Professioneel PA beheer (ITIL voor PA / Smart PA beheer)

Momenteel zijn er grote veranderingen gaande in de wereld om ons heen die ook onze procesautomatisering (PA) sterk beïnvloeden. In toenemende mate maken we in de PA gebruik van IT technologie, denk maar aan Ethernet netwerken met VLAN, Ethernet voor Remote I/O, Virtuele machines, Cloud, Microsoft als Operating System voor SCADA enz. We koppelen steeds meer systemen aan elkaar en hebben vaak te maken met verschillende locaties, waardoor het beheer hiervan complexer wordt. Ook wordt er regelmatig door meer partijen aan de installaties gewerkt. Vaak leeft er dan de vraag hoe je als beheersorganisatie op efficiënte wijze de wijzigingen en de laatste stand van zaken rondom de software en hardware bijhoudt en de benodigde beschikbaarheid van de installaties kan garanderen.

Wij als ICT Group hebben ervaren dat niet alleen technische delen uit de IT goed bruikbaar zijn binnen PA, maar ook de beheers tools. In de IT wereld is het al jaren gangbaar om het beheer van de IT middelen (hardware en software) door middel van een standaard in te richten, hiervoor wordt de ITIL (Information Technology Infrastructure Library) toegepast. In de praktijk blijkt dat deze ITIL aanpak ook perfect bruikbaar is voor de PA omgeving.

Traditioneel PA beheer is vooral gericht op storingen oplossen, incident management volgens ITIL. Echter, wanneer we goed PA beheer willen doen, dan dient het beheer vooral gericht te zijn op het voorkomen van storingen, problem management volgens ITIL. Hiermee stijgt de beschikbaarheid van de installaties en is men heel bewust bezig met het verbeteren van de installatie. ITIL past dus ook heel goed binnen diverse verbeterprogramma’s.

Een aantal vragen die in het kader van ITIL gesteld kunnen worden zijn de volgende:

  • Heb ik een overzicht van alle PA componenten en weet ik de lifecycle van al deze componenten?
  • Hoe Cyber Secure is mijn installatie en weet ik wie welke toegang heeft?
  • Hoeveel ruimte voor uitbreiding heb ik nog in mijn bestaande installatie?

ITIL Framework

We hebben als ICT group een ITIL scan ontwikkeld, waarmee we relatief snel een inzicht kunnen krijgen in de status van het PA beheer in een organisatie. Hiermee worden verbeterpunten direct zichtbaar en kunnen we samen met u verbeteringen realiseren met als doel: beschikbaarheid van uw installaties verhogen door pro-actief beheer. Interesse om samen met ons uw installaties nog betrouwbaarder te maken? Neem contact op met Arjen Van Dam.

Controle krijgen over uw order- en productieplanning is geen illusie

Uw perfecte order is op tijd en geheel volgens de juiste klantspecificaties geleverd. Vervaardigd in een energiezuinige en grondstofefficiënte fabriek waarin processen continu worden gemonitord en bijgestuurd. Is Smart Manufacturing, want daar doel ik op, ook uw droom? Grote kans dat dit bij u vooralsnog geen werkelijkheid is. Tussen droom en werkelijkheid staan vaak nog een aantal problemen. Eén ervan kom ik in mijn werk meer dan gemiddeld tegen: gebrekkige communicatie tussen de orderplanners en de planners van de productieafdeling.

Verkeerde en te late orders

De miscommunicatie tussen productieorderplanning en de werkelijke productie werkt twee kanten op. Om te beginnen laat de informatieoverdracht van de productieorderplanning aan de productie te wensen over. De planningsafdeling levert hun in het ERP-systeem (SAP ed.) nauwkeurig voorbereide maand-, week- en dagplanningen aan naar de productievloer  Omdat een geautomatiseerde koppeling tussen het ERP-systeem en het besturingssysteem van de productieafdeling ontbreekt, gaat dit vaak met behulp van papieren orderlijsten en Excel-sheets. Helaas gaat hier nogal eens iets mis: Productie neemt orders bijvoorbeeld niet goed over in  hun eigen systemen. Daarnaast is cruciale orderinformatie bij Productie onbekend, bijvoorbeeld of het een spoedorder betreft die voorrang moet krijgen of dat de productielijn eerst gereinigd dient te worden in verband met besmetting. Kortom, men heeft niet het totale overzicht. Gevolgen van  het ontbreken van deze informatie: Productie plant en start verkeerde orders en/of in de verkeerde volgorde waardoor orders niet aan de klantspecificaties voldoen en/of te laat komen.

