Water nieuws update: Asset management, Cybersecurity, Waterinfodag, nieuwe opdrachten en meer…

Met de Water updates (nieuwsbrieven) houdt ICT Group u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT oplossingen in de Water sector. Met name wanneer u werkzaam bent bij een waterschap, drinkwaterbedrijf, gemeente of ingenieurs- adviesbureau is deze informatie relevant voor u.

In de ‘Water Update van maart 2018’ leest u over ‘Asset management, Cybersecurity, de Waterinfodag, nieuwe opdrachten en meer…’

Wilt u drie keer per jaar automatisch de Water update in uw mailbox ontvangen en ook worden uitgenodigd voor het jaarlijks ICT Group Water Congres? Schrijf u dan nu in via deze pagina.

ICT Group op de Waterinfodag

De Waterinfodag is het jaarlijkse onafhankelijke congres met een beurs over de informatievoorziening in de watersector. Overheden, bedrijven en kennisorganisaties informeren elkaar over ervaringen, nieuwe ontwikkelingen en ambities.

ICT Group is tijdens de Waterinfodag aanwezig om u te informeren over de ontwikkelingen binnen Water. U kunt met ons in gesprek gaan op de beursvloer en u kunt zich laten informeren tijdens de presentatie over ‘De informatie architectuur om vandaag en morgen de vruchten van te plukken’ door ICT Group.

Klik hier voor meer informatie.

Water nieuws update: Trending topic, digitaliseren in Water en meer…

Met de Water updates (nieuwsbrieven) houdt ICT Group u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT oplossingen in de Water sector. Met name wanneer u werkzaam bent bij een waterschap, drinkwaterbedrijf, gemeente of ingenieurs- adviesbureau is deze informatie  relevant voor u.
In de ‘December 2017’ editie van de Water update leest u meer over ‘Digitaliseren van de waterinfrastructuur’, ‘Integratie procesautomatisering in IT’ en meer.

Wilt u drie keer per jaar automatisch de Water update in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan nu in door een e-mail te sturen naar Arjen van Dam.

Ontmoet ICT Group op het KNW Najaarscongres 2017

Ontmoet ICT Group op het KNW Najaarscongres 2017 op vrijdag 24 november in de Mariënhof in Amersfoort, met als centraal thema de ‘Waterprofessional van de toekomst en de impact van de digitale revolutie’.

ICT Group verzorgt sinds jaar en dag de automatisering van de waterinfrastructuur in Nederland. Het gaat niet alleen om het transport van afvalwater en drinkwater, maar ook om het bewaken van de waterpeilen in sloten, kanalen en rivieren.

De watersector staat voor grote uitdagingen. Lees hier meer over de impact van digitalisering in de waterwereld. Tijdens het KNW Najaarscongres op 24 november in Amersfoort leggen wij u graag de voordelen van digitalisering uit.

Klik hier voor meer informatie.

ICT Group Water Congres 2017 ‘Water en IT, vanaf het veld tot en met beleid’

Ook in 2017 organiseert ICT Group weer het toonaangevende ICT Group Water Congres. Dit jaar is het thema ‘Water en IT, vanaf het veld tot en met beleid’. Daarmee speelt ICT Group in op de vraagstukken die ontstaan uit de verregaande integratie van verschillende automatisering- en informatiesystemen en sensoren.

Van harte uitgenodigd
Werkt u bij een waterschap, drinkwaterbedrijf, gemeente of ingenieurs- adviesbureau en heeft u te maken met onder andere (proces)automatisering op het gebied van afvalwater, oppervlaktewater of drinkwater?
Dan mag u het toonaangevende ICT Group Water Congres 2017 – ‘Water en IT, vanaf het veld tot en met beleid’, op 12 oktober 2017 in Vianen niet missen! Wij informeren u die dag over onder andere Procesautomatisering, Informatie architectuur, Cybersecurity, Procesoptimalisatie en de Digitale Transformatie binnen water. Dit jaar inclusief demoruimte’s waar systeemleveranciers u meenemen in de nieuwste technieken.

Klik hier voor het programma en om u aan te melden.

Water nieuws update: Trending topic in de Water sector, save the date, 24/7 service en meer

Met de Water updates houdt ICT Group u graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van IT oplossingen in de Water sector. Met name als u werkzaam bent bij een waterschap, drinkwaterbedrijf, gemeente of ingenieurs- adviesbureau is deze informatie waarschijnlijk relevant voor u. In de ‘Juli 2017’ editie van de nieuws update leest u meer over het streven naar duurzaamheid en energieneutraliteit in de Water sector, onze 24/7 servicedienst, het Water en Procesautomatisering Congres 2017 en meer.

