terug

High Tech unit lanceert Agile Worklocation Manifesto

Net als vele anderen, hadden wij, de High Tech business unit van ICT Netherlands – absoluut niet verwacht dat we inmiddels al een half jaar vanuit huis zouden werken. Omdat wij een projectgerichte organisatie zijn – het ontwikkelen van complexe technische software voor onze opdrachtgevers is onze core business – waren we gewend om onze projectteams op kantoor te laten werken. Hoewel de IT-infrastructuur voor thuis werken altijd al operationeel was, was er een voorkeur om alle teamleden op dezelfde locatie te laten werken. Vanuit huis werken was een uitzondering.

Dit was althans de situatie tot midden maart. Als gevolg van de maatregelen die sinds de uitbraak van COVID-19 in maart zijn genomen, moesten wij onze kantoren sluiten en waren we verplicht te starten met het werken op afstand. Omdat wij, Frank van der Kruijssen, Stefan te Winkel en Tjitske Hartman, er vrij snel van overtuigd waren dat het ‘thuiskantoor’ het nieuwe normaal zou worden, besloten we dat er opnieuw moest worden nagedacht over de werkwijze binnen de projecten van de High Tech unit. Na een paar weken van thuis werken, stuurden we een enquête rond om te evalueren hoe collega’s met de nieuwe situatie omgingen en wat ze vonden van deze nieuwe manier van werken. Werken vanuit huis werd door het merendeel van onze collega’s als positief ervaren, hoewel de meesten de voorkeur hadden voor de afwisseling tussen thuis en op kantoor werken zodat ze ook face-to-face tijd met teamgenoten konden hebben.

Vanuit dit startpunt begonnen we aan iets te werken dat later “het Agile Worklocation Manifesto” zou worden genoemd. De basis is:
– Je hebt een flexibele werklocatie (dat hoeft niet per se thuis te zijn)
– Mensen hebben toegang tot een degelijke werkplek
– Iedereen binnen het team heeft toegang tot informatie (bijv., besluiten, planning etc.)

Wij voorzien voor de toekomst een hybride situatie waarbij collega’s zelf hun werklocatie kunnen kiezen, binnen de kaders van het Agile Worklocation Manifesto. De uitgangspunten van het manifesto zijn:

Resultaat boven Aanwezigheid
Vertrouwen boven Activiteitenmanagement
Beslissingsbevoegdheid voor het team boven Directe aansturing
Behoeften van het team boven Persoonlijke voorkeuren
Directe communicatie boven Ingeplande interactie
Flexibele werktijden boven Vaste kantooruren
Doelgestuurde locatie boven Agendagestuurde locatie

De onderwerpen aan de rechterzijde zijn zeker van waarde, maar we hechten meer waarde aan de onderwerpen aan linkerzijde. De onderwerpen zijn niet op volgorde van prioriteit weergegeven, ze zijn allen even belangrijk.

Teams kunnen deze items gebruiken als richtlijn om te bepalen wanneer ze bij elkaar komen (in teamverband) en wanneer ze individueel en locatieonafhankelijk werken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit veel voordelen heeft, zoals het verhogen van de zelfredzaamheid binnen het team door zelf te bepalen hoe je wilt werken, een locatie te kiezen op basis van het soort werk dat je doet, flexibele werktijden, enzovoort. Wanneer er meer invloed kan worden uitgeoefend op het proces leidt dit tot gelukkiger werknemers, met als gevolg meer efficiëntie en een hogere productiviteit, waardoor bovendien ook de klanten tevredener zijn. Het Manifesto is gericht op het ‘beste van beide werelden’: zelfstandig werken op een zelfgekozen locatie en samenkomen in teamverband wanneer er persoonlijke interactie nodig is voor een
project.

Hoewel het Manifesto misschien simpel lijkt, is er inzet voor nodig om het te laten werken. De mindset binnen teams en van alle afzonderlijke teamleden (waaronder projectleiders en  architecten!) moet veranderen. Hiervoor moet het proces worden geherstructureerd; fysiek samenwerken wanneer dat nodig is, en op afstand werken als het mogelijk is. Binnen teams is het enorm belangrijk om na te denken over wat je aan het doen bent, hoe je het wilt doen en waarom je het op een bepaalde manier wilt doen. Er is ook meer voorbereiding nodig wanneer je bij elkaar komt omdat de tijd waarin je in teamverband werkt wordt gepland. Om de teams en projectleiders te ondersteunen bij het implementeren van deze nieuwe benadering hebben we introductie- en coaching-sessies georganiseerd. Per slot van rekening is dit proces niet alleen bedoeld voor de COVID periode, maar integreren wij dit proces in onze projectorganisatie om deze toekomstbestendig
te maken.

Deze nieuwe manier van denken en werkenkomt overeen met de wens van onze collega’s naar meer autonomie. We zien er direct al de voordelen van binnen onze projecten vanwege het feit dat teamleden meer controle hebben over hun werkwijze. Dit leidt tot een aantrekkelijkere en bevredigende werkomgeving.

Dit maakt deel uit van onze toekomst. Wil jij het over de jouwe hebben?
Neem contact op met ons tjitske.hartman@ict.nl