Press Release: Q1 Results 2015

ICT reports improvement in revenue and operating result in Q1. Key Developments in first quarter: Revenue in Q1 2015 up 7% at € 17.1 million, fully attributable to the acquisition of Strypes Bulgaria. Q1 2015 operating result improved € 0.2 million to € 1.3 million. Acquisition of Strypes Bulgaria completed on January 6th.

Key figures (*)

(in millions of €)

Q1 2015

Q1 2014

   D  

Revenue

17.1

16.0

+ 7,3%

Operating result from ordinary operations

1.5

1.4

 

Exceptional charges (**)

0.2

0.3

 

Operating result

1.3

1.1

(*) Q1 2015 figures includes the figures of Strypes Bulgaria (consolidated as from the beginning of January). Q1 2014 figures are restated for ICT Germany regarding discontinued operations (IFRS 5). (**) This concerns corporate development expenses related to the consideration of strategic options, such as the acquisition of Strypes Bulgaria. Financial developments ICT (ICT)’s revenue in the first quarter of 2015 was € 17.1 million compared to € 16.0 million in the first quarter of 2014. This increase was fully attributable to the acquisition of Strypes Bulgaria. Excluding Strypes Bulgaria, revenue was in line with last year. The operating result amounted to € 1.3 million in the first quarter, compared with € 1.1 million in the same period of 2014. Strypes Bulgaria contributed to this improvement with positive results in line with expectations. This improvement was partly off-set by lower than expected project results in the Netherlands. Operational developments All organisational entities managed to record positive results. Machine & Systems, Logistics and Automotive performed in line with expectations. Industrial Automation is confronted with postponement of projects in combination with lower than expected secondment demand from customers. Improve Quality Services According to the original contract ICT agreed to acquire the remaining 10% of Improve in January 2015. ICT completed its acquisition of the remaining shares of Improve Quality Services BV and now owns 100% of the company. Improve Quality Services realized positive results in line with expectations. Outlook ICT continues to execute its strategy offering innovative and effective product/market solutions, enriched with state-of-the-art technology, combining autonomous growth with growth through acquisitions. ICT expects for 2015 a further improvement in the operating profit compared with 2014 (operating profit from continuing operations).

Slimme energiesystemen kunnen Nederland 3,5 miljard euro opleveren

Inzet van slimme energiesystemen kan Nederland drie-en-een-half miljard euro opleveren

Het inzetten van slimme energiesystemen in de consumentenmarkt levert één tot drie-en-een-half miljard euro op. Dat blijkt uit onderzoeken uitgevoerd in PowerMatching City, het eerste demonstratieproject ter wereld waarin een slim energienet (smart grid) in de praktijk is geïmplementeerd. Slimme energiesystemen maken het mogelijk om de vraag naar en het aanbod van energie op elkaar af te stemmen. Dit wordt steeds belangrijker vanwege de energietransitie waarbij het aandeel van wind- en zonne-energie in het energieaanbod toeneemt. De toename van duurzame energie uit wind en zon leidt tot een steeds groter fluctuerend aanbod aan elektriciteit. Dit aanbod is immers afhankelijk van het weer en daarmee slechter voorspelbaar. Slimme energiesystemen regelen deze verschillen weg doordat ze vraag en aanbod van energie continu op elkaar afstemmen. Dit wordt flexibiliteit genoemd.

