PepsiCo kiest ICT als systemintegrator voor project in Broek op Langedijk

Voor de vestiging van PepsiCo in Broek op Langedijk, een productielocatie voor Lays en Smiths, gaat ICT Groep de besturing voor de droogoven integreren in de besturing van de bestaande extrusielijn, bestaande uit een extruder- en een smaakstoffenlijn. Deze droogoven wordt op dit moment nog handmatig bediend en zal straks volautomatisch gaan werken. ICT is daarbij verantwoordelijk voor zowel de hardware als de software aanpassingen (Siemens, Wonderware en recepturen) die moeten gebeuren. Het doel van PepsiCo met dit project is om de bediening te vereenvoudigen voor de operators, door centralisatie van deze bediening te realiseren vanuit de receptuur.    

Lifecycle industriële automatisering van infrastructurele objecten

Het thema automatisering binnen bestaande en nieuwe infrastructurele projecten zoals bruggen, sluizen en tunnels krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht in het beleid en de aanbestedingen van de overheid. De redenen hiervan zijn verschillend echter de rode draad is dat de lifecycle van de automatisering sterk afwijkt van de lifecycle van het infrastructurele object waardoor de beheersbaarheid van het object onder druk staat. De oplossingsrichtingen van beheersbaarheid worden onder andere ingevuld door een hogere mate van automatisering, -standaardisatie en -informatievoorziening. Dit vergt extra aandacht voor het totale ontwerp- en ontwikkelproces van de automatisering dat tevens een belangrijk onderdeel van het integraal ontwerp is. In de praktijk is dit geen eenvoudige opgave omdat het vaak om zeer grote projecten gaat en de automatisering een relatief klein deel van de projectomvang betreft terwijl de continue betrokkenheid m.b.t. de automatisering over het gehele project heen van groot belang is. We zien nu al een veranderende uitvraag bij aanbestedingen en andere samenstellingen van inschrijvers, dit is een positieve beweging waar uiteindelijk ieder mee geholpen is. Een voorbeeld van een recent Infrastructuur project dat ICT in opdracht heeft gekregen is de “ bediening en besturing van de nieuwe Botlekbrug”.