Slimme IT-oplossingen voor duurzame energie

De behoefte aan energie stijgt, terwijl het klimaat juist vraagt om minder CO2. Duurzame energie is de oplossing, maar dit brengt ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee. Want zowel consumenten als bedrijven met zonnepanelen, een windturbine of warmtekrachtkoppeling kunnen straks leverancier én afnemer worden van energie. Hierdoor wordt vraag en aanbod minder goed te voorspellen. Ook zal het toenemende gebruik van bijvoorbeeld elektrische auto’s en warmtepompen veel extra capaciteit vragen van het netwerk.

Intelligente energienetwerken zijn het antwoord op deze uitdagingen. Hiermee creëer je de flexibiliteit om deze energie onderling uit te wisselen en de schaalgrootte om dit rendabel te doen. ICT Group biedt oplossingen om energienetwerken nog slimmer, veiliger en betaalbaarder te maken. Dit doen we met cloudoplossingen die vraag en aanbod optimaal op elkaar afstemmen en de opslag, opwekking en het verbruik van energie slim aansturen. Denk aan het opladen van je auto als de zon schijnt of het automatisch sturen van bedrijfsprocessen om kosten te besparen.

Slimme software voor de High Tech industrie

De High Tech industrie vormt een van de belangrijkste aanjagers van onze economie. Het is dé plek waar innovatieve oplossingen worden ontwikkeld voor maatschappelijke uitdagingen op het gebied van energie, mobiliteit en duurzaam produceren. De vraag naar geavanceerde productiemachines, meet- en regelsystemen en apparatuur neemt dan ook in hoog tempo toe. Wat vandaag de norm is, moet morgen nóg efficiënter, sneller, krachtiger, kleiner en nauwkeuriger. Nieuwe machines ontwikkelen of bestaande verbeteren vraagt grote investeringen. Bovendien zijn de grenzen aan wat er fysisch en elektronisch mogelijk is de laatste jaren bereikt

Slimme IT-oplossingen voor waterschappen, drinkwaterbedrijven en overheden

Water en infrastructuur voorzien in een primaire levensbehoefte. Ze hebben een groot maatschappelijk belang en zijn tegelijk heel kwetsbaar. Denk aan klimaatverandering, watervervuiling of verkeersproblematiek. Installaties en systemen moeten zorgen voor maximale veiligheid, beschikbaarheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid van (drink)water, wegen, bruggen, tunnels en sluizen. Om dit te bereiken is het cruciaal dat alle schakels in de keten volledig geïntegreerd met elkaar samenwerken. Dus waterschappen, drinkwaterbedrijven lokale overheden en Rijkswaterstaat. Maar ook verkeersinformatiediensten, slimme auto’s en bedienings- en besturingssystemen van civiele infrastructuur.

ICT Group zorgt hiervoor met slimme IT-oplossingen die installaties en systemen op afstand kunnen uitlezen en bedienen. Die met hulp van the internet of things en big data kunnen voorspellen wanneer een installatie uitvalt of onderhoud nodig heeft. En zo managementinformatie direct beschikbaar maken, en proactief ondersteuning bieden bij het nemen van beslissingen.

Project: A4-tunnel Delft-Schiedam

In december 2015 is de nieuwe rijksweg A4 Delft-Schiedam in gebruik genomen, een zeven kilometer lange verkeersader die gaat zorgen voor minder files op de A13. Onderdeel van deze weg is een landtunnel die door bewoond gebied loopt. Voor de veilige aansturing van alle tunneltechnische installaties werd ICT Group ingeschakeld.