René’s Challenge: De menselijke factor in engineering

René van der Pluijm werd lid van de ICT Group-familie na de overname van zijn voormalige werkgever Nozhup, een aanbieder van industriële systeemtechniek. Tegenwoordig is René hands-on projectleider bij grootschalige infraprojecten, hoofdconsultant voor verschillende opdrachtgevers en manager van de teams waar hij mee werkt.

Kans

“Iets waar ICT Group heel goed in is”, zegt René, “is dat het een flexibele instelling houdt terwijl een groot bedrijf normaal gesproken al vrij snel log wordt. Door flexibel te blijven, kan ICT Group echt zijn menselijke kapitaal inzetten. Het verklaart ook waarom ICT een toonaangevende speler is in zijn markt: ICT Group ziet verandering als een kans. Collega’s leren van elkaar en van de projecten die bedrijfsbreed worden uitgevoerd. Toen ik bijvoorbeeld het IA Knowledge Event bijwoonde dat afgelopen november door ICT Group werd georganiseerd, drong het tot mij door dat ICT Group echt de pioniers van slimmere technologie zijn. Zij zijn de verandering.”

Techniek

René houdt van zijn werk, met name van het technische aspect ervan. “Dat is waarom ik het zo leuk vind om projectmanager te zijn. Op de werkvloer houd ik mijn kennis mooi op peil. Ik wil altijd weten hoe dingen werken. Bijvoorbeeld waarom een installatie op een bepaalde manier is ontworpen. Het is gaaf om te zien hoeveel erover is nagedacht. Een goede inzet van technologie maakt het leven makkelijker. Als je weet welke invloed techniek op een productielijn heeft, kun je een betere fabriek voor je opdrachtgever bouwen. Waarom zetten we deze installaties in een tunnel? ‘Nou, ze stonden ook in de laatste tunnel die we hebben gebouwd’ is voor mij geen bevredigend antwoord. Ik wil alles weten wat er te weten valt.”

“Bij ICT Group zien we verandering als een kans.”

Blijf jezelf uitdagen

René houdt dus van een goede uitdaging – om een project op te zetten en dat op rolletjes te laten lopen. “Tijdens mijn loopbaan zijn er veel interessante projecten geweest die allemaal op hun eigen manier een uitdaging waren. De projecten – de nieuwe zeesluis bij IJmuiden, de oplevering van de A4 tussen Delft en Schiedam, en de toevoerketen voor windenergie in het Duitse deel van de Noordzee – waren allemaal ambitieuze en uitdagende projecten. Niets is onmogelijk. Je wordt aangemoedigd om vooruit te denken en in intellectueel en praktisch opzicht te groeien. Daag jezelf gewoon uit.”

De uitdaging van René:

de veiligheid van miljoenen mensen garanderen – te allen tijde. Lees de blog over de uitdaging van René en de case over het project van OpenIJ – de prestigieuze, gezamenlijke aanleg van ’s werelds grootste zeesluis – op onze website. In IJmuiden wordt op dit moment ’s werelds grootste zeesluis gebouwd. De sluis is groter dan de sluizen in het Panamakanaal en het Suezkanaal. Ambitieus? Zeker. Maar het is pure noodzaak dat de haven van Amsterdam toegankelijk blijft voor grote containerschepen en cruiseschepen, en dat er een waterkering wordt aangelegd die de zee tijdens noodweer tegenhoudt om de veiligheid van miljoenen mensen te garanderen.

ICT Group heeft uiteenlopende projecten. “Voor elk project geldt dat je mensen, doelen en oplossingen bij elkaar brengt. De sleutel tot succes ligt in menselijke samenwerking.” Soms moeten projecten dicht bij de opdrachtgever worden uitgevoerd en moet je bij hen op kantoor werken, terwijl andere projecten op locatie worden uitgevoerd. Het geeft veel afwisseling: geen dag is hetzelfde. Het kan echter ook zijn dat je vanuit een van de ICT-kantoren werkt. De kantoren bevinden zich in het hele land: van Barendrecht tot Eindhoven en van Maastricht tot Groningen.

René over zijn werk aan de zeesluis bij IJmuiden: “Er mogen onder geen enkel beding onveilige situaties ontstaan. De economische en publieke belangen zijn gewoon te groot. Dat is de reden waarom we mogelijke storingen voorspellen. Wat kan er misgaan en hoe kan dat worden voorkomen? We denken van tevoren aan alle mogelijkheden en testen alle mogelijke situaties net zo uitgebreid als in een normale situatie.”

Bij ICT verbinden we mensen, technologie en ideeën. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als developer, architect of engineer? Kijk op www.werkenbijict.nl

Pieter’s Challenge: Een veilige werkplek creëren

De haven van Antwerpen is de grootste zeehaven van België en, na Rotterdam, de tweede haven in Europa. De 86 terminals zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor 223.655.312 ton aan maritiem goederenvervoer.
Dat zijn 10.450.900 TEU per jaar en gemiddeld zo’n 45 bewegingen per kraan per uur. Veelal gebeurt dit handmatig. De uitdaging van ICT Group is om een deel van de werkzaamheden te automatiseren.

Wat er op IT-gebied gebeurt, maakt het werk uitdagend. “Van een mobiele app tot desktopapplicaties, het inrichten van servers, verschillende communicatieprotocollen, PLC’s, websockets… Daarnaast heb je te maken met allerlei randapparatuur die met elkaar moet communiceren. Dat in combinatie met de menselijke factor spreekt mij enorm aan.”

