Wibo’s Challenge: bijdragen aan de veiligheid in de Gaasperdammertunnel

Naar verwachting rijden in 2020 de eerste auto’s door de Gaasperdammertunnel. De drie kilometer lange en uit vijf tunnelbuizen (11 rijstroken) bestaande tunnel in een deel van de huidige A9 Gaasperdammerweg vergroot de capaciteit voor weggebruikers en de leefbaarheid voor omwonenden. ICT Group levert een deel van de software voor de tunneltechnische installaties en werkt mee aan het testen van de systemen.

Complex

Verkeersbuisafsluiters zoals verkeerslichten en afsluitbomen, luchtventilatie, verlichting, veilige vluchtroutes… Wibo Tienstra weet dat bij de bouw van een tunnel meer komt kijken dan het storten van beton en asfalteren van wegen. “De tunnel- en verkeerstechnische installaties moeten met elkaar kunnen communiceren. Dusdanig dat bijvoorbeeld bij filevorming onder meer de luchtventilatie gaat werken en bij regen het water wordt afgevoerd. Alles voor een snelle en veilige doorstroming van de weggebruiker.”

Scenariodenken

Zo simpel als Tienstra het doet voorkomen, is het in werkelijkheid niet. Elk mogelijk scenario – file, vrachtwagen met pech, brand – wordt minutieus onder de loep genomen. “Software en systems engineers moeten overal over nadenken en de systemen zo met elkaar laten praten dat er in een bepaalde situatie precies dát gebeurt wat nodig is om de verkeersveiligheid in de tunnel te garanderen. Dat maakt het project complex en uitdagend. Ze programmeren de software zo dat de systemen altijd en in elke mogelijke situatie werken; bij normaal wegverkeer, in onderhoudsmodus, bij een calamiteit en als er geëvacueerd moet worden.”

Uitvoerig testen

Veiligheid gaat voor alles. Dat betekent voor IXAS, de aannemerscombinatie die in opdracht van Rijkswaterstaat de tunnel bouwt, een lange periode van testen, testen en nog eens testen. Met de medewerkers van ICT Group worden eerst de hard- en software (besturingssysteem) van de tunnel- en verkeerstechnische installaties afzonderlijk (FAT-fase) getest. Doen ze het? Voldoen ze aan de gestelde eisen? In de realisatiefase worden de technische producten geplaatst, aan elkaar gekoppeld en volgt de inbedrijfstelling (IBS). Het systeem wordt dan onder spanning gecontroleerd en onder druk gezet. Tijdens en na de IBS wordt er opnieuw getest (SAT-fase). “Doet alles het in de nieuwe situatie nog steeds? Komen de signalen binnen? Kunnen de systemen integraal met elkaar communiceren? Tijdens de iSAT-fase wordt getest of er gebeurt wat je vooraf hebt geprogrammeerd. Dus in geval van brand: wordt de tunnel afgesloten voor naderend verkeer, de luchtventilatie geactiveerd en krijgen de verkeersdeelnemers instructies over wat ze moeten doen?” Als laatste wordt tijdens de SIT-fase het technische systeem samen met de bedrijfsprocessen van de wegverkeersleiders getest.

Stekkerfunctie

Als integratiemanager van ICT Group bij IXAS bemoeit Tienstra zich naar eigen zeggen ‘met alles’ en heeft overal ‘een beetje’ verstand van. “Dat is wel belangrijk, dat je begrijpt wat de installaties doen en waarvoor ze nodig zijn. Mensen met affiniteit voor zowel techniek als programmeren kunnen in de tunnelbouw echt hun hart ophalen.”

Wil jij ook werken aan uitdagende en grensverleggende projecten zoals Wibo?
Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.

YNZE’S UITDAGING: zorgdragen voor een goede doorstroming op de Zuidas

Op minimaal vijf meter afstand van de gevel van luxe kantorencomplexen en advocatenkantoren een tunnel bouwen. Een station vernieuwen terwijl forenzen dagelijks van het spoor gebruik blijven maken. Bij het project Zuidasdok komt alles op gebied van infra bij elkaar – weg, spoor, tunnel, brug – en dat op het formaat van een postzegel. Een complexe omgeving waar ICT Group een belangrijke rol speelt.

