Auto als sleutel voor een duurzame toekomst

  • Pilot ‘Smart Grid in Balans’ biedt oplossing grootschalige inzet duurzame energie
  • Opslag van duurzame energie in elektrische auto’s zorgt voor netbalancering

News 20150611-2 Lelystad, 11 juni 2015 – Vandaag hebben GreenFlux, Enexis, Renault Nederland, Wageningen UR/ACRRES, ICT, Sycada Green, ICU Charging Equipment, Antea Group en Accenture de resultaten van het project ‘Smart Grid in Balans’ gepresenteerd. Dit project realiseert de wereldwijd unieke koppeling tussen het wisselende aanbod van duurzame energie en de vraag hiernaar voor het opladen van elektrisch vervoer. Door de voertuigen gecontroleerd te laten opladen, vangen ze pieken en dalen in de energieproductie op. Als mobiele batterijen zorgen elektrische auto’s er dus voor dat duurzame energie grootschalig kan worden ingezet. De productie van duurzame energie is afhankelijk van de beschikbaarheid van bijvoorbeeld wind en zon. Hierdoor ontstaan er pieken en dalen in het aanbod. Door elektrische voertuigen gecontroleerd te laten opladen, kan het deze pieken en dalen opvangen. Als het hard waait laadt de auto sneller op, als het windstil is juist langzamer. De mogelijkheid om de vraag naar energie te sturen maakt elektrische voertuigen een ideaal middel om duurzame energie grootschalig in te zetten, zonder dat het problemen geeft voor het energienet. Bij een ‘overschot’ aan duurzame energie, fungeert de auto als een mobiele batterij en ontlast zo het net. Dit betekent een enorme potentiële kostenbesparing, omdat hoge kosten voor netverzwaring en netbalancering worden vermeden. Nederland loopt hierin voorop in de wereld. Het ‘Smart Grid in Balans’ platform is het eerste dat open is voor alle netbeheerders, energiemaatschappijen, laadinfra providers, EV’s en intelligente laadstations en waar alle partijen in de wereld aan mee kunnen doen. App laat berijder energiebron kiezen Onderdeel van ‘Smart Grid in Balans’ is een app voor berijders. Hiermee kunnen zij precies zien met welke (duurzame) energiebron hun auto wordt opgeladen. De berijder kan er zelfs voor kiezen alleen nog maar met duurzame energie op te laden. Met deze app heeft de berijder van een elektrisch voertuig tevens de hele laadomgeving van Nederland interactief tot zijn beschikking. Onderdeel van de applicatie is een slimme koppeling met de voertuigen van Renault. Hierdoor beschikt de app over relevante voertuigdata en kan het sturen van het opladen van het voertuig nog slimmer gebeuren. Deze koppeling is een waardevolle en unieke toevoeging aan het geheel van vraag en aanbod naar energie voor elektrische voertuigen. Projectpartners GreenFlux, Enexis, ICT, Sycada Green, ICU Charging Equipment, Wageningen UR/ACRRES, Antea Group, Accenture en Renault Nederland presenteerden ‘Smart Grid in Balans’. Gedurende het project worden er voor de elektriciteitsopwekking in de proefomgeving op de onderzoekslocatie ACRRES van de Wageningen UR in Lelystad gebruik gemaakt van zonnepanelen, een windmolenpark, statische batterijopslag en een biovergister met WKK. Tijdens het openingssymposium werd er een e-tour langs deze locaties georganiseerd, waar op ieder punt elektrisch geladen kon worden. Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met Bob Winckels (Enexis) via bob.winckels@enexis.nl of Nicky Kroon (GreenFlux) via nicky.kroon@greenflux.nl.   OVER DE PARTNERS GreenFlux ontwikkelt en levert slimme laadoplossingen voor heel Europa. Ons open platform maakt het mogelijk om laadtransacties van alle laadstations en auto’s te verwerken. In Nederland zijn we laadpuntexploitant en dienstverlener voor elektrisch vervoer. We bieden alle diensten die een elektrische rijder nodig heeft om onbezorgd elektrisch te kunnen rijden, zoals laadpunten thuis en op het werk, een interoperabele laadpas en in de toekomst een handige App voor rijden op duurzame energie. Samen met onze locatiepartners bouwen wij aan een laadnetwerk van hoge kwaliteit, zodat elektrisch rijden eenvoudig, betrouwbaar en aangenaam is. www.greenflux.nl Enexis Met 