Vrachtwagen komt voor niets

Het ontbreken van een terugkoppeling van de productievloer naar de orderplanning over de ordervoortgang, staat Smart Manufacturing eveneens in de weg. Als een order door productieproblemen bijvoorbeeld vertraging oploopt, wordt dit vaak niet of niet tijdig gemeld aan orderplanning. En als dit wel gebeurt, is het vaak te laat. Dit kan ertoe leiden dat een order niet op tijd wordt geleverd en bijvoorbeeld een vrachtwagen van de klant voor niets bij de fabriek staat te wachten. Ook het terugmelden van werkelijk gebruikte resources (grondstoffen, mensen enz.) door Productie aan Orderplanning leidt tot problemen. Zo kan het gebeuren dat er een tekort aan grondstoffen ontstaat. Orderplanners berekenen namelijk hoeveel van een grondstof in theorie nodig is, maar dat kan in de praktijk meer zijn. Bijvoorbeeld omdat een deel van een batch is afgekeurd en opnieuw moet worden geproduceerd. Als dit niet wordt doorgegeven aan de orderplanners weten zij niet hoeveel voorraad er werkelijk aanwezig is en of er moeten worden bijbesteld. Regelmatig maak ik mee dat bedrijven tijdelijk niet kunnen produceren door een onverwacht grondstoffentekort.

Blinde fabriek leren zien

De communicatieproblemen tussen ‘kantoor’ en ‘fabriek’ leiden ertoe dat organisaties hun fabriek ‘blind’ besturen: zij hebben geen duidelijk beeld van wat er werkelijk in de fabriek gebeurt. Om in control te komen is dus zaak dit inzicht wél te krijgen. Een veel gekozen oplossing is om de orderplanning (in ERP) en de gedetailleerde productieplanning te automatiseren en te integreren in één planningsmodule. Deze module faciliteert het continue en dynamische proces van planning, productie, eventuele herplanning, productie etc. doordat het communicatie van twee kanten mogelijk maakt. Orderinformatie is dankzij zo’n systeem tijdens het hele orderproces eenduidig. Een digitaal planbord, de visualisatie van de integrale planning, maakt die inzichtelijk. Een GANTT-chart op dit dashboard, een grafische weergave van een orderproces, toont bijvoorbeeld de voortgang en productievolgorde van een order. De planningsmodule maakt het ook mogelijk om orderscenario’s te simuleren die onder meer controleren of er voldoende resources (mensen, grondstoffen, machines e.d.) zijn. Zo kan een zo efficiënte mogelijk scheduling worden bereikt. Door grip te krijgen op uw planning en productie komt Smart Manufacturing écht binnen handbereik. ICT Group kan u hier bij helpen. Nadat we eerst uw werkprocessen in kaart brengen en de pijnpunten blootleggen, bieden we voor u relevante oplossingen aan, zoals  de hierboven genoemde oplossingen. Wilt u met ons van gedachten wisselen over de vraag hoe u uw planning en productie verbetert?  Neem dan contact op met Anne Rissewijck, Senior Business Consultant Food, Chemicals & Pharma.

‘Nederlands spreken opent nieuwe deuren’  