PowerMatching City

Om antwoorden te krijgen over de energietransitie uit de praktijk is in 2009 PowerMatching City in Hoogkerk, Groningen, opgezet. In de tweede fase van deze praktijkproef die in 2011 is gestart, ondervonden de bewoners van 40 huishoudens het leven in een wijk met een duurzame energievoorziening. De bewoners beschikten over zonnepanelen, micro warmtekrachtcentrales en warmtepompen waarbij met behulp van zonkracht, gas en aardwarmte eigen elektriciteit werd opgewekt en water verwarmd. Daarnaast werd door de inzet van slimme software elektriciteit gedeeld met de buren of werden huishoudelijke apparaten aangezet op momenten dat energie vanuit het lokale netwerk optimaal voorradig was. De resultaten van de tweede fase worden vandaag gepresenteerd op het eindsymposium in Groningen. Marten van der Laan, business consultant ICT: ‘De afgelopen jaren is hard gewerkt aan dit fantastische resultaat. ICT is een van de founding partners in het project en is verantwoordelijk voor inrichting van de IT infrastructuur, uitlezen van slimme meter, aansturing van apparatuur, data acquisitie, opslag en bewerking, en de tablet-applicatie waarmee de bewoners inzicht krijgen in hun energiehuishouding en hun slimme apparatuur kunnen bedienen. In het project is gebruik gemaakt van Microsoft Azure Cloud technologie. Dit biedt schaalbaarheid, onderhoudbaarheid, betrouwbaarheid en beveiliging. Hiermee kunnen energiediensten tegen lage kostprijs worden aangeboden. De ervaring opgedaan in dit project is meegenomen in de doorontwikkeling van ICT’s Smart Energy Service Platform. Met het Smart Energy Service Platform heeft ICT een state-of-the-art product voor grootschalige uitrol van slimme energiediensten.’

Uitkomsten praktijkproef

In PowerMatching City is aangetoond dat slimme energiesystemen technisch haalbaar zijn en dat flexibiliteit van economische waarde is voor onze samenleving. De opbrengsten in de consumentenmarkt kunnen oplopen tot drie-en-een-half miljard euro. Deze baten bestaan enerzijds uit het vermijden van investeringen voor nieuwbouw en onderhoud van energienetten door netbeheerders. Anderzijds kunnen energieleveranciers het gebruik van energie door klanten beter sturen, waardoor energie gunstiger kan worden ingekocht op groothandelsmarkten. Ook kunnen energieleveranciers decentraal opgewekte energie gebruiken om op lokaal niveau vraag en aanbod te matchen en zodoende kosten kunnen vermijden. In het onderzoek zijn samen met bewoners twee energiediensten ontwikkeld die flexibiliteit mogelijk maken: ‘Slim kosten besparen’ stelde de bewoners in staat om de kosten voor hun energieconsumptie en energieopwekking zo laag mogelijk houden. ‘Samen aangenaam duurzaam’ voorzag in de behoefte van bewoners om als buurt zo duurzaam mogelijk te leven. PowerMatcher, de slimme software, speelde daarin een sleutelrol en stemde vraag en aanbod van (duurzame) energie op elkaar af op basis van informatie die aanbieders en consumenten leverden. Opvallend element daarbij was dat er in de praktijkproef veel meer flexibiliteit aanwezig bleek te zijn dan op grond van eerdere studies was verwacht en dat vraag en aanbod van energie veel beter in balans konden worden gebracht.

Voorwaarden voor grootschalige uitrol

Om in de consumentenmarkt een grootschalige uitrol van diensten mogelijk te maken om flexibiliteit te ontsluiten is standaardisatie nodig – zowel om de kosten voor het ontsluiten van slimme apparatuur omlaag te brengen als de kosten voor de slimme energiediensten. Door te kiezen voor gelijke gestandaardiseerde oplossingen dalen de kosten per huishouden en wordt het gebruik van flexibiliteit al snel economisch rendabel. Daarvoor moet wel aan een andere belangrijke voorwaarde worden voldaan, namelijk dat de inkoop van energie plaatsvindt op basis van de werkelijk gemeten verbruikte en/of opgewekte energie. Alleen dan kan een leverancier ook daadwerkelijk de waarde van de flexibiliteit in de markt te gelde maken en die ook weer teruggeven aan de klant.

Aanbeveling

De partners binnen Power Matching City signaleren dat er een nieuw marktmodel moet worden ontwikkeld, waarin de flexibiliteit optimaal verdeeld en de waarde van de flexibiliteit maximaal benut wordt. Het correct verdelen van de waarde tussen alle belanghebbenden, te weten: eindgebruikers (de consument), energieleveranciers en netbeheerders, is cruciaal voor een positieve business case. In dit marktmodel is een marktpartij nodig die de flexibiliteit bundelt en verdeelt: de aggregator. Daarnaast kan standaardisatie er voor zorgen dat grootschalige uitrol economisch haalbaar wordt.

