ICT Group en Arriva zetten volgende stap in Mobility as a Service met Via-Go

Arriva heeft de aanbesteding van de Mobility as a Service pilot ‘Grenzeloze Mobiliteit’ in Limburg gewonnen. Hiermee heeft Limburg de primeur met de lancering van het nieuwe landelijke platform Via-Go van Arriva.

TURNN, een ICT Group onderneming, ontwikkelt het MaaS-platform Via-Go voor Arriva. Met Via-Go plan, boek en betaal je, je reis in één app. Alle vervoersmiddelen, van (deel)fiets tot taxi en van busvervoer tot e-scooter worden aangesloten op en aangeboden via het platform. Zo heeft de reiziger toegang tot alle mogelijke vervoermiddelen in de Via-Go app, afgestemd op de persoonlijke voorkeuren. Bij de ontwikkeling van de app staat het gebruikersgemak voorop.

Lees ook het persbericht van Arriva.

ICT Group iSHARE Implementatie- partner

Recent is ICT Group als vijfde implementatiepartner toegetreden tot de iSHARE-community. Wij willen als toonaangevende softwareprovider met een sterke footprint in de logistieke sector, onze klanten met iSHARE extra toegevoegde waarde leveren. Door het ondertekenen van de overeenkomst zijn wij onderdeel geworden van de groep implementatiepartners die bedrijven helpt om veilig data te delen. ICT Group is geen onbekende voor iSHARE. Al in 2017 droegen wij als co-creatiepartner bij aan de ontwikkeling van het afsprakenstelsel.

iSHARE past volgens ICT Group uitstekend bij de veranderende digitale werkelijkheid: “Wij zien een toenemende behoefte bij onze klanten, voornamelijk in de logistieke keten, om data op een veilige manier te kunnen delen met klanten en andere (on)bekende partijen. In de huidige digitale werkelijkheid is er een groeiende behoefte om met diverse partijen data te delen. Voorwaarde is wel dat dit op een veilige en vertrouwde manier gebeurt.”

Als ICT Group hanteren wij de aanpak: ‘Keep It Simple’. Hierbij helpen wij (onze) klanten met:
1. Het ophalen van data/informatie bij bekende en/of onbekende partijen die gebruikmaken van de iSHARE-afspraken.
2. Het delen van eigen data/informatie met bekende en/of onbekende partijen die gebruikmaken van de iSHARE-afspraken.
3. Het controleren van autorisaties in een iSHARE Autorisatieregister.
4. Het toetreden tot het iSHARE-netwerk.

Door het gebruik van iSHARE kan ICT Group, op basis van een Agile/Scrum aanpak/service met korte Sprints, instaan voor advies en realisatie om veilig data te delen.

Ga voor meer informatie over iSHARE naar de website.

ICT Healthcare Technology Solutions was aanwezig op het NVOG congres

ICT Healthcare Technology Solutions heeft twee exclusieve wetenschappelijke sessies gehouden tijdens het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in Amersfoort op 7 en 8 november.

De goed bezochte wetenschappelijke sessies bespraken de methodologie achter AFL-monitoring, een nieuwe manier om een niet-vorderende baring aan te pakken. Onze gastspreker was de oprichter-professor Eva Wiberg-Itzel die momenteel werkt bij de afdeling Klinische Wetenschap en Onderwijs, Södersjukhuset, Karolinska Instituut in Stockholm – Zweden.

In de expositieruimte van het congres maakten bezoekers kennis met de volgende generatie van het centrale monitoringsysteem: MososNXT CTG. Geïnteresseerde gynaecologen en verloskundigen hebben zelf het bewijs gezien van een uitstekende integratie met een bestaande EPD, waardoor ervoor kan worden gezorgd dat bestaande patiëntinformatie direct vanaf elke locatie en op elk gewenst moment toegankelijk is.

Havenbedrijf Rotterdam en ICT Group sluiten contract voor Container Exchange Route

Op 18 november ondertekenden Havenbedrijf Rotterdam (HBR) en ICT Group een contract voor QA en testen ten behoeve van de integratie van de systemen die de nieuw aan te leggen Container Exchange Route (CER) ondersteunen.

