terug

Spitsmijden op het elektriciteitsnet

Hoe houd je het elektriciteitsnet in balans als vraag en aanbod door de opmars van wind- en zonne-energie steeds onvoorspelbaarder worden? Dat is de uitdaging voor de energiesector in Nederland. In een consortium waarin ondermeer Stedin en de ICT Group deelnemen, is een systeem ontwikkeld om pieken in verbruik en productie op te vangen, zonder extra kabels in de grond te leggen.

Het elektriciteitsnetwerk in Nederland is super betrouwbaar: de elektriciteitslevering was in 2016 99,996015% van de tijd beschikbaar, blijkt uit een rapport van Netbeheer Nederland. Dit is te danken aan de landelijke netbeheerder Tennet en de verschillende regionale netbeheerders, als Stedin, Enexis en Alliander. Tennet zorgt er met name voor dat vraag en aanbod van elektriciteit op elkaar zijn afgestemd en neemt tevens het transport van elektriciteit op hoogspanningsniveau voor zijn rekening. De regionale netbeheerders verzorgen de distributie van elektriciteit op regionaal en lokaal niveau en voorkomen ondermeer dat het midden- en laagspanningsnetwerk overbelast raakt.

Contact voor deze case

Media Relations

t +31 88 90 82 000

e press@ict.nl