Consortium

Het consortium van PowerMatching City bestaat uit de projectpartners DNV GL, Enexis, Essent, Gasunie, ICT en TNO, en daarnaast uit de kennispartners TU Delft, TU Eindhoven en de Hanze Hogeschool Groningen. Lees meer over PowerMatching City

ICT gecertificeerd Microsoft Azure Business Partner

ICT (ICT) is toegetreden tot een select gezelschap van twaalf gecertificeerde Microsoft Azure Business Partners. Dit werd bekend gemaakt tijdens de tweede editie van de “Graduation Party”, verzorgd door Microsoft. Microsoft erkent ICT als een partner met een succesvol “track record” op basis van Azure. Wat betekent dat ICT totaaloplossingen inclusief service contracten gebaseerd op eigen intellectuele eigendom (IP) succesvol heeft geïmplementeerd. ICT werkt al vele jaren samen met Microsoft. Deze erkenning bevestigt de sterke partnership tussen de twee partijen. John Koot, IoT Business Development Manager ICT: “ICT was 2 jaar geleden al benoemd tot Windows Azure Circle Partner. De erkenning als gecertificeerd partner is de volgende stap om de markt te laten zien dat wij succesvolle projecten afronden die dicht tegen het proces aanzitten, of dit nu een trein is of een elektrische laadpaal. Met onze embedded kennis verbinden we alle apparaten aan elkaar om vervolgens te eindigen in de Cloud. In de Cloud bieden wij dankzij onze oplossing, iOTA (Internet of Things Analytics) Predictive Services Solution, klanten de mogelijkheid hun Data om te zetten in nieuwe diensten, zoals bijvoorbeeld Predictive Maintenance/Diagnostics. Deze erkenning onderstreept onze strategie om onze klanten te voorzien van tastbare oplossingen rondom “Internet of Things” (IoT).”   iOTA_Product_Landscape             In de wereld van IoT bestaan er veel uitdagingen voor traditionele bedrijven om te zoeken naar nieuwe verdienmodellen. ICT heeft hiervoor een programma ontwikkeld. Het “Lean Forward Program” is gebaseerd op het Lean Startup concept, afgestemd op de bestaande producten en diensten. Dit alles is gebaseerd op de opgedane ervaring in en het hoge tempo van de “Smart Industry”. Ontwerpen voor IoT gaat niet over oplossen van problemen, het gaat om het zoeken naar de mogelijkheden die het in de nabije toekomst kan bieden.     Lean forward program                     Het Microsoft Partner Network helpt partners met het versterken van hun kennis zodat deze partners als marktleiders gezien worden met kennis van de nieuwste technologie om zo klanten beter van dienst te kunnen zijn. Voor meer informatie over ICT’s iOTA Predictive Services Solution, Lean Forward Program, whitepapers en referenties kunt u kijken op www.predictive-services.com.

Online jaarverslag 2014 ICT Automatisering beschikbaar

ICT Automatisering N.V. (ICT) publiceert vandaag haar jaarverslag over 2014. Hier is het verslag te raadplegen.

Tevens nodigt ICT haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA).
De vergadering vindt plaats op 13 mei en start om 10.00 uur in het Novotel Rotterdam, K.P. van der Mandelelaan 150, Rotterdam.
De oproep, agenda en toelichting voor de AVA zijn geplaatst op de website.

Lloyd’s Register Rail selecteert ICT Automatisering’s iOTA voor de Intelligent Rail Services