Met de CER introduceert het Havenbedrijf Rotterdam – samen met de diepzeeterminals, binnenvaart / feederterminals, empty depots, rijksinspectie terminal (RIT) en distributiecentra – een geheel nieuw, geavanceerd en uniek concept. Het omvat specifieke infrastructuur, logistieke overeenkomsten en IT-systemen die de terminals van de haven, empty depots, RIT en distributiecentra met elkaar verbinden. De verwachting is dat uiteindelijk meer dan 1 miljoen containers per jaar de Container Exchange Route zullen gebruiken. Na de implementatie van de CER komt er meer aanlegcapaciteit beschikbaar voor de containerterminals op de Maasvlakte. Het CER-project is gepland om in 2021 operationeel te zijn.

Technisch bestaat het CER ICT-landschap o.a. uit een platform, planning & scheduling software, gate operating software en visual gates, die moet worden gekoppeld aan diverse applicaties van o.a. containerterminals en het Port Community Systeem (Portbase). ICT Group is verantwoordelijk voor de applicatie-integratie en het testen van dit complexe ICT-landschap.

Port Logistics Competence Center
Bart Overgaauw, business unit manager Transport & Logistiek bij ICT Group, vindt dat dit project op het lijf van ICT Group is geschreven. ‘Wij werken al dertig jaar voor verschillende containerterminals in de Rotterdamse haven, waaronder ECT. Wij kennen de processen en de systemen in de haven. Die kennis hebben we intern gebundeld in een Port Logistics Competence Center. Daarnaast hebben we ervaring met complexe integratietrajecten en lopen voorop als het gaat om test automation. Tot slot hebben we veel expertise in huis op aan de haven aanpalende vakgebieden, zoals het spoor en de automotive branche. Daardoor kunnen we eenvoudig bepaalde expertise bijschakelen als dat nodig is.’

Robin Audenaerdt, Technisch Manager CER Systemen namens het Havenbedrijf, voegt toe: “Het CER project team hanteert een strakke project methodologie en bijbehorend project plan. Belangrijk, zo niet de belangrijkste succesfactor van de CER-systemen, is het tijdige testen van de interfaces en integrale werking van het gehele concept. Vandaar dat we al vroeg in het project starten met integratie testen, zodat kwaliteit toeneemt en geen onnodige tijd wordt verspild.”. Arno van Amerom, QA manager CER namens Havenbedrijf verklaart: ICT Group heeft laten zien dat ze veel ervaring hebben met complexe ICT-landschappen waarbij applicaties van meerdere organisaties data uitwisselen, onder meer bij ProRail. Dat geeft ons het vertrouwen dat ze dit project tot een succesvol einde brengen.”

De gunning van dit contract kwam tot stand nadat HBR, op basis van referenties van soortgelijke projecten, drie partijen had geselecteerd die naast een offerte ook een plan van aanpak en een teamplan moesten indienen. In dat laatste plan staat beschreven hoe de contractant ervoor zorgt dat de juiste specialistische kennis en kunde op het juiste moment wordt aangehaakt bij het project. ICT Group behaalde op beide onderdelen het maximale aantal punten.

De aanleg van de fysieke infrastructuur – de CER-baan– is al begonnen. Ook de gunning van de planning & scheduling software is afgerond. De gehele applicatie-integratie en testing wordt nu opgestart, inclusief real life testing op een eigen testgebied, ter voorbereiding op de ingebruikname van de CER in 2021.

ICT Group betrokken bij softwareontwikkeling Instrument Cluster voor elektrische Porsche Taycan

In september is de eerste volledig elektrische Porsche aangekondigd. ICT Group heeft voor deze sportwagen software ontwikkeld voor twee onderdelen: het Instrument Cluster dat de bestuurder voor zich ziet en de bediening van touch panels waarmee de bestuurder en bijrijders de comfortfuncties kunnen bedienen.

