High Tech unit lanceert Agile Worklocation Manifesto

Net als vele anderen, hadden wij, de High Tech business unit van ICT Netherlands – absoluut niet verwacht dat we inmiddels al een half jaar vanuit huis zouden werken. Omdat wij een projectgerichte organisatie zijn – het ontwikkelen van complexe technische software voor onze opdrachtgevers is onze core business – waren we gewend om onze projectteams op kantoor te laten werken. Hoewel de IT-infrastructuur voor thuis werken altijd al operationeel was, was er een voorkeur om alle teamleden op dezelfde locatie te laten werken. Vanuit huis werken was een uitzondering.

Dit was althans de situatie tot midden maart. Als gevolg van de maatregelen die sinds de uitbraak van COVID-19 in maart zijn genomen, moesten wij onze kantoren sluiten en waren we verplicht te starten met het werken op afstand. Omdat wij, Frank van der Kruijssen, Stefan te Winkel en Tjitske Hartman, er vrij snel van overtuigd waren dat het ‘thuiskantoor’ het nieuwe normaal zou worden, besloten we dat er opnieuw moest worden nagedacht over de werkwijze binnen de projecten van de High Tech unit. Na een paar weken van thuis werken, stuurden we een enquête rond om te evalueren hoe collega’s met de nieuwe situatie omgingen en wat ze vonden van deze nieuwe manier van werken. Werken vanuit huis werd door het merendeel van onze collega’s als positief ervaren, hoewel de meesten de voorkeur hadden voor de afwisseling tussen thuis en op kantoor werken zodat ze ook face-to-face tijd met teamgenoten konden hebben.

Vanuit dit startpunt begonnen we aan iets te werken dat later “het Agile Worklocation Manifesto” zou worden genoemd. De basis is:
– Je hebt een flexibele werklocatie (dat hoeft niet per se thuis te zijn)
– Mensen hebben toegang tot een degelijke werkplek
– Iedereen binnen het team heeft toegang tot informatie (bijv., besluiten, planning etc.)

Wij voorzien voor de toekomst een hybride situatie waarbij collega’s zelf hun werklocatie kunnen kiezen, binnen de kaders van het Agile Worklocation Manifesto. De uitgangspunten van het manifesto zijn:

Resultaat boven Aanwezigheid
Vertrouwen boven Activiteitenmanagement
Beslissingsbevoegdheid voor het team boven Directe aansturing
Behoeften van het team boven Persoonlijke voorkeuren
Directe communicatie boven Ingeplande interactie
Flexibele werktijden boven Vaste kantooruren
Doelgestuurde locatie boven Agendagestuurde locatie

De onderwerpen aan de rechterzijde zijn zeker van waarde, maar we hechten meer waarde aan de onderwerpen aan linkerzijde. De onderwerpen zijn niet op volgorde van prioriteit weergegeven, ze zijn allen even belangrijk.

Teams kunnen deze items gebruiken als richtlijn om te bepalen wanneer ze bij elkaar komen (in teamverband) en wanneer ze individueel en locatieonafhankelijk werken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit veel voordelen heeft, zoals het verhogen van de zelfredzaamheid binnen het team door zelf te bepalen hoe je wilt werken, een locatie te kiezen op basis van het soort werk dat je doet, flexibele werktijden, enzovoort. Wanneer er meer invloed kan worden uitgeoefend op het proces leidt dit tot gelukkiger werknemers, met als gevolg meer efficiëntie en een hogere productiviteit, waardoor bovendien ook de klanten tevredener zijn. Het Manifesto is gericht op het ‘beste van beide werelden’: zelfstandig werken op een zelfgekozen locatie en samenkomen in teamverband wanneer er persoonlijke interactie nodig is voor een
project.

Hoewel het Manifesto misschien simpel lijkt, is er inzet voor nodig om het te laten werken. De mindset binnen teams en van alle afzonderlijke teamleden (waaronder projectleiders en  architecten!) moet veranderen. Hiervoor moet het proces worden geherstructureerd; fysiek samenwerken wanneer dat nodig is, en op afstand werken als het mogelijk is. Binnen teams is het enorm belangrijk om na te denken over wat je aan het doen bent, hoe je het wilt doen en waarom je het op een bepaalde manier wilt doen. Er is ook meer voorbereiding nodig wanneer je bij elkaar komt omdat de tijd waarin je in teamverband werkt wordt gepland. Om de teams en projectleiders te ondersteunen bij het implementeren van deze nieuwe benadering hebben we introductie- en coaching-sessies georganiseerd. Per slot van rekening is dit proces niet alleen bedoeld voor de COVID periode, maar integreren wij dit proces in onze projectorganisatie om deze toekomstbestendig
te maken.

Deze nieuwe manier van denken en werkenkomt overeen met de wens van onze collega’s naar meer autonomie. We zien er direct al de voordelen van binnen onze projecten vanwege het feit dat teamleden meer controle hebben over hun werkwijze. Dit leidt tot een aantrekkelijkere en bevredigende werkomgeving.