Dani Kusuma verliet in 2011 zijn thuisland Indonesië om in Nederland een IT-studie te volgen. Tijdens zijn studie besloot hij spontaan een cursus Nederlands te volgen. Een besluit dat het hem uiteindelijk een baan als junior software engineer bij ICT Group opleverde, en waar hij vandaag nog de vruchten van plukt. We spreken Dani – in het Nederlands – over de voordelen van Nederlands kunnen spreken, zijn werk bij ICT Group en over oer-Hollandse uitdrukkingen. Paspoort:ProfielFoto Naam: Dani (Ardi) Kusuma Nationaliteit: Indonesisch Geboorteplaats: Surabaya, Oost-Java Studie: ICT en software engineering, Fontys Hogescholen, Eindhoven Werk: KVGM, Roermond (stage), Vos Logistics, Oss (stage), ICT Group, Deventer Talen: Indonesisch (native), Engels (near-native), Nederlands (gevorderd) en Chinees (basis) Waarom ben je naar Nederland gekomen? ‘Na de middelbare school in Indonesië wilde ik naar het ‘Westen’ om de cultuur te proeven en een Westerse taal te leren. Mijn eerste optie was Amerika, maar het werd mijn tweede keus: Nederland. De Verenigde Staten bleek veel te duur: één jaar daar studeren kostte evenveel als vier jaar studie in Nederland. In augustus 2011 ben ik aan mijn studie begonnen bij Fontys in Eindhoven. Daar woonde ik destijds ook.’ Hoe ben je bij ICT Group terecht gekomen? ‘Eigenlijk ben ik al googelend bij ICT Group uitgekomen. ICT Group sprak me aan omdat er veel mensen werken en ze grote klanten in verschillende sectoren hebben zoals Philips en ASML. In zo’n bedrijf ontmoet je sneller nieuwe collega’s en nieuwe klanten en dat vind ik heel leuk. Ook zag ik op de website van ICT medewerkers van verschillende nationaliteiten. Daar kon ik me goed mee identificeren. Die dingen samen overtuigden me ervan om voor ICT Group te kiezen.’ Wat doe je precies bij ICT Group? ‘Als junior software engineer maak ik applicaties voor interfaces van machines. Momenteel werk ik aan de interfaces van medische apparatuur voor KNO-artsen zoals een patiëntstoel of microscopen. Ik schrijf de bedieningssoftware voor de apparaten en de andere drie collega’s in mijn team programmeren de software die de hardware aanstuurt. In het begin sprak ik nog wel eens Engels met hen maar tegenwoordig alleen nog in het Nederlands.’ Je bent bij ICT Group begonnen met een traineeship waarvoor alleen Nederlands sprekende kandidaten in aanmerking komen. Hoe heb je dat als international voor elkaar gekregen? ‘Al tijdens mijn studie ben ik begonnen Nederlands te leren. Zodoende kon ik een Nederlandse sollicitatiebrief schrijven en lukte het ook om het sollicitatiegesprek in het Nederlands te voeren. Daarmee heb ik aan ICT Group laten zien dat ik de Nederlandse taal goed beheers. Daarnaast ik heb ze kennelijk overtuigd van mijn kwaliteiten en dat was natuurlijk nog belangrijker.’ Hoe heb je Nederlands geleerd? ‘Ik heb in Nederland een taalcursus gevolgd die voorbereidt op het Staatsexamen NT2. Dat is een examen voor mensen die in Nederland willen wonen en werken en willen aantonen dat ze voldoende Nederlands spreken. Ik heb het examen uiteindelijk niet gedaan, want ik volgde mijn opleiding in het Engels en daarvoor was geen diploma nodig. Mijn taalbeheersing is overigens wel voldoende om een Hbo-opleiding in het Nederlands te volgen, denk ik. De taalcursus was een begin. Door televisie en films met Nederlandse ondertiteling te kijken, heb ik de taal beter onder de knie gekregen. Maar het meeste leer ik toch van gesprekken met Nederlanders.’ Je hebt dus Nederlands geleerd terwijl het niet per se nodig was? Waarom? ‘Als je in Nederland wilt wonen en werken moet je de taal spreken, vind ik. Want op een enkel bedrijf na is Nederlands de voertaal bij Nederlandse bedrijven. Daarnaast is het voor het persoonlijk contact met Nederlanders goed als je bijvoorbeeld een Nederlandse grap begrijpt of kunt maken, merk ik.’ Wat vind je van de Nederlandse taal? ‘Het is een leuke taal. Met name de vele uitdrukkingen vind ik mooi. ‘Knopen doorhakken’, hoor ik bijvoorbeeld vaak. Ik zie dan letterlijk iemand voor me die een knoop doorhakt. Nederlands is ook een moeilijke taal. De grammatica is veel complexer: wij kennen In Indonesië veel minder tijden en werkwoordsvervoegingen.’ Hoe heeft ICT Group je geholpen Nederlands te leren? ‘ICT biedt een taalcursus Nederlands voor beginners (tot B1 niveau) maar aangezien ik gevorderd ben, heb ik die niet gevolgd. Daarnaast organiseert ICT eens in de zoveel tijd een International Night, een avond die bedoeld is om internationals te helpen met kennis en ondersteuning bij vraagstukken waar ze mee te maken hebben zoals belastingen, huisvesting en culturele verschillen. Ze doen er alles aan om internationals te laten aarden in Nederland. De laatste keer, dit voorjaar, kon ik er niet bij zijn omdat ik toen even terug was bij mijn familie in Indonesië.’ Heb je het naar je zin bij ICT Group? ‘Absoluut. Voorlopig zit ik hier goed op mijn plek. Sowieso voel ik me erg thuis in Nederland, ik denk er zelfs over om me te laten naturaliseren. Alles is hier goed geregeld en gestructureerd, in tegenstelling tot Indonesië. Dat zie je bijvoorbeeld aan het verkeer. Vrijwel iedereen hier houdt zich aan de verkeersregels. In Indonesië houdt niemand zich aan daaraan. Als je dat wel doet, dan sta je overal stil.’ Wat is je advies voor internationals die bij ICT Group willen komen werken? ‘Leer Nederlands want dat maakt communiceren met je collega’s en klanten makkelijker en leuker. En het opent deuren die anders misschien gesloten waren gebleven.’  Wil jij ook werken aan IT-projecten die écht uitdaging bieden? Denk dan eens aan een carrière bij ICT Group! Kijk hier voor ons actuele vacatureaanbod.

