Succesvolle ondersteuning van A.S. Watson tijdens Black Friday en Cyber Monday

Black Friday en Cyber Monday, zijn trends die ook in Nederland steeds meer gaan leven. Op vrijdag 29 november en maandag 2 december jl. was het weer zo ver. Ook A.S. Watson, met formules als Kruidvat, ICI Paris XL en Trekpleister, maakte zich klaar voor massale drukte in haar warehouses om de te verwachten piek in (online) aankopen te kunnen verwerken. ICT Transport & Logistiek ondersteunde de marktleider in de Health & Beautymarkt in Nederland, België en Frankrijk, ook tijdens deze extreem drukke periode.

De unit Transport & Logistiek van ICT Group is de bouwer van het Smart Warehouse Management Systeem (DCS) voor de Distributie Centra van A.S. Watson in de Benelux. Dit DCS systeem is binnen Kruidvat en ICI Paris XL het IT-hart van de logistieke afhandeling van alle web-orders.

Tijdens piekperiodes als Black Friday en Cyber Monday is het cruciaal dat alle processen in het warehouse optimaal blijven draaien. Op deze dagen is er een enorme stijging in orders te zien en deze orders moeten zo snel mogelijk worden verwerkt om opstopping te voorkomen. Gedurende dit soort periodes van extreme drukte staat het team van ICT éxtra op scherp om de juiste support aan A.S. Watson te kunnen geven.

Dankzij automatische e-mailalerts krijgen de professionals van ICT een melding bij eventuele problemen. Hier kan snel en adequaat op worden ingespeeld waardoor orders alsnog snel ingelezen en verwerkt kunnen worden. Dankzij de goede afstemming tussen het functioneel beheer, de mensen op de expeditie-vloer en het team van ICT, mochten ook dit jaar klanten van o.a. Kruidvat hun orders weer tijdig en volledig ontvangen.

Recentelijk vierde A.S. Watson de 25-jarige samenwerking met het team van ICT. In die 25 jaar heeft ICT Group o.a. het Warehouse Management Systeem (WMS) mogen ontwikkelen en beheren waarbij alle producten zo efficiënt mogelijk door de keten gaan. De kracht zit in de mensen, het team en in de samenwerking. Kruidvat weet wat er nodig is, ICT weet wat de mogelijkheden zijn. We vullen elkaar echt aan.

Wilt u meer weten over het DCS van A.S. Watson? Lees de case study.

Koninklijk bezoek voor Groningen en Drenthe

Koning Willem-Alexander bracht een werkbezoek aan de regio Groningen en Drenthe ter voorbereiding op de Nieuwjaarsontvangst van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima in januari 2020. Daar sprak hij onder andere met vertegenwoordigers van het openbaar vervoer over de samenwerking met vervoerders om het openbaar- en publiek vervoer te organiseren.

Ook werd de koning bijgepraat over de ontwikkeling van een app voor alle reigers in Groningen en Drenthe en daarbuiten, waarmee zij zelf een reis kunnen plannen, boeken en betalen. ICT Group sloot recent een contract met de vervoerder uit de regio, Qbuzz, voor de ontwikkeling van een Mobility as a Service (MaaS) platform en bijbehorende app: TURNN. Met TURNN worden alle vervoersopties gecombineerd in één app, van (deel)fiets en (deel)auto, tot OV en (water)taxi. Zo wordt reizen nog makkelijker!

Lees het artikel op Koningklijkhuis.nl

ICT Healthcare Technology Solutions was aanwezig op de MEDICA beurs in Düsseldorf

ICT Healthcare Technology Solutions was samen met partner Medlife aanwezig op de MEDICA beurs in Messe Düsseldorf van 18 t/m 21 november.

Hierbij stond de lancering van MososNXT CTG centraal. MososNXT CTG is de nieuwe generatie CTG oplossing. Het is eenvoudig te integreren met een bestaande omgeving en bied veilig inzicht op uw mobiel. De lancering van deze nieuwe oplossing zorgde voor veel belangstelling bij potentiële klanten.