Lloyd’s Register Rail selecteert ICT’s Internet of Things Analytics (iOTA) product voor de Intelligent Rail Services Lloyd’s Register Rail (LRR) heeft bekend gemaakt dat iOTA, het Internet of Things Analytics product van ICT (ICT), is geselecteerd als de basis voor het SmartFleet platform binnen de Intelligent Rail services. Het SmartFleet platform is door ICT opgeleverd en door LRR in gebruik genomen. In de railsector is big data aan een opmars bezig. Voertuigen zijn voorzien van on-board diagnose systemen die allerhande situaties en gebeurtenissen registreren. Het gaat hierbij om grote hoeveelheden gegevens. Het iOTA product verzorgt de centrale verwerking en opslag van die gegevens. Ook biedt iOTA verschillende analysemogelijkheden op de big data sets. De LRR consultants hebben diepgaande expertise op het gebied van materieel en processen om de ruwe gegevens om te zetten in bruikbare informatie. De consultants van LRR en ICT hebben gezamenlijk die expertise toegevoegd aan iOTA door middel van een aantal specifieke verrijkings- en business rules modules. Alexander Bal, Programma Manager Intelligent Rail van LRR: “SmartFleet stelt vervoerders in staat om proactief problemen te verhelpen en de kwaliteit van hun bedrijfsvoering te verbeteren. Hiermee zetten wij een verdere stap in het verbeteren van onze dienstverlening door middel van het inzetten van IoT en big data technologie. De grote hoeveelheid gegevens stellen ons bovendien in staat om middels Business Intelligence technieken diepgaande analyses te doen ten bate van onze klanten. Ook hierbij kan de samenwerking met ICT ons uitstekend helpen.” Aart Wegink, Sales Director ICT: “Iedereen heeft het vandaag de dag over het begrip Ïnternet of Things’. Het iOTA product stelde ICT in staat om Internet of Things tot toegevoegde waarde te transformeren voor Lloyds. De Big Data diensten van ICT vertalen die bulk aan gegevens naar bruikbare en stuurbare informatie voor haar klanten. ICT is daarom zeer verheugd dat Lloyds Register Rail voor deze belangrijke stap in de creatie van nieuwe diensten, gebruik heeft gemaakt van de iOTA oplossing.” Het iOTA platform biedt een complete en veilige oplossing voor de automatische aggregatie, consolidatie en analyse van deze data. iOTA maakt gebruik van de Microsoft Azure public cloud. Naast LRR maken inmiddels klanten als Heerhugowaard, PowerMatchingCity en GreenFlux gebruik van de iOTA technologie. Het iOTA platform is zowel beschikbaar als subscription (pay per use, Cloudbased) maar ook als licentie model. (www.predictive-services.com) Profiel Lloyds Register Rail Lloyd’s Register Rail (LRR), gevestigd in Utrecht, is met 200 medewerkers een toonaangevende adviesorganisatie op het gebied van rollend materieel en infrastructuur. Onze consultants en engineers geven advies over de aanschaf, instandhouding en prestatieverbetering van treinen, trams en metro’s, de spoorinfrastructuur en de interactie tussen infrastructuur en materieel. Ons motto is ‘Working together for a safer world, het verhogen van veiligheid en betrouwbaarheid staat bij ons voorop. LRR is onderdeel van de Lloyd’s Register Group met 9.000 medewerkers in 78 landen, actief in Marine, Energy, Management Systems en Rail, waartoe wij behoren. Kijk voor meer informatie op www.lr.org.

Koning opent BioWarmteCentrale in Purmerend met swipe

In Purmerend zijn 24.000 huishoudens en 1000 bedrijven aangesloten op stadsverwarming. Recent heeft zijne majesteit de Koning BioWarmteCentrale “de Purmer” geopend ten behoeve van Stadsverwarming Purmerend. Sinds het begin van de jaren tachtig maken de bewoners van Purmerend gebruik van stadsverwarming. Voorheen gebeurde dat op grijze restwarmte, nu zal 80% warmtebehoefte wordt verduurzaamd. De BioWarmteCentrale verbrandt houtsnippers uit de kap die door staatbosbeheer in Nederland wordt uitgevoerd als onderhoud aan de bossen. Koning Willem Alexander heeft de BioWarmteCentrale geopend door middel van een Touch screen en een swipe beweging. Het scherm geeft inzicht in hoe groen de centrale precies is en wat de besparingen zijn. Dit speciale dashboard voor de burgers van Purmerend is ontwikkeld door ICT. Het laat actuele resultaten zien door de live verbinding met de centrale. Zo zijn de burgers niet alleen voorzien van warmte maar ook van duidelijke informatie over de nieuwe BioWarmteCentrale. Voor meer informatie neem contact op met Heine.van.wieren@ict.nl   RTEmagicC_SVP_2015_03_13_074_02.jpg           RTEmagicC_SVP_2015_03_13_080_02.jpg

