terug

Hoe stroomlijn je de productie van 2.800 kazen per uur?

MES-systeem voor kaasproductie

Zuivelfabriek De Graafstroom te Bleskensgraaf is onderdeel van de coöperatie DeltaMilk. De zuivelfabriek is gespecialiseerd in de productie van ronde en rechthoekige Goudse kazen. Op dit moment wordt de zuivelfabriek uitgebreid met een extra kaasopleg-magazijn, extra behandellijnen en een nieuwe afleverlijn. De nieuwe afleverlijnen zullen ook worden voorzien van een Vision-systeem en een stapelrobot. De nieuwe afleverlijn heeft een capaciteit van 2800 kazen per uur en daarnaast kunnen de behandellijnen actief zijn voor het keren of plastificeren van de kazen. We hebben een Manufacturing Execution System (MES) ontwikkeld voor het correct aansturen van de behandellijnen, het verzamelen en controleren van de kaasgegevens en het verzorgen van de rapportages. Dit systeem verzorgt de communicatie met andere systemen, zoals vision-systemen, weegsystemen, PLC’s, een metaaldetector, het kwaliteitssysteem en administratieve systemen. Het systeem moet tot slot ook rekening houden met de diverse routes van de kazen in de fabriek. Om tot een succesvolle implementatie te komen, zijn we gestart met het bepalen van de gebruikerseisen en –wensen het voorbereiden van de functionele beschrijving. Deze documenten zijn als basis gebruikt om het MES-systeem te ontwikkelen. We hebben ervoor gekozen om dit project met de methode Agile Scrum aan te pakken. Deze benadering kenmerkt zich door opdeling in een aantal korte fasen waarin telkens een nieuw deel functionaliteit wordt opgeleverd. Hierdoor krijgt de klant snel inzicht in de opgeleverde functionaliteit en kan alles in een vroeg stadium nog worden bijgestuurd. Deze aanpak zorgt ervoor dat De Graafstroom een MES-systeem geleverd krijgt dat goed bij hun wensen en eisen aansluit. Project: MES-systeem voor kaasproductie Opdrachtgever: Zuivelfabriek De Graafstroom 0-de-graafstroom

Contact voor deze case

Media Relations

t +31 88 90 82 000

e press@ict.nl