4.500 medewerkers beheert Enexis energienetwerken in zeven provincies in Noord-, Oost-, en Zuid-Nederland en zorgt voor gas- en elektriciteitsleverantie. Enexis is verantwoordelijk voor de aansluiting van ongeveer 2,6 miljoen huishoudens, bedrijven en overheden. Daarnaast werkt Enexis voortdurend aan een beter, slimmer en efficiënter netwerk, dat klaar is voor een duurzame toekomst. www.enexis.nl Renault is koploper in Europa voor elektrische voertuigen. Renault Nederland is verantwoordelijk voor de logistiek, de verkoop en het onderhoud van Renault en Dacia voertuigen in Nederland. Renault heeft een duidelijke visie als het aankomt op duurzaamheid, innovatie en veiligheid die zich vertaalt in de producten. Renault is de enige fabrikant met een uitgebreid gamma van elektrische voertuigen voor diverse klantengroepen.  www.renault.nl ICT is een aanbieder van technologische oplossingen en diensten voor een aantal specifieke markten. Binnen de energiemarkt richt ICT zich op elektrisch vervoer,  slimme energie management systemen, systemen voor remote diagnostic van apparatuur en intelligente energienetten/markten. ICT is gespecialiseerd in producten en diensten gericht op de verduurzaming van ons energiesysteem. www.ict.eu Sycada.Green is een Europees Competence Centre voor duurzame mobiliteit, gevestigd in Amsterdam. Wij ontwikkelen en implementeren innovatieve ‘Connected Car’ oplossingen voor zakelijke klanten in Europa met de doelstelling om brandstofkosten en CO2 emissies van wagenparken significant en blijvend te verlagen. Sycada.Green is betrokken bij meerdere EV projecten in binnen- en buitenland waar toegang tot voertuig- en batterijdata van belang is, bijvoorbeeld zero-emission stadsdistributie, openbaar vervoer en taxi diensten. Vanuit locaties in Nederland, Duitsland en Engeland bedienen wij meer dan 2.000 zakelijke klanten in Europa. www.sycada-green.com ICU Charging Equipment ontwikkelt en produceert hoogwaardige oplaadpunten voor elektrische voertuigen. De laadstations van ICU zijn geschikt voor alle toepassingen van thuis tot in het openbare terrein en bieden hightech functies voor het verrekenen van energie en slim laden. Hierdoor is ICU internationaal uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande producenten van laadstations. Solide kwaliteit en hightech oplaadpunten, dat is waar ICU Charging Equipment voor staat. www.icu-charging-stations.com Wageningen UR/ACRRES is het toepassingscentrum duurzame energie en groene grondstoffen van Wageningen UR. Wageningen UR heeft (test)faciliteiten voor de productie van windenergie, zonne-energie en energie uit groen gas. Daarnaast werkt ACRRES samen met het bedrijfsleven aan de innovatieve ontwikkelingen en concepten op het gebied van smart grid en raffinage van groene grondstoffen. Voor meer informatie kijk op www.acrres.nl Antea Group Van stad tot land, van water tot lucht; de ingenieurs en adviseurs van Antea Group dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen en wegen, realiseren woonwijken en waterwerken. Maar we zijn ook betrokken bij thema’s zoals milieu, veiligheid, assetmanagement en energie. Onder de naam Oranjewoud groeiden we uit tot een allround en onafhankelijk partner voor bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group zetten we deze expertise ook mondiaal in. Door hoogwaardige kennis te combineren met een pragmatische aanpak maken we oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. Op deze manier anticiperen we op de vragen van vandaag en de antwoorden van de toekomst. Al meer dan 60 jaar. www.anteagroup.nl Accenture Consulting, Technology & Outsourcing. Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company, with more than 249,000 people serving clients in more than 120 countries. Combining unparalleled experience, comprehensive capabilities across all industries and business functions, and extensive research on the world’s most successful companies, Accenture collaborates with clients to help them become high-performance businesses and governments. www.accenture.com