Dit maakt deel uit van onze toekomst. Wil jij het over de jouwe hebben?
Neem contact op met ons tjitske.hartman@ict.nl

Gert-Jan’s Challenge: Het gedrag van AGV’s voorspellen om de hoeveelheid opstoppingen te reduceren

Op de terminal van een haven rijden automatisch gestuurde voertuigen (AGV’s) om containers te vervoeren tussen de kadekranen en de stack. Op de beperkte oppervlakte kruist het AGV-verkeer zeer regelmatig, met – vaak – ongewenste stops als gevolg. Met verstrekkende gevolgen voor de doorstroming, planning en het brandstofverbruik.

Nooit uitgeleerd

Om meer te leren over verbeterprocessen, volgde Gert-Jan van der Wielen de opleiding Lean Six Sigma Green Belt. “Je leert bedrijfsprocessen te optimaliseren door problemen in processen op te sporen, te analyseren en ze te reduceren volgens een bepaalde methode.  Een methode die de opdrachtgever ook gebruikt; binnen het projectteam is iedereen minimaal Green Belt opgeleid. Omdat ik veel met ze samenwerk, was het logisch dat ook ik de opleiding zou volgen.” Dat vond zijn manager ook. ICT faciliteerde Gert-Jan vervolgens bij het behalen van zijn Green Belt.

Voorspelbaar gedrag

Toen hij op zoek ging naar een praktijkopdracht om de cursus af te ronden, kwam Gert-Jan na overleg met de klant tot het voorstel om de doorstroming van AGV’s op de terminal aan te pakken. “Regelmatig stonden meerdere AGV’s langdurig op elkaar te wachten, soms in deadlock. Ingrijpen door de waterzijdige aansturing was dan vaak noodzakelijk om zo’n AGV-opstopping op te lossen. Nog vaker moesten de AGV’s onderweg vaak meermaals afremmen tot (bijna) stilstand vanwege kruisend AGV-verkeer, wat de tijdigheid natuurlijk niet ten goede komt. Ik werk nu zo’n 20 jaar voor deze opdrachtgever. Voor mij is het een persoonlijke drive om ‘het wachten op AGV’ bij de kadekraan te minimaliseren en daarmee de terminalperformance te verbeteren.”

Oorzaken in kaart brengen

“Bij aanvang van het project hebben we de klant uitgevraagd over wat het probleem is en wat hij verbeterd wilde zien.” De klachten waren onder andere ongewenste AGV-stops, tevergeefs wachten op AGV’s en het uitvoeren van handmatige acties om de stilstaande AGV’s weer op weg te krijgen. Het doel was duidelijk. Een betere doorstroming van de AGV’s met als gevolg lager brandstofverbruik, hogere terminalperformance en minder tijdsbeslag op medewerkers, zoals bijvoorbeeld de waterzijdige aansturing, de servicedesk en de technische onderhoudsdienst. Wat als klein project was bedoeld, bleek groter dan gedacht. “Bij de analyse kwamen veel meer problemen naar voren dan vooraf was ingeschat. Samen met het projectteam hebben we vanuit allerlei invalshoeken input vergaard en de oorzaken van het probleem in kaart gebracht.”

Vele kleintjes maken één grote

De vitale oorzaken bleken veelal softwaregerelateerd te zijn. “We hebben ze in kaart gebracht en geprioriteerd. Vervolgens hebben we softwarewijzigingen aangebracht in de plannings- en besturingssoftware en deze uitvoerig getest. In JIRA, het softwarepakket dat we gebruiken voor het beheer van alle issues rondom de plannings- en besturingssoftware van het equipment op de terminal, hebben we de verbeteringen geborgd. Zo hebben we onder andere de nauwkeurigheid van de AGVpositievoorspelling verbeterd, de AGV-claiming en AGVclaimvoorspelling
gelijkgetrokken en de testomgeving verbeterd.” In verscheidene Scrum Sprints zijn uiteindelijk in totaal 28 kleine verbeteringen geïmplementeerd.

“Het analyseren van de gegevens is veel en belangrijk werk, het vormt de basis voor de verbeteringen.”

Nog meer reduceren

Na de nulmeting stelde Gert-Jan zich ten doel om het gemiddeld aantal obstakels met 50% te reduceren. Met een reductie van 76% is dit doel ruimschoots gehaald. “De verwachting is dat met het aanpakken van de overgebleven oorzaken nog een stap in AGVobstakelreductie kan worden gemaakt, waarbij ook het later aankomen van AGV’s verder kan worden gereduceerd en dus het systeem nog voorspelbaarder wordt. Dat ik dit voor mijn opdrachtgever heb bereikt, is toch geweldig. En daarnaast is het gewoon leuk om te doen.”

Bij ICT verbinden we mensen, technologieën en ideeën. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als bijvoorbeeld developer, architect of engineer? Kijk op www.werkenbijict.nl.

 Julians Challenge: mijn collega’s uitdagend werk blijven bieden

Manager Engineering Julian van Basten begon zo’n vijftien jaar geleden als vijfde medewerker van Raster Industriële Automatisering. Hij groeide mee met het bedrijf, dat inmiddels deel uitmaakt van ICT Group. De omvang van het bedrijf is toegenomen en de zolder van één van de toenmalige eigenaren is al lang ingeruild voor een riant bedrijfspand met een eigen werkplaats. De sfeer en de kleinschaligheid zijn gebleven. “Juist dat persoonlijke spreekt me aan. Hier kan ik echt het verschil maken.”