‘Werken in de IT: doorbreek het stereotype’

Uit gegevens van expertisebureau VHTO blijkt dat er schrikbarend weinig vrouwen in de IT werken. Dit terwijl de markt juist behoefte heeft aan méér IT-specialisten. Hoog tijd dus om eens te kijken naar het imago van IT onder vrouwen. Dit doen we met Sanne Meinders, software engineer bij ICT Group. Waarom heb je voor dit vak gekozen? ‘Ik heb altijd geroepen dat ik basisschooljuf wilde worden. Maar toen ik als proef voor de klas stond, staarden alle kinderen me glazig aan. Niets voor mij, besloot ik. Op de beroepenavond van mijn middelbare school ben ik eens gaan kijken bij de stand over informatica. Opeens ging het lichtje branden: dát is het. Ik vroeg me altijd al af wat die magische doos op tafel precies doet. Vervolgens heb ik vol overtuiging voor de studie technische informatica gekozen.’ Hoe komt het dat weinig vrouwen in de IT belanden? ‘Het vak is nog onbekend onder meisjes die zich oriënteren op een vervolgstudie of beroep. Ze denken vaak dat ze een enorme wiskundeknobbel moeten hebben om in de IT te kunnen werken. Dat is allang niet meer zo. Ook heerst er een slecht imago: IT’ers zouden nerds zijn en geen sociaal leven hebben. Ik ben het levende bewijs dat ‘een nerd zijn’ niets te maken heeft met je sociale capaciteiten. Het houdt simpelweg in dat je enorm gepassioneerd bent.’ Wat moet je in huis hebben om een goede IT’er te worden? ‘Voor mij geldt: je moet vooral van puzzels houden en niet opgeven. Bij het schrijven van een stuk software, loop je vaak tegen uitdagingen aan in verschillende gradaties. Laat je niet afschrikken en los het op. Dit is iets wat vrouwen net zo goed kunnen als mannen.’ Hoe zit een dag in jouw leven eruit? ‘De dag begint met een stand-up, waarbij alle teams kort de status van lopende projecten bespreken. Daarnaast ben ik voornamelijk bezig met het schrijven van een code om zo een product te bouwen. Dat doe ik samen met collega’s uit mijn team en op sommige momenten ook met de klant. Eén ding is zeker: het is nooit saai! Elke applicatie brengt weer zijn eigen uitdagingen met zich mee en vergt vaak creatieve oplossingen.’ Kun je een voorbeeld noemen van zo’n product? ‘Ik heb de WaterstandLimburg-app ontwikkeld. Op dat resultaat zijn we uiteraard trots. Met deze app kunnen inwoners van de provincie hun waterstanden checken. Zo’n applicatie bouw ik vanuit het niets op. Normaal gesproken moet je voor Android en iOS de hele applicatie opnieuw schrijven, omdat ze niet dezelfde taal spreken. Met de handige tool Xamarin kun je alles in dezelfde taal doen, dus voor zowel Android als iOS. Dat werkt veel efficiënter, omdat je dezelfde stukken code kunt gebruiken voor beide applicaties.’ Wat maakt het werk in de IT leuk? ‘Je werkt in een omgeving die zichzelf in een razend tempo ontwikkelt. Elke week wordt er weer wat nieuws bedacht. Je bent als IT’er dan ook nooit uitgeleerd. Dat maakt het werk dynamisch. Daarnaast is er een sterke community van programmeurs, stuk voor stuk gepassioneerde rastechneuten, die elkaar helpen en kennis delen.’ En wat maakt ICT Group een leuke werkgever?  ‘Toen ik als junior bij ICT binnenkwam, was ik al weg van Xamarin. “Deze techniek is veelbelovend. Daar moeten we iets mee.  Hoewel Mobile App Development toen nog in de kinderschoenen stond, kreeg ik de vrijheid om me deze techniek eigen te maken. Dat kenmerkt ICT Group, vind ik: er is ruimte voor innovatie. Als je met goede ideeën komt, krijg je de kans deze ook daadwerkelijk te gaan ontwikkelen. Wil jij ook werken aan IT-projecten die écht uitdaging bieden? Denk dan eens aan een carrière bij ICT Group! Kijk hier voor ons actuele vacatureaanbod.

