terug

Hoe kun je binnen 10 maanden 45 tunnelinstallaties veilig laten samenwerken?

A4-tunnel Delft-Schiedam

In december 2015 is de nieuwe rijksweg A4 Delft-Schiedam in gebruik genomen, een zeven kilometer lange verkeersader die gaat zorgen voor minder files op de A13. Onderdeel van deze weg is een landtunnel die door bewoond gebied loopt. Voor de veilige aansturing van alle tunneltechnische installaties werd ICT Group ingeschakeld.

De uitdaging

Hoe alle slagbomen, verlichting, branddetectie, ventilatie en stoplichten zich bij een brand of een ongeval moeten gedragen, staat beschreven in de Landelijk Tunnelstandaard (LTS). Hieruit vloeien zogeheten Software Requirements Specifications (SRS) voort, een eisenpakket voor de bedienings- en besturingssoftware van de installaties. De grootste uitdaging was om alle 45 deelinstallaties veilig te laten samenwerken bij calamiteiten. Dit maakte het ontwerpen van de bedienings- en besturingssoftware zeer complex. Bovendien moest het project binnen tien maanden kant-en-klaar worden opgeleverd.

De realisatie

Aannemerscombinatie A4All schakelde ICT Group in vanwege de domeinkennis op het gebied van infra en de uitgebreide ervaring met het platform waarmee de software werd gebouwd. Bovendien kon ICT de juiste mensen beschikbaar stellen om on site de bedienings- en besturingssoftware te ontwerpen, bouwen en testen. Het team haalde de deadline door in ‘sprints’ van twee weken losse softwaremodules op te leveren. Hierdoor kon vaart gemaakt worden zonder in te boeten op alle strenge kwaliteits- en veiligheidseisen. Na een uitgebreide testfase, waarbij ook verschillende hulpdiensten waren betrokken, werd de tunnel in december 2015 volgens planning geopend. Project: A4-tunnel Delft-Schiedam Opdrachtgever: Rijkswaterstaat / Aannemerscombinatie A4All

Contact voor deze case

Carla Stuifzand

Marketing Communications Director / Corporate Spokesperson

t +31 88 90 82 000

e carla.stuifzand@ict.nl