terug

Hoe creëer je beheersbaarheid van de waterkwantiteit voor heel Delfland?

Waterkwantiteit Delfland

Hoogheemraadschap Delfland beheert een kritisch gebied als het gaat om watermanagement: als het water bij wijze van spreken 10 centimeter stijgt, loopt het over de dijk de polder in. Bij hevige regenval moeten de gemalen dus snel water wegpompen en in tijden van droogte moeten de stuwen juist extra water laten instromen. Om goed voorbereid te zijn op de veranderende klimaatomstandigheden moet het beheer van het oppervlaktewater optimaal geautomatiseerd zijn. ICT Group ontwikkelde een nieuw visualisatie- en besturingssysteem voor een nieuwe centrale post (inclusief een tweede uitwijklocatie in geval van calamiteiten) en een database voor de opslag van alle gegevens uit dit systeem.

De uitdaging

In een gebied van meer dan veertig vierkante kilometer moesten 150 bestaande en 70 nieuw te bouwen gemalen en stuwen worden voorzien van nieuwe geautomatiseerde sturingsunits. Daarnaast leverde ICT Group 115 losse watermeetpunten die moesten worden aangesloten op draadloze communicatieverbindingen. Voor de aansturing en monitoring van al deze objecten werd een complete controlekamer ingericht, inclusief een nieuw te bouwen visualisatie- en besturingssysteem (VBS) en een database. Extra uitdaging was dat tijdens de ombouwwerkzaamheden de huidige infrastructuur moest blijven functioneren.

De realisatie

ICT Group ontwikkelde een standaard programma om de beheersoftware van alle objecten gemakkelijk en uniform te kunnen configureren: de Waterproof Advanced Generator. Hierdoor kon een ombouwsnelheid worden bereikt van 2 à 3 objecten per week. Het VBS voor de nieuwe centrale post werd ingericht op basis van WinCC Open Architerture. Met het nieuwe VBS is in één oogopslag de peilstatus te zien, maar ook de onderstations die in dienst zijn. De gevalideerde gegevens van alle objecten worden opgeslagen in een door ICT ontwikkelde OWB-database op basis van Oracle. ICT is daarnaast 10 jaar verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van het VBS, op basis van 24/7 oproepbaarheid. Hiermee is de continue beschikbaarheid van het systeem gewaarborgd, en daarmee dus ook droge voeten voor alle bewoners in Delfland. Project: Technische Automatisering Waterbeheer Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Delfland

Download hier de brochure Waterproof

Contact voor deze case

Carla Stuifzand

Marketing Communications Director / Corporate Spokesperson

t +31 88 90 82 000

e carla.stuifzand@ict.nl