Veiligheid

Pieter van der Spek is verantwoordelijk voor het ontwerp van de software. “Op alle voertuigen zitten chauffeurs, in alle kranen zitten machinisten en op kantoor zit personeel om de containers in- en uit te klaren. Het is een gevaarlijke plek om te werken. Door delen van het proces te automatiseren, willen we op kritieke punten mensen weg hebben. Daarnaast spelen efficiency en kosten ook een rol bij de keuze om te automatiseren.” ICT Group heeft veel ervaring bij containerterminals. “Maar de ene terminal is de andere niet. De lay-out van een automatische terminal is heel anders dan een handmatig werkende terminal. Mensen werken anders dan een voertuig, stellen andere eisen aan de omgeving. In de haven van Antwerpen zijn ze daarbij afhankelijk van het getij. Ben je te laat, dan ligt het schip een paar uur stil. Ook dat stelt andere eisen aan je bemensing of aan de software die je ontwikkelt.”

Complexiteit

Voor een leek ziet het proces er simpel uit. Container van de boot op de terminal, en vice versa. Maar er komt veel meer bij kijken, weet Pieter ondertussen. “Je bent afhankelijk van mensen, het weer, allerlei externe systemen, dat maakt het heel complex.” Ook wat er op IT-gebied gebeurt, maakt het werk uitdagend. “Van een mobiele app tot desktopapplicaties, het inrichten van servers, verschillende communicatieprotocollen, PLC’s, websockets… Daarnaast heb je te maken met allerlei randapparatuur die met elkaar moet communiceren. Dat in combinatie met de menselijke factor spreekt mij enorm aan.”

Software vastpakken

Vooraf moet goed worden nagedacht over waar de software rekening mee moet houden. Botsgevaar, op het pad blijven, snelheid, verschillende taken… Pieter vindt het de uitdaging om niet alleen naar de ideale omstandigheden te kijken maar juist naar de momenten dat het fout kan gaan. “Dan bied je meerwaarde. Soms vergis je je en moet je op zoek naar een andere oplossing. Maar als het dan werkt, geweldig. Je bent bezig met werk waar je de software bijna letterlijk kunt vastpakken omdat het in apparaten zit die wat doen. Dat blijf ik mooi vinden.”

Testen

Bij containerterminals heb je niet een testomgeving waar je alles uitvoerig kunt testen. Een AGV zet je niet even in een testruimte. Nieuwe software moet geleidelijk geïmplementeerd worden. “Het werk moet doorgaan, de financiële belangen zijn gewoon te groot. Geleidelijk aan implementeer je de software. Toch gebeurt het nog wel dat het ook dan mis gaat. Het verschil tussen een paar en heel veel kan zo groot zijn, dat je hele systeem eruit knalt. Dan is het alle zeilen bij! Terug? Oplossing vinden? Een simulatie is niet de werkelijkheid. Het is aan ons om continu het risico te beperken. Gelukkig sta je hier niet alleen voor en kun je samen met collega’s die uitdaging aan!”

Wil jij ook werken aan uitdagende en grensverleggende projecten?
Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.

Elke’s Challenge: Onderzoeken of flexibel gebruik van energie mogelijk is

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en Waternet wilden weten of rioolwaterzuiveringsinstallatie Horstermeer op de energiekosten kon besparen door anders om te gaan met de vraag naar en het aanbod van energie. In onze case study kon u meer lezen over de uitdaging van AGV / Waternet. Onze collega en born techie Elke Klaassen stond vanuit haar rol bij ICT Group ook voor een uitdaging. Vandaar dat zij een blog heeft geschreven.

Elke, technisch consultant bij ICT Group vertelt: “Mijn opdracht was om de waarde van de flexibiliteit in vraag en aanbod van energie vast te stellen. Ik ging daarom eerst langs op de zuivering in Horstermeer. Ik sprak met de procesoperators, bekeek alle processen en de assets. Wat consumeren die? Op basis van het gesprek op de locatie zelf kon ik vaststellen of er überhaupt flexibel gebruik van energie mogelijk is en eventuele ‘quick wins’ identificeren.” 

“Het verschuiven van de vraag en aanbod van energie in de tijd is niet altijd en overal mogelijk”, legt Elke uit. “Op een rioolwaterzuivering is het bijvoorbeeld niet wenselijk om het zuiveringsproces te onderbreken of om alleen maar te zuiveren als de zon schijnt. Horstermeer bleek te beschikken over WKK-centrales waarin biogas dat op de zuivering is opgewekt wordt omgezet naar elektriciteit. Deze warmtekrachtkoppelingen bieden veel potentie. Een WKK-centrale kan namelijk warmte en energie produceren die vervolgens naar eigen behoefte kan worden ingezet. AGV / Waternet wist al dat de WKK’s flexibiliteit kunnen bieden, maar in mijn onderzoek kon ik dat verder uitdiepen. Wanneer draait de WKK? Bij welke hoeveelheid biogas slaat hij aan? En als je die hoeveelheid verhoogt, wat gebeurt er dan?”

