OPNAME WEBINAR | WAT IS MODEL-DRIVEN MES?

Met Model-Driven MES slimme fabrieken creëren die dankzij volledig geautomatiseerde processen zo energiezuinig en grondstofefficiënt mogelijk produceren? En die door continue procesmonitoring en -bijsturing producten vervaardigen die altijd voldoen aan de juiste klantspecificaties en aan wettelijke kwaliteits- en veiligheidsnormen?

ICT Group helpt u slim te produceren met innovatieve software- en hardware-oplossingen. Afgelopen jaar is ICT geselecteerd als partner voor het AVEVA Model-Driven MES programma. Met dit partnership zijn wij onderdeel geworden van een select wereldwijd gezelschap dat werkt aan de Model-Driven MES oplossingen en implementaties. Tijdens het Webinar ‘Wat is Model-Driven MES?’ op dinsdag 9 februari hebben we onze kennis en ervaring met Model-Driven MES met u gedeeld en de mogelijkheden voor u op een rijtje gezet.

We hebben onder andere de volgende onderwerpen behandeld:
– Een slimme fabriek realiseren
– Eenvoudig werkprocessen configureren
– Snelle implementatie door standaard functionaliteiten
– Volledig webbased werken

OPNAME WEBINAR | SLIMME LOGISTIEK IN INDUSTRY 4.0

Op dinsdag 24 november organiseerde ICT het webinar ‘Slimme Logistiek in Industry 4.0’ in samenwerking met Reflex Logistics Solutions.

Logistiek in de industriële sector maakt, net als in veel andere sectoren, een enorme ontwikkeling door. Velen ervaren dat moderne productieprocessen en logistieke processen met de dag complexer worden. De levensduur van producten wordt korter, leveranciers en klanten bevinden zich in alle hoeken van de wereld en activiteiten worden uitbesteed. Klanten bepalen hoe en wanneer ze goederen geleverd krijgen en verwachten 24/7 gedetailleerde statusinformatie. Ook de eisen met betrekking tot naleving van regelgeving op het gebied van gezondheid, veiligheid en transparantie worden steeds strenger.

COVID-19
De uitbraak van COVID-19 heeft de noodzaak van verandering versterkt. We zien een enorme druk op de Supply Chain door tekorten aan producten. De continu veranderende wensen van klanten leiden tot pieken en dalen in de vraag. Daarnaast leidt in deze moeilijke tijden een stijging in de (online) verkopen tot een toenemende vraag naar medewerkers in magazijnen, terwijl er door het stijgende aantal infecties minder mensen beschikbaar zijn.

Uitdaging
In deze tijd waarin het productieproces wordt bepaald door de wensen van de individuele klant, heeft de sector behoefte aan manieren om sneller en flexibeler te werken en het productieproces te optimaliseren. Dit vraagt om nieuwe methoden en om een aantal adequate maatregelen voor magazijnbeheer. ICT Group heeft tijdens het webinar laten zien hoe u met Reflex WMS en Industry 4.0 het hoofd kunt bieden aan deze uitdagingen.

In het webinar is verder ingegaan op:
–  Het beheersbaar maken en optimaliseren van het logistieke proces binnen productie logistiek;
–  Het verlagen van kosten en verhogen van de capaciteit met slimme productie logistieke oplossingen;
–  Hoe flexibele software oplossingen het mogelijk maken om informatie snel te delen en eenvoudig uit te breiden.

Bekijk de opname!
De sprekers waren Hugo Farla (Business Consultant bij ICT Group) en Ronald Schepers (Reflex Logistics Solutions by Hardis Group)
Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Hugo Farla via hugo.farla@ict.nl of +31 655 447 845.

OPNAME WEBINAR | DATA DRIVEN FACTORY – DE KRACHT VAN DATA VOOR UW FABRIEK!

Op dinsdag 8 december 2020 organiseerde ICT het webinar ‘Data Driven Factory – De kracht van data voor uw fabriek!

ICT Group organiseert ieder jaar het Smart Industry event. Dit succesvolle evenement geeft aanwezigen de gelegenheid up-to-date te blijven van nieuwe ontwikkelingen & technologieën binnen Smart Industry. Wij volgen de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het coronavirus. Om deze reden werd er dit jaar geen fysiek Smart Industry event georganiseerd, maar gingen we online!

Ondanks COVID-19 gaan technologische ontwikkelingen gewoon door. Data speelt een steeds belangrijkere rol in nieuwe business modellen. Industrieën worden slimmer omdat machines, producten, diensten en mensen continu met elkaar in verbinding staan en informatie delen.

