terug

Midas’ Challenge: Met de slimste technologische toepassingen de veiligheid verbeteren

“Als Adviseur Integrale Veiligheid heb ik meerdere rollen. Neem bijvoorbeeld het project waar ik nu bij betrokken ben, de versterking van de Houtribdijk. Rijkswaterstaat heeft deze dijk begin jaren ’70 aangelegd tussen het IJsselmeer en het Markermeer met een verbindingsweg tussen Enkhuizen en Lelystad. De dijk doet dienst als primaire waterkering, maar voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet en wordt daarom aan beide zijden versterkt. Ik vervul hier een verbindingsrol tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op de gebieden arbeidsveiligheid, verkeersveiligheid en nautische veiligheid. Het doel is om tijdens de realisatiefase voor zowel de mensen in de uitvoering als voor gebruikers van de dijk – verkeer en recreatie – een zo veilig mogelijke omgeving te realiseren.”

Generalist

“Binnen mijn werkgebied komen veel verschillende specialismen en technologieën samen maar ik ben opgeleid als generalist. Vanuit mijn interdisciplinaire achtergrond breng ik al die specialisten en techneuten samen om complexe veiligheidsvraagstukken op te lossen. Ik begeleid projecten op het snijvlak van maximale vrijheid en maximale veiligheid. Dat gaat over veel meer dan het verplichtstellen van een veiligheidshelm, dan gaat het over menselijk gedrag en communicatie. In Nederland wordt al zoveel voor mensen nagedacht, ik probeer te allen tijde te voorkomen dat men denkt ‘daar heb je hem weer’. Daarom ben ik veel in bouwketen te vinden waar ik met uitvoerders de veiligheid praktisch werkbaar probeer te maken. De rest van mijn tijd ben ik met specialisten aan het werk om nieuwe veiligheidsproducten te ontwikkelen of ben ik op managementniveau beleid aan het implementeren. Die afwisseling vind ik het leukst aan mijn werk. En veiligheid in het DNA van het proces krijgen vind ik een hele mooie uitdaging, uiteindelijk wil iedereen gewoon weer veilig thuiskomen.”

“Veiligheid in het DNA van het proces krijgen vind ik een hele mooie uitdaging, uiteindelijk wil iedereen gewoon weer veilig thuiskomen.”

Bijzondere club

Na zijn studie Integrale Veiligheidskunde kon Midas direct aan de slag bij NedMobiel in een team van vier veiligheidsdeskundigen. “Dat zegt wel iets over wat een bijzondere club het is. We zijn betrokken bij complexe en in het oog springende infraprojecten. De veiligheidscultuur op de bouwplaats is voor ons een belangrijk thema, en zeker ook voor de opdrachtgever. Vaak merk ik dat het voor opdrachtnemers meer een bijkomstigheid is en dan ontstaat er een kloof tussen richtlijnen en uitvoering. Daarom zet NedMobiel juist in op de integrale aanpak van veiligheid.”

Veiligheid nog slimmer maken

Ruim een jaar geleden is NedMobiel samengegaan met ICT Group. “Hierdoor zie ik kansen om mijn werkveld een enorme impuls te geven. Bij ICT Group is erg veel kennis aanwezig om allerlei processen slimmer te maken. Predictive Analysis is bijvoorbeeld een tool waarmee je niet alleen fysieke veiligheid maar ook sociale veiligheid kunt optimaliseren. Als voorbeeld haal ik even tunneldosering erbij, daar heeft iedereen wel eens mee te maken gehad. Er is geen file en toch mag je maar met 70 of 50 kilometer per uur door de tunnel. Dat heeft te maken met het principe dat filevorming in tunnels het risico op incidenten vergroot en dus voorkomen moet worden. Met slimme software wordt het aantal verkeersbewegingen in de tunnel geanalyseerd. Als het te druk wordt, treedt automatisch een doseringssysteem in werking zodat het verkeer soepel door de tunnel geleid wordt en de kans op incidenten in de tunnel niet toeneemt. Dat kun je ook in steden of op evenementen doen, de camera’s hangen er toch al. We kunnen slimme software leren om menselijk gedrag te begrijpen en voorspellen. Stel dat een camera op een festivalterrein constateert dat een continue stroom mensen in een bepaalde richting verstoord wordt, dan kan dat op een incident wijzen. Vervolgens kan de software de hulpdiensten inschakelen. Als veiligheidsdeskundige voorzie ik dat we in de nabije toekomst meer slimme technologieën gaan inzetten voor risicovol werk. Technologie kan veel inspectie- en detectiewerk overnemen zodat we met minder mensen en minder risico’s nog beter de veiligheid kunnen borgen. Ik verheug me nu al op de structurele inzet van drones in mijn vakgebied.”

Wil jij ook aan de slag met complexe veiligheidsvraagstukken?

Bekijk dan eens de vacatures van NedMobiel op www.ict.eu/nl/vacatures/nedmobiel/.