De projecten die Raster uitvoert zijn doorgaans niet standaard. Ze vallen eerder onder de noemer complex en bijzonder, omdat klanten zich realiseren dat ze bij Raster wel raad weten met soms ronduit baanbrekende opdrachten. Toen Julian als software engineer zijn loopbaan bij het bedrijf startte, vond hij dat één van de grote pluspunten bij zijn nieuwe werkgever. Zo ontwikkelde Raster de besturingssoftware die nodig was om de Russische onderzeeër Koersk te kunnen liften in 2001. Een jaar eerder was het schip gezonken in de Barentszzee na een ongeluk. Deze specifieke software wordt nog steeds gebruikt bij andere projecten. Een recenter project is de ontwikkeling en implementatie van de totale safety besturing voor de Pioneering Spirit, het grootste schip ter wereld dat ingezet wordt bij de ontmanteling en plaatsing van complete offshore platforms.

“Wij hebben hier excellente mensen met veel ervaring, die je moet blijven uitdagen.”

Met plezier je werk doen

Als manager Engineering is Julian eindverantwoordelijk voor alle technische projecten en daardoor minder betrokken bij de uitvoering dan in zijn beginperiode bij zijn werkgever. Toch blijft de focus van Raster op bijzondere projecten voor hem nog net zo belangrijk. Daardoor kan het bedrijf zich immers op technisch gebied onderscheiden en voorop blijven lopen. “We zijn nog steeds heel succesvol doordat we onze eigen weg volgen.” In een markt waarin technische professionals schaars zijn, is dat volgens hem een absolute voorwaarde. “Wij hebben hier excellente mensen met veel ervaring, die je moet blijven uitdagen. Tot nu toe lukt dat.”

Zorgen dat zijn collega’s met plezier hun werk doen door hen gevarieerde en interessante opdrachten te kunnen bieden, is voor hem als manager net zo belangrijk als regelen dat projecten goed verlopen. ”Ik wil mezelf continu blijven uitdagen en ontwikkelen. In het begin ging dat door bijzondere projecten te doen. Ik haal er nu ook veel plezier uit om de juiste mensen op de juiste plek zien te krijgen en zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. Dat zie ik als mijn hoofduitdaging: zorgen dat iedereen happy is en dan komt het succes vanzelf.”

Raster Academy

Zijn leidinggevende functie vraagt om veel sociale vaardigheden. “Daar valt of staat alles mee. Vandaag de dag zijn die zeker zo belangrijk als alle technische ervaring die ik heb”, constateert Julian.

“Binnen Raster hebben we verschillende technische richtingen. Zo hebben we de Operational Excellence (OX) afdeling, die zich bezighoudt met productontwikkeling en daarbij gebruik maakt van de nieuwste technische ontwikkelingen op het gebied van webtechnologie. Daarnaast hebben we de industriële automatiseringsafdeling, die deze OX-producten vaak toepast in dit vakgebied. Deze verschillende stromingen geven de engineers de mogelijkheid zich te ontwikkelen in een andere richting binnen Raster.”

Wat daarbij helpt is de Academy: een trainings- en coachingsprogramma waarin collega’s zich in themasessies kunnen bijscholen. Meestal op technisch gebied, maar aan bod komen ook projectmanagementthema’s, zoals scrummen, een methodiek om effectiever en flexibeler te werken. Naast die groepssessies heeft Raster ook een ontwikkelplan, dat echt is toegespitst op de interesses van de individuele werknemer. De één verdiept zich bijvoorbeeld in cyber security, terwijl een ander zich toelegt op functional safety.

Persoonlijk en kleinschalig

Met oog op de groeiambities die Raster heeft, blijft er voor Julian voorlopig voldoende uitdaging. “De challenge is om met het hele team de organisatie zo in te richten dat we meer projectcontrole hebben en een betere projectorganisatie hanteren.” De consequentie is waarschijnlijk dat hij als manager nog wat verder van de uitvoering van projecten komt te staan. “Dat hoort er gewoon bij”, meent hij.

Met de verdere groei van Raster streeft Julian ernaar het kenmerkende Raster-karakter te behouden. Technisch verantwoordelijk zijn voor een team als dat bij Raster past meer bij hem dan het leiden van een business unit in een veel groter bedrijf. “Juist het persoonlijke aspect spreekt me nog steeds heel erg aan. En dat brengt ook genoeg uitdagingen met zich mee.”

Bij ICT verbinden we mensen, technologieën en ideeën. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als bijvoorbeeld developer, architect of engineer? Kijk op www.werkenbijict.nl.

 

 

 

Jeffrey’s challenge: Veel blijven leren en meewerken aan mooie projecten

Met een afgeronde studie industriële automatisering had Jeffrey Breugelmans de banen ruim twee jaar geleden voor het uitkiezen. Recruiters kwamen al voor zijn afstuderen met de nodige aanbiedingen. Zo kwam hij ook op het spoor van Raster. De persoonlijke sfeer bij deze  kleinschalige dochteronderneming van ICT Group gaf voor hem de doorslag om voor dit bedrijf te kiezen. Hij werkt er nu als software engineer.