Tijdens het webinar gingen wij in op de vraag wat data kan betekenen voor uw fabriek. Hoe kunt u meer inzicht krijgen en hoe kunt u de productiviteit van uw fabriek verbeteren? Kunt u de flexibiliteit en wendbaarheid van uw fabriek vergroten met behulp van data? Hoe maakt u de stap naar autonome processen? Tijdens het Webinar kwamen de volgende onderwerpen ter sprake:

– Hoe maak ik de stap naar een data-driven factory?
– Welke uitdagingen kunt u verwachten?
– Hoe ziet dat er uit (voorbeelden)?
– Hoe pak ik dat aan (praktische aanpak)?
– Wat levert het op?

Bekijk de opname!
De sprekers waren Leendert Mijnders (Business Consultant bij ICT Group) en Mark Eijkenboom (Business Consultant bij ICT Group)

Meer informatie?
Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Leendert Mijnders Leendert.Mijnders@ict.nl of +31 6 27 08 73 09

OPNAME WEBINAR | MEERWAARDE VAN DATA ZIT IN DE VOORBEREIDING

Digitalisering, big data … het klinkt veelbelovend, maar hoe haal je als bedrijf meer informatie uit de groeiende hoeveelheid data en toenemend aantal software mogelijkheden?

Daarover gingen Jaco Bruinaars en Almando Coutinho, respectievelijk financieel directeur en business unit manager Data Intelligence bij ICT in gesprek met FM.NL Financieel Management, een uitgave van Alex van Groningen BV.

Bekijk het webinar terug.

OPNAME | WEBINAR WATER CONGRES 2020

Ook in 2020 organiseerde ICT Group weer het toonaangevende Water Congres. Omdat de richtlijnen van het RIVM met betrekking tot het Corona virus werden gehandhaafd, werd er geen fysiek Water Congres georganiseerd. Daarom organiseerde ICT op donderdag 8 oktober een Webinar waarin Procesautomatisering van Afvalwater, Oppervlaktewater en Drinkwater centraal stonden.

Het was een inspirerende webinar waarbij ICT samen met haar strategische partners in procesautomatisering vier opeenvolgende sessies bood. Hierdoor konden geïnteresseerden zelf kiezen welke sessies zij bijwoonden. Waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeentes en ingenieurs- adviesbureaus kwamen online bijeen en spraken over onder andere (proces)automatisering op het gebied van afvalwater, oppervlaktewater of drinkwater.

Op deze pagina kunt de opname per sessie terugkijken. Bent u op zoek naar de presentaties? Klik hier voor de terugblikpagina.

Bekijk de opnames per sessie

Introductie

Spreker: Arjen van Dam (ICT Water & Infra)

Bekijk de opnameICT – Programma en introductie

Sessie 1

Sprekers: Theo van den Eshof (Waterschap Vallei & Veluwe) en Theo Adriaansen (ICT Water & Infra)

Bekijk de opnameInnovatieve SCADA standaardisatie RWZI’s en Rioolgemalen

Sessie 2 

Sprekers: Robert Doetsch (Waterschap Hollandse Delta) en Edgard Spierts (ICT Water & Infra)

Bekijk de opnameNieuwe Besturing Watersysteem – Uniformeren TA Watersysteem

Sessie 3 

Sprekers: Nino Marino (Oasen) en Dick Clement (Schneider Electric)

Bekijk de opnameSamensmeltende visies – Innovatie en resultaten met samenwerking bereiken

Sessie 4 

Sprekers: Ruud van Langen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier) Dolf Veltkamp (ICT Water & Infra)

Bekijk de opnameVervanging Procesautomatisering RWZI’s

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Arjen van Dam:
E: arjen.van.dam@ict.nl
T: 06 27087375

OPNAME WEBINAR | MODEL BASED TESTING EN SAFESCRUM IN EEN VEILIGHEIDSKRITISCHE OMGEVING

Dinsdag 30 juni organiseerde InTraffic het Webinar ‘Model Based Testing en SafeScrum in een veiligheidskritische omgeving’ in samenwerking met ProRail ICT en Axini.

Het wordt nog drukker op het Nederlandse spoor. De overheid en de spoorsector hebben de ambitie om de kwaliteit van het spoor te verbeteren. De invoering van een nieuw treinbeveiligings- en besturingssysteem – European Rail Traffic Management System (ERTMS) – moet hieraan bijdragen. Een langlopend complex project van enorme omvang.

