Webinar | Adaptief waterbeheer door slim sturen

Nederland heeft de afgelopen jaren zowel te kampen gehad met hoosbuien als met extreme droogte. De bestaande infrastructuur en processen zijn hier vaak niet op ingericht. Hoe kan bestaande infrastructuur worden ingezet om wateroverlast en droogte tegen te gaan, bij voorkeur met zo laag mogelijke kosten?

Op 15 april organiseert ICT samen met KISTERS een webinar over adaptief waterbeheer door slim sturen op basis van een BOS met RTO. Een Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS) met real-time optimalisatie (RTO) voldoet aan de opkomende behoefte om slim te kunnen sturen om zodoende klimaatbestendiger te worden met de veranderende weersomstandigheden als extreme warmte, droogte of regenval. Hiermee krijgen beheerders een oplossing waarmee ze op een intuïtieve en nauwkeurige manier het watersysteem of de waterketen kunnen optimaliseren.

Tijdens de Webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wat is een digital twin van een oppervlaktewatersysteem?
 • Wat is real-time optimalisatie, en hoe verhoudt het zich tot dynamisch peilbeheer en slim malen?
 • De identificatie en ordening van sturings- en optimalisatiedoelen.
 • Een demonstratie van KISTERS Real-Time Optimalisatie in het KISTERS Water Portal voor real-time control en beslisondersteuning.

Dit Webinar wordt geleid door Arjen van Dam (ICT) en Jorn Baayen (KISTERS) en is Nederlands gesproken.

Meld u aan!

Wilt u uw waterbeheer adaptief inrichten, bent u benieuwd naar de mogelijkheden van Digital Twin, of wilt u meer weten over de slim sturen op basis van een BOS met RTO?  Dan is dit webinar voor u!

Donderdag 15 april
10.00 uur: “Adaptief waterbeheer door slim sturen”

Meld u direct aan!

De doelgroep voor dit Webinar is werkzaam bij een Waterschap, Rijkswaterstaat, Gemeente, Provincie of ingenieurs- adviesbureau in de rol van:

 • Hydroloog;
 • Peilbeheerder;
 • Klimaatadaptatie-, duurzaamheid- en energieconsultant.

Meer informatie & contact

Heeft u een vraag over het webinar of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Arjen van Dam. Of bekijk het artikel ‘Hoe kunnen onze watersystemen de steeds extremere  weersomstandigheden het hoofd bieden’.

 

Workshop | IBAZ 8 september

Omdat op dinsdag 8 september de Waterinfodag niet doorgaat, organiseert ICT Group een online IBAZ Workshop. Na het volgen van deze workshop heeft u een beeld in hoeverre de data-analyse in IBAZ een meerwaarde levert ten opzichte van de Bedrijfsvergelijking Zuiveringsbeheer (BVZ).

‘IBAZ is een webapplicatie die nieuwe en unieke inzichten geeft die ontstaan vanuit de beschikbare data om zo te komen tot prestatieverbeteringen. IBAZ staat voor: Inzicht, Benchmark en Advies Zuiveringsbeheer van de Waterschappen.’

De doelgroep voor deze Workshop zijn de volgende betrokkenen bij een Waterschap:

 • – Proces- en bedrijfsvoering zuiveren technologen en adviseurs
 • – Z-Info
 • – BVZ betrokkenen
 • – (Data-)analisten
 • – Asset managers
 • – Duurzaamheid en energie consultants
 • – Financieel betrokkenen en adviseurs

Meld u aan voor onze “Workshop IBAZ”  op 8 september om 10.00 uur geleid door Arjen van Dam.

Wilt u in de tussentijd meer weten over IBAZ, bezoek dan de IBAZ website.

 

Waterinfodag 2019

ICT Group ontmoet u ook in 2019 weer graag op de Waterinfodag in Den Bosch! Het programma is gevarieerd en heeft als thema ‘Grensoverschrijdende Informatiestromen’ en ‘de Toekomst start nu’.