Besparingsopties

“In de regel zijn er drie manieren om met vraagsturing besparingen te realiseren. Zo kun je processen in de tijd verschuiven om vaker gebruik te maken van een laag energietarief. “Wij noemen deze optie kortweg ‘hooglaag tarief’. Een andere optie is het verdelen van het energieverbruik over de tijd, waardoor er wellicht een aansluiting met minder vermogen op het elektriciteitsnet nodig is, of de variabele kosten van een bestaande netaansluiting kunnen worden verlaagd. In de laatste optie kan de zuivering wellicht energie onafhankelijk gaan opereren door de beschikbare flexibiliteit te gebruiken om vraag en aanbod beter op elkaar te laten aansluiten op de zuivering zelf. Hierbij wordt het gebruik van eigen energieproductie gemaximaliseerd en teruglevering van elektriciteit aan het net geminimaliseerd. Deze laatste variant bleek voor AGV / Waternet economisch het meest interessant. Naast een toename in het eigen verbruik van de duurzame productie resulteert dit namelijk ook nog in een afname van de piekbelasting op het elektriciteitsnetwerk. Dat levert op jaarbasis een behoorlijke besparing op .”

“Op basis van het gesprek op de locatie zelf kon ik vaststellen of er überhaupt flexibel gebruik van energie mogelijk is en eventuele ‘quick wins’ identificeren.”

Investeren

“AGV / Waternet moet nu besluiten of ze in een Energie Management Systeem (EMS) gaan investeren. De realisatie van zo’n systeem zal gebaseerd zijn op ons energieplatform energyNXT. Dit platform biedt de mogelijkheid om het energieverbruik of de energieproductie van alle assets slim in te zetten en op elkaar af te stemmen. Ik werk in meerdere projecten aan verschillende andere toepassingen van energyNXT, waarbij dit platform onder andere wordt ingezet om congestie in het net te voorkomen.”

Consultancy

Elke werkt nu anderhalf jaar bij ICT Group en ze is heel enthousiast over haar werk. “De opdrachten zijn afwisselend. Bij elke nieuwe klant ligt er weer een nieuwe uitdaging. Op dit moment ben ik vooral bezig met data science, maar ik ambieer een functie waarin ik dit meer kan combineren met consultancy. Ik vind het ontzettend leuk om de uitkomsten van een onderzoek te presenteren aan inhoudelijke experts. Tijdens zo’n presentatie wordt direct duidelijk of alles wat je hebt uitgezocht goed wordt begrepen. Bij ICT is er veel ruimte voor groei en het bedrijf biedt ook ondersteuning bij mijn persoonlijke ontwikkeling door onder meer opleidingen aan te bieden.”

Energie-expert

Als het gaat om energie is Elke Klaassen een echte expert. Zij volgde een master Sustainable Energy Technology aan de TU in Eindhoven (TU/e) en promoveerde daarna bij de vakgroep Electrical Energy Systems. Met haar doctorstitel op zak ging ze in eerste instantie aan de slag bij een energiebedrijf waar ze betrokken was bij het op de markt zetten van een nieuw product via een incubatietraject. “Hier kwam ik er na verloop van tijd achter dat ik mezelf breder wilde ontwikkelingen in het IT- en energiedomein.” Meer uitdaging zocht en vond ze vervolgens bij ICT.

Wil jij ook werken aan uitdagende en grensverleggende projecten?
Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.

Pascal’s Challenge: de meest geavanceerde terminal te blijven

De containerterminals van Hutchison Ports ECT Rotterdam (ECT) liggen op de Maasvlakte, direct aan de Noordzee. Grote kranen staan in het gelid om containers in- en uit te klaren, automatische voertuigen rijden af en aan. ECT is één van de leidende en meest geavanceerde container terminal operators van Europa. Een positie die ECT, met behulp van ICT Group, wil behouden.

Scheepsplanningspakket

ECT is ontwikkelaar en exploitant van de eerste geautomatiseerde terminal ter wereld. Ondanks de reeds hoge mate van automatisering worden nog steeds processen verder doorontwikkeld. Pascal Muller, in dienst bij ICT Group en op dit moment als software engineer bij ECT werkzaam, draagt hier al een aantal jaren aan bij. “De laatste drie jaar houd ik mij bezig met de optimalisatie van de scheepsplanning. Als een schip aankomt, weet je hoeveel en wat voor soort containers er gelost en geladen moeten worden.” Pascal ontwikkelde software, die zowel de het los- en laadproces aanstuurt als de administratieve handelingen doet. “Bij het lossen en laden van de containers moet je rekening houden met de stabiliteit. Te veel gewicht aan een kant, en het schip kan scheef komen te liggen. Voor een terminalproces is het van belang dat het aantal handelingen geminimaliseerd is. Dit betekent dat containers zo efficiënt mogelijk gestapeld worden. De softwarepakketten die wij ontwikkelen houden met al deze factoren rekening, waarbij de planners zelf nog steeds invloed op het proces kunnen uitoefenen.”

Optimalisaties

Automatisch laden en lossen zonder voorbij te gaan aan de menselijke factor. Om dat voor elkaar te krijgen, gaat Pascal veel in gesprek met de directe gebruikers van het equipment of met de planners. Zo probeert hij samen met de collega’s het product vooruit te helpen. Er worden continu nieuwe slimmigheden uitgevonden. De kraancyclustijd korter maken, automatische voertuigen anders laten rijden… allemaal aanpassingen die veranderingen in de software vereisen. “Het is een domino-effect; als dit nu kan, kan dat misschien ook. Daarin moet je als ECT mee.” Maar dat moet niet doorschieten, vindt Pascal. “Simpelweg automatiseren, daar wordt een terminal niet beter van. Als je kijkt hoe secuur een mens sommige taken uitvoert, dat kan je met machines en software nooit evenaren. De kennis en ervaring van mensen blijft enorm belangrijk, maar op een andere manier.”