ProRail Logistiek heeft ervoor gekozen om het Scaled Agile Framework (SAFe)in te zetten bij de ontwikkeling van het safety critical product ETIS. Het ontwikkelen van Safety Critical Systemen is vanwege de kwaliteit en veiligheid gereguleerd. Een voorbeeld in het spoorse domein is de Cenelec EN 50126-1 safety standaard. Ontwikkelen wordt van oorsprong vanuit veiligheidsoogpunt defensief opgepakt met traditionele, bewezen aanpakken. ProRail kiest voor een nieuwe aanpak waarbij het systeem iteratief ontwikkeld wordt en mogelijke problemen in het project zoveel mogelijk naar voren worden gehaald. Daarom kozen zij voor de oplossing van InTraffic en Axini; een iteratieve aanpak in een safety omgeving, door gebruik te maken van SafeScrum en Model Based Testing.

Hoe pas je deze technieken toe in een critical safety omgeving? ProRail, Axini en InTraffic leggen uit hoe zij dit doen in een lopend project.

Bekijk de opname!

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie ontvangen, neem dan contact op met Edwin Winterkamp via edwin.winterkamp@intraffic.nl of +31 (0) 6 15 43 40 37.

OPNAME WEBINAR | MODEL DRIVEN ENGINEERING: SOFTWARE EFFICIËNT ONTWIKKELEN IN EEN COMPLEXE OMGEVING, WAAR STAAN WE NU?

Op 25 en 30 juni organiseerde ICT Group de webinar sessies ‘Supporting growth in challenging times: model-based approaches for efficient software development and managed complexity’. De eerste sessie had als onderwerp ‘Model-Driven Engineering: software efficiënt ontwikkelen in een complexe omgeving, waar staan we nu?’.

Model-Driven Engineering (MDE) is een methode om software te ontwikkelen waarmee bedrijven een aanzienlijke hoeveelheid tijd en geld kunnen besparen, en die ze in staat stelt hun processen te stroomlijnen. Alle partijen kunnen nu samenwerken binnen hetzelfde model, waardoor de coördinatie tussen de verschillende stakeholders verbetert, met als resultaat een robuustere softwareoplossing met minder bugs. Bovendien zorgt die voor een verkorte time to market. MDE is ideaal voor bedrijven met behoefte aan complexe en foutbestendige software.

Deel 1 | Ontwerpautomatisering voor cyberfysieke systemen – de volgende stap
Sinds de jaren zeventig heeft ontwerpautomatisering een fundamentele bijdrage geleverd aan het vermogen om om te gaan met de voortdurend toenemende complexiteit van elektronische systemen. Een van de belangrijkste factoren is geautomatiseerd opstellen van een synthese van een abstracte specificatie, een ontwerpoplossing in de vorm van de (geparametriseerde) componenten in een library, een zogenoemd platform. Gedurende de afgelopen jaren is het aggregatieniveau van componenten enorm gestegen, van transistors in de jaren zeventig naar de hedendaagse embedded platforms en robots. ”Deze presentatie omvat een uitleg van de belangrijkste begrippen in ontwerpautomatisering en geeft inzage in een succesvolle recente industriële innovatie op het gebied van embedded control die heeft geresulteerd in een substantiële verhoging van de efficiëntie van engineering en kwaliteit van producten. De volgende stap bestaat uit het beheersen van het niveau van cyberfysieke systemen; deze presentatie gaat in op de doelstellingen en recent behaalde onderzoeksresultaten.”

Deel 2 | Business case – Massachusetts General Hospital

MDE is breed toepasbaar en het gebruik ervan in niet beperkt tot één bepaalde sector. MDE biedt sterke voordelen in sectoren zoals de automobielindustrie en de biomedische-, industriële en toegepaste wetenschappen. Voor het Massachusetts General ziekenhuis in Boston hebben we een systeem voor workflow en datamanagement ontwikkeld. Terwijl we dit systeem voor bestraling van kanker ontwikkelden, zagen we dat de interactie tussen klant, domeinexpert en systeemontwikkelaar van cruciaal belang is om onnodige complexiteit te vermijden. MDE draagt bij aan het verhogen van efficiënte ontwikkeling door het niveau van abstractie te verhogen. Domeinspecifieke talen vormen een integraal deel van MDE en ondersteunen het omschrijven van verschillende aspecten van een probleem op een duidelijke en beknopte manier. Dit is van groot belang voor het effectief kunnen genereren van code. Dankzij deze methoden hebben wij een doelmatig, nauwkeurig en goed te onderhouden systeem voor workflow en datamanagement ontwikkeld.

