terug

Zonder connectie mist u de aansluiting

Internet of Things-Collect-ICT Group

Welk bedrijf wil nou niet continu zijn service en producten verbeteren, zoals Amazon, Airbnb en Microsoft dat ook zo goed doen? Deze digitale pioniers gebruiken allemaal data om hun businessmodel continu te verbeteren. Om organisaties te helpen ook zelf zo’n succesvolle digitale transformatie te ondergaan, heeft ICT Group het 4C-model ontwikkeld dat u meeneemt in de vier stadia van verandering naar een datagedreven bedrijfsvoering. Deze blog zoomt in op de eerste fase: connect. Verbonden zijn met internet is tegenwoordig net zo vanzelfsprekend als water uit de kraan. Er lijkt tijdens onze wakende uren bijna geen moment voorbij te gaan waarop we niet via onze smartphone werken, ervaringen delen, producten vergelijken of ze kopen. In zekere zin zijn de meeste mensen continu digitaal aangesloten op de wereld. Hierin is iedereen met elkaar verbonden, waardoor producten en services direct met elkaar vergeleken kunnen worden. Eisen aan bedrijven worden hierdoor steeds groter. Geven organisaties niet de beste service, kwaliteit of prijs, dan shopt de consument bij de concurrent. Met behulp van data behouden bedrijven hun relevantie en kunnen ze continu hun product aanpassen aan de klantwens. De eerste voorwaarde hiervan is wel een internetverbinding. Data is overal, maak er gebruik van Want zonder verbinding zijn mensen en bedrijven niet aangesloten op de constante stroom van waardevolle data. Consumenten zijn al continu aangesloten, sommige bedrijven zijn dat nog niet of nog niet voldoende. Voor hen is connect de eerste fase van het 4C-model op weg naar een volledig datagedreven organisatie in de netwerkeconomie. Bedrijven beginnen hun digitale transformatie met het verbeteren en efficiënter inrichten van processen. Door aanwezige, relevante data te ontsluiten kunnen ze die slag slaan. Veel databronnen liggen voor het oprapen, bijvoorbeeld Excel-lijsten en gegevens in ERP- en CRM-systemen. De data kunnen gemakkelijk geëxporteerd worden naar een cloud-database waar ze met een BI-tool geanalyseerd worden. Met deze analyses kan bijvoorbeeld gezien worden hoeveel tijd medewerkers aan verschillende werkzaamheden of reistijd kwijt zijn. Sluit zoveel mogelijk databronnen aan Naast deze direct te gebruiken databronnen produceren allerlei apparaten continu interessante gegevens die de bedrijfsvoering efficiënter kunnen maken. Machines in de productiehal, auto’s, cv-installaties en lampen geven allemaal belasting en gebruiksfrequentie, mits ze zijn aangesloten. Tegenwoordig zijn steeds meer apparaten en objecten uitgerust met sensoren en een internetverbinding en maken ze deel uit van het Internet of Things (IoT). Door deze technologie kan centraal gezien worden hoe ze presteren. Daarnaast kunnen machines automatisch op elkaars data reageren. Door deze gegevens te koppelen aan databases met historische data kan de productieketen nog efficiënter worden ingericht. Sensoren en verbindingen Als apparaten nog niet op internet zijn aangesloten, is het een kwestie van sensoren aanbrengen en aansluiten op internet. Dat is steeds eenvoudiger doordat sensoren steeds goedkoper en kleiner zijn. Daarnaast zijn de aansluitmogelijkheden steeds toegankelijker en zijn voor elke IoT-situatie toepasselijke oplossingen. De gegenereerde data vindt hierdoor gemakkelijker zijn weg naar een centrale database en een tool die de analyse maakt. Beslissingen op basis van harde cijfers De nieuwe manier van werken, monitoren en aansturen vereist wel een andere manier van handelen en denken. Dat komt doordat technologie een grotere rol gaat spelen in het ondersteunen van de beslissingen. Besluiten die eerder werden gemaakt op basis van gevoel worden op basis van de beschikbare data nu misschien niet meer gemaakt. Dat biedt meer controle over het heden en de toekomst, data leidt bedrijven naar het beloofde land van onbeperkte businessmogelijkheden waarin alles en iedereen is aangesloten. Bekijk voor meer informatie over de vier stadia van verandering naar een datagedreven bedrijfsvoering onze pagina over Digital Transformation.