“Simpelweg automatiseren, daar wordt een terminal niet beter van. Als je kijkt hoe secuur een mens sommige taken uitvoert, dat kan je met machines en software nooit evenaren. De kennis en ervaring van mensen blijft enorm belangrijk, maar op een andere manier.”

Gemengd landschap

Klanten willen steeds meer informatie; o.a. over de status van de container, maar ook allerlei andere gegevens. Wat er gebeurt, is dat er steeds nieuwe stukken software worden bijgebouwd. “Die moeten wij op de achtergrond laten praten met eerder ontwikkelde software of met applicaties van andere leveranciers. Het is een gemengd landschap. Dat vergt van ons dat we alle systemen kennen, weten wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn, om vervolgens de systemen beter te benutten en beter in te zetten. Het is voor iedereen fascinerend om te zien hoe groot en geavanceerd het er aan toegaat bij een containerterminal, maar voor mij is het nog mooier omdat ik weet welke beslissingen en ingewikkelde processen hieraan ten grondslag liggen.”

Wil jij ook werken aan uitdagende en grensverleggende projecten?
Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.

Marten’s Challenge: Flexibel vermogen leveren als MKB-er? Het kan!

Duurzame energie-opwek kent grote pieken en dalen die niet overeenkomen met de pieken en dalen in het gebruik. Daarom wordt het in de toekomst belangrijk om energiegebruik te verschuiven naar momenten waarop veel stroom wordt opgewekt. Op die manier kan de opslag van energie immers beperkt blijven. We noemen het uitstellen van energieverbruik ook wel het leveren van flexibel vermogen. Dit vermogen kan worden gebruikt om in te spelen op de marktprijzen, het verminderen van pieken op het distributienet, of het leveren van balanceringsvermogen aan TenneT. Onze collega Marten van der Laan legt uit.

Energievraag bundelen

Waar een individueel MKB-bedrijf te weinig energie gebruikt om flexibel vermogen te leveren, kunnen ze in een samenwerkingsverband ineens een aantrekkelijke speler worden. Dat betekent dat de bedrijven hun energievraag moeten bundelen. Dat is bij huishoudens relatief makkelijk, want het aantal apparaten dat energie gebruikt is beperkt: ketels, warmtepompen en hooguit eens een elektrische auto. In de zakelijke markt is het aantal ‘energieslurpers’ veel groter en diverser. Hoe sluit je al die apparaten aan op een platform dat het energiegebruik monitort en kan bijsturen? Dit is zo complex dat bedrijven dit nooit zelf gaan doen.

En dat is waarom ICT Group samen met Engie, Jules Energy, Enexis, New Energy Coalition, TU/e, gemeente Groningen en bedrijvenvereniging Zuid-Oost een consortium oprichtte. Samen onderzoeken deze organisaties manieren om de energietransitie in het MKB aan te jagen. ICT Group levert in dit samenwerkingsverband het platform energyNXT. Dit platform monitort het energiegebruik van alle apparaten die erop worden aangesloten. Als het aanbod van duurzaam opgewekte energie laag is, zorgt energyNXT ervoor dat waar mogelijk het energiegebruik wordt uitgesteld.

“Wij onderzoeken manieren om de energietransitie in het MKB aan te jagen.”

Uitgesteld energiegebruik

Niet ieder proces leent zich goed voor uitgesteld energiegebruik. Een vriescel die normaal op -18 graden Celsius wordt gekoeld kun je, zonder impact op de kwaliteit van de goederen, ook makkelijk koelen tot -22 graden. Het duurt daarna vele uren tot de temperatuur weer is opgelopen tot -18. Maar bij een koelcel voor levensmiddelen werkt dit niet, want die moet tussen de 2 en 4 graden blijven. Op het moment dat de deur van de cel open gaat, wordt hij direct een paar tienden van een graad warmer. Het is onmogelijk om dan te zeggen: de energieprijs is hoog, laten we nog maar even wachten met bijkoelen. Van sommige processen is op voorhand duidelijk of ze zich wel of niet lenen voor uitgesteld energiegebruik, bij andere is dat lastiger in te schatten. Daarom is één van de doelen van de proef om hier meer gevoel bij te krijgen. We starten de proef met zes organisaties die in heel verschillende sectoren opereren, van een vrieshuis en een groothandel in elektrisch transport tot een kantoor en een school. Ik ben ontzettend nieuwsgierig hoe hoog de besparingen gaan zijn die zij kunnen behalen. We weten het binnenkort, want de proef gaat nu van start.

Duurzaam opgewekte energie onderling uitwisselen

Een ander onderdeel van dit project is Wasaweg Energieneutraal. Daarbij wisselen dertig bedrijven aan de Wasaweg onderling hun zelf opgewekte energie uit. Met het energyNXT platform bepalen wij welke bedrijven op een bepaald moment energie over hebben en aan wie zij dat het best kunnen leveren. Voor bedrijven die nog niet zelf duurzame energie opwekken of die uitbreiding van hun zonnepanelen of de aanschaf van een batterij overwegen, maakt ICT Group met een virtuele opstelling en een dashboard real-time inzichtelijk hoe het energieverbruik zou veranderen. Ze zien bij zonnig weer dat hun virtuele batterij zich oplaadt met energie van de virtuele zonnepanelen. Op die manier ondervinden de bedrijven aan den lijve wat de energietransitie voor hen zou kunnen betekenen.

ICT Group levert in dit samenwerkingsverband het platform energyNXT. Dit platform monitort het energiegebruik van alle apparaten die erop worden aangesloten. Als het aanbod van duurzaam opgewekte energie laag is, zorgt energyNXT ervoor dat waar mogelijk het energiegebruik wordt uitgesteld.