Beheer en onderhoud
Ynze Goinga, die namens ZuidPlus werkt aan het beheer en onderhoud van de snelweg A10 Zuid, die de Amsterdamse wijk Zuidas in Amsterdam nu nog deels doorkruist. “Ik zorg ervoor dat als er iets aan de hand is, het probleem wordt opgelost. Ik stuur de juiste mensen aan, administreer en rapporteer. Naast dit correctieve onderhoud hou ik mij bezig met preventief onderhoud: de zorg dat het niet kapot gaat. Hoe lang gaat iets mee? Waar plaats je het? Wanneer moet iets worden onderhouden of vervangen? Dat geldt voor de huidige maar zeker ook voor de toekomstige situatie. Ik beoordeel het ontwerp en maak keuzes om het gebied makkelijker te onderhouden. In die hoedanigheid kom ik overal langs.”

Wil jij ook werken aan uitdagende en grensverleggende projecten zoals Ynze?
Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.

René’s Challenge: te allen tijde de veiligheid van miljoenen mensen garanderen

In IJmuiden wordt de grootste zeesluis ter wereld gebouwd, groter dan die bij het Panamakanaal en het Suezkanaal. Ambitieus? Zeker. Maar ook noodzakelijk om Amsterdam bereikbaar te houden voor grote container- en cruiseschepen. En om een waterkering te hebben die bij storm de zee tegenhoudt en de veiligheid van miljoenen mensen in Noord-Holland garandeert.

Project van formaat

In opdracht van Rijkswaterstaat bouwt aannemersconsortium OpenIJ de nieuwe zeesluis in Ijmuiden. Deze nieuwe zeesluis wordt 500 meter lang, 70 meter breed en 18 meter diep en wordt daarmee de grootste zeesluis ter wereld.. “Bovenop de sluisdeuren worden wegen aangelegd, waarover auto’s en fietsen naar de overkant kunnen rijden. Dat kan makkelijk, de deuren zijn breed genoeg.” Aan het woord is René van der Pluijm, als Project Manager van ICT Group werkzaam bij OpenIJ. Samen met zijn team is hij medeverantwoordelijk voor het inhoudelijk ontwerp en het integreren van alle systemen. “De hydraulische sluisdeuren, verkeersseinen, klimaatinstallaties, afsluitbomen… wegverkeer en scheepvaart, alles moet met elkaar kunnen communiceren.”

Grootse krachten

Hoe groter de sluis, hoe meer water er toe- of afgevoerd moet worden om het waterniveau te nivelleren. “Het gaat per schutting om gemiddeld 70.000 kubieke meter water die de sluis in- of uitstroomt. Omdat dit een zeesluis is, heb je te maken met zoet en zout water. Als het zwaardere zoute water te snel de sluis instroomt, veroorzaakt dat hevige stromingen vlak boven de bodem. Daar gaat een enorme kracht vanuit die niet zomaar te stoppen is. Loopt het water te snel de sluis in of uit, dan breken de trossen waarmee de schepen vastliggen. Maar ga je te langzaam, dan heeft dat weer economische gevolgen want dan duurt het schutten langer. Deze factoren, en ik kan er nog veel meer noemen, bepalen hoe de schuiven in de sluisdeuren aangestuurd moeten worden. Neem van mij aan, dat is elke keer weer anders. Elke mogelijke situatie moeten wij vooraf bedenken, programmeren, integreren en testen.”

Betrouwbaar

Veilig, betrouwbaar en beschikbaar. En dat 24 uur per dag, 7 dagen in de week. “Er mag nooit en te nimmer een onveilige situatie ontstaan. De economische en publieke belangen zijn gewoon te groot. Daarom voorspellen we het faalgedrag. Wat kan er misgaan, hoe is dat te ondervangen? We denken daar vooraf over na en testen al deze mogelijke situaties net zo uitvoerig als de normalesituatie.” Alles wordt minutieus vastgelegd. Er is een flink pakket eisen en dito wetgeving waar – aantoonbaar! – aan voldaan moet zijn. “De beslissing van de een kan consequenties hebben voor een ander. Ik stem af, overleg en hou het overzicht over het hele ontwerp.”

Grensverleggend

Wat het hele proces nog uitdagender maakt, is dat tijdens de bouw en het testen van de nieuwe zeesluis, de oude sluizen blijven werken. “De werkzaamheden mogen de scheepvaart en het wegverkeer niet belemmeren. Lastig, want de ruimte is nogal beperkt. Op alle fronten is de bouw van de nieuwe zeesluiseen prachtige technische uitdaging.”