Wilt u drie keer per jaar automatisch de Water update in uw mailbox ontvangen? Schrijf u dan nu in door een email te sturen naar Arjen van Dam.

Hoogheemraadschap van Rijnland kiest voor ICT Group

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (HHR) en ICT automatisering B.V. (ICT) zijn een raamovereenkomst overeengekomen voor het vitaliseren van de procesautomatisering ten behoeve van het zuiveringsbeheer van het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Het afgelopen jaar heeft het Hoogheemraadschap van Rijnland een Aanbesteding op de markt gepubliceerd voor het uitvoeren van de vitalisering van de procesautomatisering voor de afvalwaterzuiveringen en de rioolgemalen, hieruit is ICT als één van de drie System Integrators voor geselecteerd.

Het Hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) vernieuwt het procesautomatiseringssysteem (PA) van  de relevante afvalwaterzuiveringen (AWZI) en de aanvoerende afvalwatertransportgemalen (AWTG). Dit op basis van vooraf vastgestelde PA-standaardisatie. De vervanging van de PA behelst zowel de besturingslaag (PLC) als de bedienings- en visualisatie laag (SCADA). Naast de vernieuwing van de PA is Rijnland ook gestart met het nog verder verbeteren van de bedrijfsvoering zuiveren, onder meer met behulp van centralisatie van die bedrijfsvoering. Door de vernieuwing van de PA  is het mogelijk om alle AWZI’s en bijbehorende AWTG’s op een uniforme wijze vanaf een centrale proces kamer (CPK) te bedienen. Deze wijze van procesvoeren zorgt ervoor dat men sneller en eenvoudiger de processen kan vergelijken en de impact van handelingen en keuzes kan voorzien. Dit is in “control” zijn.

Ontwerp en uitvoering

De opdracht bestaat uit het implementeren van de nieuwe procesautomatisering op basis van een vooraf vastgesteld (functioneel) ontwerp. Globale omschrijving van de opdracht:

  • Ontwerpwerkzaamheden:
    • Per zuivering en bijbehorende gemalen het technisch ontwerp van de procesautomatisering. Dit betreft een uitwerking van het functioneel ontwerp met de standaard welke momenteel door derden wordt ontwikkeld. Het ontwerp moet voldoen aan de architectuur voor procesautomatisering en de standaarden zoals die door HHR zijn vastgesteld.
  • Uitvoeringswerkzaamheden:
    • Het leveren, installeren, programmeren, testen, in bedrijf stellen en documenteren van de soft- en hardware voor procesautomatisering.
    • Het leveren, installeren en bedrijfswaardig opleveren van elektrotechnische installatie onderdelen zoals besturingskasten, netwerken, PLC kasten en serverkasten.

Ook in Velsen en Alphen-Noord

Vorig jaar is ICT gestart met het vitaliseringsproject voor de afval waterzuivering van Velsen, een project waarbij naast het vervangen van de bestaande procesautomatisering ook gelijktijdig een aantal renovatieprojecten worden uitgevoerd. Om die gelijktijdige werken succesvol te laten verlopen, is interfacemanagement randvoorwaardelijk. Begin dit jaar is ICT ook gestart met het vitaliseringsproject voor de afval waterzuivering van Alphen-Noord.

