Tom de Bruijn, Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW bezochten ICT Group (virtueel)

Op maandag 22 november brachten minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Tom de Bruijn en Ingrid Thijssen, voorzitter van VNO-NCW, ons een virtueel bezoek. Ook aanwezig was prof. dr. Mireille Bekker, hoogleraar verloskunde en gynaecologie aan het UMC Utrecht. De belangrijkste gespreksonderwerpen tijdens deze bijeenkomst waren digitalisering en thuismonitoring in de zorg.

Technologie stelt de zorgverlener in staat om het ideale zorgpad voor de patiënt te creëren, en thuismonitoring is een uitstekend voorbeeld van hoe deze dienst zwangere vrouwen het voordeel biedt van de medische expertise van een arts-consulent zonder de rompslomp van een reis naar het ziekenhuis – of, in sommige gevallen, een overnachting daar. Volgens Bekker zijn de patiënten zeer tevreden over deze vorm van zorg.

Tijdens het bezoek was er een demonstratie van het thuismonitoringapparaat voor zwangere vrouwen van ICT Healthcare. Ook deelden we onze ervaringen en aandachtspunten als het gaat om zakendoen in Duitsland en andere Europese landen.

ICT Group ondertekent Microsoft Partner Pledge voor een duurzame en inclusieve toekomst

Als partner van Microsoft in Nederland delen wij de wereldwijde visie van Microsoft om elke persoon en elke organisatie op de planeet in staat te stellen meer te bereiken. Door de Partner Pledge te ondertekenen, ondersteunt ICT Group de Microsoft Partner Pledge om een positieve sociale impact op de maatschappij te hebben.

De Microsoft Partner Pledge is een intentieverklaring waarin we ons aansluiten bij Microsoft om technologie te gebruiken als een kracht voor het goede. We sluiten ons aan bij deze reis en werken om ambassadeurs te worden voor alle vier pijlers van deze Pledge, namelijk digitale vaardigheden, verantwoorde en ethische AI, inzetten voor een diverse en inclusieve techsector en een ecologisch duurzame toekomst voor onze planeet.

De wereld om ons heen verandert snel en digitale transformatie heeft grote invloed op de manier waarop we leven en zaken doen. Als een leverancier van technologische oplossingen is ICT Group zich zeer bewust van haar maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. Ons doel staat centraal bij alles wat we doen: innovatieve ideeën, duurzame oplossingen en een inclusieve werkomgeving gebruiken om de wereld elke dag slimmer te maken. Door de Pledge te ondertekenen dragen we ons steentje bij en hopen we samen met Microsoft een krachtige impact te hebben op de maatschappij.

Uitspraak uitkoopprocedure minderheidsaandeelhouders ICT Group

In het arrest van 23 november 2021, gewezen door de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam in de uitkoopprocedure geïnitieerd door NPM Investments XI B.V. tegen de (na het openbaar bod van NPM Investments XI B.V.) resterende minderheidsaandeelhouders van ICT Group B.V., zijn de resterende minderheidsaandeelhouders veroordeeld om de in hun bezit zijnde aandelen over te dragen aan NPM Investments XI B.V. tegen betaling door NPM Investments XI B.V. van een prijs van EUR 14,50 per aandeel, vermeerderd met wettelijke rente.

Voor de inhoud van het arrest, met daarin informatie over de mogelijkheid om de aandelen aan te bieden tegen betaling van de koopprijs plus wettelijke rente, verwijzen wij naar het arrest en de advertentie zoals deze onder andere in de Staatscourant is geplaatst. U vindt deze hier.

Uitspraak uitkoopprocedure minderheidsaandeelhouders ICT Group

In het arrest van 23 november 2021, gewezen door de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam in de uitkoopprocedure geïnitieerd door NPM Investments XI B.V. tegen de (na het openbaar bod van NPM Investments XI B.V.) resterende minderheidsaandeelhouders van ICT Group B.V., zijn de resterende minderheidsaandeelhouders veroordeeld om de in hun bezit zijnde aandelen over te dragen aan NPM Investments XI B.V. tegen betaling door NPM Investments XI B.V. van een prijs van EUR 14,50 per aandeel, vermeerderd met wettelijke rente.