Toen Jeffrey zich aan het oriënteren was op de arbeidsmarkt kreeg hij de indruk dat voor veel bedrijven alleen het specialisme van hun aspirant-werknemer telde. “Bij Raster waren ze ook geïnteresseerd in mij als persoon. Ik ben heel open ontvangen.” Het klikte van beide kanten. Ook de landelijke, rustige omgeving van de locatie van Raster sprak hem aan: Dreumel, hemelsbreed niet al te ver van Tiel. Toen Jeffrey in dienst kwam was zijn werkgever net bezig met het aannemen van wat meer jonge hbo’ers om zo te komen tot een evenwichtiger personeelsbestand. Inmiddels bestaat het team van zo’n dertig collega’s uit verschillende leeftijdsgroepen.

Direct inzetbaar

Soms kan er een behoorlijke kloof gapen tussen opleiding en arbeidsmarkt, maar Jeffrey heeft daar geen last van gehad. Hij was eigenlijk direct inzetbaar op projecten. “Voor mijn vakgebied was de aansluiting vrij goed. Het enige wat varieert is het programma waarmee je werkt. De  manier waarop je iets programmeert is eigenlijk altijd wel hetzelfde qua taal. Dat kun je snel oppakken. Wat wel verschilt is de manier van werken per bedrijf. Dat zit bijvoorbeeld in de structuur om software op te bouwen. Sommige bedrijven hanteren die als vaste standaarden die door de jaren bewezen hebben dat ze werken. Hier staan ze ook open voor nieuwe ontwikkelingen die ik tijdens mijn opleiding geleerd heb. Ik word redelijk vrijgelaten om te doen wat mij goed lijkt tijdens een project.”

“Ik voel me erg op m’n gemak en gesteund in wat we doen. Er wordt ook naar me geluisterd.”

Jeffrey heeft inmiddels aardig wat werkervaring opgedaan in heel diverse projecten. Onlangs was hij nog zeven weken in New York om kort voor de overdracht aan de klant te testen of de software die Raster heeft gemaakt voor een geautomatiseerde parkeeroplossing van 5by2 naar  behoren werkt. Dat was een bijzondere ervaring, omdat het niet alleen draaide om de techniek, maar ook om de samenwerking binnen een heel internationaal team. “Erg leerzaam om mee te maken.” En gelukkig bleef er ondanks die vaak hectische projectfase ook nog wat tijd over om de stad te verkennen.

Jeffrey heeft niet de neiging om heel ver vooruit te kijken in zijn loopbaan. Zijn huidige functie biedt nog steeds veel uitdaging. Er zijn bovendien voldoende mogelijkheden om zich met opleidingen verder te ontwikkelen en vooral ook om bij te blijven op zijn vakgebied. “Tot nu toe zit ik hier erg op mijn plek. Ik voel me heel gelukkig bij dit bedrijf.” Hij heeft dan ook nog geen dag spijt gehad van de keuze om voor Raster te kiezen. Ik voel me erg op m’n gemak en gesteund in wat we doen. Er wordt ook naar me geluisterd.”

Wil jij jezelf ook uitdagen?

Bij ICT verbinden we mensen, technologieën en ideeën. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als bijvoorbeeld developer, architect of engineer? Kijk op www.werkenbijict.nl.

Stan’s challenge: Zorgdragen voor actuele datavoorziening en absolute betrouwbaarheid

Over de hele wereld gebruiken fabrieken, elektriciteitscentrales en ziekenhuizen compressoren. De pers-, gas- of ultraschone medische lucht uit de compressoren van het formaat zeecontainer is voor deze organisaties een cruciaal onderdeel van het (bedrijfs) proces. De inzet van IoT en de nieuwste cloud- oplossingen zorgen voor actuele en betrouwbare data. Waar en wanneer je maar wilt.

Stan Verdiesen stond aan de basis van het innovatieve IoT-platform SMARTLINK. “Microsoft leverde de cloudoplossing. Naast de complete architectuur, het ontwerp en de realisatie van het platform, leverde ICT een Agile-ontwikkelteam aan, plus een volledige, beheerde en gehoste service toen alles eenmaal draaide. Telkens vroegen wij ons af: als je ergens bepaalde informatie wilt tonen, wat is dan de meest efficiënte manier om het uit te lezen? En hoe kun je de benodigde informatie dan het beste opslaan? Met als gevolg dat sommige stukjes data op meerdere plekken en verschillende manieren worden opgeslagen.” Het gaat om niet mis te verstane volumes aan data. Stan: “De 150.000 compressoren die het platform gebruiken, ontvangen dagelijks ongeveer 130 miljoen berichten. Omgerekend komt dat neer op een kleine 1.400 berichten per seconde. De verwachting dat dit volume in de toekomst groeit. Dat maakt dit een uniek project.”

Code als spaghetti

Op het moment dat ICT bij het project betrokken werd, kon het toenmalige platform de grote hoeveelheid data niet meer aan. “Het oude platform maakte gebruik van één database. Door de vele adhoc oplossingen wist niemand nog hoe het precies werkte. Toen het volume nog meer toenam, kon het platform de data simpelweg niet meer verwerken. Met als gevolg: gebruikers die geen actuele data of storingsinformatie ontvingen en verstoorde signaleringen. Een onhoudbare situatie omdat veel van de organisaties voor hun kernactiviteiten afhankelijk zijn van hun compressiesysteem.”

