Waterinfodag 2019

Challenge us

28 maart 2019
10:00 - 18:00

ICT Group ontmoet u ook in 2019 weer graag op de Waterinfodag in Den Bosch! Het programma is gevarieerd en heeft als thema ‘Grensoverschrijdende Informatiestromen’ en ‘de Toekomst start nu’.

Wij ontmoeten u graag op stand 101 of tijdens 1 van onze presentaties over ‘De geïntegreerde architectuur van Informatie en Operationele Techniek’ en ‘Een smart grid op een RWZI: de business cases ontrafeld!’

10.15 – 11.00 uur: ‘De geïntegreerde architectuur van Informatie en Operationele Techniek’ door Jurg Bremmer, Sr. Consultant Water & Infra. 

In de continue groei aan data en informatie is de uitdaging steeds groter om deze effectief in te zetten. De vraag daarbij is welke informatie architectuur daar het beste bij past. Met de op ISA-95 gebaseerde standaard aanpak van ICT Group maken wij de kansen en aandachtspunten inzichtelijk.
In de presentatie wordt een toelichting gegeven op deze aanpak en welke stappen hier nu al in genomen kunnen worden. Dit wordt ondersteund met een aantal praktijkvoorbeelden.

11.30 – 12.15 uur: ‘Een smart grid op een RWZI: de business cases ontrafeld!’ door Gijs van der Meer, Energieadviseur Waternet & Elke Klaassen, Technical Consultent ICT Group.
In het kader van de energietransitie vindt steeds meer verduurzaming plaats binnen de watersector. Zo zien we ook vaker dat zonneparken gerealiseerd worden op rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZIs). Dit heeft effect op de energiestromen op het terrein zelf (het eigen netwerk) maar ook op de energie-uitwisseling tussen de RWZI en het regionale netwerk. Door gebruik te maken van de inmiddels bewezen mogelijkheden van Internet-of-Things (IoT) kunnen de energiestromen op de RWZIs op een slimmere manier gestuurd worden, o.a. om het eigen verbruik van zonne-energie te optimaliseren, of om te profiteren van de prijzen op de energiemarkt. Het realiseren van een zogeheten smart grid biedt economische kansen voor de watersector en is daarbij ook cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de energietransitie.

Belangrijke vragen in dit kader zijn: is er flexibiliteit beschikbaar om de vraag of het aanbod van energie op de RWZIs te sturen? Wat is economisch gezien de beste manier om deze flexibiliteit aan te sturen? Om deze vragen te beantwoorden hebben Waternet & ICT Group een gezamenlijke studie uitgevoerd, waarbij de kennis op het gebied van water, energie, IoT en data science hebben gecombineerd om met behulp van de beschikbare data verschillende scenario’s door te rekenen voor RWZI Horstermeer, een installatie waar in 2018 een zonnepark van 2.7 MWp is gerealiseerd.

We nemen de bezoekers op de Waterinfodag graag mee in onze ‘reis met de data’: van simpele berekeningen naar een model wat steeds beter de realiteit representeert.

Bekijk de video van ICT Group over de Waterinfodag van 2018 voor meer informatie. De Waterinfodag is het landelijke evenement over informatievoorziening in de watersector. De Waterinfodag is een beurs, congres én netwerkdag ineen. De Waterinfodag is voor alle professionals die informatie over waterbeheer inwinnen, verwerken en toepassen. 

Contact voor dit evenement

Media Relations

t +31 88 90 82 000

e press@ict.nl