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?
Vind je het oplossen van dergelijke energievraagstukken interessant? Kijk dan eens op www.werkenbijict.nl en solliciteer!

Marten’s Challenge: Een hele wijk van de meter af? Wij onderzoeken of het kan!

“Dat analytics een belangrijke bijdrage gaat leveren in de nieuwe energiewereld, weten we al een hele tijd. Hoe die algoritmen eruit moeten zien, staat nog open. Wij onderzoeken in een consortium van partijen, met Enexis, Universiteit Twente, Enpuls, Endona, Buurkracht en ontwikkelaar van zeezoutbatterijen Dr Ten, wat er op technologisch vlak bij komt kijken om een hele wijk naar ‘de meter op nul’ te krijgen, gebruik makende van zonne-energie en thuisbatterijen.”

GridFlex Heeten

Dat onderzoek doen we in de wijk De Veldegge in het Overijsselse Heeten. Daar zijn 48 woningen aangesloten op één transformatorhuisje. De huishoudens in deze wijk zijn zeer energiebewust. Het aantal woningen met zonnepanelen is hoog en de bewoners zijn via Buurkracht samen in een zonne-energiecollectief gestapt. Netbeheerder Enexis zag dit ook en vindt de wijk een ideale proeftuin om te onderzoeken wat erbij komt kijken om een hele wijk van het net af te krijgen. Gezien eerdere goede ervaringen met ICT Group en ons energyNXT platform, belden ze mij met de vraag of wij als partner mee wilden doen in het project GridFlex Heeten. Onze rol is de integratie van verschillende technologieën en de levering van ons energyNXT-platform.

Kans om te leren

Ik zie dit als een geweldige kans om te leren wat erbij komt kijken als je een hele woonwijk zelfvoorzienend wilt maken qua energie. Een kans ook om te leren van nieuwe technologieën op dit gebied, zoals de zeezoutbatterijen van Dr. Ten. Toen wij begin 2017 aan dit project begonnen, wisten we nog relatief weinig. Hoe werkt een zeezoutbatterij en waarin wijkt dat af van lithium- of loodbatterijen? Waar moeten we rekening mee houden als we een zeezoutbatterij aansluiten op de zonnepanelen? Wat betekent dit voor de netaansluiting? Hoe organiseren we het dat buren energie aan elkaar kunnen leveren? Waar plaatsen we de batterijen? Inmiddels hebben we op al deze vragen een antwoord gevonden. We weten ook wat er komt kijken bij de integratie van deze nieuwe technologieën.

“Ik zie dit als een geweldige kans om te leren wat erbij komt kijken als je een hele woonwijk zelfvoorzienend wilt maken qua energie.”

Uitdagende businesscase

Er ligt naast de technologie nog een andere uitdaging: de businesscase. Hierin speelde energiecoöperatie Endona een cruciale rol. Zij schreven het consortium in voor de Regeling Experimenten Energiewet, waardoor het juridisch mogelijk werd om in een afgebakend gebied zelf energie op te wekken, distribueren en verhandelen.
Toch is het financiële voordeel van een thuisbatterij voor de bewoners nog laag zolang de salderingsregelen nog van toepassing is (tot 2023). Dat wordt voor huishoudens met veel zonnepanelen anders als ze straks niet meer mogen salderen. Doel is dan ook om het concept van energieopslag in zeezoutbatterijen door te ontwikkelen tot kant-en-klaar product.

Samen naar een duurzame wereld

Het voortraject is inmiddels bijna afgerond. Alle huishoudens zijn al voorzien van de energyNXT Gateway, een slim kastje dat meet hoeveel energie een huishouden op een bepaald moment opwekt  en hoeveel het gebruikt en dat communiceert met de batterijen. Op die manier wordt alle energie op de meest efficiënte manier over de wijk verdeeld. De huishoudens hebben ook allemaal al toegang tot de energyNXT portal. Daarop zien ze hun individuele opwek en gebruik, en vanaf december 2018 ook de collectieve gegevens. Het gaat in GridFlex Heeten immers om de kracht van het collectief. Sommige bewoners hebben zoveel zonnepanelen dat ze bijna zelfvoorzienend zijn. Anderen hebben slechts een paar panelen. En weer anderen wekken zelf geen energie op. Toch gaan ze samen voor een duurzame wereld.

Veel geleerd

GridFlex Heeten heeft als een van de doelstellingen om te leren hoe ver de belasting van het energienet omlaag kan als wijken grotendeels zelfvoorzienend worden. Ik ben ontzettend benieuwd naar de data die we straks krijgen. Studies hebben aangetoond dat je tot 30 procent kosten kunt besparen. Ik ben echt heel nieuwsgierig of we dat in de praktijk ook terug gaan zien

Meer weten? Lees onze case studie!

Wil jij ook werken aan uitdagende en grensverleggende projecten zoals Marten?
Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.

John’s Challenge: beter resultaat door goede samenwerking

Dankzij de Spaarndammertunnel is Houthavens een bijzondere, autoluwe plek geworden om te wonen aan het Amsterdamse IJ. De 800 meter lange tunnel, waarvan 470 meter overdekt, brengt tachtig procent van de dagelijkse 22.000 voertuigbewegingen ondergronds, biedt ruimte voor groen, fiets- en wandelpaden en openbaar vervoer bovengronds en verbindt de nieuwe woonwijk met de stad. De verbinding van de tunneltechnische installaties kwam tot stand dankzij een nogal onverwachte maar succesvolle samenwerking.

