terug

CE-markering PRODECIS: van concept tot product

Het doel van PRODECIS is om bestralingsoncologen te helpen een keuze te maken tussen twee geldige behandelplannen (fotonen- of protonentherapie). De verwachte klinische complicaties en de kostenefficiëntie van de behandelmogelijkheden worden vastgesteld met behulp van gevalideerde modellen voor het voorspellen van de toxiciteit en het berekenen van de kostenefficiëntie. 

De berekeningen zijn opgesplitst in drie niveaus: dosimetrie, toxiciteit en rendabiliteit. Op dosimetrisch niveau worden DVHberekeningsalgoritmen (dosis-volumehistogram) gebruikt om uit zowel het fotonenplan als het protonenplan de relevante DVHcijfers te halen die nodig zijn voor het tweede niveau, de toxiciteitsberekening. Voor de toxiciteitsberekening worden verschillende gevalideerde NTCP-modellen (Normal Tissue Complication Probability) gehanteerd, die aan de TRIPOD Type 4- standaard voldoen. Wat betreft de rendabiliteit wordt een gepubliceerd Markov-model gebruikt om het aantal voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren (Quality Adjusted Life Years, “QALY’s”) en de kosten van elke behandeling vast te stellen.

Download via onderstaande button de volledige Projectreferentie over CE-markering PRODECIS: van concept tot product, om deze helemaal te lezen.

Contact voor deze case

Media Relations

t +31 88 90 82 000

e press@ict.nl