Het Instrument Cluster wordt getoond op een groot gebogen LCD-scherm dat zich achter het stuur bevindt. Porsche Taycan-bestuurders kunnen zelf via bediening aan het stuur kiezen welke informatie ze naast hun snelheidsmeter op het Instrument Cluster willen zien. Zo zijn er bijvoorbeeld meters die laten zien hoe snel de auto optrekt, wat de G-krachten zijn, de batterijstatus en een navigatiescherm. Er zijn in totaal zo’n dertig verschillende applicaties met schermen. ICT Group heeft voor deze applicaties de software ontwikkeld, waarbij efficiënt informatie van vele andere subsystemen in de sportwagen wordt opgevraagd, bewerkt en getoond. Het prioriseren en snel en betrouwbaar beschikbaar hebben van de data zijn voor het Instrument Cluster belangrijke eisen.

Daarnaast ontwikkelde ICT Group de software voor twee touch panels waarmee de comfortfuncties van de middenconsole kunnen worden bediend. Het touch panel met haptische feedback bevindt zich voor de middenarmsteun en zorgt ervoor dat de bestuurder – zonder de hand naar het middenconsole voorin te hoeven bewegen – functies zoals telefoon, radio en navigatie kan bedienen. De bijrijders op de achterbank hebben een eigen touch panel voor de bediening van de comfortfuncties.

ICT Group is gekozen vanwege de uitgebreide ervaring met zowel de Automotive AUTOSAR-standaard, dat een platform biedt voor embedded softwareontwikkeling, alsmede het Volkswagen Group-specifieke BAP-communicatieprotocol. “Wij hebben in eerdere projecten voor Volkswagen Group laten zien dat wij de beide standaarden goed beheersen en ze ook kunnen integreren”, zegt Eeuwke Wielinga, director R&D Engineering bij ICT Group. “Daarnaast hebben we bewezen dat we op procesmatig vlak volgens de Automotive SPICE standaard werken en daarbij de functional safety eisen conform ISO26262 in acht nemen. Dit is een vereiste om ‘automotive-grade’ software te mogen ontwikkelen voor de auto-industrie.”

Qbuzz tekent contract met ICT Group voor Mobility as a Service

Busvervoermaatschappij Qbuzz heeft voor de komende tien jaar de concessie voor het busvervoer in Groningen en Drenthe gewonnen. Deze concessie gaat in op 15 december. Onderdeel van de inschrijving van Qbuzz is een MaaS-dienstverlening. Qbuzz heeft een contract gesloten met ICT Group voor het leveren van het Mobility-as-a-Service (MaaS) platform TURNN in de regio Groningen-Drenthe.

Intermodaal reis plannen en volgen

Met TURNN, een onafhankelijk MaaS platform, wordt de onzekerheid voor reizigers tijdens de reis teruggedrongen en worden alle beschikbare vormen van vervoer gecombineerd tot een optimaal en op de persoonlijke omstandigheden afgestemd reisplan. Dit betekent dat Qbuzz reizigers vanaf 15 december hun volledige reis van deur tot deur plannen en volgen met de intermodale TURNN-app. De app stuurt reizigers real-time notificaties en wijzigingsadvies op het moment dat de bus of de volgende modaliteit niet volgens planning rijdt. Qbuzz wil met ICT Group een langdurige samenwerking aangaan, waarbij stap voor stap meer functionaliteit wordt toegevoegd aan de TURNN-app. Aan de eerste stap wordt al gewerkt; het uitbreiden van de reisplanner met een intermodaal boekingsplatform. De volgende stap is om ook via de app te kunnen betalen.

TURNN als leidend platform

Qbuzz heeft als doel om krachten te bundelen. “Een beweging komt niet op gang als je niets doet” aldus Gerrit Spijksma, algemeen directeur van Qbuzz, Hij wil niet wachten op overheidsbeleid, maar neemt zelf het voortouw. “Wij hebben gekozen voor het beste onafhankelijke MaaS-platform dat op dit moment in Nederland beschikbaar is. We willen met TURNN laten zien wat MaaS kan betekenen voor de reiziger en voor OV-aanbieders.”