Press release: ICT and InMotion annouce partnership

Today ICT (ICT) and Stichting Automotive Technology InMotion (InMotion) announce a partnership. InMotion is an automotive race team that consists of students of Eindhoven University of Technology and Fontys University of Applied Sciences. InMotion aims to participate in the 24h race of Le Mans in 2017 with their IM01 race car. Furthermore they set out to break the all time record on the famous Nürburgring Nordschleife. As predecessor of the IM01, InMotion is currently developing the IM/e race car which embodies an all-electric test platform for technologies to be used on the IM01, e.g. several active systems. News_20150310-2Together ICT and InMotion will develop the Electronic Control Units (ECU’s) for the complete IM/e race car. ICT provides its Model based development Production Platform: Motar, consisting of the ECU’s hardware and platform software, while InMotion develops the control algorithms (application software) for these ECU’s. News_20150310-1 Colin Diederen, Public Relations Manager InMotion: “We are proud to team-up with an innovation-driven company like ICT. With their platform, we can create the perfect ECU and architecture for our test vehicle. This is a major step towards the development of our Le Mans racer, the IM01”. Eeuwke Wielinga, ICT’s Business Unit Manager Automotive & Mobility: “We are excited to contribute to the goal of InMotion to deliver the first race car on the roadmap to the IM01 in 2015. Both InMotion and ICT share the passionate drive of technological innovation and the desire to apply groundbreaking technology on cars. Being at the forefront of many of the latest developments we successfully developed the Motar-platform for the automotive industry. ICT’s Motar-platform consists of both hardware and software. The platform offers seamless integration of MATLAB / Simulink control algorithms on production class automotive hardware built up on an AUTOSAR architecture. As such it forms an excellent basis for automotive control development on various HW platforms.” For further information about InMotion: www.inmotion.tue.nl Further information about ICT’s Motar-platform

Press release: Annual Results 2014

Key Developments in 4th Quarter and full year 2014

Revenue up 4% at € 63.0 million in 2014, as a result of more licence sales and more direct employees. Operating margin from ordinary continuing operations after exceptional items comparable to 2013 at 7%. In the second half of 2014 ICT announced and completed the divestment of its German activities to Alten GmbH. ICT strengthened its partnership with LogicNets Inc. and announced the acquisition of Strypes Bulgaria, a specialist in embedded software development. Sharp increase in net result to € 5.0 million (2013: loss of € 1.1 million), largely due to tax benefit resulting from the liquidation of ICT Software Engineering GmbH. For 2015, ICT expects an further improvement in operating profit from continuing operations compared with 2014.

Key figures

(in millions of €)

FY 2014

FY 2013*

Q4 2014

Q4 2013*

Revenu

63.0

60.8

3.7%

16.7

16.3

2.3%

Operating result from ordinary continuing operations (after exceptional items) (**)

4.4

4.2

 

1.7

1.2

 

Result after taxes from discontinued operations

(2.8)

(1.1)

       

Taxes

4.3

(1.1)

       

Net result

5.0

(1.1)

       

(in €)

           

Earnings per share

0.56

(0.13)

       

Dividend per share

0.23

0.15

53.3%

 

