Nieuwe Zoekactie

Als u niet tevreden bent met de zoekresultaten hieronder probeer het dan nogmaals

290 zoekresultaten voor:

12

Sneller en beter testen met Model-Based Testing, maar… Selecteer je testcases zorgvuldig

Rond het jaar 2010 bevond Model-Based Testing (MBT) zich op de top van de hype cycle. Het werd gezien als een must-have. De methode zou relatief simpel ingevoerd kunnen worden met beperkte investeringen. Daarna volgde het dal van de desillusies. Het bleek toch veel complexer dan gedacht en de kosten wogen vaak niet op tegen […]

13

Afstuderen bij Colab – De ervaring van Cihan

Binnen ICT Group werkt het innovatieplatform CoLab sinds 2017 aan ideevorming en maatschappelijke innovatie. In CoLab werken jaarlijks 50 studenten samen met ICT-professionals om inzicht te krijgen in nieuwe technologieën en werkwijzen. Cihan Kurt, student aan de Fontys Hogeschool, kreeg de opdracht om een Digital Twin te maken voor een voetbalrobot. Dit is een digitale […]

14

InTraffic ontwerpt nieuwe generieke infrastructuur voor GVB Amsterdam

Tot nu toe is het in het Openbaar Vervoer (OV) nog heel gebruikelijk dat ieder voertuig – bus, tram, metro – zijn eigen hard- en software heeft, wat ertoe leidt dat de communicatie met andere systemen complex is en het onderhoud en beheer tijdrovend. Daarom startte GVB in 2016 als een van de eerste OV-bedrijven […]

15

ICT Groep neemt deel aan NWO Perspectief Programma “AquaConnect”

ICT levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van slimmere steden. Steden staan voor steeds grotere uitdagingen op het gebied van water, energie, mobiliteit, afval en milieu. Deze uitdagingen vragen om oplossingen waarbij mensen, overheden, bedrijven, machines en zelfs producten met elkaar in verbinding staan, informatie uitwisselen en real time met elkaar communiceren. Omdat we […]

16

Afstuderen bij CoLab

Binnen ICT Group werkt het innovatieplatform CoLab sinds 2017 aan ideevorming en maatschappelijke innovatie. De projecten variëren van onderzoek tot het ontwikkelen van proof of concepts. Het doel van de CoLab community is leren en inspireren. In CoLab werken jaarlijks 50 studenten samen met ICT professionals om inzichten te verkrijgen in nieuwe technologieën en werkwijzen. […]

17

Je legacy systeem up-to-date houden tijdens nieuwbouw

Vrijwel ieder OV-bedrijf is bezig met het vernieuwen van zijn applicatielandschap. Zo ook NS. De verouderde applicatie Vervoer Per Trein (VPT) werd in fases vervangen door het nieuwe systeem DONNA. Waar de neiging bij dit soort trajecten vaak bestaat om dan niets meer te doen aan het oude systeem, laten NS en InTraffic zien dat […]

18

InTraffic maakt BISON standaarden voor iedereen helder

Als er één sector als succesvoorbeeld kan fungeren voor werken met standaarden, dan is het wel het OV. Werken volgens de BISON-standaarden zodat het mogelijk is om data uit te wisselen met andere partners in de OV-keten, is in ons land gemeengoed geworden. Daarmee loopt Nederland ook internationaal voorop. Wat was de rol van de […]

19

Smart hubs bieden betaalbare mobiliteit op een duurzame manier

Door de snelle opmars van elektrische bussen zijn mobiliteit en energie inmiddels onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Hoe kunnen alle voertuigen op tijd worden opgeladen en ook nog eens tegen het meest gunstige tarief? Het antwoord ligt verscholen in smart hubs. De naam zegt het al: een smart hub […]

20

De resultaten en lessen van acht jaar ketentesten voor NS: Fouten eerder opsporen door al in de development fase te testen in de keten

In 2012 schreef NS een minicompetitie uit voor een ketenteststraat. InTraffic, een ICT Group-bedrijf, won de opdracht en schakelde ACC ICT in als partner op het gebied van infrastructuur. Acht jaar later komt aan deze samenwerking een eind omdat ketentesten ondergebracht worden in een NS-brede cloud platform aanbesteding. NS, InTraffic en ACC ICT kijken terug […]