René van der Pluijm, Project Manager van ICT Group werkzaam bij het project OpenIJ. “Er mag nooit en te nimmer een onveilige situatie ontstaan. De economische en publieke belangen zijn gewoon te groot. Daarom ontwerpen we het faalgedrag. Wat kan er misgaan, hoe is dat te ondervangen? We denken daar vooraf over na en testen al deze mogelijke situaties net zo uitvoerig als de normale situatie.” Alles wordt minutieus vastgelegd. Er is een flink pakket eisen en dito wetgeving waar – aantoonbaar! – aan voldaan moet zijn. “De beslissing van de een kan consequenties hebben voor een ander. Ik stem af, overleg en hou het overzicht over het hele ontwerp.”

Wil jij ook werken aan uitdagende en grensverleggende projecten zoals René?
Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.

4 toepassingen van IoT in de bouwwereld

Consumenten en ketenpartners stellen steeds hogere eisen aan de infrastructuur. Wegen, het spoor en het riool moeten het gewoon altijd doen. Transparantie en beschikbaarheid zijn de norm, falen is geen optie meer. Dankzij de inzet van sensoren en het Internet of Things (IoT) kunnen bouwbedrijven hieraan voldoen. Sensoren en slimme analyses maken voorspellend onderhoud mogelijk en garanderen daardoor een betere service.

Klanten eisen beschikbaarheid en willen geen verrassingen. Het onderhoud moet slimmer en voorspelbaarder. We zien dat de infrastructuur veroudert. Dankzij de digitalisering, frequentere metingen en digitale media groeit de informatiestroom exponentieel. Tegelijk eist de eindgebruiker dat organisaties actiegericht reageren en informatie delen. Projecten in de infrastructuur worden steeds complexer op het gebied van engineering, financiën en ontwerp. Efficiënt werken wordt daardoor steeds belangrijker. Sensoren zijn hierbij de sleutel tot succes.

Wil jij ook werken aan uitdagende en grensverleggende projecten zoals John?
Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.

Franks uitdaging: Videobeelden met AI herkennen en classificeren

We leven in een ‘data driven’ wereld waarin AI bepaalt welke producten je te zien krijgt in een webshop, voorspelt welke muziek je wilt horen en bepaalt welke taxi jou het snelst en goedkoopst naar je bestemming kan brengen. Frank Thomsom past deze technologie toe op video. “We trainen AI-modellen zodat ze videobeelden automatisch kunnen classificeren.”

Breed scala aan videotoepassingen
Het bedrijfsleven maakt steeds vaker gebruik van video. De toepassingen zijn breed: van bewaking en andere situaties waarbij je afwijkingen van een normale situatie wilt waarnemen tot inspectie en inventarisatie van objecten. Het bekijken van die beelden is in vrijwel alle bedrijven nu nog handwerk. Frank traint machine learning algoritmen om videobeelden te herkennen. Het doel: volautomatisch signaleren als zich een bepaalde situatie voordoet. Mensen kunnen zich dan richten op dat deel van het werk waarvoor hun kennis écht belangrijk is. Frank: “De tijdbesparing is
groot en we maken het werk van medewerkers die beelden moeten beoordelen een stuk leuker.”

Wil jij ook werken aan uitdagende en grensverleggende projecten zoals Frank?
Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.

De uitdaging van Walter en Michiel: alle systemen 24/7 met elkaar laten communiceren

Alsof het niets is, pakt de op afstand bestuurbare kraan een tonnen wegende container op van het containerschip. Vanaf het water, door de lucht, naar de wal waar de kraan de container lost op een gereedstaande goederentrein of vrachtauto voor het vervoer naar het achterland.

“De techniek, de robuustheid van dit werk en de complexiteit spreken veel mensen tot de verbeelding. En als je beseft dat de besturing en het bewegen van de kraan het resultaat is van jouw werk, van de software die jij en je team voor die containerterminal hebben ontwikkeld… geweldig toch, dat vind ik echt machtig om te zien.” Aan het woord is Michiel van der Meer, software engineer bij ICT Group.