Slimme energiesystemen kunnen Nederland 3,5 miljard euro opleveren

Inzet van slimme energiesystemen kan Nederland drie-en-een-half miljard euro opleveren

Het inzetten van slimme energiesystemen in de consumentenmarkt levert één tot drie-en-een-half miljard euro op. Dat blijkt uit onderzoeken uitgevoerd in PowerMatching City, het eerste demonstratieproject ter wereld waarin een slim energienet (smart grid) in de praktijk is geïmplementeerd. Slimme energiesystemen maken het mogelijk om de vraag naar en het aanbod van energie op elkaar af te stemmen. Dit wordt steeds belangrijker vanwege de energietransitie waarbij het aandeel van wind- en zonne-energie in het energieaanbod toeneemt. De toename van duurzame energie uit wind en zon leidt tot een steeds groter fluctuerend aanbod aan elektriciteit. Dit aanbod is immers afhankelijk van het weer en daarmee slechter voorspelbaar. Slimme energiesystemen regelen deze verschillen weg doordat ze vraag en aanbod van energie continu op elkaar afstemmen. Dit wordt flexibiliteit genoemd.

PowerMatching City

Om antwoorden te krijgen over de energietransitie uit de praktijk is in 2009 PowerMatching City in Hoogkerk, Groningen, opgezet. In de tweede fase van deze praktijkproef die in 2011 is gestart, ondervonden de bewoners van 40 huishoudens het leven in een wijk met een duurzame energievoorziening. De bewoners beschikten over zonnepanelen, micro warmtekrachtcentrales en warmtepompen waarbij met behulp van zonkracht, gas en aardwarmte eigen elektriciteit werd opgewekt en water verwarmd. Daarnaast werd door de inzet van slimme software elektriciteit gedeeld met de buren of werden huishoudelijke apparaten aangezet op momenten dat energie vanuit het lokale netwerk optimaal voorradig was. De resultaten van de tweede fase worden vandaag gepresenteerd op het eindsymposium in Groningen. Marten van der Laan, business consultant ICT: ‘De afgelopen jaren is hard gewerkt aan dit fantastische resultaat. ICT is een van de founding partners in het project en is verantwoordelijk voor inrichting van de IT infrastructuur, uitlezen van slimme meter, aansturing van apparatuur, data acquisitie, opslag en bewerking, en de tablet-applicatie waarmee de bewoners inzicht krijgen in hun energiehuishouding en hun slimme apparatuur kunnen bedienen. In het project is gebruik gemaakt van Microsoft Azure Cloud technologie. Dit biedt schaalbaarheid, onderhoudbaarheid, betrouwbaarheid en beveiliging. Hiermee kunnen energiediensten tegen lage kostprijs worden aangeboden. De ervaring opgedaan in dit project is meegenomen in de doorontwikkeling van ICT’s Smart Energy Service Platform. Met het Smart Energy Service Platform heeft ICT een state-of-the-art product voor grootschalige uitrol van slimme energiediensten.’

Uitkomsten praktijkproef

In PowerMatching City is aangetoond dat slimme energiesystemen technisch haalbaar zijn en dat flexibiliteit van economische waarde is voor onze samenleving. De opbrengsten in de consumentenmarkt kunnen oplopen tot drie-en-een-half miljard euro. Deze baten bestaan enerzijds uit het vermijden van investeringen voor nieuwbouw en onderhoud van energienetten door netbeheerders. Anderzijds kunnen energieleveranciers het gebruik van energie door klanten beter sturen, waardoor energie gunstiger kan worden ingekocht op groothandelsmarkten. Ook kunnen energieleveranciers decentraal opgewekte energie gebruiken om op lokaal niveau vraag en aanbod te matchen en zodoende kosten kunnen vermijden. In het onderzoek zijn samen met bewoners twee energiediensten ontwikkeld die flexibiliteit mogelijk maken: ‘Slim kosten besparen’ stelde de bewoners in staat om de kosten voor hun energieconsumptie en energieopwekking zo laag mogelijk houden. ‘Samen aangenaam duurzaam’ voorzag in de behoefte van bewoners om als buurt zo duurzaam mogelijk te leven. PowerMatcher, de slimme software, speelde daarin een sleutelrol en stemde vraag en aanbod van (duurzame) energie op elkaar af op basis van informatie die aanbieders en consumenten leverden. Opvallend element daarbij was dat er in de praktijkproef veel meer flexibiliteit aanwezig bleek te zijn dan op grond van eerdere studies was verwacht en dat vraag en aanbod van energie veel beter in balans konden worden gebracht.