Wij ontmoeten u graag op stand 101 of tijdens 1 van onze presentaties over ‘De geïntegreerde architectuur van Informatie en Operationele Techniek’ en ‘Een smart grid op een RWZI: de business cases ontrafeld!’

10.15 – 11.00 uur: ‘De geïntegreerde architectuur van Informatie en Operationele Techniek’ door Jurg Bremmer, Sr. Consultant Water & Infra. 

In de continue groei aan data en informatie is de uitdaging steeds groter om deze effectief in te zetten. De vraag daarbij is welke informatie architectuur daar het beste bij past. Met de op ISA-95 gebaseerde standaard aanpak van ICT Group maken wij de kansen en aandachtspunten inzichtelijk.
In de presentatie wordt een toelichting gegeven op deze aanpak en welke stappen hier nu al in genomen kunnen worden. Dit wordt ondersteund met een aantal praktijkvoorbeelden.

11.30 – 12.15 uur: ‘Een smart grid op een RWZI: de business cases ontrafeld!’ door Gijs van der Meer, Energieadviseur Waternet & Elke Klaassen, Technical Consultent ICT Group.
In het kader van de energietransitie vindt steeds meer verduurzaming plaats binnen de watersector. Zo zien we ook vaker dat zonneparken gerealiseerd worden op rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZIs). Dit heeft effect op de energiestromen op het terrein zelf (het eigen netwerk) maar ook op de energie-uitwisseling tussen de RWZI en het regionale netwerk. Door gebruik te maken van de inmiddels bewezen mogelijkheden van Internet-of-Things (IoT) kunnen de energiestromen op de RWZIs op een slimmere manier gestuurd worden, o.a. om het eigen verbruik van zonne-energie te optimaliseren, of om te profiteren van de prijzen op de energiemarkt. Het realiseren van een zogeheten smart grid biedt economische kansen voor de watersector en is daarbij ook cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de energietransitie.

Belangrijke vragen in dit kader zijn: is er flexibiliteit beschikbaar om de vraag of het aanbod van energie op de RWZIs te sturen? Wat is economisch gezien de beste manier om deze flexibiliteit aan te sturen? Om deze vragen te beantwoorden hebben Waternet & ICT Group een gezamenlijke studie uitgevoerd, waarbij de kennis op het gebied van water, energie, IoT en data science hebben gecombineerd om met behulp van de beschikbare data verschillende scenario’s door te rekenen voor RWZI Horstermeer, een installatie waar in 2018 een zonnepark van 2.7 MWp is gerealiseerd.

We nemen de bezoekers op de Waterinfodag graag mee in onze ‘reis met de data’: van simpele berekeningen naar een model wat steeds beter de realiteit representeert.

Bekijk de video van ICT Group over de Waterinfodag van 2018 voor meer informatie. De Waterinfodag is het landelijke evenement over informatievoorziening in de watersector. De Waterinfodag is een beurs, congres én netwerkdag ineen. De Waterinfodag is voor alle professionals die informatie over waterbeheer inwinnen, verwerken en toepassen. 

KSB Energie-Efficiëntiedag: Efficiëntie van tekentafel tot “end of life”

Op 9 november organiseert KSB in het Louwman museum Den Haag de Energie-Efficiëntiedag. Tijdens deze dag wil KSB haar bezoekers laten kennis maken met Smart Industry en Digitalisering. Tenslotte zullen Pompsystemen in de nabije toekomst invloed ondervinden van Smart Industry.

ICT Group verzorgt deze dag een presentatie met de titel: ‘Van data naar waarde’. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het door ICT Group ontwikkelde 4C-model. Dit model vereenvoudigt het proces rondom Digital Transformatie.

In deze animatie wordt het model kort uitgelegd. In de presentatie worden onder andere voorbeelden gegeven van asset management en predictive maintenance.

Voor het volledige programma kunt u de website van KSB bezoeken.

Meer informatie over Digital Transformation en de aanpak om in 20 dagen Data om te zetten naar waarde vindt u op onze website.