Microsoft Azure: de nieuwste cloudoplossingen

De oplossing werd gevonden in Azure, een cloudoplossing van Microsoft. “Azure bestaat onder andere uit een twintigtal soorten diensten voor opslag van data. Stuk voor stuk het nieuwste van het nieuwste. Geweldig om daarmee te mogen werken en gelijk ook een uitdaging want lang nog niet alles is bekend.
Ook voor Microsoft zelf niet.” Samen met zijn teamgenoten was het Stans taak om de software requirements te vertalen naar betrouwbare technieken die het werk doen. “Hoe sluiten deze nieuwe technieken aan bij wat wij willen? Het was uitzoeken, proberen, pionieren. Het leuke is dat wij oplossingen hebben bedacht die ook voor Microsoft nieuw waren. Het was een mooie samenwerking, we hebben veel van elkaar kunnen leren.”

“Het leuke is dat wij oplossingen hebben bedacht die ook voor Microsoft nieuw waren. Het was een mooie samenwerking, we hebben veel van elkaar kunnen leren.”

Kennis vergaren en delen

Helemaal onwetend was Stan niet toen hij in mei 2018 aan het project begon. Hij nam deel aan een Azurebootcamp in Seattle, georganiseerd door Microsoft. “ICT Netherlands hecht veel waarde aan het opdoen van kennis. Dat geldt ook voor intern; regelmatig zijn er kennissessies om de beschikbare kennis te delen met collega’s. Op gebied van Azure ben ik de expert binnen ICT. Met mijn kennis word ik bij andere projecten betrokken. Zo gaat de kennis niet verloren en kan wat ik weet ook bij andere klanten worden toegepast.”

Flexibiliteit

Stan is in 2014 gestart als senior software developer en heeft met het SMARTLINK-project de kans gekregen zich te bewijzen als software architect. “Naast doorgroeimogelijkheden is ICT een werkgever die je de ruimte geeft om flexibel te werken. Als vader van twee kinderen is het fijn om te weten dat je, als dat nodig is, kunt schuiven met je werktijden of vanuit huis kunt werken. Dat geeft eh… lucht.”

Wil jij jezelf ook uitdagen?

Bij ICT verbinden we mensen, technologieën en ideeën. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als bijvoorbeeld developer, architect of engineer? Kijk op www.werkenbijict.nl

Software ontwikkelen voor mobiliteit in Corona-tijd

Software ontwikkelen voor mobiliteit in Corona-tijd: hoe pakken de projectteams bij InTraffic het aan? Collega’s Maurice en Sebastiaan vertellen erover!

Nu het hele land weer langzaam op gang lijkt te komen nadat we bijna volledig stil kwamen te staan door de Corona-crisis, is het openbaar vervoer nog steeds een cruciale sector. De applicaties die InTraffic voor diverse opdrachtgevers ontwikkelt zijn vaak bedrijfskritisch. Ze moeten juist ook in deze tijd goed blijven functioneren. Ontwikkelaars Sebastiaan la Fleur en Maurice Knoop vertellen hoe zij dit doen met hun teams.

Overleg op afstand

Zoals zoveel bedrijven werkt ook InTraffic momenteel bijna volledig vanuit huis. Waar sommige medewerkers normaalgesproken op locatie van de klant werken en anderen voornamelijk te vinden zijn op het hoofdkantoor in Nieuwegein, heeft nu iedereen een werkplek thuis. Omdat je niet meer even bij een collega langs kunt lopen, is overleg op afstand nog belangrijker geworden, zegt Maurice. Hij is als softwareontwikkelaar verantwoordelijk voor het onderhouden en door ontwikkelen van systemen voor actuele reisinformatie. “Ons team werkt agile, wat betekent dat we zelfsturend zijn. Het is belangrijk om goed contact te hebben met collega’s en goed op de hoogte te zijn van waar zij aan werken.”

Stand-ups worden nóg belangrijker

Elkaar op de hoogte houden gebeurt onder meer tijdens de dagelijkse stand-ups – korte meetings waarbij de teamleden bij elkaar komen om de belangrijke zaken van de dag te bespreken – zijn nog belangrijker geworden. Sebastiaan, ook softwareontwikkelaar bij InTraffic: “Onze stand-up is vroeger dan normaal. De korte, informele overlegjes vallen weg waardoor we onze stand-up ook langer dan normaal laten duren. Het is belangrijk om met het hele team de dag door te spreken om te zien waar we elkaar kunnen helpen.”

Bovendien speelt voor sommige teams mee dat hun werk in deze huidige tijd nog belangrijker is geworden. Dit geldt bijvoorbeeld voor teams die applicaties beheren waarmee dienstregelingen worden verwerkt. Die worden nu namelijk veel vaker dan normaal aangepast, merkt Maurice. Hij werkt normaalgesproken op kantoor in Nieuwegein en af en toe bij de klant op locatie. “Veel mensen denken dat ik minder te doen heb omdat er minder voertuigen rijden. Maar het omgekeerde is het geval. Door alle wijzigingen in de dienstregeling heb ik juist meer te doen! De impact van mijn werk is nu ook groter.”

“Veel mensen denken dat ik minder te doen heb omdat er minder voertuigen rijden. Maar het omgekeerde is het geval. Door alle wijzigingen in de dienstregeling heb ik juist meer te doen! De impact van mijn werk is nu ook groter.”