De meeste containeroverslagbedrijven in onder andere Rotterdam en Antwerpen hebben hun operationele processen voorzien van innovatieve automatisering. Hierdoor zijn ze in staat hun terminals sneller, slimmer en winstgevender te laten werken.
ICT Group speelt hierin al jaren een belangrijke rol.

Wil jij ook werken aan uitdagende en grensverleggende projecten?
Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.

Saurav’s uitdaging: Foutloos, betrouwbaar en snel software ontwerpen voor de medische sector met Model Driven Engineering

Ga er maar aan staan: direct na je afstuderen software ontwerpen voor de medische sector. Het overkwam Saurav Paul, die na zijn studie Embedded Systems bij ICT Group aan de slag ging als software engineer. De uitdaging was een software systeem te ontwerpen voor een service tool waarmee röntgenapparaten gecheckt worden. Het geheel moest foutloos, betrouwbaar en snel worden opgeleverd.

Philips Healthcare ontwikkelt innovatieve röntgensystemen voor beeldgeleide medische procedures. Deze machines worden aangedreven door een zogenaamde startup/shutdown controller, die de betrouwbaarheid en veiligheid van de apparaten garandeert. De functionaliteit van de startup/shutdown controller wordt regelmatig gecheckt via een service tool. Philips Healthcare vroeg ICT Group om de software voor deze service tool te ontwikkelen.

Wil jij ook werken aan uitdagende en grensverleggende projecten zoals John?
Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.

“Voldoening in werk is belangrijk, dat vind ik bij ICT Group”

Arend van Putten werkt sinds 2015 bij ICT Group als software-architect in de healthcare sector. Waarom koos hij voor dit bedrijf? Wat maakt zijn vak zo leuk? En welke dromen heeft hij voor de toekomst?

Werk met betekenis
Arend heeft sinds hij afstudeerde aan de Universiteit Twente altijd gewerkt bij technologiebedrijven die actief waren in de gezondheidszorg: GE Healthcare, radiotherapieproducent Elekta en nu ICT Group. “Ik heb tijdens mijn studie ooit twee keer stage gelopen bij het AMC. Daar heb ik onder andere mee kunnen ontwikkelen aan diagnostische software om hersentumoren sneller op te sporen. Dat ik bezig was met software die wellicht ooit levens zou kunnen redden, gaf ontzettend veel betekenis. Het was een enorme drijfveer. Daarom ben ik na mijn studie bewust op zoek gegaan naar een baan in de medische richting.” Hij had geluk. Hij vond werk als softwareontwikkelaar bij GE Healthcare, waar hij terechtkwam in een team van goede en bevlogen senior ontwikkelaars. “Ik heb ontzettend veel van hen geleerd op verschillende vlakken: hoe ga je om met kwaliteit, met application life cycle management, met requirements van de klant et cetera? In de zorg zijn traceability en het door en door testen van software heel belangrijk. Als je direct in zo’n ervaren team terechtkomt, wordt werken vanuit een kwaliteitsgedachte een tweede natuur.”

Van teamlid naar kartrekker
Na zeven jaar maakte hij de overstap naar Elekta, waar het kwaliteitsdenken nog wat meer in de kinderschoenen stond. Hij leverde met zijn kennis en ervaring een belangrijke bijdrage en leerde wat het is om niet langer één van de schakels te zijn in een ervaren team, maar de kartrekker. Die ervaring komt hem uitstekend van pas in zijn huidige rol als software-architect bij ICT Group. “Ik had direct een klik met dit bedrijf toen ik ze leerde kennen”, zegt Arend over zijn overstap. “Ze werken voor klanten in de gezondheidszorg, doen interessante projecten en ze boden mij de kans om me te bewijzen als software-architect. Op termijn ambieer ik een rol als CTO en dan is dit een mooie tussenstap.”

Nieuwe architectuur ontwikkelen
Hij is momenteel gedetacheerd bij zijn tweede opdrachtgever. “Bij beide projecten moest ik een nieuwe architectuur ontwikkelen. Daar komt veel bij kijken, niet alleen vanuit de softwarematige kant. Je moet er ook voor zorgen dat het team zich de nieuwe technologie snel eigen maakt, dat zij zich uitgedaagd voelen en plezier hebben in het leren van geheel nieuwe vaardigheden. Je moet mensen de ruimte geven om veilig fouten te mogen maken en daarvan te leren. Op dat vlak kon ik mijn eigen ervaringen bij GE Healthcare goed vertalen en zorgen voor een sfeer waarin samen leren leuk is.” Arend heeft in zijn huidige rol ook te maken met het politieke spel. “We ontwikkelen software om processen efficiënter en effectiever te maken. En als je je met processen gaat bemoeien, komt er per definitie politiek bij kijken. Iedereen heeft daar een mening over. Dat vind ik wel eens lastig, maar het is ook erg interessant en leerzaam.”