Samen verder

Gemeente Amsterdam gunde de complete opdracht voor de bouw van de Spaarndammertunnel aan Max Bögl. De aannemer besteedde op zijn beurt de technische installatie uit aan OSMO, een ervaren Duitse installateur. “Waar beide partijen nooit bij stil hebben gestaan, is dat de wettelijke eisen rondom het ontwerp- en testproces in Nederland anders zijn dan in Duitsland. Dus toen ze er, nog ver vóór de start van de werkzaamheden, achter kwamen dat ze op dit vlak kennis tekort schoten, hebben ze ons benaderd voor advies”, verklaart projectmanager John Voeten de rol van ICT Group in het project.

Meerwaarde

Al snel bleek de expertise van ICT Group ook van meerwaarde op gebied van ontwerpen en programmeren. Voeten: “Je overlegt en helpt elkaar, juist ook als het even niet van een leien dakje gaat. Zo zijn we elkaar gaan versterken, op meerdere vlakken.” Steeds vaker zochten ze de grenzen op van wat mogelijk was, binnen de gestelde kaders en altijd in overleg. “Continu gebruik maken van elkaars expertise. Uiteindelijk heeft dat geleid tot optimale oplossingen. Zoals de mogelijkheid om te voorspellen wanneer een installatie of systeem uitvalt of onderhoud behoeft.” Wat ook zeer werd gewaardeerd, is dat ICT goed heeft gekeken naar welke tests wel en welke niet kritisch zijn. “Met onze ervaring konden we dat goed inschatten. Zo hebben we het totaal aantal tests, aantoonbaar en zonder af te wijken van de eisen die vanuit de Amsterdamse tunnelstandaard aan het project worden gesteld, aanzienlijk verminderd.”

Meteen aanpakken

Bij het testen heeft ICT gebruik gemaakt van het V-model. “Dit model gaat ervan uit dat je pas naar de volgende fase gaat als de vorige fase is getest en goedgekeurd. Systematisch besteed je aandacht aan ontwikkeling en verificatie. Zaken die niet kloppen, komen vroegtijdig aan het licht en kunnen meteen worden aangepakt.” Een beproefde methode, volgens Voeten. Het meedenken, adviseren en initiëren van optimalisaties, zowel in de ontwerp- als de testfase, heeft het proces versneld en eenvoudiger gemaakt. Daarmee is tijd en geld gewonnen.

In gesprek blijven

De Spaarndammertunnel is in het voorjaar van 2018 in gebruik genomen. En het resultaat mag er zijn, volgens Voeten. “En daar sta ik niet alleen in, hoor! Dit project is een voorbeeld van wat je met goede samenwerking kunt bereiken. Als je maar met elkaar in gesprek blijft en samen optrekt, is het mogelijk een project als de Spaarndammertunnel op een hoger plan te tillen. Als het aan mij ligt, werken we vaker samen. En ook dáár sta ik niet alleen in.”

Wil jij ook werken aan uitdagende en grensverleggende projecten zoals John?
Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.

Victor’s Challenge: projecten managen waarbij zaken in beweging worden gebracht

De Amsterdamse Noord/Zuidlijn, een 9,7 kilometer lange, grotendeels ondergrondse metroverbinding die de reistijd van Noord naar Zuid halveert. Een prestigieus en ambitieus bouwproject waarbij is geboord en gebouwd onder de drukke stad, waar wordt gewoond en gewerkt. Een veelbesproken project dat ook buiten de stadsgrenzen de nodige publiciteit kreeg.

Samenwerken

De Noord/Zuidlijn is een project van de gemeente Amsterdam. Voor de tunneltechnische installatie heeft de gemeente Siemens in de arm genomen, een gerenommeerde partij op het gebied van systeemintegratie en -optimalisatie en met de nodige expertise en ervaring op gebied van infrastructurele projecten. “Bij een groot project zoals dit heb je soms extra mankracht en kennis nodig. Daarom heeft Siemens ICT Group benaderd, voor hulp en advies bij het verbinden van de stationssystemen en de centrale besturingssystemen aan het huidige netwerk. Zo ben ik bij het project betrokken geraakt”, vertelt Victor Sikkel, technisch projectmanager bij ICT Group.

In beweging brengen

Bij de Noord/Zuidlijn brengt Victor letterlijk zaken in beweging. “Het stationssysteem bestaat uit het cameratoezichtsysteem, de dynamische reizigersinformatie en de omroepsystemen. Deze systemen moesten gekoppeld worden aan het metrovolgsysteem. Daarvoor hebben we nauw samengewerkt met de leverancier van de hardware. Samen hebben we een lay-out gebouwd op een industriële mini pc met Windows Embedded. Daarbovenop is een .net-applicatie gebouwd met een webbased gebruikersinterface.” Ook voor het camerasysteem en het Dynamisch Reisinformatie Systeem (DRIS) is gebruik gemaakt van .net waarmee een bedieningsinterface is gemaakt. De centrale besturingssystemen bestaan onder andere uit de roltrappen, de liften, inbraakalarmen op de ticketautomaten en de brandmelding.

Slimme technologie

Op 22 juli 2018 is de Noord/Zuidlijn officieel in gebruik genomen, een moment waar bewoners, forenzen en lokale ondernemers naar uit hebben gekeken. Bij zowel de bouw als het testen heeft de veiligheid te allen tijde voorop gestaan. Victor: “Ook is er meer veiligheid gerealiseerd door hekdetectiefunctionaliteit. Hiermee worden indringers sneller gedetecteerd en dus ook aangepakt. Daarnaast levert de gebruikte slimme technologie een besparing op van tijd én mankracht. Voorheen werd er bij afsluiting fysiek op een locatie gekeken of iedereen weg was, maar door deze slimme technologie is dit nu overbodig.”