Voorwaarden voor grootschalige uitrol

Om in de consumentenmarkt een grootschalige uitrol van diensten mogelijk te maken om flexibiliteit te ontsluiten is standaardisatie nodig – zowel om de kosten voor het ontsluiten van slimme apparatuur omlaag te brengen als de kosten voor de slimme energiediensten. Door te kiezen voor gelijke gestandaardiseerde oplossingen dalen de kosten per huishouden en wordt het gebruik van flexibiliteit al snel economisch rendabel. Daarvoor moet wel aan een andere belangrijke voorwaarde worden voldaan, namelijk dat de inkoop van energie plaatsvindt op basis van de werkelijk gemeten verbruikte en/of opgewekte energie. Alleen dan kan een leverancier ook daadwerkelijk de waarde van de flexibiliteit in de markt te gelde maken en die ook weer teruggeven aan de klant.

Aanbeveling

De partners binnen Power Matching City signaleren dat er een nieuw marktmodel moet worden ontwikkeld, waarin de flexibiliteit optimaal verdeeld en de waarde van de flexibiliteit maximaal benut wordt. Het correct verdelen van de waarde tussen alle belanghebbenden, te weten: eindgebruikers (de consument), energieleveranciers en netbeheerders, is cruciaal voor een positieve business case. In dit marktmodel is een marktpartij nodig die de flexibiliteit bundelt en verdeelt: de aggregator. Daarnaast kan standaardisatie er voor zorgen dat grootschalige uitrol economisch haalbaar wordt.

Consortium

Het consortium van PowerMatching City bestaat uit de projectpartners DNV GL, Enexis, Essent, Gasunie, ICT en TNO, en daarnaast uit de kennispartners TU Delft, TU Eindhoven en de Hanze Hogeschool Groningen. Lees meer over PowerMatching City

Koning opent BioWarmteCentrale in Purmerend met swipe

In Purmerend zijn 24.000 huishoudens en 1000 bedrijven aangesloten op stadsverwarming. Recent heeft zijne majesteit de Koning BioWarmteCentrale “de Purmer” geopend ten behoeve van Stadsverwarming Purmerend. Sinds het begin van de jaren tachtig maken de bewoners van Purmerend gebruik van stadsverwarming. Voorheen gebeurde dat op grijze restwarmte, nu zal 80% warmtebehoefte wordt verduurzaamd. De BioWarmteCentrale verbrandt houtsnippers uit de kap die door staatbosbeheer in Nederland wordt uitgevoerd als onderhoud aan de bossen. Koning Willem Alexander heeft de BioWarmteCentrale geopend door middel van een Touch screen en een swipe beweging. Het scherm geeft inzicht in hoe groen de centrale precies is en wat de besparingen zijn. Dit speciale dashboard voor de burgers van Purmerend is ontwikkeld door ICT. Het laat actuele resultaten zien door de live verbinding met de centrale. Zo zijn de burgers niet alleen voorzien van warmte maar ook van duidelijke informatie over de nieuwe BioWarmteCentrale. Voor meer informatie neem contact op met Heine.van.wieren@ict.nl   RTEmagicC_SVP_2015_03_13_074_02.jpg           RTEmagicC_SVP_2015_03_13_080_02.jpg

ICT Partner in Energie Koplopers

ICT is naast Essent, Alliander en IBM partner in het project ‘Energie Koplopers’. Deze proeftuin die plaats vindt in Stad van de Zon in Heerhugowaard is de eerste implementatie van de Universal Smart Energy Framework (USEF) standaard, de toonaangevende standaard voor slimme energie netten. De proeftuin beoogt de koppeling 250 deelnemers in een slim energie net. ICT zet het iOTA/SESP platform in om slimme apparaten in de huishoudens te ontsluiten via de Windows Azure cloud naar de marktpartijen, die conform de USEF standaard het slimme energie spel gaan spelen. Naast de slimme meter worden een warmtepomp, een brandstofcel, een elektrische boiler en het PV systeem (zonnepanelen) aangesloten via de iOTA/SESP home gateway. De home gateway is door ICT ontwikkeld. Op 20 oktober is in de Stad van de Zon de demonstratieruimte geopend door wethouder duurzaamheid Monique Stam. Bekijk hier een korte impressive. In de demonstratieruimte in het wijkcentrum kunnen (aspirant) deelnemers de slimme apparaten bekijken en informatie krijgen over het project. Naast de slimme apparaten is natuurlijk ook de ICT Home Gateway te bewonderen.