‘We zien een groeiende behoefte aan uitwisseling van medische gegevens’

Jan-Willem Doosje
Business Unit Manager Health Care