Vrijheid

Het mooiste aan het project Noord/Zuidlijn vindt Victor de vrijheid die hij van de opdrachtgever heeft gekregen om tot betere oplossingen te komen. Tussen het moment van aanvraag en de daadwerkelijke start van het project hebben er veel technologische ontwikkelingen plaatsgevonden die we hebben kunnen toepassen. “Het project Noord/ Zuidlijn is voltooid, de metro rijdt. Ook ik zet mezelf weer in beweging en ga starten aan een nieuwe opdracht. Daar kijk ik naar uit, binnen ICT Group werken we aan vele mooie projecten, nu en in de toekomst. Eigen initiatief en ondernemerschap worden gestimuleerd, dat maakt elk project een uitdaging om aan te werken. Het liefst ben ik vanaf het begin van het project betrokken en verlaat ik het project pas als alles wat op de tekentafel is bedacht, daadwerkelijk in beweging is gebracht.”

Wil jij ook werken aan uitdagende en grensverleggende projecten zoals Victor?
Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.

Johan’s Challenge: Oplossingen bedenken die échte innovatie versnellen

De volledig elektrische raceauto van het studententeam InMotion van de TU Eindhoven zette in 2017 de snelste rondetijd neer op Circuit Zandvoort. Dit succes is mede te danken aan een geïntegreerde architectuur voor de Electronic Control Units, die mogelijk is gemaakt met behulp van Motar. Deze software is mede door Johan van Uden ontwikkeld om een in MATLAB/Simulink ontwikkeld model automatisch om te zetten in code. Motar wordt nu ook voor vele andere ontwerpuitdagingen gebruikt.

Automatisch code genereren

Johan was in zijn studententijd één van de oprichters van het raceteam van de TU/e. Toen hij als softwareontwikkelaar in dienst trad bij ICT Group kreeg hij de kans om Motar te ontwikkelen: software die automatisch en foutloos vanuit een control model de bijbehorende code kan genereren. Motar helpt daarmee bij het ingewikkeldste onderdeel van een innovatietraject: het omzetten van een prototype naar een kanten- klaar product, in het geval van embedded software van een Proof of Concept naar ‘production class’ software.

Innovatie versnellen

Johan: “In vakgebieden als mechatronica en robotica vinden vrijwel dagelijks innovaties plaats. Het ontwikkelen van een prototype is de eerste stap. Als dat prototype een succes is, dan wordt voor de volgende stap vaak helemaal opnieuw begonnen het met ontwikkelen van software, een tijdrovend proces dat specifieke expertise vraagt. Dit is wat Motar vereenvoudigt. Met Motar kun je vanuit je grafische model – dus vanuit de gedragsbeschrijving van de applicatie – software naar productie brengen, zonder zelf code te schrijven. Dit reduceert de time-tomarket en verlaagt de ontwikkelkosten.”

“Innoveren is samenwerken. ICT Group begrijpt dat en faciliteert die samenwerking op alle niveaus: intern, met klanten, met hogescholen en universiteiten. Dat maakt mijn werk ontzettend uitdagend.”

Klantspecifieke uitdagingen oplossen

Johan heeft vol overgave aan deze software gewerkt. “Er zijn meerdere code generatie platformen, maar deze genereren alleen applicatie software. De onderliggende laag embedded software moet dan altijd nog handmatig worden geïntegreerd. Bij Motar gebeurt dit hele proces automatisch. Erg gaaf om dat zelf te mogen ontwikkelen.” Toen het product af was, was het voor hem tijd voor een volgende stap in zijn carrière. Hij werd technisch consultant. “Software ontwikkelen is leuk, maar het oplossen van specifieke technische uitdagingen en vraagstukken vind ik nóg leuker. In het raceteam lag die uitdaging in het ontwikkelen van een elektrische auto voor een endurance race. En nu buig ik me over specifieke problemen bij klanten.” Hij geeft een voorbeeld. “ICT Group werkt samen met TNO en DAF in een truck platooning project, dat het mogelijk maakt dat vrachtwagens heel dicht op elkaar rijden om zo brandstof en CO2-uitstoot te beperken. Ik heb voor een specifiek onderdeel van dit systeem uitgewerkt hoe we met hulp van Motar de ontwikkeltijd en –kosten sterk kunnen reduceren.”

Afwisselend werk

In zijn baan als technisch consultant is geen werkdag hetzelfde. De ene dag gaat hij met sales mee op bezoek bij een potentiële klant om de technische vraagstukken te bespreken en een inschatting te maken van de tijd die nodig is om hiervoor een oplossing te ontwikkelen. De volgende dag praat hij met diverse specialisten van ICT Group om een specifieke klantuitdaging diepgaander te bespreken. Dan weer geeft hij een presentatie of demo op een beurs, congres of voor een groep studenten of is hij betrokken bij een test van een nieuw productconcept. “Die afwisseling maakt het zo leuk. Innoveren is samenwerken. ICT Group begrijpt dat en faciliteert die samenwerking op alle niveaus: intern, met klanten, met hogescholen en universiteiten. Dat maakt mijn werk ontzettend uitdagend. En wat heel gaaf is: je ziet je werk altijd concreet terug in producten. Soms vrij snel, dan is het product met de door ons ontwikkelde software een half jaar later al verkrijgbaar. En soms duurt het nog jaren, zoals het geval is met het platooning concept, waarvan truckfabrikanten denken dat marktintroductie vanaf 2023 een realistisch scenario is.”

