

De presentatie
In de continue groei aan data en informatie is de uitdaging steeds groter om deze effectief in te zetten. De vraag daarbij is ook welke informatie architectuur daar het beste bij past. Door middel van een op ISA-95* gebaseerde standaard aanpak van ICT Group maken wij de kansen en aandachtspunten inzichtelijk.
In de presentatie wordt een toelichting gegeven op de standaard aanpak en wordt een beeld gegeven  van gerealiseerde voorbeelden zoals: voorspelbaar onderhoud van gemalen, reductie energieverbruik afvalwaterzuiveringen, gebied-, keten-, RTC sturing van afval- en oppervlaktewater en multidisciplinaire integrale aanpak van de energiehuishouding van afvalwaterzuiveringen. Kijk hier voor meer informatie over digitalisering in de waterwereld.

*ISA-95 is de internationale standaard voor de integratie van kantoor- en productieautomatiseringssystemen

De Waterinfodag is voor medewerkers van overheden (waterschappen, gemeenten, provincies, Rijk), bedrijven, waterleidingbedrijven, kennisorganisaties en onderwijs die betrokken zijn bij de informatievoorziening in de watersector: informatie/ICT/Geo-deskundigen, data-inwinners en -beheerders; gebruikers van data en informatiesystemen, project-, programma- en procesmanagers.

Wij ontmoeten u graag op de Waterinfodag!
Klik hier voor de plattegrond van de beurs.