ICT Group weet wat mensen motiveert
Hij heeft nu veel meer soft skills nodig dan in het verleden. Dat schrikt veel techneuten af, maar niet Arend. “Software is voorspelbaar terwijl mensen wispelturig zijn. Ik vind het juist uitdagend om te ontdekken hoe je mensen kunt motiveren. Ik lees veel over dit soort onderwerpen, ga op onderzoek uit. Ik heb heel veel inspiratie gehaald uit de video ‘What motivates us’ (tik dit in op Google en je ziet ‘m meteen). Het blijkt dat kenniswerkers die een groot beroep moeten doen op hun creatieve geest worden gedreven door drie dingen: ze willen zelf kunnen bepalen hoe ze hun werk doen, ze willen beter worden in hun vak en ze zijn op zoek naar zingeving. Als je teams op die drie waarden stuurt, gaan ze vanzelf beter presteren en hebben ze meer lol in hun werk.” De tactieken die Arend toepast om het team bij zijn opdrachtgever te motiveren, vindt hij ook terug bij ICT Group. “Daarom past dit bedrijf ook zo goed bij me. Ik kan zelf aangeven op wat voor soort klussen ik word ingezet. Daarbij zoeken we samen naar projecten waarin ik mijn vakmanschap kan vergroten en tegelijkertijd nieuwe dingen leer. Mijn businessunit werkt bovendien uitsluitend voor de gezondheidszorg. De software die wij ontwikkelen zorgt voor efficiëntere processen en betere beslissingen. Dus bijvoorbeeld snellere diagnoses of betere behandelvoorstellen. Dat is gaaf. Ons werk doet er echt toe. Dat maakt dat ik iedere ochtend met een grote glimlach naar mijn werk ga.”

“Er zijn meerdere manieren om succes te hebben, ICT Group spoort aan die te vinden”

Joost Houwen trad in 2016 in dienst van ICT Group als softwareontwikkelaar in de healthcare sector. Waarom koos hij voor dit bedrijf? Wat maakt zijn vak zo leuk? En welke dromen heeft hij voor de toekomst?

Joost heeft in zijn vorige baan samen met zijn team een e-commerce platform ontwikkeld. Een heel leuke en leerzame klus, zegt hij. “De functionaliteiten waren op zich allemaal redelijk eenvoudig, de complexiteit zat erin dat die allemaal moesten samenkomen in één pakket. Het was alsof we een hele grote legpuzzel in elkaar moesten leggen. Daar hebben we een framework voor opgesteld. De uitdaging was om de interfaces van alle ‘puzzelstukjes’ eenvoudig te houden zodat ze makkelijk in elkaar passen.” Op het moment dat het team de puzzel op de juiste manier in elkaar had gelegd, werd de interesse van Joost minder. “Je kunt tot in lengte van dagen functionaliteit bijbouwen en bestaande functionaliteit verbeteren, maar dat boeit mij persoonlijk minder dan het ontwikkelen van zo’n framework.”

Healthcare stelt extreem hoge eisen aan kwaliteit software
Hij werd benaderd voor een baan bij ICT Group en stond open om eens te gaan praten. “Ik was getriggerd doordat zij iemand zochten om software te ontwikkelen voor de zorgsector. ICT Group ontwikkelt samen met Massachusetts General Hospital (MGH) een workflow management systeem voor oncologie. De software maakt hele intelligente planningen waardoor patiënten sneller alle noodzakelijke onderzoeken krijgen en daarom ook sneller een diagnose. De software optimaliseert processen en automatiseert workflows. Omdat een foutje in de software heel verstrekkende gevolgen kan hebben, ligt er veel nadruk op kwaliteit. Alles wordt door en door getest. Kwaliteit gaat boven snelheid. Dat past heel goed bij mijn karakter. Ik lever graag degelijk werk, maak dingen herleidbaar zodat je er in de toekomst verder op kunt bouwen.”