Wil jij ook werken aan uitdagende en grensverleggende projecten zoals John?
Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.

Annie’s Challenge: software ontwikkelen voor een luchtverkeersleidingssysteem met de Model Driven Engineering tool van Festa

Van een traditionele manier van softwareontwikkeling overstappen naar een Model Driven Engineering aanpak betekent uit je comfort zone stappen. ICT Group’s software designer Annie Jovitha
Arulanandam ging de uitdaging aan. Bij het ontwerpen van software voor een luchtverkeersleidingssysteem maakte ze gebruik van de Festa Engine tool.

Toen Annie Jovitha Arulanandam in 2017 voor ICT Group kwam werken, had ze meer dan vijf jaar professionele ervaring in de traditionele manier van software ontwikkelen. “Dat betekent het creëren van een heleboel code die je heel vaak moet herschrijven,” vertelt ze. Via ICT Group werd ze geïntroduceerd bij Festa, een bedrijf dat een tool heeft gecreëerd om high-level control logica te bouwen via een Model Driven Engineering aanpak. Annie ging een stageproject aan bij Festa om ervaring met de tool op te doen. Dit hield in dat ze zichzelf een compleet nieuwe manier van software design moest aanleren.

Meerdere gebruikers in één systeem

De opdracht waar Annie aan werkte was een oefenproject om software te ontwikkelen voor een luchtverkeersleidingssysteem. In dit systeem kunnen vliegtuigmaatschappijen
luchttransportverzoeken doen voor vluchten van en naar Europese vliegvelden. Voor elk verzoek specificeert de vliegtuigmaatschappij het vliegveld van vertrek en bestemming, het aantal passagiers en/of het totale gewicht van de lading. Deze informatie wordt vervolgens naar een leidinggevende gestuurd, die het verzoek goedkeurt of afwijst. Aangezien het systeem gebruik maakt van diverse gebruikers met allemaal
hun eigen acties, is het een schoolvoorbeeld van het soort high-level control logica waar de Festa Engine voor gemaakt is.

Werken met modellen

Om te beginnen moest Annie alle mogelijke acties in de software programmeren. Volgens de werkwijze van de Model Driven Engineering methodologie maakt de Festa Engine gebruik van grafische modellen. Deze worden ontworpen door een domeinexpert en geven een functioneel overzicht van zowel de software als de software-eisen. Op basis van de functionele modellen moest Annie een implementatiemodel creëren. Om de data servicelaag, de beveiliging en de verificatie te programmeren maakte ze gebruik van Unified Modeling Languages (UMLs). Voor Annie was het werken met modellen compleet nieuw. “In het begin was het heel uitdagend, maar toen ik er eenmaal aan gewend was, was het leuk en goed te doen. Ik moest op een abstract niveau ontwerpen en werkte met grafische afbeeldingen. Omdat ik gebruik maakte van Unified Modeling Languages, begreep ik de applicatie ook veel beter.” Het gebruik van modellen maakte ook de communicatie met de stakeholders veel soepeler, ontdekte Annie. “De modellen vormen een taal die zowel de domeinexpert als de software engineer begrijpen. Je ziet grafisch wat er wordt vereist. Traditionele software-eisen in tekstuele vorm zijn veel moeilijker te doorgronden.”

“Als een applicatie op een Model Driven Engineering manier gebouwd kan worden, zou ik daarvoor kiezen. Er zijn heel veel voordelen.”

Foutloos coderen

Nadat de modellen waren voltooid kon Annie met slechts één druk op de knop foutloze code produceren. Het scheelde een hele hoop moeizaam codeerwerk. “Vroeger moest ik in deze fase altijd heel alert zijn om geen handmatige codeerfouten te maken. Maar omdat het model de code genereert, is het honderd procent foutenvrij.” Het leren van de Festa Engine en de bijbehorende Model Driven Engineering aanpak was makkelijker dan ze aanvankelijk dacht. “Het is gewoon een andere manier van denken. Ik moest beginnen met heel diep na te denken over hoe de applicatie precies in elkaar zit. Toen dat eenmaal duidelijk was, kon ik de modellen vrij eenvoudig ontwerpen.”

Voordelen

Annie zegt dat ze fan is geworden van de Model Driven Engineering aanpak. “Als een applicatie op een Model Driven Engineering manier gebouwd kan worden, zou ik daarvoor kiezen. Er zijn heel veel voordelen. Je begrijpt de applicatie beter, veranderingen kunnen makkelijk worden doorgevoerd en het ontwerpproces is gemakkelijker te doorgronden, zowel voor de domeinexpert als voor de software engineer.”

Case studie Softwareport: de drie musketiers van een geïntegreerde Model Driven Engineering oplossing

Softwareport levert een platform voor software ontwikkeling dat high-level control, embedded software en virtuele prototyping combineert in één geïntegreerde oplossing. De Softwareport is een
samenwerkingsverband tussen drie softwarebedrijven – Cordis, Festa Solutions en Unit040 – die uitgaan van een Model Driven Engineering aanpak. Dit leidt tot een aanzienlijke besparing in tijd, kosten en programmeerfouten. Lees onze case studie hier.

Wil jij ook werken aan uitdagende en grensverleggende projecten zoals Annie?
Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.