(*) In conformity with IFRS 11, effective 1 January 2014, InTraffic (as a joint venture) is no longer consolidated in the statement of comprehensive income in revenue, costs and EBIT but is presented as a single line item in the consolidated statement of comprehensive income under financial income. The 2013 figures have been accordingly restated for comparison purposes. In conformity with IFRS 5, ICT Germany classifies as “Discontinued operations” following the decision to divest the operations and is presented as a separate line item in the income statement, being the total loss post tax of the German operations for the period as ‘result from discontinued operations’ (**) Operating profit excluding impairment charges, including exceptional items. Jos Blejie, CEO of ICT Automatisering N.V.: “2014 was a year of change for ICT. Not only did we divest our German activities, we have also taken important steps in the execution of our strategy. The acquisition of the strategic stake in our partner LogicNets brings us closer to becoming a multi-disciplinary system integrator. The acquisition of near-shore company Strypes in Bulgaria that we announced at the end of last year was another important step of the presented strategy. It provides us access to lower-cost quality solutions based on rapid development techniques, and a competitive edge in today’s market. All these actions support us creating a stable platform from which we can further roll out our strategy and can grow our business sustainably. In 2015, we therefore expect to see a further improvement in operating profit from continuing operations compared with 2014.” Notes to the results ICT’s revenue came in at € 63.0 million in 2014, compared with € 60.8 million in 2013. As a result of licence sales and the increase in operational hours due to the increased number of direct employees in the Netherlands, ICT was able to realize 3.7% higher revenue than 2013. The license sales were due to the partnership ICT formed with LogicNets. The verticals Machine & Systems (including Energy and Healthcare) and Industrial Automation showed an increase in revenue. The other verticals and Improve Quality Services booked revenue which was in line with 2013. The cost of sales, mostly material, expenses and outsourced work, increased to € 5.7 million (2013: € 5.0 million), mainly due to increased LogicNets licences. Largely due to the growing average number of employees, personnel expenses increased to € 40.2 million in 2014 (2013: € 38.4 million). The focus on the reduction of indirect costs continued. In 2014, we renegotiated rental agreements and reduced personnel costs at support functions. Full effect of this will be attributable in 2015. The operating profit from continuing ordinary operations before exceptional items in 2014 amounted to € 5.2 million (2013: € 5.6 million). This decrease was mainly due to pressure on secondment rates and increased expenses in marketing and sales. The margin was also impacted by the successful recruitment drive for young professionals, who were, as expected, not immediately fully productive. As in 2013, ICT incurred exceptional costs in 2014 related to the investigation and realisation of strategic combinations. In 2014 these exceptional costs amounted € 0.8 million (2013: € 1.4 million). The operating profit from continuing ordinary operations after exceptional items in 2014 amounted to € 4.4 million (2013: € 4.2 million). The operating margin was 7%, in line with 2013. Despite numerous attempts in recent years to make its German business profitable, ICT concluded in the first half of 2014 that the German activities would not contribute to a positive result in 2014. In view of this and the fact that in Germany ICT did not have the necessary critical mass to serve the multinational corporations, ICT decided to discontinue its German activities. As a result of the decision to divest, ICT Germany is recognised as “Discontinued operations”. The result from this divestment of the operations and the consequent liquidation amounted to a loss of € 2.8 million in 2014 of which € 0.8 million from ordinary operations (2013: loss of € 1.1 million), € 2.0 million from the consequent liquidation of the German subsidiaries. Improve Quality Services was again critically assessed for goodwill impairment purposes. In the previous two years, ICT booked an impairment of € 4.9 million on the goodwill for Improve Quality Services B.V., due to the development of results over the previous years and the expectation that its profitability would improve albeit at a slower pace than previously believed feasible. In 2014, the results improved versus 2013, but were again lower than our expectations. ICT expects future improvement to be in line with the improvement realised in 2014, resulting in an additional impairment of € 1.2 million. Corporate income tax related to continuing business activities excluding exceptional items in 2014 amounted € 1.4 million. Combined with a deferred tax benefit of € 5.6 million in the Netherlands, as a result of the liquidation of the German subsidiary, corporate income taxes in 2014 amounted to € 4.3 million positive (2013: € 1.1 million negative). Net profit for the year amounted to € 5.0 million, compared with a loss of € 1.1 million in 2013. This translates into earnings per ordinary share of € 0.56. The number of outstanding ordinary shares stood at 8,747,544 on 31 December 2014, unchanged from a year ago. Q4 2014 results Revenue in Q4 2014 increased slightly to € 16.7 million compared to the last quarter of 2013. An operating result from continuing ordinary operations of € 2.3 million was realized, a slight decrease compared to last year. Balance sheet structure Mainly as the result of the addition of the net profit of € 5.0 million for 2014, shareholders’ equity increased to € 34.0 million. The balance sheet total increased by € 2.9 million to € 49.4 million at year-end 2014, from € 46.5 million at year-end 2013, as a result of the investment in LogicNets and the deferred tax asset related to the decision to liquidate the German entity. Solvency (shareholders’ equity/total assets) improved to 68.7% at year-end 2014 