ICT Group vindt ontwikkeling medewerkers belangrijk
Joost besloot over te stappen naar ICT Group, mede omdat hem in het vooruitzicht werd gesteld dat hij op het MGH-project kon werken. “En dat heb ik ook gedaan in de eerste maanden dat ik in dienst was. Er kwam echter een detacheringsopdracht voorbij waar ik met mijn kennis en ervaring heel goed op zou passen. Hoewel ik juist koos voor ICT Group omdat ik op hun eigen projecten wil werken, heb ik toch ‘ja’ gezegd tegen de detacheringsklus. Ik snap dat het soms even anders loopt dan je vooraf denkt. Het is me ook niet opgelegd, ik had de vrijheid om nee te zeggen.” Nu is hij bezig om voor een diagnostisch centrum/huisartsenpost een OTAP-omgeving op te zetten. Ook hier is kwaliteit heel belangrijk. “Ik ontwikkel software om workflows te automatiseren. Doel is om alle processen strak te laten lopen, zodat er nooit meer een taak tussen wal en schip valt of langer blijft liggen dan nodig is. In wezen doet deze software hetzelfde als het pakket dat we samen met MGH ontwikkelen, alleen op een andere schaal en voor andere diagnoses.”

Ruimte om je eigen dromen na te jagen
Joost is heel tevreden over ICT Automatisering als werkgever. Vooral omdat zij hem in de gelegenheid stellen om zich te ontwikkelen in de richting die hem interessant lijkt. “Meteen al in de eerste maand heb ik een cursus Professional Leadership gedaan. Daarin leer je ontdekken wat jou drijft. Ik heb geleerd dat mijn ‘vonkje’ is dat ik graag iets toevoeg aan anderen. Samen met ICT Group heb ik gekeken hoe we dat vonkje kunnen vertalen naar een functie. Ik zou het bijvoorbeeld heel gaaf vinden als ik mijn passie voor het vak kan overdragen aan anderen. Dat geven we nu concreet vorm. Ik mag een opleiding ‘Train the trainer’ gaan doen en presentaties gaan geven op HBO’s. Dat past prima naast mijn primaire taak als softwareontwikkelaar. Zo kan ik ontdekken of dat echt iets voor me is.”

Succes valt of staat met bevlogen mensen
Joost is de verpersoonlijking van de visie van ICT Group dat succes valt of staat met bevlogen medewerkers. Hij zegt: “ICT Group kijkt naar wat mensen leuk vinden, waar ze goed in zijn, zonder vooraf iemand al helemaal vast te pinnen op een functie. Je kunt je ontwikkelen. En dat is mooi, want er zijn meerdere mogelijkheden om succes te hebben. Het is fijn als je werkgever je aanspoort om die te vinden.” Dat leidt tot een bepaalde cultuur en mentaliteit in het bedrijf, merkt Joost. “Iedereen is gepassioneerd met zijn vak bezig.” En dat is met een stelletje softwareontwikkelaars ook best gevaarlijk, zegt hij lachend. “Want zoals ik al aangaf is het ontwikkelen van software net zoiets als het oplossen van een puzzel. En het is zeker net zo verslavend. Ik moet soms echt tegen mezelf zeggen: nu stop ik voor vandaag. Want anders ga ik hele avonden door.” Hij is blij dat hij de overstap naar ICT Group heeft gemaakt. “Mijn vorige werk was ook heel leuk, alleen merkte ik dat ik op een gegeven moment dingen op de automatische piloot begon te doen. Het werd vanzelfsprekend. Nu moet ik weer bij alles nadenken, dat boeit me veel meer. Ik leer iedere dag, ik mag me in heel interessante vraagstukken verdiepen, doe werk waarmee ik een bijdrage lever aan de maatschappij en ik krijg daar ook nog een goed salaris voor. Wat wil je nog meer?”

Wil jij ook continue bijleren in jouw expertise en bijdragen aan de maatschappij? Vind jouw nieuwe uitdaging bij ICT Group.