‘Software cruciaal in strijd tussen voetbalrobots en mensenteam’

Kan een team van voetbalrobots ooit winnen van een menselijk voetbalteam? Volgens de organisatie van de Robot Soccer World Cup (Robocup) moet dat uiterlijk in 2050 kunnen. Met de oprichting van een eigen robotvoetbalteam hoopt ICT Group samen met Fontys een duit in het zakje te doen. Oscar Reynhout, consultant bij ICT Group en Wim Hendriksen, lector bij Fontys Hogeschool ICT, vertellen hoe het zover kwam en wat de uitdagingen van het team zijn. Nederland is al sinds 1998 actief op de Robocup. Het voetbalrobotteam TechUnited van de TU/e nam vele malen deel aan de competitie en werd in 2012 en 2014 wereldkampioen. Het team staat qua niveau al jaren op eenzame hoogte, mede doordat de tegenstand steeds meer uitdunt. Oorzaken hiervan zijn de hoge instapkosten voor teams, die al snel per robot zo’n 25.000 euro nodig hebben, en de technische complexiteit van de robots. Betaalbare voetbalrobot Om meer tegenstanders te verleiden deel te nemen aan de Robocup, nam TU/e enkele jaren geleden het initiatief tot de ontwikkeling van een betaalbare voetbalrobot: Turtle 5K. Deze herontworpen versie van de wereldkampioen uit 2012 is te koop voor ‘slechts’ 5.000 euro. Groot verschil met zijn illustere voorganger is dat de Turtle 5K nog niet kan voetballen. De robot bevat namelijk alleen een kaal Linux-besturingssysteem, het Robot Operating System (ROS). De ROS bevat drivers voor de beschikbare hardware zoals de omni-wielen waarmee de robot rijdt. Aan de koper de taak om zodanig aan hardware en software te sleutelen dat de robot kan voetballen. Een van de kopers, chipfabrikant ASML, slaagde hierin en nam in 2015 zelfs deel aan de Robocup in China. Softwareontwikkeling Op verzoek van Frank Steeghs, projectleider van het Turtle 5K, is ICT Group sinds eind vorig jaar bij het project betrokken. Oscar Reynhout van ICT begeleidde als nevenactiviteit zestien studenten van Fontys Hogeschool ICT en Avans Hogescholen bij de ontwikkeling van software. De software moet de robot slimmer en beter maken. Voor ICT Group is het voetbalrobot-project een uitgelezen kans om ervaring op te doen met robotica en kunstmatige intelligentie. Oscar: ‘Voor collega’s is het een fantastisch hobbyproject en als bedrijf is het, gezien de opkomst van robotica in sectoren als de zorg en industrie, een prachtige kans om te experimenteren met nieuwe technologie en ideeën op dit gebied. Daarnaast onderhouden we dankzij het project intensieve relaties met mkb-bedrijven en onderwijsinstellingen. Zakelijk gezien en qua recruitment heel interessant.’

