Nieuwe Zoekactie

Als u niet tevreden bent met de zoekresultaten hieronder probeer het dan nogmaals

16 zoekresultaten voor:

1

Besturingssoftware voor tunneltechnische installaties

Sinds september 2019 werkt ICT Group in opdracht van BAAK aan de ontwikkeling van de lokale besturingssoftware voor een groot deel van de tunneltechnische installaties in beide tunnels van de Blankenburgverbinding. De technisch automatiseerder verwacht nog dit jaar de ontwikkeling en simulatietesten te kunnen afronden. Vervolgens is het wachten op de oplevering van beide tunnels. […]

2

IBAZ: met data-analyse sneller inzicht hoe het zuiveringsbeheer van de Waterschappen er voor staat

IBAZ is een webapplicatie die door ICT Group beschikbaar is gesteld en staat voor: Benchmark en Advies Zuiveringsbeheer van de Waterschappen. Het geeft unieke en nieuwe inzichten die ontstaan vanuit de data die beschikbaar is en kan helpen om te komen tot prestatieverbeteringen. Deze eerste versie van IBAZ bevat inzicht op het gebied van combinaties […]

3

Kan een rioolwaterzuivering met flexibel energiegebruik kosten besparen?

Nadat er op de zuivering in Horstermeer een zonnepark was gerealiseerd, wilden waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) / Waternet weten of er op de zuivering extra energiebesparingen mogelijk waren. Bijvoorbeeld door het flexibel gebruiken van energie. Het waterbedrijf maakte gebruik van de 20 Day Challenge van ICT Group om een positieve business case te […]

4

Spaarndammertunnel: met minder inspanning meer resultaat behalen

Dankzij de Spaarndammertunnel is Houthavens een bijzondere, autoluwe plek geworden om te wonen aan het Amsterdamse IJ. De tunnel verbindt de nieuwe woonwijk met de stad. De verbinding van de tunneltechnische installaties kwam tot stand dankzij een in eerste instantie onverwachte maar uiteindelijk succesvolle samenwerking. Zeven eilanden in het Amsterdamse IJ. De plek die van origine werd gebruikt voor het […]

5

Noord/Zuidlijn: ondergronds in een kwartier van noord naar zuid

De Amsterdamse Noord/Zuidlijn, een 9,7 kilometer lange, grotendeels ondergrondse metroverbinding die de reistijd van noord naar zuid halveert. Een prestigieus en ambitieus bouwproject waarbij is geboord en gebouwd onder de drukke stad, waar wordt gewoond en gewerkt. Een veelbesproken project dat ook buiten de stadsgrenzen de nodige publiciteit kreeg. Al in 1968 stelt de gemeente […]

6

Bijdragen aan de verkeersveiligheid in de Gaasperdammertunnel

Naar verwachting rijden in 2020 de eerste auto’s door de Gaasperdammertunnel. De drie kilometer lange tunnel in een deel van de huidige A9 Gaasperdammerweg vergroot de capaciteit voor weggebruikers en de leefbaarheid voor omwonenden. ICT Group levert een deel van de software voor de tunneltechnische installaties en werkt mee aan het testen van de systemen. […]

7

Zorgdragen voor een goede doorstroming op de Zuidas; voor, tijdens en na de bouw

Op minimaal vijf meter afstand van de gevel van luxe kantorencomplexen en advocatenkantoren een tunnel bouwen. Een station vernieuwen terwijl forenzen dagelijks van het spoor gebruik blijven maken. Bij het project Zuidasdok komt alles op gebied van infra bij elkaar – weg, spoor, tunnel, brug – en dat op het formaat van een postzegel. Een […]

9

Digitalisatie van de waterinfrastructuur

Hoe assetmanagement bij BAM geleid heeft tot besparing van onderhoudskosten, energiekosten en verlenging van de levensduur van installaties. BAM is onder meer verantwoordelijk voor het management en uitvoering van de zogeheten gebiedscontracten van diverse Nederlandse gemeenten. Ook de riolering en rioolgemalen maken onderdeel uit van dat takenpakket. Gemeenten gunnen dit soort opdrachten aan partijen die […]