from 65.2% at year-end 2013, which represents a very sound basis. Cash flow development The net cash flow from continuing operations amounted to € 3.5 million positive in 2014 (2013: € 4.0 million positive) as a result of positive operating profit and a low tax rate due to income tax reimbursement. Developments within Verticals Revenue at the Machine & Systems Vertical (including Energy and Healthcare) was up 4.4% at € 29.5 million, from € 28.2 million in 2013. Revenue growth was due to LogicNets License sales and more demand from customers. However, last year saw continued strong pressure on secondment rates. The relatively small Healthcare and Energy Verticals are developing in line with expectations, while the Healthcare Vertical acquired a number of interesting contracts. The operating result was lower than in 2013 and came in at € 2.6 million (2013: € 3.1 million). The operating margin was lower in 2014, largely as a result of pressure on secondment rates and slightly lower productivity. The drop was partly compensated by increased operating margins as a result of LogicNets license sales. The revenue at the Logistics Vertical was in line with 2013 at € 9.3 million. During the second and the third quarters of the year, this vertical saw less demand from clients, which had a negative effect on productivity. As a result the operating result came in at € 0.6 million in 2014 (2013: € 1.0 million). The Industrial Automation Vertical saw revenue increase by 9.0% to €15.9 million, from € 14.6 million in 2013, due to increased demand for projects, and as a result of project related material sales. The operating result improved to €1.5 million in 2014 from € 0.9 million in 2013, due to the higher customer demand, which in turn resulted in growth in the number of employees and higher productivity. In addition, this vertical also improved its project execution, which led to improved results compared with 2013. In 2014, revenue at the Automotive Vertical amounted to € 5.6 million, in line with 2013. The vertical realized an operating result of € 0.3 million, which was lower than in 2013 (€ 0.5 million). Demand from customers was in line with 2013. Productivity was particularly high in the first three quarters of 2014, with a slight drop in the fourth quarter. Results were lower than in 2013 due to the hiring of new young professionals, who were not immediately fully productive. In the fourth quarter of the year, results were also negatively impacted as a result of work transferred to Alten GmbH in Germany, the company to which ICT sold its German Automotive activities. The revenue at Improve Quality Services came in at € 3.2 million in 2014, at the same level as last year. With € 0.3 million, the operating result is better than last year (2013: € 0.2 million), as Improve’s training activities picked up in the Netherlands. In the first half 2014, the performance of InTraffic B.V. (50/50 joint venture) was lower than expected due to a delay in orders. In the second half of 2014 InTraffic managed to recover. ICT’s share in the net profit for 2014 is € 0.3 million (2013: € 0.3 million). Personnel The total number of employees at year-end 2014 was 4% higher than at year-end 2013. This was mainly due to the recruitment of (young) direct professionals. For 2015, we expect the growth in the number of FTEs to be in line with our revenue development. Dividend It is proposed to the General Meeting of Shareholders that a dividend will be paid out for the 2014 financial year at the amount of € 0.23 per share in cash based on the number of ordinary shares outstanding at year end 2014. This represents a pay-out ratio of 40% of the net profit, in line with the dividend policy. Significant events after the balance sheet date On 6 January 2015, the Group acquired 100% of the shares and voting interests of Strypes Bulgaria. Strypes Bulgaria is a specialist in embedded software development based on modern agile methodologies. The remaining 10% of the shares of Improve was acquired on 1 January 2015 for the amount of € 250,000. Composition of the Supervisory Board The term of the Chairman, Mr. Theo van der Raadt and Mr. Friedrich Fröschl expires in 2015. The Board intends to submit a proposal to the Annual General Meeting of Shareholders on 13 May 2015 to reappoint Mr. Van der Raadt and Mr. Fröschl for an additional four-year term. Outlook ICT’s focus in 2014 was on the execution of its strategy. ICT took additional steps to put its house in order, the most significant of which was the sale of ICT’s Germany-based activities. In the second half of 2014, ICT strengthened its strategic partnership with LogicNets. In January 2015 ICT acquired and obtained control in Strypes, a next-generation agile near-shoring company in Bulgaria. ICT will continue its strategy of offering innovative and effective product/market solutions, enriched with state-of-the-art technology, combining autonomous growth with growth through acquisitions. As a result of the above, for the full year 2015 we expect a further improvement in the operating profit from continuing operations compared with 2014. Cautionary statement This press release contains forward-looking statements. Forward-looking statements are always based on assumptions and estimates relating to uncertain events over which ICT Automatisering N.V. has no control. They concern, for example, measures taken by the Dutch and other governments, currency movements, price fluctuations, changes in law and regulations, legal precedents and market developments. ICT Automatisering N.V. would like to stress that the contents of this press release are based on the information that is currently available. The reality can always deviate from expectations for the future. ICT Automatisering N.V. has no obligation to update the statements contained in this document, unless required by law. Annexes: Extracts from Consolidated Financial Statements 2014 – Consolidated statement of total comprehensive income – Consolidated balance sheet – Consolidated statement of changes in equity – Consolidated statement of cash flows – Other financial information Click here to download the Annex of the Annual Resuls of 2014