Eigen voetbalteam De studenten, verdeeld in vier groepen (architectuur, motion, model driven development en ROS), begonnen in september 2015 aan de softwareontwikkeling. Na een half jaar waren ze er in geslaagd de robot de bal te laten detecteren, er op af te rijden en op doel te schieten. ‘Ze zijn van nul begonnen dus dat is een immense prestatie’, vertelt Wim Hendriksen van Fontys met trots over het succes van zijn studenten.’ Het resultaat leidde ertoe dat Oscar en Wim nu zelfs dromen van een eigen voetbalrobotteam. Wim: ‘We zijn nu op zoek naar mkb-bedrijven met aanvullende competenties om samen een nieuw team op te richten. Hierdoor kunnen we meerdere robots in één keer kopen waardoor we de productiekosten kunnen delen. Op de beurs High-Tech Systems, afgelopen maart, toonden veel bedrijven interesse dus ik verwacht dat het team er gaat komen.’ Model driven development Het nieuwe team zal zich volgens Oscar in eerste instantie richten op het aftroeven van ‘werktuigbouwkundige’ teams uit de regio. ‘De robots van TechUnited en ASML bijvoorbeeld zijn hoofdzakelijk gemaakt door mensen uit de mechanica en elektronica. Wij willen ze verslaan met excellente software.’ Een van de grootste uitdagingen zal zijn om de software zo foutloos mogelijk te programmeren. Wim: ‘Robots mogen geen logische fouten maken zoals een dead lock (robots die op elkaar wachten, red). De praktijk is nu dat één op de honderd regels code fouten bevat. Met programmeermethodes zoals model driven development (vanuit theoretisch model codes maken, red.) programmeren we op abstracter niveau waardoor de kans op fouten afneemt.’ Oscar: ‘Vergelijk het met spellingcontrole in Word: als je nu een typefout maakt zie je een rood lijntje. Beter zou zijn als Word direct foutieve zinsconstructies verbetert en idealiter wijzigt het programma zelfs de tekst als die inhoudelijk niet klopt. Dat laatste is wat je met model driven development kan doen.’ Software gaat er volgens de organisatie van Robocup uiterlijk in 2050 voor zorgen dat voetbalrobots van mensen winnen. Oscar: ‘Het verschil tussen FC Barcelona en PSV zit niet in de fysieke gesteldheid maar in de techniek en de tactiek. Met robots is dat niet anders. De techniek moet in orde zijn; robots moeten goed kunnen passen en dribbelen. Maar goed samenspel; interactie tussen de robots, moet robots uiteindelijk de overwinning brengen. Als het zover is, ben ik net met pensioen denk ik.’ Lezen over robotvoetbal is leuk maar je moet het eigenlijk zien. Meer achtergrondinformatie over de samenwerking tussen ICT en Fontys vind je hier.