Teamgeest

Naast de dagelijkse stand-up waar het hele team bij aanwezig is, zijn er natuurlijk ook andere momenten waarop teamleden behoefte kunnen hebben aan overleg. Daarvoor worden alle mogelijke tools ingezet, van e-mail tot telefoon en Microsoft Teams. Maurice: “Wij hebben de hele dag op de achtergrond een Teams-meeting openstaan. In principe is iedereen stil, totdat je ergens tegenaan loopt. Dan gooi je het in de groep. Zodra iemand een vraag stelt wordt er snel gereageerd. Het overleg loopt daardoor iets anders, maar is er niet minder op geworden.” Andere teams gebruiken liever chat of de telefoon. Waar het om gaat is dat teamleden geen enkele drempel ervaren om een vraag te stellen aan collega’s.

Team overstijgend overleg

Bij grote applicaties is het normaal dat meerdere teams aan diverse onderdelen van dezelfde applicatie werken. Waar die teams in normale omstandigheden regelmatig bij elkaar komen, werkt het online niet om met tientallen mensen tegelijkertijd te vergaderen. Het team overstijgende overleg gebeurt nu via de product owners. Enerzijds is dit hiërarchischer en kunnen ontwikkelaars elkaar niet altijd direct spreken, anderzijds levert het wel veel tijdwinst op.

Maak bewust tijd voor de menselijke kant

Tot slot is het belangrijk dat mensen af en toe ook even kunnen bijpraten. Even praten over andere dingen dan werk hecht ons team veel waarde aan, zegt Sebastiaan. “Voor goed teamwerk is het belangrijk dat je op elkaar ingespeeld bent en elkaar beter kennen helpt daarbij. Daarom vinden we het belangrijk om – juist als je elkaar niet fysiek ontmoet – bewust ruimte in te bouwen voor informele gesprekken. Ons team organiseert bijvoorbeeld ‘theekransjes’: virtuele bijeenkomsten waarop over van alles mag worden gepraat, behalve over werk.” Ook wordt de virtuele vrijdagmiddagborrel nog drukker bezocht dan de fysieke borrels vertelt Maurice. Een sta-in-de-weg als reistijd bestaat nu immers niet!

De uitdaging van Jeroen: Verbeterde diagnose en behandeling van patiënten gericht op het optimaliseren van levenskwaliteit

Jeroen Wennekes is Operationeel Manager (OM) bij ICT Healthcare Technology Solutions, een ontwikkelaar van geavanceerde systemen voor verbeterde diagnose en behandeling van patiënten gericht op het optimaliseren van levenskwaliteit. Na het afronden van zijn opleiding met als specialisatie Embedded Software begon Jeroen zijn loopbaan als junior software engineer en werd al snel een van de succesvolle carrièrestijgers binnen ICT Group. Op 28-jarige leeftijd is hij de jongste OM binnen de organisatie.

“Ik heb dit voornamelijk te danken aan de vele carrièremogelijkheden die het bedrijf te bieden heeft. Bij ICT bleef mijn ambitie niet onopgemerkt; onder andere mijn voormalige OM spoorde me aan om mezelf uit te dagen. Het draagt bij aan de waarde van een bedrijf als ambitie en hard werken worden beloond met kansen en daadwerkelijke carrièrestappen.”

“Als OM richt ik me op drie hoofdtaken: ik ben verantwoordelijk voor een groep gedetacheerde collega’s, voor wie ik binnen ICT Group het eerste aanspreekpunt ben, ik onderhoud de contacten met de opdrachtgever, en stel samen met elk teamlid een individueel ontwikkelingsplan op. Op dit moment beheer ik het account waarin ik als gedetacheerde zelf werkte, maar binnenkort ga ik meer accounts beheren. Daarnaast ben ik verantwoordelijk voor een deel van de acquisitie en werk ik mee aan het ontwerpen van de korte- en lange termijn strategie voor mijn business unit. Ik voel me bevoorrecht om met mijn dagelijkse werkzaamheden te kunnen bijdragen aan de toekomst van het bedrijf.”

“ICT Group heeft veel te bieden, je moet je kansen gewoon grijpen, ik ben daar het bewijs van.”

‘Born techie’

“Ga ik het programmeren missen?” Jeroen stopt even om na te denken. “Ik heb er altijd erg van genoten, en het voelt als een hobby. Ik ben een geboren techneut. In de korte tijd dat ik als OM werk, heb ik mijn technische kennis en ervaring dagelijks kunnen toepassen in de Gezondheidszorg. Onlangs was er bijvoorbeeld een voormalig klant met een technische vraag over een onderwerp waarover ik veel wist, maar door mijn jarenlange ervaring op hun terrein wist ik dat ze de verkeerde vraag stelden. Ik besprak dit met de klant en ze waardeerden het initiatief enorm. Nu gebruik ik mijn kennis dus op een andere manier, die me nog beter bevalt. Het draagt bij aan de successen van de klant en bevestigt onze eigen vaardigheden.”

Wil jij ook jouw kans grijpen?

Bij ICT verbinden we mensen, technologieën en ideeën. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als bijvoorbeeld developer, architect of engineer? Kijk op www.werkenbijict.nl.

Sneller bouwen en testen door automatisch te coderen

Julien en Rachid over slim (samen)werken met Model Based Testing & Model Driven Engineering.