MEDICA is ’s werelds grootste medische handelsbeurs ter wereld met zo’n 5500 exposanten uit 71 landen in 17 zalen en bestaat al meer dan 40 jaar.

Succesvolle SPS beursdeelname

Op 26, 27 en 28 november 2019 was ICT Machine & Systems te vinden op de Smart Production Solutions (SPS) beurs in Nurnberg, Duitsland. Deze beurs is een van de grootste internationale beurzen op het gebied van elektrische automatiseringstechnologie.

De unit was te vinden op de partnerstand van 3S (CODESYS Group). Hier werden bezoekers geïnformeerd over projecten en producten. “We helpen klanten die seriematig machines bouwen en hiervoor een machine specifieke besturing nodig hebben. Wij ontzorgen de klant en ontwikkelen en leveren de gewenste besturing”, aldus Arjan Kleiboer, Sr. Business Development Manager Machine & Systems. De succesvolle beursdeelname leidde ertoe dat er vervolgafspraken met geïnteresseerde bezoekers gemaakt zijn.

MaaS-pilot helpt Brainport Eindhoven duurzaam bereikbaar te houden

Vanaf komend jaar gaan medewerkers van gemeente Eindhoven en ASML gebruikmaken van de app TURNN van de ICT Group N.V. Deze app is onderdeel van een pilot waarmee de gemeente, ASML en Brainport Development alternatieven voor de auto stimuleren, reizen gemakkelijker maken en de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven verbeteren. De pilot in Eindhoven is een van de zeven nationale MaaS-pilots die het ministerie van IenW in samenwerking met regionale overheden organiseert.

Op 28 november hebben de gemeente Eindhoven, ASML en Brainport Development een samenwerkingsovereenkomst gesloten met ICT Group. In 2020 kunnen medewerkers van gemeente Eindhoven en ASML de app gebruiken om hun reizen door het hele land te plannen, boeken en betalen. Via de werkgeversaanpak gaat Brainport Smart Mobility daarna aan de slag om zoveel mogelijk werkgevers in de regio te stimuleren om mee te doen en zo de regio op een slimme en duurzame manier bereikbaar te houden.

 

ICT Group en Arriva zetten volgende stap in Mobility as a Service met Via-Go

Arriva heeft de aanbesteding van de Mobility as a Service pilot ‘Grenzeloze Mobiliteit’ in Limburg gewonnen. Hiermee heeft Limburg de primeur met de lancering van het nieuwe landelijke platform Via-Go van Arriva.

TURNN, een ICT Group onderneming, ontwikkelt het MaaS-platform Via-Go voor Arriva. Met Via-Go plan, boek en betaal je, je reis in één app. Alle vervoersmiddelen, van (deel)fiets tot taxi en van busvervoer tot e-scooter worden aangesloten op en aangeboden via het platform. Zo heeft de reiziger toegang tot alle mogelijke vervoermiddelen in de Via-Go app, afgestemd op de persoonlijke voorkeuren. Bij de ontwikkeling van de app staat het gebruikersgemak voorop.

Lees ook het persbericht van Arriva.

ICT Group iSHARE Implementatie- partner

Recent is ICT Group als vijfde implementatiepartner toegetreden tot de iSHARE-community. Wij willen als toonaangevende softwareprovider met een sterke footprint in de logistieke sector, onze klanten met iSHARE extra toegevoegde waarde leveren. Door het ondertekenen van de overeenkomst zijn wij onderdeel geworden van de groep implementatiepartners die bedrijven helpt om veilig data te delen. ICT Group is geen onbekende voor iSHARE. Al in 2017 droegen wij als co-creatiepartner bij aan de ontwikkeling van het afsprakenstelsel.

iSHARE past volgens ICT Group uitstekend bij de veranderende digitale werkelijkheid: “Wij zien een toenemende behoefte bij onze klanten, voornamelijk in de logistieke keten, om data op een veilige manier te kunnen delen met klanten en andere (on)bekende partijen. In de huidige digitale werkelijkheid is er een groeiende behoefte om met diverse partijen data te delen. Voorwaarde is wel dat dit op een veilige en vertrouwde manier gebeurt.”