Haal meer uit testautomatisering en testers

De voordelen van automatische tests worden nog onvoldoende benut, merkt Peter de Winter, Test Architect bij ICT Group. Daarnaast gaat testautomatisering soms ten koste van de kracht van de tester. In dit blog legt Peter uit hoe organisaties door automatisch testen slim in te zetten, functionaliteiten beter en sneller gereed hebben. Om direct te kunnen profiteren van kansen in de markt, brengen organisaties hun nieuwe producten liever gisteren al op de markt. Tegen deze achtergrond grijpen zij snel naar testautomatisering. Automatisch testen gaat sneller en secuurder dan handmatig testen. In theorie kan software met automatisch testen dus eerder en beter worden opgeleverd. In de praktijk komen veel organisaties bedrogen uit. Eenmaal de weg van testautomatisering ingeslagen, kiezen zij ervoor om (bij elke iteratie) zoveel mogelijk automatisch te testen. Gevolg: testers (en ontwikkelaars) besteden zeer veel uren aan het maken van de tests. Hierdoor wordt er met testautomatisering vaak minder tijd bespaard en worden minder fouten gevonden dan verwacht. Een andere consequentie is dat de tester minder tijd over houdt voor het handmatig opsporen van fouten. En daar ligt nu juist zijn expertise en toegevoegde waarde. Hoe uitvoerig testen? Mijn advies aan organisaties is dan ook om vooraf te bepalen hoe uitgebreid zij testautomatisering willen inzetten. Maak een afweging tussen wat het je denkt op te leveren enerzijds en de tijdsinvestering anderzijds. En gebruik een risicoanalyse om de meest risicovolle functionaliteiten te testen, dat geeft ook direct een mooie opzet voor regressietesten. Test een invulveld bijvoorbeeld door álle mogelijke en onmogelijke combinaties in te voeren, maar beperk je voor regressietest (of onderdeel van een grotere test) tot hooguit één invoercombinatie (die je bij voorkeur varieert). Hierbij is het van belang dat de testdata los staat van de testscripts. Voordelen hiervan zijn dat je kunt variëren en dat de onderhoudbaarheid van de bestaande testscripts veel beter is. Als je een automatische test klein houdt, (focus op een klein stukje functionaliteit) kun je deze bovendien gebruiken in andere, abstractere automatische tests. Zo kost het aanpassen veel minder werk en is de onderhoudbaarheid goed. Tot slot is het raadzaam te monitoren of alle automatische tests gebruikt en onderhouden moeten worden want dat scheelt kostbare tijd. Door vooraf over deze zaken na te denken, halen organisaties het beste uit testautomatisering én uit de testers. Zij kunnen zich namelijk meer richten op waar ze goed in zijn en passie voor hebben: het handmatig vinden van fouten die ook buiten het zicht van de requirements vallen. Gericht handmatig testen gecombineerd met slimme testautomatisering, resulteert in hoogkwalitatieve functionaliteiten die op tijd gereed zijn. Daarmee kunnen organisaties kansen in de markt snel verzilveren. Wil je meer weten over slimme testautomatisering? Neem contact op met Peter de Winter, Test Architect bij ICT Group.

De magie van IoT

De Britse schrijver Arthur C. Clarke heeft drie wetten opgesteld bij het schrijven van zijn toekomstvisies. 1. Wanneer een ervaren expert zegt dat iets mogelijk is, heeft hij waarschijnlijk gelijk. Wanneer hij zegt dat iets onmogelijk is, heeft hij waarschijnlijk ongelijk. 2. De enige manier om te ontdekken wat de grenzen zijn, is door er een beetje overheen te gaan. 3. Iedere technologie die echt geavanceerd is, is niet meer te onderscheiden van magie. En deze wetten lijken in de wereld van Internet of Things (IoT) zeker de waarheid te worden. Niet langer lijkt de technologie de grens te zijn voor het maken van magie. Door het aan elkaar knopen van fysieke technologie en online systemen komt de wereld om ons heen tot leven, alsof wij ons in een Pixar film bewegen. Zo krijg ik regelmatig filmpjes opgestuurd van projecten op Kickstarter of vanuit TED presentaties waarin nieuwe toepassingen bedacht zijn. Zo kreeg ik afgelopen zondagochtend een filmpje van Flic; “The wireless smart button”. Kort gezegd, het is een knop, een deurbel, die je aan allerlei online diensten kunt knopen. Plak de knop ergens in je huis, druk op de knop en je lichten gaan uit, je tv gaat aan en staat op netflix, bijvoorbeeld. Als mijn moeder dit zou zien, zou het zeker magisch zijn. Nu is het alleen zo dat wij bij ICT met zoveel technologie bezig zijn, dat deze illusie binnen 10 seconden uitgelegd werd en met een half uur spelen met de diverse componenten nagemaakt kon worden. De magie verdwijnt heel snel zou je denken, maar niets is minder waar. Want Flic laat iets moois zien, het is namelijk niet de technologie die de illusie tot leven laat komen, het is de show er omheen. Of in het geval van mooie IoT oplossingen, het is het makkelijke gebruik, het mooie ontwerp en de integratie met diensten die het bruikbaar maken. Wat maakt dan de illusie tot een compleet verhaal? De integratie in het leven van de gebruiker! Dat is waar alles op zijn plaats valt. De gebruiker hoeft zich niet meer aan te passen naar de technologie. Hij hoeft niet langer meer speciaal iets te leren, of tijd en ruimte te maken voor het trucje. Het gaat gedachteloos in geen moeite door. En dit is waar de echte kracht van IoT zit. Niet alles in mijn leven hoeft connected te zijn, maar alles wat mijn leven makkelijker maakt, of mooier gezegd, de kwaliteit van leven vergroot is welkom. De kracht van ICT is dat wij al bijna vier decennia experts zijn in diverse marktsegmenten met het inzetten van een breed scala van technologische mogelijkheden. Hierbij zijn wij grenzen tegengekomen en hebben deze opgerekt. Met onze aanpak waarbij veiligheid en privacy in de kern vertegenwoordigd zijn en met de focus op de meerwaarde voor de gebruiker zijn wij opzoek naar Challenges die bovenstaande wetten tarten. Wij willen magie maken, een illusie voor de gebruiker en een meerwaarde voor Smarter cities, Smarter Industries en Smarter Healthcare.