Model Based Testing (MBT) en Model Driven Engineering (MDE) zijn methodes om sneller, goedkoper en efficiënter software te ontwerpen. Gebaseerd op de system requirements, maak je een abstract model. Tools genereren vervolgens automatisch de code voor de test (MBT) of het systeem (MDE). “Van inklopwerk naar denkwerk; als software engineer ben je meer bezig met de functionaliteit van het systeem dan het schrijven van de code. Met als resultaat: innovatievere producten die je sneller op de markt kunt brengen.”

Bij MBT maak je, in plaats van het beschrijven van de test, een model van wat het systeem of een onderdeel van het systeem moet doen. Met één druk op de knop genereren speciale tools de code voor de tests en voeren deze vervolgens uit. Rachid Kherrazi: “Doordat de testscripts automatisch gegenereerd worden, kun je een veel uitgebreidere testset krijgen dan wanneer je alle tests handmatig moet schrijven. Bovendien kun je, als je handmatig code schrijft, fouten maken. Een typefout is zo gemaakt maar kan grote gevolgen hebben.”

Terug naar de essentie

De voordelen die Rachid omschrijft, gelden ook voor MDE. “Alleen wordt bij MDE op basis van het abstracte model de code gegenereerd voor het systeem”, legt Julien Schmaltz, principal consultant bij ICT Group, het verschil uit. “Bij het maken van het model gaat het echt om de essentie van je product. Wat moet het systeem kunnen? Waar moet het aan voldoen? Heb je dat in beeld, dan wordt de rest automatisch voor je ingevuld in Java, C#, of in een andere programmeertaal.” De focus van ontwikkelaars en testers ligt bij MBE en MBT op het slimme, complexe deel van het systeem. “Het werk wordt uitdagender, je bent bezig met de functionaliteit, met waar het echt om draait. Omdat de standaard handelingen zoals het schrijven en ontwikkelen van scripts uit handen wordt genomen, hebben de ontwikkelaars en testers meer tijd om betere oplossingen te bedenken en met innovatievere producten te komen.”

Sneller, vaker en beter testen

Werken met modellen maakt waar je mee bezig bent inzichtelijk en begrijpelijk voor iedereen. Julien: “Iedereen kijkt naar hetzelfde model; opdrachtgever, domeinexpert, tester of designer. Zo kun je echt samen ontwikkelen. De simulatie geeft een beeld van het eindproduct. Is dit wat je wilt bouwen? Zie je op basis van voortschrijdend inzicht nog andere mogelijkheden, wensen? Iedereen is in staat om aan de hand van het model snel de goede vragen te stellen, al in de fase van de requirements. Op deze manier krijg je feedback van de opdrachtgever nog vóór het design wordt gemaakt of code wordt ingeklopt.” Een model helpt ook om in een vroeg stadium eventuele fouten te ontdekken, weet Rachid. “En geeft direct inzicht of bepaalde veranderingen leiden tot een beter product. Dit kun je in het model met een simpele aanpassing namelijk al testen. De build-measure-learn loop kun je met een model sneller en vaker doorlopen.”

“Iedereen kijkt naar hetzelfde model; opdrachtgever, domeinexpert, tester of designer. Zo kun je echt samen ontwikkelen.”

 

Tooling

Het maken van innovatieve producten vraagt om innovatieve tools, want, zo vertelt Rachid: “Je kunt niet één tool gebruiken voor al je klanten. Daarom werkt InTraffic samen met bedrijven die dergelijke tools ontwikkelen. Zij maken de tools, wij passen ze toe en passen ze, waar nodig, aan de wensen van de klant aan. Door als partner samen op te trekken, kun je samen de tooling verbeteren, ontwikkelen en heb je als eerste toegang tot betere features.” En dat is noodzakelijk om een voorsprong te behouden in de markt. “In een maatschappij waar de complexiteit van producten groeit, moet je steeds slimmer zijn in het maken van code. En de mensen aantrekken die verder denken dan code alleen en vernieuwend durven te zijn in hun eigen werk. De tools zijn de laatste jaren steeds beter geworden. Nu is het de tijd om ze ook echt toe te passen en te profiteren van de benefits.”

Meer weten of verder praten? Neem contact op met Julien Schmaltz ICT of Hans Heising van InTraffic.
Bekijk ook de High Tech pagina en lees wat ICT Group nog meer doet op het gebied van MDE en MBT.

Carrièremogelijkheden nastreven: terug bij ICT

Rik Verbeek is teruggekomen bij ICT Group als Senior Control Designer, nadat hij zijn carrièrekansen bij een ander IT-bedrijf had verkend.

“Ik wil mezelf professioneel blijven ontwikkelen en ICT Group biedt een gedegen pakket aan trainingen en opleidingen voor elk carrièreniveau.”