KNW Najaarscongres 2017

Ontmoet ICT Group op het KNW Najaarscongres 2017 op vrijdag 24 november in de Mariënhof in Amersfoort, met als centraal thema de ‘Waterprofessional van de toekomst en de impact van de digitale revolutie’. ICT Group verzorgt sinds jaar en dag de automatisering van de waterinfrastructuur in Nederland. Het gaat niet alleen om het transport van afvalwater en drinkwater, maar ook om het bewaken van de waterpeilen in sloten, kanalen en rivieren.

Samen maken wij de toekomst. Maar wat is die toekomst? Veranderende bevolkingssamenstelling, klimaatgevolgen, de steeds verder evoluerende technische mogelijkheden, veranderingen in de energievoorziening. De watersector staat voor grote uitdagingen. Digitale ontwikkelingen bieden nieuwe kansen, maar vragen ook om aanpassingen. Hoe kunnen we onze sector goed laten inspelen op de eisen en mogelijkheden van de digitale revolutie?

Kom en denk mee, samen geven wij richting aan onze bedrijfstak. Lees hier meer over de impact van digitalisering in de waterwereld. 
Tijdens het KNW Congres op 24 november in Amersfoort leggen wij u graag de voordelen van digitalisering uit.

Voor meer informatie over het KNW Najaarscongres bezoekt u de website. 

Water en Procesautomatisering Congres 2016


Werkt u bij een waterschap, drinkwaterbedrijf, gemeente of ingenieurs- adviesbureau en heeft u te maken met procesautomatisering op het gebied van waterkwaliteit en waterkwantiteit? Dan mag u het Water & Procesautomatisering Congres op 13 oktober niet missen. 

ICT0043 Word Cloud-01 cropped website

Programma

Anders dan voorgaande jaren,  stel uw eigen programma samen:

 • 30 presentaties/praktijkcases van systeemleveranciers en ingenieursbureaus
 • 3 parallel programma’s: ontwerp & beheer, producten & oplossingen, projecten
 • Workshops en interactieve sessies
 • Mini-beurs van ingenieursbureaus en systeemleveranciers

Informatie & Inschrijven

Het congres vindt plaats van 9.30 – 17.30 uur in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Ook uw collega’s/vakgenoten zijn van harte welkom. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Inschrijven voor dit evenement is niet meer mogelijk.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Arjen van Dam: arjen.van.dam@ict.nl, 088-9082000. We ontvangen u graag op 13 oktober in Nieuwegein.

Waterinfodag

Op 31 maart neemt ICT deel aan de Waterinfodag. Het jaarlijkse onafhankelijke congres met een beurs over de informatievoorziening in de watersector. Bezoek onze stand voor actualiteiten rondom Water & Procesautomatisering en bekijk demo’s van dashboards voor Waterbeheer en beslisondersteunende systemen. Ook staan er twee presentaties van collega’s op het programma:

11:45 – 12:05: “Maak een app boven NAP”

We nemen u mee in de uitdagingen bij het maken van een app. Wat mag u niet vergeten en waar kunt u extra op letten. Dit doen we aan de hand van de WaterstandLimburg app. Hierbij wordt het proces met voorbeelden concreet gemaakt. Na deze presentatie bent u in staat uw eigen app uitdagingen aan te gaan.

12:05 – 12:30: Procesautomatisering: De kracht van standaardisatie

We zijn bezig met grote thema’s zoals ‘Big Data’, ‘Internet of Things’ en koppelen steeds meer systemen aan elkaar. De vraag is dan ook hoe we technologisch en als organisatie groeien en steeds meer kunnen zien en uit onze installatie halen, zonder dat we de onderhoudbaarheid uit het oog verliezen en iedereen “aan boord” houden. In deze presentatie laten we u zien hoe een goede gestandaardiseerde aanpak zorgt voor overzicht en minder bedienfouten.

We ontmoeten u graag op 31 maart tijdens de Waterinfodag! Bekijk voor meer informatie het programma.

Workshop “wat connectiviteit binnen de procesautomatisering oplevert voor de watersector”

Op 2 december organiseert ICT Water & Infra de Innovatie Workshop “Wat connectiviteit binnen de procesautomatisering oplevert“. Een workshop met interactie vanuit verschillende invalshoeken door deelname van Drinkwaterbedrijven, Waterschappen en een Gemeente.