Studenten van de Hogeschool Rotterdam op bezoek

Wat zeg je tegen jezelf als je, in mijn geval, 20 jaar terug de tijd in kan gaan en je precies op de derde dag van jouw studie iets mag vertellen? Deze kans kreeg ik toen ik gevraagd werd om een klas van hbo studenten iets te vertellen over ICT en mijn werk. De groep van studenten aan de Hogeschool van Rotterdam kwamen met het openbaar vervoer, via de Burger King en de IKEA naar het pand in Barendrecht. Zij kregen de opdracht aandachtig te luisteren en verslag uit te brengen op school over het bezoek. Met meer dan twintig studenten en een docent begonnen Jiska (van Herpen) en ik aan de presentatie. Eerst het verhaal over ICT en wat al 35 jaar met trots doen. En toen dachten wij, voor wat, hoort wat. Dit zijn niet alleen studenten die wij iets kunnen vertellen, dit zijn ook onze toekomstige collega’s en wie weet een van de nieuwe disruptive start-ups. Terugdenkend aan de lessen die mij bijgebleven zijn (“er zal geen CPU over de 300 MHz gaan”) wilde ik van inhoud wegblijven. We namen onszelf voor een uur te gebruiken om de studenten onder te dompelen. Met behulp van “Design Thinking”, een methode om innovatie in gang te zetten en te stroomlijnen, zijn we aan de slag gegaan. Design thinking is afkomstig uit de koker ontwerp bureau IDEO, een gevestigde naam in innovatie en design. De methode beschrijft vijf stappen, dit hebben we samen met de studenten gedaan. Stap 1: Ontdek de vraag achter de vraag van je gebruikers. In dit geval waren de studenten ook zelf de gebruikers, zij moesten elkaar interviewen over een probleem of idee. Stap 2: Op basis van de uitkomsten van stap 1, probeer zoveel mogelijk verschillende oplossingen te bedenken. Hierna hebben we de teams de ideeën laten pitchen aan de andere teams. Het pitchen zorgde voor feedback en ook kruisbestuiving; ideeën werden gemixt en verbeterd. De teams gingen weer uiteen voor stap 3 & 4. Stap 3: Na de feedback en kruisbestuiving, werk 1 van de concepten uit stap 2 verder uit. Stap 4: Maak een prototype, dit kan een schets, een mock-up, een wire-frame zijn. Alles mag als het maar een visueel of tastbaar resultaat heeft. En alsof de studenten een jaar vakantie hadden gehad, ze gingen actief met deze opdracht aan de slag. Er werd driftig geschetst en getekend tot en met 3D schetsen van hardware aan toe. Stap 5: Test het prototype. Dit hebben wij gedaan door korte presentaties van de schetsen, waarin een storyboard het resultaat was bij de teams. En na iedere presentatie een luid applaus voor het team wat dit tot stand had gebracht. De studenten kwamen in een uur tijd met leuke, realiseerbare en te vermarkten ideeën, klaar om de studie en het bedrijfsleven aan te gaan! Geschreven door Bart Lamot