Tijdens het webinar deelde Frank van der Kruijssen, System Architect bij ICT Netherlands, zijn inzichten. Hij legde uit hoe hij met zijn team de complexiteit van dit geavanceerde systeem heeft weten te verlagen en wat bij dit project de toegevoegde waarde was van Model-Driven Engineering.

Bekijk de opname!

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over dit onderwerp, neem dan contact op met Eric Rekers, Business Development Manager: eric.rekers@ict.nl of +31 (0)6 40 85 60 00.

OPNAME WEBINAR | ITxPT: DIGITALE STANDAARD VOOR PUBLIC TRANSPORT VERSNELT INNOVATIE

Op woensdag 27 mei organiseerde NIB een online congres in aanloop naar de congressen Dag van de Rail en Mobility FFWD op 7 december 2020. Als onderdeel hiervan hield InTraffic het “Webinar ITxPT: digitale standaard voor Public Transport versnelt innovatie.

De communicatiestandaard ITxPT (Information Technology for Public Transport) is inmiddels redelijk bekend in Europa. Maar wat is het nu eigenlijk? En waarom is het voordelig om de standaard te gebruiken?

Bekijk het webinar!

Wilt u meer informatie ontvangen of heeft u vragen naar aanleiding van het webinar? Neem dan contact op met Jean Olthof via jean.olthof@intraffic.nl of via +31(o) 6 579 148 50.

OPNAME WEBINAR | A DIGITAL SOLUTION FOR PREGNANCY

Op woensdag 17 juni 2020 nam ICT Healthcare deel aan de online webinar serie van DMEA Sparks.

ICT Healthcare en Medify hebben een oplossing ontwikkeld om zwangere vrouwen op afstand te monitoren. Medify ontwikkelt software om gezondheidszorg voor zowel patiënten en zorgverleners duidelijk te maken. Sense4Baby, de oplossing van ICT, is een draagbaar en draadloos prenataal monitoringssysteem dat kan worden ingebed in de software van Medify. Daarnaast kan het product ook zelfstandig worden ingezet. Samen met Medify leveren we een volledig geïntegreerd digitaal communicatieplatform voor zwangerschap. Tijdens dit webinar introduceerden we onze digitale oplossing en demonstreerden we de voordelen voor zowel zwangeren als healthcare professionals.

Bekijk de opname!

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem contact met ons op!

Marco van Elst: marco.van.elst@ict.eu of +31 (0)6 41 61 72 63
Eline Wennekes: eline.wennekes@ict.nl of +31 (0)6 50 01 00 80

OPNAME WEBINAR | SECURING OT REMOTE ACCESS DURING COVID-19

Op maandag 18 mei 2020 organiseerden wij de webinar ‘Securing OT remote access during Covid-19.’

Tijdens dit webinar keken we naar uitdagingen in OT cyber security nu wij meer genoodzaakt zijn om op afstand te werken. In samenwerking met onze cybersecurity partner Radiflow nemen wij u mee in welke zaken van belang zijn bij het cyber secure maken van de “remote access” naar uw OT omgeving (ICS/SCADA). De belangrijkste onderwerpen van deze sessie zijn onder meer:
* Organisatorische voorbereidingen die nodig zijn om op een succesvolle manier remote te werken in een OT omgeving.
* De beveiligingsprocessen die geïmplementeerd moeten worden.
* Technische implicaties waarmee uw organisatie rekening moet houden wanneer personeel op afstand gaat werken in een OT omgeving.
* Wat kunnen wij voor u betekenen?

Download hier de PowerPoint presentatie van Raster.
Download hier de PowerPoint presentatie van Radiflow.

Let’s secure the future together!

De snelle digitalisering van de industrie vroeg al om gerichte veranderingen in uw organisatie. Door Covid-19 komt alles in een stroomversnelling. Om toekomstbestendig te blijven moeten we ons aanpassen aan veranderingen en nieuwe oplossingen bieden. Bijvoorbeeld de transformatie naar een digitaal bedrijf, waarbij cyber security een essentiele rol speelt.

Wij willen de wereld iedere dag (een beetje) veiliger maken, en dat doen we graag samen met u!

Bekijk de volledige webinar ‘Securing remote access during Covid-19.