Het programma is als volgt:

 • Workshop in bredere zin:
  • Waarde creatie
 • Onderwerpen in relatie tot connectiviteit binnen de procesautomatisering:
  • Voorspelling van onderhoud
  • Verrijken van de data
  • Connectiviteit met betrekking tot SmartCity

Het automatiseren van een complex proces tot een werkend systeem is één. Maar het creëren van een oplossing die ook nog eens meer snelheid, eenvoud, duurzaamheid, veiligheid én rendement oplevert, dát is pas een uitdaging.  ICT gaat die uitdaging graag aan. Hoe ingewikkelder uw omgeving, hoe enthousiaster wij worden. En hoe ambitieuzer uw doelstelling, hoe meer wij onze grenzen verleggen. We worden dus graag uitgedaagd in de workshop en staan open voor andere/aanvullende onderwerpen.

Wenst u deel te nemen, neem dan contact op met Arjen van Dam via arjen.van.dam@ict.nl of 06-27087375.

ICT Infra evenement 2015

Op 15 oktober organiseert ICT het Infra evenement 2015 met als thema: Industriële automatisering in Infrastructuur.

Gebruikers en beheerders van bruggen, sluizen en tunnels willen een veilige en betrouwbare infrastructuur met hoge beschikbaarheid tegen minimale financiële lasten. Welke rol speelt industriële automatisering hierbij en hoe kan het bijdragen om deze resultaten te behalen?

Tijdens het evenement wordt inzage gegeven in de processtappen die zorgen dat industriële automatisering op een praktische en effectieve manier bijdraagt aan de veiligheid van tunnels, bruggen en sluizen. Met trots presenteren wij u het programma, met een viertal praktijkcases:

 • Waarom en hoe Verificatie & Validatie in tunnels;
 • Hoe de SCRUM methode succesvol toe te passen bij infra projecten;
 • De realisatie van een veiligheidsbesturingssysteem voor de bruginstallaties van één van de grootste hefbruggen van Europa;
 • Hoe borgen we de veiligheid van vitale infrastructuur?

Programma en Inschrijven

Bekijk hier het complete programma en schrijf u in via onderstaand formulier.

Het evenement duurt van 12.00 – 17.15 uur en vindt plaats in het MindCenter in Vianen. Ook uw collega’s/vakgenoten zijn van harte welkom. Aan deelname  zijn geen kosten verbonden, wel dient u ingeschreven te zijn.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Frans Lambregts, frans.lambregts@ict.nl, 06 554 478 39. We ontvangen u graag op 15 oktober in Vianen.

ICT Water evenement 2015

Werkt u bij een waterschap, drinkwaterbedrijf of ingenieurs- adviesbureau en heeft u te maken met de Proces- en/of  Automatisering (PA/TA) van Watersystemen en Waterprocessen? Dan mag u deze relatiedag niet missen!

Op 15 oktober organiseert ICT haar jaarlijkse Relatiedag Water. Dit jaar – in nauwe samenwerking met ABB – met als thema: Instandhouding versus toekomstgerichtheid. Met trots presenteren wij u het programma, met maar liefst 8 presentaties voor en door eindgebruikers met antwoorden op:

 • Waar loopt u tegenaan bij de instandhouding van verouderde systemen?
 • Wat is vandaag de dag mogelijk, en hoe werkt dit?
 • Wat is de volgende stap van de toekomst gerichte systemen?

Programma en inschrijven

Bekijk hier het complete programma en schrijf u in via onderstaand formulier.

De Relatiedag duurt van 12.00 – 17.15 uur en vindt plaats in het MindCenter in Vianen. Ook uw collega’s/vakgenoten zijn van harte welkom. Aan deelname  zijn geen kosten verbonden, wel dient u ingeschreven te zijn.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met Arjen van Dam: arjen.van.dam@ict.nl, 088-9082000.  We ontvangen u graag op 15 oktober in Vianen.