ICT Automatisering levert besturing vaccinproductie bij Bilthoven Biologicals

Levering aan biotech bedrijf omvat nieuwe systemen voor productie polio-vaccins ICT (ICT) heeft de opdracht gekregen van biotech bedrijf Bilthoven Biologicals in Bilthoven voor nieuwe systemen voor de productie van polio-vaccins. In 2014 gaf Unicef Bilthoven Biologicals de opdracht voor de productie van meer dan 150 miljoen poliovaccins voor het “Global Polio Eradication Initiative’ programma. Om deze grootschalige productie mogelijk te maken, werkt ICT momenteel aan de modernisering van systemen voor de besturing van een groot deel van de productie apparatuur. Dit gebeurt onder strikte regelgeving van de farmaceutische industrie. Martin Bijl, Business Development Manager bij ICT: “Wij zijn vertrouwd met complexe projecten in de farmaceutische industrie. Dit specifieke project vereist kennis van het Siemens PCS7 systeem en elektrotechnische kennis van hardware voor de systeemkasten en het installatiewerk. ICT is dan ook bijzonder trots dat zij mee mag werken aan dit mooie programma om wereldwijd kinderen te beschermen tegen infectieziekten zoals polio.” Joan van Houtum, Senior Buyer bij Bilthoven Biologicals: “Bilthoven Biologicals heeft op basis van een offertevergelijking gekozen voor ICT. ICT heeft aantoonbare ervaring met projecten, waarin zowel softwarebesturing als hardware en installatiewerk wordt gevraagd. Zij werken met een gedegen projectaanpak en bieden de juiste combinatie van kennis en ervaring in de farmaceutische industrie.” De werkzaamheden omvatten: De levering en programmering van de Siemens PCS7 controllers en bedieningsstations; Het ontwerp, constructie en aansluiten van de systeemkasten inclusief bedrading naar de veldsignalen; Batchbesturing in Simatic-Batch; Ontwerp en implementatie van de recepten. ICT voert alle werkzaamheden uit volgens de ISA-standaard S88. Bilthoven Biologicals heeft tevens een meerjarige overeenkomst met ICT afgesloten voor service en onderhoud van de productieautomatiseringssystemen. Profiel Bilthoven Biologicals Bilthoven Biologicals ontstond na de privatisering van de vaccinproductie activiteiten van het voormalig Nederlands Vaccin Instituut (NVI). In 2012 nam de eigenaar van het Serum Institute of India, ’s werelds grootste vaccinproducent en onderdeel van de Cyrus Poonawalla Group, deze activiteiten van het NVI over. Daardoor ontstond een krachtige combinatie van kennis, netwerk en faciliteiten, welke Bilthoven Biologicals inzet om haar ambitie te realiseren: wereldwijd kinderen beschermen tegen infectieziekten.. In deze unieke samenwerking worden er nu jaarlijks meer dan 100 miljoen vaccins geproduceerd. www.bbio.nl