Binnen 10 maanden 45 tunnelinstallaties veilig laten samenwerken

Peter van Koeveringe (22) van ICT Group heeft bepaald geen saaie baan. In zijn kantoor met uitzicht op de nieuwe snelweg A4 Delft-Schiedam ontwierp, bouwde en testte hij samen met collega’s software die de landtunnel in dit tracé veilig en betrouwbaar maakt. Vorig jaar december heeft Rijkswaterstaat de nieuwe rijksweg A4 Delft-Schiedam in gebruik genomen. Een zeven kilometer lange verkeersader, perfect ‘gecamoufleerd’ dankzij de op plaatsen verdiepte en half verdiepte ligging, een eco-aquaduct en een in het landschap geïntegreerde landtunnel. Voor de ingebruikname van deze tunnel zijn de technische installaties uitvoerig getest. Bij calamiteiten moeten onder andere slagbomen, verlichting, branddetectie, ventilatie en stoplichten feilloos werken. Complexe bedieningssoftware Hoe de installaties zich bij elk type calamiteit (brand, ongeluk, ed.) moeten gedragen, staat beschreven in de Landelijke Tunnelstandaard (LTS). Hieruit vloeien zogeheten Software Requirements Specifications (SRS) voort, een eisenpakket voor de bedieningssoftware van de installaties. ‘Dat alle 45 deelinstallaties bij een noodgeval samen moeten werken, maakt het maken van die bedieningssoftware heel complex’, licht Rob Verwer van aannemerscombinatie A4All toe. ‘Daarom hebben we onder meer ICT ingeschakeld; zij hebben domeinkennis, kennen het platform waarmee de software wordt gebouwd en kunnen de juiste mensen leveren.’ Een team ICT’ers was gedurende het project op de site om de bedieningssoftware te ontwerpen, bouwen en testen. Peter van Koeveringe, Junior Control Engineer, was een van hen. De belangrijkste uitdaging voor hem en zijn collega’s was om kwalitatief goede software in een tijdsbestek van slechts tien maanden op te leveren. Aanvankelijk zou Peter alleen software bouwen, maar al gauw werd hij ingezet voor ontwerp en testen. Peter paste zich moeiteloos aan. ‘Het was in het begin wel een uitdaging om alle disciplines onder de knie te krijgen maar het is me redelijk goed afgegaan. De afwisseling vond ik heel leuk.’ Bug fixing Na de ontwikkeling van de software verschoof het werk van ICT naar bug fixing. Peter was een van de leden van het bug fixing team. ‘Daar heb ik zelf om gevraagd want het leek me leuk. Een van de bugs die ik heb opgelost zat in de software voor het afsluiten van de verkeersbuizen. Dat was een hele uitdaging, vooral omdat het in één week tijd moest, terwijl ik wist dat iemand anders in een andere tunnel er vier weken mee bezig was geweest. Mede dankzij de hulp van mijn collega’s is het toch in één week gelukt. Daar ben ik wel trots op.’ Rob is zeer tevreden over Peter. ‘Zijn toegevoegde waarde is groot; hij is multifunctioneel, ambitieus en hij durft meer te doen dan we van hem vragen. Met die houding stimuleert hij andere teamleden.’ Peter vindt het op zijn beurt prettig dat A4All hem de kansen heeft geboden. ‘Niet bij elke opdrachtgever krijg je de vrijheid om zelf initiatief te nemen.’ De samenwerking met Peter is voor Rob exemplarisch voor de samenwerking met ICT Group. ‘ICT toont zich een betrouwbare leverancier. Ze leveren flexibele, deskundige vakmensen.’ https://youtu.be/yW83suzdrB0

Terugblik ICT infra evenement 15 oktober 2015

Op donderdag 15 oktober werd het eerste ICT infra evenement georganiseerd. Uit de reacties op de dag zelf en vermeld in de enquête maken we op dat het evenement positief is gewaardeerd en voor herhaling vatbaar is. Hieronder volgt een korte terugblik op de lezingen.

Waarom en hoe Verificatie & Validatie in tunnels

In de eerste lezing werd door Eduard Hartog van Improve Quality Services het proces en de stappen toegelicht om een tunnel aantoonbaar veilig open te kunnen stellen. Met behulp van een ondersteunend filmpje werd duidelijk hoe snel rook zich kan verspreiden in een tunnel en de risico’s die tunnelgebruikers hierbij lopen. De huidige wet- en regelgeving heeft o.a. als doelstelling om de zelfredzaamheid te borgen, hulpverlening mogelijk te maken en escalatie te voorkomen. Het functioneren en de samenhang van de verschillende deelinstallaties moet ondersteunend zijn aan het behalen van deze doelstellingen. De basis voor een aantoonbare veilige tunnel wordt gevormd door een volledig traceerbaar ontwerp inclusief gedegen review en test strategie. De grote hoeveelheid aan deelinstallaties, de verwevenheid met elkaar én met de civiele constructie vereist daarom een gestructureerde en traceerbare aanpak om veiligheidsrisico’s te voorkomen. > Download presentatie