MaaS-ontwikkelingen versnellen

Daarmee neemt Qbuzz een risico, maar dat deert Spijksma niet. “Innoveren is risico nemen. We praten in onze sector al jaren over MaaS, maar ontwikkelingen gaan traag omdat er in de OV-wereld veel tegengestelde krachten zijn. Onze missie is om krachten te verbinden en zo vanzelfsprekende en baanbrekende beweging te creëren. We gaan nu in de praktijk in Groningen en Drenthe laten zien dat het werkt en hopen dat anderen straks ook voor het TURNN-platform kiezen.”

De regio Groningen-Drenthe is voor zo’n showcase uitstekend geschikt omdat het alle dynamieken herbergt: van een grote stad met veel OV-bewegingen tot kleine dorpskernen waar al jaren geen lijnbus meer rijdt. “Als MaaS in deze regio een succes wordt, dan wordt het overal een succes”, zegt Spijksma overtuigd.

Uitbreiding met boeken en betalen

Dirk Grevink van ICT Group is verheugd met het contract. “Wij werken al enkele jaren met Qbuzz samen. Beide partijen zijn er van overtuigd dat de manier van reizen de komende jaren gaat veranderen, waarbij MaaS een echt alternatief wordt voor het reizen met de eigen auto. Cruciaal is daarbij een hoge kwaliteit dienstverlening die alle schakels (bus, trein, (deel-)auto, (deel-)fiets en taxi) met elkaar verbindt en de reis volledig ondersteunt. Wij als TURNN geloven hierin.”

Mediabron: OV-bureau Groningen Drenthe

 

ICT completes acquisition of Proficium

Today ICT Group N.V. (ICT) announces it has completed the acquisition of 100% of the shares of Proficium B.V. and Proficium OVK B.V. (collectively referred to as “Proficium”). The acquisition of Proficium is in line with the growth strategy of ICT and fully fits ICT’s strategic objective to become a total solutions provider.

Proficium is a fast growing company delivering consultancy services and secondment in the infra market. Its services include developing and deploying tooling and database applications. Proficium has over 20 employees and generates an annual turnover of around € 3 million. With the existing water & infrastructure activities of ICT Netherlands and the acquisitions of NedMobiel and InTraffic, ICT is  firmly positioned in the Dutch infra consultancy and engineering market. The specific skills of Proficium with regard to asset management and maintenance engineering further strengthen ICT’s position in this market.

Further financial details will not be disclosed.

ICT Group N.V. is a leading industrial technology solutions and services provider. Our specific industry knowledge of various markets, enables us to realise innovative solutions. Approximately 1400 passionate technical specialists are working for the ICT Group. The following subsidiaries are the main operating entities of the ICT Group: ICT Netherlands, ICT Belgium, Additude (Sweden), CIS Solutions Germany, Strypes (Bulgaria), Raster Industriële Automatisering, InTraffic, NedMobiel, BNV, BMA, OrangeNXT and Improve.

This press release contains information that qualifies as inside information within the meaning of Article 7(1) of the EU Market Abuse Regulation.

Voor ICT Group is geen digitale uitdaging te complex

Met meer dan 1400 professionals koppelt ICT Group domeinkennis aan innovatieve en integrale IT-oplossingen en biedt ondersteuning aan een breed scala uitdagende projecten. Op de beurs ICT & Logistiek zal de nadruk komen te liggen op oplossingen voor distributie- en retail logistiek.

Maaltijdenbezorger HelloFresh dient op die beurs als voorbeeld van een excellente executie. Het leger van circa 750 Hello-Fresh bezorgers beschikt dankzij de ICT Group op het juiste moment over de juiste informatie. Daar zit een element planning in, waarbij de bezorger just in time informatie krijgt over het volgende afleveradres. Tegelijkertijd bestaat uiteraard de uitdaging om de route zo efficiënt mogelijk in te plannen, terwijl er voor de klant tevens ruimte is voor notificaties. Zo kan de klant bijvoorbeeld aangeven of de bezorger op tijd is aangekomen.