Voor de inhoud van het arrest, met daarin informatie over de mogelijkheid om de aandelen aan te bieden tegen betaling van de koopprijs plus wettelijke rente, verwijzen wij naar het arrest en de advertentie zoals deze onder andere in de Staatscourant is geplaatst. U vindt deze hier.

Amsterdam UMC verloskunde implementeert MososNXT CTG

Hoogwaardige zorgkwaliteit voor moeder en kind staat op de afdeling verloskunde van het Amsterdam UMC centraal. Met data van diagnostiek en behandelingen innoveren en verbeteren we de zorg. Werken in een geïntegreerd elektronisch verloskundig dossier is nodig om hierin verdere stappen te maken. Het Amsterdam UMC heeft gekozen om met ICT Healthcare Technology Solutions (ICT HCTS) MososNXT CTG te integreren in het Elektronisch Patiëntendossier (EPD). In een oogopslag en zonder te wisselen naar een ander programma is het cardiotocogram, oftewel de hartritme variabiliteit van het kind, samen met de actuele status van weeënactiviteit van moeder beschikbaar waardoor adequaat en snel beslissingen tijdens een bedreigde zwangerschap en baring genomen kunnen worden.

Het Amsterdam UMC maakt zoals veel (academische) ziekenhuizen gebruik van een centraal EPD, in dit geval EPIC. Het moet voor de zorgmedewerkers op verloskunde geen extra handelingen kosten om de patiëntinformatie te vinden met name niet in acute situaties. Alle relevante patiëntinformatie moet centraal beschikbaar zijn waarbij de data en informatie tevens automatisch opgeslagen wordt in het EPD. Daarnaast moet de CTG oplossing beschikken over de juiste functionaliteit, betrouwbaarheid en tevens gebruikers vriendelijk zijn.

Rob Hogeweg, Cluster Director bij ICT Healthcare Technology Solutions: “MososNXT CTG brengt meer dan 35 jaar ervaring in verloskunde in een ultra moderne oplossing. Vanuit onze visie moeten al onze oplossingen naadloos kunnen integreren met een EPD en moet de informatie op ieder moment en iedere plaats veilig beschikbaar kunnen zijn. Deze nieuwe generatie software maakt naadloze integratie mogelijk. De oplossing is volledig web gebaseerd waardoor vanuit iedere plek eenvoudig met een tablet de informatie beschikbaar komt. We zijn enorm trots dat het Amsterdam UMC met de MososNXT CTG oplossing wederom heeft gekozen voor ICT Healthcare.”

Ondersteuning in decentralisatie van de zorg
MososNXT CTG is ook geschikt voor omgevingen waarin de eerste en tweede lijn nauw samenwerken. De software integreert bijvoorbeeld met Sense4Baby, een mobiele uitvoering van een CTG-monitor voor thuis monitoring en in gebruik bij verloskundigenpraktijken. Op deze manier kan zelfs de live stream van een CTG gemaakt thuis of bij de verloskundige direct door een specialist beoordeeld worden. Zo dragen we bij innovatie en verbetering van diagnostiek en daarmee creëren we kwaliteit van leven voor de zwangere en haar kind.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over MososNXT CTG? Bekijk deze pagina of neem contact op Edgar Engel: edgar.engel@ict.eu

Computable Awards – ICT Group favoriet bij jury

Alle winnaars van de Computable Awards 2021 zijn bekend. Computable publiceert alle cijfers en gemiddelde percentages achter de uitslag. De cijfers zijn opgesplitst in jurygemiddelden, publieksgemiddelden en het gemiddelde eindoordeel per genomineerde.