“Ik heb veel geleerd  in de tijd dat ik weg was, maar ik kwam erachter dat ik de ontspannen sfeer en flexibele en stimulerende bedrijfscultuur bij ICT Group erg prettig vond. Ik wil mezelf professioneel blijven ontwikkelen en ICT Group biedt een gedegen pakket aan trainingen en opleidingen voor elk carrièreniveau. Ik houd van bits en bytes, maar werk ook erg graag met mensen. Ik kijk ernaar uit om als Service Delivery Manager aan de slag te gaan, omdat het deze twee zaken perfect combineert. De Service Delivery Manager is verantwoordelijk voor de langetermijnrelaties met klanten en beheert de service level agreements. Hier zijn zowel technische kennis als leiderschapsvaardigheden voor nodig. Toen ik erachter kwam dat ik deze carrière bij ICT Group kon opbouwen, was de keuze om terug te keren naar het kantoor in Deventer snel gemaakt. Ik maak deel uit van het Serviceteam en mijn Operationeel Manager helpt me op weg om zelfstandig mijn accounts te beheren. Ik overweeg de cursus Professioneel Leiderschap te volgen en daarnaast ITIL, een cursus over Best Practices in IT Service Management. Ik ben erg blij om terug te zijn bij ICT Group,” vertelt Rik.

Wil jij ook werken aan uitdagende en grensverleggende projecten zoals Rik?

Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl

Jeroen’s Challenge: De gekregen kans 100% waarmaken

Jeroen Wennekes heeft na zijn technische opleiding in Embedded Software een bliksemcarrière gemaakt. “Ik denk dat het komt door de kansen die ik bij ICT Group heb gekregen. Ik ben als junior software engineer begonnen en heb me in vijf jaar tijd ontwikkeld tot senior software engineer bij de unit Healthcare. In die tijd groeide mijn ambitie om operationeel manager (OM) te worden. Ik had daar ongeveer tien jaar voor uitgetrokken, maar mede dankzij mijn eigen OM is het allemaal wat sneller gegaan.” Jeroen is met zijn 28 jaar de jongste OM die ICT Group ooit heeft gehad. “Het siert het bedrijf dat ze er niet voor terugdeinzen om iedereen die gedreven is dit soort carrièrestappen te laten zetten.”

Born techie

“Of ik het programmeren ga missen?” Jeroen moet even nadenken. “Software programmeren vind ik heel erg leuk, het voelde altijd als een hobby. Je kunt wel zeggen dat ik een ‘born techie’ ben. In de korte tijd dat ik als operationeel manager werk, merk ik dat ik dagelijks gebruikmaak van mijn vakinhoudelijke kennis en mijn ervaring binnen het domein Healthcare. Er werd onlangs nog een vraag uitgezet binnen mijn account waarvan ik wist dat het op technisch vlak niet de juiste vraagstelling was. Ik ben met de klant gaan praten om uit te leggen wat volgens mij nodig was. Dat initiatief werd zeer gewaardeerd. Mijn kennis gebruik ik nu dus op een andere manier die ik nog veel leuker vind, meer gericht op het succes van de klant en onze eigen mogelijkheden.

“Men is zuinig en trots op het menselijk kapitaal en wil goed voor hen zorgen. Kansen worden gegund, kijk maar naar mij.”

Werkzaamheden

“Mijn werk bestaat uit drie hoofdtaken,” legt Jeroen uit. “Allereerst begeleid ik collega’s die gedetacheerd zijn bij de klant. Ik ben hun aanspreekpunt binnen het bedrijf, ik ben de contactpersoon richting de opdrachtgever en ik stippel samen met de collega een ontwikkelplan uit. Ik beheer nu één account met vier professionals, dat is de klant waar ik zelf ruim vijf jaar gedetacheerd was. Het is de bedoeling dat ik binnen afzienbare tijd meer accounts ga overnemen van mijn directe OM-collega. Daarnaast ben ik als operationeel manager verantwoordelijk voor een deel van de acquisitie. Tot slot denk ik mee over de korte- en langetermijnstrategie voor mijn business unit.” Zijn inbreng is gebaseerd op de dagelijkse praktijk vanuit de opdrachtenportefeuille en dat is waardevolle informatie voor de toekomst. “Gisteren heb ik een bijzonder productieve dag gehad al zeg ik het zelf,” lacht Jeroen. “Via mijn netwerk heb ik een software engineer kunnen aanbieden op een uitstaande vraag binnen mijn account. Daarnaast heb ik bij de opdrachtgever nog iemand gesproken die op zoek was naar ondersteuning, dus daar wordt hoogstwaarschijnlijk nog een collega gedetacheerd. Dat zijn al twee extra collega’s onder de pannen. Verder heb ik met een paar collega’s uit mijn groep goede gesprekken gehad over hun volgende stappen. En ik heb uit mijn persoonlijke netwerk een software engineer gesproken die bij ICT Group wil komen werken.“

Visie

“In mijn rol als OM kan ik handen en voeten geven aan de visie van ICT Group op het gebied van goed werkgeverschap. Men is zuinig en trots op het menselijk kapitaal en wil goed voor hen zorgen. Kansen worden gegund, kijk maar naar mij. Ze zagen mijn ambitie en zijn het aangegaan. Eigen initiatief en een beetje ondernemerschap is binnen ICT Group niet onbelangrijk en wordt beloond. Persoonlijk vind ik verantwoordelijkheid nemen voor je eigen succes essentieel en dat verwacht ik ook binnen mijn team. Ik heb mijn collega’s verteld dat ik ze niet achter de broek zal zitten met opleidingen en dat soort dingen maar dat ik wel verwacht dat ze zich blijven ontwikkelen. Ik zal mijn collega’s te allen tijde helpen hun doelen te realiseren.”

Ben jij ook op zoek naar een baan waar de kansen voor het oprapen liggen?

Kijk dan eens op www.werkenbijict.nl.