Als ICT Group hanteren wij de aanpak: ‘Keep It Simple’. Hierbij helpen wij (onze) klanten met:
1. Het ophalen van data/informatie bij bekende en/of onbekende partijen die gebruikmaken van de iSHARE-afspraken.
2. Het delen van eigen data/informatie met bekende en/of onbekende partijen die gebruikmaken van de iSHARE-afspraken.
3. Het controleren van autorisaties in een iSHARE Autorisatieregister.
4. Het toetreden tot het iSHARE-netwerk.

Door het gebruik van iSHARE kan ICT Group, op basis van een Agile/Scrum aanpak/service met korte Sprints, instaan voor advies en realisatie om veilig data te delen.

Ga voor meer informatie over iSHARE naar de website.

ICT Healthcare Technology Solutions was aanwezig op het NVOG congres

ICT Healthcare Technology Solutions heeft twee exclusieve wetenschappelijke sessies gehouden tijdens het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) in Amersfoort op 7 en 8 november.

De goed bezochte wetenschappelijke sessies bespraken de methodologie achter AFL-monitoring, een nieuwe manier om een niet-vorderende baring aan te pakken. Onze gastspreker was de oprichter-professor Eva Wiberg-Itzel die momenteel werkt bij de afdeling Klinische Wetenschap en Onderwijs, Södersjukhuset, Karolinska Instituut in Stockholm – Zweden.

In de expositieruimte van het congres maakten bezoekers kennis met de volgende generatie van het centrale monitoringsysteem: MososNXT CTG. Geïnteresseerde gynaecologen en verloskundigen hebben zelf het bewijs gezien van een uitstekende integratie met een bestaande EPD, waardoor ervoor kan worden gezorgd dat bestaande patiëntinformatie direct vanaf elke locatie en op elk gewenst moment toegankelijk is.

Havenbedrijf Rotterdam en ICT Group sluiten contract voor Container Exchange Route

Op 18 november ondertekenden Havenbedrijf Rotterdam (HBR) en ICT Group een contract voor QA en testen ten behoeve van de integratie van de systemen die de nieuw aan te leggen Container Exchange Route (CER) ondersteunen.

Met de CER introduceert het Havenbedrijf Rotterdam – samen met de diepzeeterminals, binnenvaart / feederterminals, empty depots, rijksinspectie terminal (RIT) en distributiecentra – een geheel nieuw, geavanceerd en uniek concept. Het omvat specifieke infrastructuur, logistieke overeenkomsten en IT-systemen die de terminals van de haven, empty depots, RIT en distributiecentra met elkaar verbinden. De verwachting is dat uiteindelijk meer dan 1 miljoen containers per jaar de Container Exchange Route zullen gebruiken. Na de implementatie van de CER komt er meer aanlegcapaciteit beschikbaar voor de containerterminals op de Maasvlakte. Het CER-project is gepland om in 2021 operationeel te zijn.

Technisch bestaat het CER ICT-landschap o.a. uit een platform, planning & scheduling software, gate operating software en visual gates, die moet worden gekoppeld aan diverse applicaties van o.a. containerterminals en het Port Community Systeem (Portbase). ICT Group is verantwoordelijk voor de applicatie-integratie en het testen van dit complexe ICT-landschap.

Port Logistics Competence Center
Bart Overgaauw, business unit manager Transport & Logistiek bij ICT Group, vindt dat dit project op het lijf van ICT Group is geschreven. ‘Wij werken al dertig jaar voor verschillende containerterminals in de Rotterdamse haven, waaronder ECT. Wij kennen de processen en de systemen in de haven. Die kennis hebben we intern gebundeld in een Port Logistics Competence Center. Daarnaast hebben we ervaring met complexe integratietrajecten en lopen voorop als het gaat om test automation. Tot slot hebben we veel expertise in huis op aan de haven aanpalende vakgebieden, zoals het spoor en de automotive branche. Daardoor kunnen we eenvoudig bepaalde expertise bijschakelen als dat nodig is.’