ICT Group was genomineerd voor de Computable Awards 2021 in de categorie Service Integrator. Aanleiding voor deze nominatie was de gewonnen aanbesteding van het PALGA-contract. Met trots kunnen wij melden dat wij de favoriet waren van de professionele jury, hetgeen uiteindelijk leidde tot een tweede plaats en een eervolle vermelding.

Her-certificatie ICT Group B.V. voor CO2 Prestatieladder niveau 4

ICT Group B.V. vindt het belangrijk om op een maatschappelijke verantwoorde manier haar werk uit te voeren. Duurzame bedrijfsvoering is een onderdeel daarvan en de CO2 Prestatieladder is een manier om te helpen de CO2 uitstoot in kaart te brengen, waardoor er maatregelen genomen kunnen worden om deze uitstoot te reduceren. Sinds 2011 is ICT Group B.V. gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder.

Zoals elke gecertificeerde organisatie is ICT Group B.V. geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI), Kiwa Nederland B.V. en opnieuw met goed gevolg!

We hebben ons opnieuw gecertificeerd voor de CO2 Prestatieladder, niveau 4 (Handboek versie 3.1). Hiermee hebben we weer aangetoond dat ICT Group een gegarandeerd werkend CO2-managementsysteem heeft voor haar organisatie.

Het certificaat is geldig tot 5 oktober 2024, gedurende deze periode worden we jaarlijks geaudit op onze ambities, behaalde reductie(s) en het continue verbeteren. Zo wordt door Kiwa ook de komende periode beoordeeld of ICT zijn reductiedoelstellingen behaald heeft en dus doet wat het zich voorgenomen heeft op gebied van het verminderen van CO2-uitstoot.

Turnn met bewustwordingscampagne mobiliteit op Dutch Design Week Eindhoven

Slimmer, duurzamer en veiliger reizen is een must. Zeker in een snelgroeiende regio als Brainport Eindhoven. Om de regio bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden, starten Turnn (onderdeel van ICT Group), Brainport Development, de gemeente Eindhoven en ASML deze maand met een bewustwordingscampagne en acties om medewerkers van Brainport bedrijven te bewegen om slimmer, veiliger en duurzamer te reizen. Met de slogan: ‘How zero are you?’ en een serious game, roepen zij werkgevers en werknemers in de Brainport regio op om na te denken over mobiliteit.

Expositie vanAnaarBrainport tijdens Dutch Design Week

Op maandag 4 oktober startten de initiatiefnemers de bewustwordingscampagne voor werkgevers en medewerkers. Met een serious game die je inspireert om na te denken over hoe je duurzamer reist, gaan de partijen de campussen in de regio langs. De vraag die daarbij centraal staat is: “How zero are you?”. Tijdens de Dutch Design Week (DDW) van 16 t/m 24 oktober wordt de serious game opgesteld voor een breed publiek. Hierin neemt Turnn reizigers graag mee in de toekomst van duurzame mobiliteit. Deze komt tot leven op de expositie tijdens de DDW.

Op interactieve en visuele wijze wordt er een beeld gevormd rondom de Mobility As a Service (MaaS) pilot die recent van start is gegaan om de Brainport regio leefbaar en bereikbaar te houden. De samenwerking met ASML, Gemeente Eindhoven en Brainport Development om duurzaam zakelijk reizen te stimuleren staat hierin centraal.

Turnn app gereed voor regionale opschaling

Eén van de mogelijkheden om duurzamer te reizen is het MaaS project met de Turnn-app. Daarmee kunnen medewerkers hun zakelijke reizen plannen, boeken en betalen. “De Turnn MaaS app is de afgelopen periode uitgebreid getest door ruim 750 gebruikers”, vertelt Davy van de Haar, een van de betrokkenen binnen Turnn (onderdeel van ICT Group). “Samen met de gebruikers hebben wij de app verbeterd en klaargemaakt voor de regionale opschaling. Met Turnn is het vanaf 1 oktober mogelijk voor bedrijven om zonder OV-chipkaart met de trein te reizen, eigen vervoer te declareren en deelvervoer te reserveren.”