20151015 MindCenter ICT - 62 Hoe de SCRUM methode succesvol toe te passen bij infra projecten

Henri Stegehuis gaf een wervelende presentatie over SCRUM en of deze aanpak ook toepasbaar is voor Infra projecten. De SCRUM aanpak is oorspronkelijk afkomstig uit de IT wereld waarbij wordt gewerkt met multidisciplinaire en zelfsturende teams. Alle teamleden zijn betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades, verdelen van de taken en de kwaliteitsbewaking. De opdrachtgever blijft gedurende de ontwikkelfase nauw betrokken bij de verschillende keuzes waardoor vroegtijdig afwegingen en keuzes worden gemaakt. Op basis van praktijk voorbeelden werd toegelicht hoe SCRUM succesvol toegepast kan worden bij de (software)ontwikkeling van een infra project. Onderzoek heeft uitgewezen dat een aanpak op basis van SCRUM een hogere klant tevredenheid en kortere doorlooptijden opleveren. > Download presentatie 20151015 MindCenter ICT - 24

De realisatie van een veiligheidsbesturingssysteem voor bruginstallaties

Deze zomer is één van de grootste hefbruggen van Europa, de nieuwe Botlekbrug, in gebruik genomen. De Botlekbrug is gebouwd door A-lanes A15 in samenwerking met de combinatie CS-A15. ICT Automatisering heeft de bedienings-, besturings- en veiligheidssystemen gerealiseerd van de bruginstallaties. Marc Schröder, consultant bij ICT en zelf nauw betrokken bij het project, heeft een duidelijke toelichting gegeven op de realisatie van de veiligheidsbesturing van de bruginstallaties. In de presentatie werd ingezoomd op het eisenpakket, integratie en raakvlakken met de verschillende deelinstallaties, het risico inventarisatie & evaluatie proces, de opbouw van het veiligheidssysteem en het test en validatieproces. Met voorbeelden uit de praktijk werd aangetoond op welke wijze wordt voldaan aan de gestelde hoge veiligheids- en beschikbaarheidseisen. > Download presentatie

20151015 MindCenter ICT - 21 Hoe borgen we de veiligheid van vitale infrastructuur

De laatste lezing was een combinatie van Witteveen+Bos en Rijkswaterstaat. Als eerste werd door Edwin Twigt van Witteveen+Bos inzicht gegeven in de ontwikkelingen in de infra sector en de consequenties voor de veiligheid en beschikbaarheid van onze infra structuur. Ook het beheer van de infra assets wordt steeds complexer en vraagt om verhoogde aandacht. Enerzijds zorgt automatisering er voor dat infrastructuur slimmer wordt, maar anderzijds zorgt het ook voor een afhankelijkheid en moeten we de juiste maatregelen treffen om de veiligheid en beveiliging op de juiste wijze te borgen. Door toepassing van o.a. asset management kan de balans worden gevonden tussen het benodigde investeringsniveau en hoe blijvend te voldoen aan de geëiste functionaliteit en veiligheid. Door Tjeerd de Jong van Rijkswaterstaat werd een toelichting gegeven hoe binnen het IMPACT project (Impuls Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur) invulling wordt gegeven aan het verhogen van de veiligheid van kritische infrastructuur. Door de zogenaamde ‘busjes’ aanpak worden objecten integraal aangepakt en kan de veiligheid en beveiliging binnen de gewenste termijn worden geïnventariseerd, geanalyseerd en de benodigde maatregelen worden gerealiseerd. > Download presentatie 1 > Download presentatie 2

ICT werkt mee aan vervanging procesautomatisering van Evides Waterbedrijf

ICT (ICT) heeft zich gekwalificeerd om de expertise te leveren aan Evides Waterbedrijf voor de vervanging van de procesautomatisering van de drinkwaterinstallaties. Evides Waterbedrijf is de leverancier van betrouwbaar drinkwater in Zeeland, de Brabantse Wal en het zuidwesten van Zuid-Holland. Begin dit jaar heeft Evides een aanbesteding “EU Erkenning van ABB Freelance Systeem Integrators voor ABB Freelance systemen” uitgevoerd. ICT heeft zich hierin net als vijf collega bedrijven gekwalificeerd als erkende systeem integrator. Vervolgens heeft Evides het project “standaardisatie PA” bij de erkende system integrators – waaronder ICT – uitgezet. Evides heeft mede voor ICT gekozen op basis van kennis en expertise op het gebied van standaardisatieprojecten. De systeem integrators voeren samen met Evides alle softwarestappen uit van ontwerp en uitvoering tot en met testen en assistentie bij de oplevering van de procesautomatisering. Arjen van Dam, Business Development Manager ICT: “Door de kennis en ervaring met de drinkwatersector en de procesautomatisering zijn we in staat geweest om aan de gewenste kwaliteit te voldoen. We zijn er trots op dat Evides mede voor ICT gekozen heeft voor de standaardisatie van haar PA.”