Ook in de meer traditionele retail wereld heeft de ICT Group een rijke ervaring opgebouwd. Zo wordt op dit moment het 25-jarig samenwerkingsverband gevierd met A.S. Watson, het formulehuis achter onder meer Kruidvat en Trekpleister. Deze formules hebben ruim 1.450 filialen. Zonder digitale processen en optimalisatie van de logistiek en het transport zal het nooit lukken om dit wijdvertakte netwerk aan winkels op tijd van het juiste productaanbod te voorzien. Dat vraagt veel van de (digitale) organisatie. Om een voorbeeld te geven: Kruidvat heeft in Heteren een distributiecentrum van maar liefst 78.000 vierkante meter tot zijn beschikking. Per dag verwerkt dit state of the-art logistiek systeem om het proces vloeiend te laten verlopen. Vrachtwagens rijden er af en aan. Dat betekent organisatorisch een forse uitdaging, waarbij uiteraard kostentechnisch een scherp budget geldt. Bij ICT Group gaan wij deze en andere uitdagingen graag aan.

Lees het volledige artikel in het FD.

BMA introduceert web-based CTG-systeem MososNXT CTG

BMA, onderdeel van ICT Group en specialist in ICT-oplossingen voor de zorg rondom zwangerschap en geboorte, introduceert MososNXT CTG.

MososNXT CTG is een web-based CTG-systeem dat naadloos integreert met ieder EPD. Met een CTG kan de toestand van het kind in de baarmoeder bekeken worden. Door volledige integratie van deze CTG-data in het EPD, hebben zorgverleners de informatie over moeder en kind in één omgeving bij de hand.

Integratie van CTG- en EPD-data

MososNXT CTG biedt voordelen op verschillende terreinen. Verloskundigen en gynaecologen hebben zo de informatie op één centrale plaats beschikbaar: het EPD. Iedereen profiteert van de voordelen van werken met gespecialiseerde software, zonder het nadeel van ‘weer een systeem erbij’. De kwaliteit van zorg verbetert terwijl tegelijkertijd de efficiency toeneemt. Advies vragen aan een collega is eenvoudig door inzicht in CTG-traces op telefoon of tablet.

Daarnaast beschikt MososNXT CTG over een Analyzing Center. Dit is met name handig voor verloskundigenpraktijken die CTG-registraties thuis of in hun praktijk aanbieden. Zij kunnen via het Analyzing Center een CTG automatisch delen met een gynaecoloog, die vanaf een andere locatie kan meekijken. De gynaecoloog krijgt een signaal als een CTG beoordeeld moet worden. De verloskundige ziet vervolgens wat de beoordeling is en kan waar nodig actie ondernemen. Op deze manier draagt MososNXT CTG bij aan de decentralisatie van zorg.

Eenvoudige en veilige toegang

Omdat MososNXT CTG een web-based systeem is met een interface naar alle beschikbare EPD’s, heeft de ICT-afdeling geen omkijken naar het beheer van de oplossing. De software kan in een public of private cloud draaien of in het datacenter van het ziekenhuis. Via single sign-on hebben gynaecologen en verloskundigen veilige toegang tot de CTG data. Ziekenhuizen die een patiëntenportaal bieden, kunnen de CTG-data via dit portaal ontsluiten.

Tot slot draagt MososNXT CTG bij aan het terugdringen van de totale kosten.

Specialistische kennis van CTG en web-based software

BMA, onderdeel van ICT Netherlands, heeft MososNXT CTG ontwikkeld in samenwerking met Medlife, een Israëlisch bedrijf gespecialiseerd in web-based CTG-oplossingen. BMA heeft 35 jaar ervaring met CTG-monitoringsystemen en heeft klanten in heel Europa. Door de expertise van beide bedrijven samen te voegen, wordt nog beter en sneller voldaan aan de vraag van klanten naar een specialistische CTG-oplossing die naadloos integreert met hun EPD.

MososNXT CTG past naadloos in het productaanbod van BMA voor de totale cyclus van zwangerschap en geboorte.

Zie voor meer informatie: www.bma-mosos.com