Oproep aan Brainport bedrijven: zet in op andere mobiliteit van medewerkers

Bewustwordingscampagne duurzamer, slimmer en veiliger reizen in Brainport

Slimmer, duurzamer en veiliger reizen is een must. Zeker in een snelgroeiende regio als Brainport Eindhoven. Om de regio bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden, starten Brainport Development, Turnn, de gemeente Eindhoven en ASML in oktober met een bewustwordingscampagne en acties om medewerkers van Brainport bedrijven te bewegen om slimmer, veiliger en duurzamer te reizen. Met de slogan: ‘How zero are you?’ en een serious game, roepen zij werkgevers en werknemers in de Brainport regio op om na te denken over mobiliteit.

Onlangs maakte het CBS en het RIVM kenbaar dat de uitstoot van broeikasgassen weer bijna terug is op het niveau van voor corona. Dat terwijl het streven is om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken. Dat vereist niet alleen slimme technologische oplossingen op het vlak van mobiliteit maar vooral ook een omslag in denken van werkgevers en werknemers. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de economie.

Met bewustwordingscampagne langs de campussen
Op maandag 4 oktober starten Brainport Development, Turnn, de gemeente Eindhoven en ASML een bewustwordingscampagne voor werkgevers en medewerkers. Met een serious game die je inspireert om na te denken over hoe je duurzamer reist, gaan bovengenoemde partijen de campussen in de regio langs. Op 4 oktober staat de game op High Tech Campus Eindhoven opgesteld. Ook is er een promotieteam aanwezig om de professionals op de campus te bereiken. De vraag die daarbij centraal staat is: “How zero are you?”. Tijdens de Dutch Design Week van 16 t/m 24 oktober wordt de serious game opgesteld voor een breed publiek.

Oproep aan Brainport bedrijven: zet in op andere mobiliteit van medewerkers

Bewustwordingscampagne duurzamer, slimmer en veiliger reizen in Brainport

Slimmer, duurzamer en veiliger reizen is een must. Zeker in een snelgroeiende regio als Brainport Eindhoven. Om de regio bereikbaar, leefbaar en verkeersveilig te houden, starten Brainport Development, Turnn, de gemeente Eindhoven en ASML in oktober met een bewustwordingscampagne en acties om medewerkers van Brainport bedrijven te bewegen om slimmer, veiliger en duurzamer te reizen. Met de slogan: ‘How zero are you?’ en een serious game, roepen zij werkgevers en werknemers in de Brainport regio op om na te denken over mobiliteit.

Onlangs maakte het CBS en het RIVM kenbaar dat de uitstoot van broeikasgassen weer bijna terug is op het niveau van voor corona. Dat terwijl het streven is om Europa in 2050 klimaatneutraal te maken. Dat vereist niet alleen slimme technologische oplossingen op het vlak van mobiliteit maar vooral ook een omslag in denken van werkgevers en werknemers. Dat is niet alleen goed voor het milieu maar ook voor de economie.

Met bewustwordingscampagne langs de campussen
Op maandag 4 oktober starten Brainport Development, Turnn, de gemeente Eindhoven en ASML een bewustwordingscampagne voor werkgevers en medewerkers. Met een serious game die je inspireert om na te denken over hoe je duurzamer reist, gaan bovengenoemde partijen de campussen in de regio langs. Op 4 oktober staat de game op High Tech Campus Eindhoven opgesteld. Ook is er een promotieteam aanwezig om de professionals op de campus te bereiken. De vraag die daarbij centraal staat is: “How zero are you?”. Tijdens de Dutch Design Week van 16 t/m 24 oktober wordt de serious game opgesteld voor een breed publiek.