Robin Audenaerdt, Technisch Manager CER Systemen namens het Havenbedrijf, voegt toe: “Het CER project team hanteert een strakke project methodologie en bijbehorend project plan. Belangrijk, zo niet de belangrijkste succesfactor van de CER-systemen, is het tijdige testen van de interfaces en integrale werking van het gehele concept. Vandaar dat we al vroeg in het project starten met integratie testen, zodat kwaliteit toeneemt en geen onnodige tijd wordt verspild.”. Arno van Amerom, QA manager CER namens Havenbedrijf verklaart: ICT Group heeft laten zien dat ze veel ervaring hebben met complexe ICT-landschappen waarbij applicaties van meerdere organisaties data uitwisselen, onder meer bij ProRail. Dat geeft ons het vertrouwen dat ze dit project tot een succesvol einde brengen.”

De gunning van dit contract kwam tot stand nadat HBR, op basis van referenties van soortgelijke projecten, drie partijen had geselecteerd die naast een offerte ook een plan van aanpak en een teamplan moesten indienen. In dat laatste plan staat beschreven hoe de contractant ervoor zorgt dat de juiste specialistische kennis en kunde op het juiste moment wordt aangehaakt bij het project. ICT Group behaalde op beide onderdelen het maximale aantal punten.

De aanleg van de fysieke infrastructuur – de CER-baan– is al begonnen. Ook de gunning van de planning & scheduling software is afgerond. De gehele applicatie-integratie en testing wordt nu opgestart, inclusief real life testing op een eigen testgebied, ter voorbereiding op de ingebruikname van de CER in 2021.

ICT Group betrokken bij softwareontwikkeling Instrument Cluster voor elektrische Porsche Taycan

In september is de eerste volledig elektrische Porsche aangekondigd. ICT Group heeft voor deze sportwagen software ontwikkeld voor twee onderdelen: het Instrument Cluster dat de bestuurder voor zich ziet en de bediening van touch panels waarmee de bestuurder en bijrijders de comfortfuncties kunnen bedienen.

Het Instrument Cluster wordt getoond op een groot gebogen LCD-scherm dat zich achter het stuur bevindt. Porsche Taycan-bestuurders kunnen zelf via bediening aan het stuur kiezen welke informatie ze naast hun snelheidsmeter op het Instrument Cluster willen zien. Zo zijn er bijvoorbeeld meters die laten zien hoe snel de auto optrekt, wat de G-krachten zijn, de batterijstatus en een navigatiescherm. Er zijn in totaal zo’n dertig verschillende applicaties met schermen. ICT Group heeft voor deze applicaties de software ontwikkeld, waarbij efficiënt informatie van vele andere subsystemen in de sportwagen wordt opgevraagd, bewerkt en getoond. Het prioriseren en snel en betrouwbaar beschikbaar hebben van de data zijn voor het Instrument Cluster belangrijke eisen.

Daarnaast ontwikkelde ICT Group de software voor twee touch panels waarmee de comfortfuncties van de middenconsole kunnen worden bediend. Het touch panel met haptische feedback bevindt zich voor de middenarmsteun en zorgt ervoor dat de bestuurder – zonder de hand naar het middenconsole voorin te hoeven bewegen – functies zoals telefoon, radio en navigatie kan bedienen. De bijrijders op de achterbank hebben een eigen touch panel voor de bediening van de comfortfuncties.

ICT Group is gekozen vanwege de uitgebreide ervaring met zowel de Automotive AUTOSAR-standaard, dat een platform biedt voor embedded softwareontwikkeling, alsmede het Volkswagen Group-specifieke BAP-communicatieprotocol. “Wij hebben in eerdere projecten voor Volkswagen Group laten zien dat wij de beide standaarden goed beheersen en ze ook kunnen integreren”, zegt Eeuwke Wielinga, director R&D Engineering bij ICT Group. “Daarnaast hebben we bewezen dat we op procesmatig vlak volgens de Automotive SPICE standaard werken en daarbij de functional safety eisen conform ISO26262 in acht nemen. Dit is een vereiste om ‘automotive-grade’ software te mogen ontwikkelen voor de auto-industrie.”