terug

Maak van data actiegerichte informatie

Internet of Things-Connect-ICT Group

Data is cruciaal om concurrerend te blijven in een snel veranderende wereld. Om zo goed mogelijk grip te houden op de business en op de hoogte te blijven van businesskansen, is het zaak om zoveel mogelijk databronnen te combineren. Om u succesvol digitaal te laten transformeren, heeft ICT Group het 4C-model ontwikkeld dat u meeneemt in de vier stadia van verandering naar een datagedreven bedrijfsvoering. Deze blog zoomt in op de tweede fase: collect. Nieuwe technologieën veranderen het speelveld voor bedrijven continu en steeds ingrijpender. Internet, social media en mobiele devices zorgen voor een directe wereldwijde kennisdeling. Prijzen, serviceniveaus en kwaliteit worden direct vergeleken. Hierdoor moeten bedrijven zich continu aanpassen aan de klanteis. Doen ze dat niet, worden ze direct afgestraft. Daarom is het van groot belang aangesloten te zijn op de netwerkeconomie. Door de juistebronnen en systemen met elkaar te koppelen krijgt u een gedetailleerd beeld van wat de klant wil. Door data van het productieproces te gebruiken kunt u de klant tegen de laagste prijs het beste product bieden. Door alle informatiebronnen te combineren, nemen bedrijven de tweede stap op weg naar een volledig datagedreven organisatie. De juiste databronnen combineren Eén databron geeft veel inzicht waarmee een bedrijfsvoering kan worden verbeterd. Het combineren van meerdere databronnen en ecosystemen kan exponentieel meer inzichten opleveren. Door gegevens van verkeersdrukte, energieprijzen en weersomstandigheden met elkaar te vergelijken, is bijvoorbeeld de logistiek van een bedrijf efficiënter in te richten. In een connected wereld genereren alle relevante objecten en apparaten data. Hierdoor zijn nieuwe, slimme en ook duurzame toepassingen te maken. Bijvoorbeeld een slim elektriciteitsnetwerk, oftewel smart grid. Dit elektriciteitssysteem is intelligent: het maakt tweerichtingsverkeer mogelijk en registreert gebruiks- en leveringsdata. Deze extra intelligentie is nodig, omdat er steeds meer duurzame energiebronnen op het elektriciteitsnet worden aangesloten. Zon- en windenergie kent pieken en dalen; dankzij slimme distributie is het smart grid veilig, betrouwbaar, efficiënt en duurzaam. De intelligente laadinfrastructuur van GreenFlux Elektrisch rijden neemt een enorme vlucht, maar daarvoor is wel een goede laadinfrastructuur nodig. GreenFlux ondersteunt elektrisch rijden met zijn slimme infrastructuur optimaal. De laadpuntexploitant en dienstverlener voor elektrisch vervoer wil de elektrische rijder ontzorgen en elektrisch rijden voor iedereen toegankelijk maken. Daarom maakt GreenFlux een landelijk dekkend laadnetwerk waarop ieder elektrisch vervoermiddel gemakkelijk kan opladen. Smart grid reguleert pieken en schat verbruik in Het laden van elektrische voertuigen moet voor gebruikers betrouwbaar en altijd beschikbaar zijn. Daar ligt een uitdaging, doordat nieuwe elektrische voertuigen steeds meer energie nodig hebben. Het is daarom voor energieleveranciers van het smart grid van belang dat de belasting evenwichtig is en dat het stroomverbruik kan worden ingeschat. GreenFlux gebruikt hiervoor een centrale oplossing die de totale laadinfrastructuur regelt. Met voorspellende algoritmes kan het bedrijf op een intelligente manier de energieconsumptie beheren. Door de combinatie van de verschillende data bronnen als het weer, het verwachte elektriciteitsverbruik en de locatie wordt de data omgezet naar Business Informatie Data garandeert betere service, sales en marketing GreenFlux heeft nu slimme laadstations die via internet aan elkaar gekoppeld zijn. De data die wordt gegenereerd wordt centraal opgeslagen en verwerkt in Azure, de cloud-oplossing van Microsoft. Daar is voor gekozen omdat vanuit deze dienst gemakkelijk en snel nieuwe oplossingen kunnen worden uitgerold. Cloud computing is een essentiële bouwsteen van het systeem, omdat het bijna geen downtime kent, data overal en altijd te raadplegen is en automatisch wordt geschaald als de business dat vereist. Dankzij deze technologische randvoorwaarden kan Greenflux een optimale service aan de klanten en leveranciers bieden. Met de geoogste en gecombineerde data verbetert GreenFlux sales en marketing, waardoor het aanbod zo goed mogelijk op de klantvraag kan worden afgestemd. Bekijk voor meer informatie over de vier stadia van verandering naar een datagedreven bedrijfsvoering onze pagina over Digital Transformation.