Maak van data actiegerichte informatie

Data is cruciaal om concurrerend te blijven in een snel veranderende wereld. Om zo goed mogelijk grip te houden op de business en op de hoogte te blijven van businesskansen, is het zaak om zoveel mogelijk databronnen te combineren. Om u succesvol digitaal te laten transformeren, heeft ICT Group het 4C-model ontwikkeld dat u meeneemt in de vier stadia van verandering naar een datagedreven bedrijfsvoering. Deze blog zoomt in op de tweede fase: collect. Nieuwe technologieën veranderen het speelveld voor bedrijven continu en steeds ingrijpender. Internet, social media en mobiele devices zorgen voor een directe wereldwijde kennisdeling. Prijzen, serviceniveaus en kwaliteit worden direct vergeleken. Hierdoor moeten bedrijven zich continu aanpassen aan de klanteis. Doen ze dat niet, worden ze direct afgestraft. Daarom is het van groot belang aangesloten te zijn op de netwerkeconomie. Door de juistebronnen en systemen met elkaar te koppelen krijgt u een gedetailleerd beeld van wat de klant wil. Door data van het productieproces te gebruiken kunt u de klant tegen de laagste prijs het beste product bieden. Door alle informatiebronnen te combineren, nemen bedrijven de tweede stap op weg naar een volledig datagedreven organisatie. De juiste databronnen combineren Eén databron geeft veel inzicht waarmee een bedrijfsvoering kan worden verbeterd. Het combineren van meerdere databronnen en ecosystemen kan exponentieel meer inzichten opleveren. Door gegevens van verkeersdrukte, energieprijzen en weersomstandigheden met elkaar te vergelijken, is bijvoorbeeld de logistiek van een bedrijf efficiënter in te richten. In een connected wereld genereren alle relevante objecten en apparaten data. Hierdoor zijn nieuwe, slimme en ook duurzame toepassingen te maken. Bijvoorbeeld een slim elektriciteitsnetwerk, oftewel smart grid. Dit elektriciteitssysteem is intelligent: het maakt tweerichtingsverkeer mogelijk en registreert gebruiks- en leveringsdata. Deze extra intelligentie is nodig, omdat er steeds meer duurzame energiebronnen op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Zon- en windenergie kent pieken en dalen; dankzij slimme distributie is het smart grid veilig, betrouwbaar, efficiënt en duurzaam. De intelligente laadinfrastructuur van GreenFlux Elektrisch rijden neemt een enorme vlucht, maar daarvoor is wel een goede laadinfrastructuur nodig. GreenFlux ondersteunt elektrisch rijden met zijn slimme infrastructuur optimaal. De laadpuntexploitant en dienstverlener voor elektrisch vervoer wil de elektrische rijder ontzorgen en elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk maken. Daarom maakt GreenFlux een landelijk dekkend laadnetwerk waarop ieder elektrisch vervoermiddel gemakkelijk kan opladen. Smart grid reguleert pieken en schat verbruik in Het laden van elektrische voertuigen moet voor gebruikers betrouwbaar en altijd beschikbaar zijn. Daar ligt een uitdaging, doordat nieuwe elektrische voertuigen steeds meer energie nodig hebben. Het is daarom voor energieleveranciers van het smart grid van belang dat de belasting evenwichtig is en dat het stroomverbruik kan worden ingeschat. GreenFlux gebruikt hiervoor een centrale oplossing die de totale laadinfrastructuur regelt. Met voorspellende algoritmes kan het bedrijf op een intelligente manier de energieconsumptie beheren. Door de combinatie van de verschillende data bronnen als het weer, het verwachte elektriciteitsverbruik en de locatie wordt de data omgezet naar Business Informatie Data garandeert betere service, sales en marketing GreenFlux heeft nu slimme laadstations die via internet aan elkaar gekoppeld zijn. De data die wordt gegenereerd wordt centraal opgeslagen en verwerkt in Azure, de cloud-oplossing van Microsoft. Daar is voor gekozen omdat vanuit deze dienst gemakkelijk en snel nieuwe oplossingen kunnen worden uitgerold. Cloud computing is een essentiële bouwsteen van het systeem, omdat het bijna geen downtime kent, data overal en altijd te raadplegen is en automatisch wordt geschaald als de business dat vereist. Dankzij deze technologische randvoorwaarden kan Greenflux een optimale service aan de klanten en leveranciers bieden. Met de geoogste en gecombineerde data verbetert GreenFlux sales en marketing, waardoor het aanbod zo goed mogelijk op de klantvraag kan worden afgestemd. Bekijk voor meer informatie over de vier stadia van verandering naar een datagedreven bedrijfsvoering onze pagina over Digital Transformation.