terug

Hoe beheers je het productieproces en kun je productiemiddelen optimaal inzetten?

MES-implementatie met geautomatiseerde workflow

Inzicht in de actuele productsituatie, centraal beheer van de gegevens en het optimaliseren van het productieproces vormden concrete kwaliteitsdoelstellingen voor de automatisering bij Sonneborn. De oplossing hiervoor was de implementatie van een MES-systeem, dat ervoor zorgt dat het productieproces beter wordt beheerst en mensen, machines en producten zo optimaal mogelijk worden ingezet.

Workflow

Om de workflow te ondersteunen met software heeft ICT de Aspen Workflow (Aspen Production Execution Manager) ingezet. De productie van Sonneborn wordt op kwaliteit gestuurd en is gebaseerd op het nemen van productmonsters, labanalyses en, afhankelijk van het resultaat hiervan, het bijsturen van het productieproces. De volgorde waarin deze handmatige acties worden uitgevoerd, is vastgelegd in de workflow en de handelingen worden geregistreerd in het registratiesysteem. Dit zorgt ervoor dat iedereen op het juiste moment weet wat hij moet doen.

Resultaat

Door de geautomatiseerde workflow worden de instructies voor de operators en laboranten veel efficiënter aangestuurd, waardoor bijvoorbeeld de wachttijden voor het laden en lossen worden verkleind. Door de MES-implementatie verloopt het productieproces efficiënter, omdat sneller bekend is of een product aan de eisen voldoet. Producten hoeven ook minder vaak herbewerkt te worden, omdat er minder fouten worden gemaakt tijdens het productieproces. Door de betere informatievoorziening is het energieverbruik lager en het productievolume groter. Daarnaast heeft het productiemanagement beter inzicht in de productie, omdat de dagrapporten beschikbaar zijn met real-time informatie. Hierdoor kan zij sneller ingrijpen als er afwijkingen zijn. Project: MES-systeem en automatisering workflow Opdrachtgever: Sonneborn Refined Products 0-sonneborn

Contact voor deze case

Media Relations

t +31 88 90 82 000

e press@ict.nl