De uitdaging van Remco: “Met de nieuwste technologie ons land beschermen tegen klimaatinvloeden”

Remco Kramers werkt al bijna 15 jaar bij ICT Water & Infra. In die tijd zag hij het werk sterk veranderen. “Vroeger ontwierp je met een klein team de bediening van één brug, pomp of sluis. Als er in een gebied bijvoorbeeld 250 gemalen waren, dan installeerde je de software vervolgens 250 keer. Vandaag de dag is de uitrol veel eenvoudiger, want die is vrijwel volledig geautomatiseerd. Maar de complexiteit aan de ontwerpkant is vele malen hoger. Alles hangt met alles samen: er zijn tientallen interfaces naar andere systemen, assets zijn op afstand bedienbaar en security is een topprioriteit geworden. Dat betekent dat wij samenwerken in veel grotere multifunctionele teams en daarnaast veelvuldig expertise inschakelen van andere businessunits binnen ICT. Het is een ontzettend dynamische wereld.”

ICT Water & Infra levert ICT-oplossingen voor systemen die Nederland veilig, droog en toegankelijk houden. Door klimaatverandering zijn de uitdagingen op dit gebied steeds groter. Bovendien zijn die uitdagingen in ieder gebied anders, vertelt Remco. Daardoor kun je soms wel voortborduren op eerder ontwikkelde systemen, maar je kunt ze nooit een-op-een overnemen. Hij geeft een voorbeeld: “Tien jaar geleden hebben we alle gemalen van het hoogheemraadschap Delfland opnieuw geautomatiseerd. We hebben in dat project dingen gedaan die nog nooit eerder waren gedaan. Eén daarvan was het koppelen van GIS aan SCADA zodat je meteen kunt zien wat de status van de polder is. De toen ontworpen architectuur is nog altijd state-of-the-art. Momenteel doen we bij waterschap Hollandse Delta een soortgelijk vervangingstraject. Maar ondanks hergebruik van die architectuur moeten we alles opnieuw uitdenken.”

Scaling technologie voor SCADA
Dat moet enerzijds omdat er technologisch natuurlijk sprongen zijn gemaakt. Remco: “Voor het project bij Hollandse Delta hebben we het bijvoorbeeld voor het eerst mogelijk gemaakt om SCADA-informatie te schalen naar ieder soort scherm: laptop, tablet, smartphone. Voorheen moest je de software drie keer ontwikkelen om dat mogelijk te maken. Wij hebben scaling-technologie voor SCADA bedacht waardoor je het nog maar één keer hoeft te ontwikkelen en op iedere schermresolutie kunt presenteren.”

Anderzijds moet alles opnieuw worden uitgedacht omdat de uitdagingen in de Hollandse Delta op een heel ander gebied liggen dan in het Delfland. “Het Delfland is een kassengebied. Daar heb je snel problemen bij grote neerslaghoeveelheden omdat het water niet in de grond kan wegzakken. Als het waterschap weet dat er een groot regengebied aankomt, dan laten ze het water uit de sloten lopen om het regenwater te kunnen opvangen. In de Hoeksche Waard en omgeving – het waterschap Hollandse Delta – is neerslag geen enkel probleem, maar verzilting wel. Daar probeer je het zoute zeewater tegen te houden. Dat betekent dat we bij de automatisering van de gemalen wel kunnen voortborduren op de eerder ontwikkelde architectuur, maar de inrichting van het systeem is totaal anders.”

Combinatie van technologische kennis en domeinkennis

Inmiddels heeft Remco veel domeinkennis. Dat maakt zijn werk ook zo leuk, zegt hij. “Je doet bij Water & Infra veel meer dan programmeren. Je werkt samen met de klant het probleem tot op het kleinste detailniveau uit en bedenkt hoe je technologie kunt inzetten om de uitdagingen te tackelen. Je maakt dus echt de vertaalslag van de echte wereld naar technologie.”

Het is uitdagend om daarbij steeds de nieuwste technieken in te zetten, terwijl je tegelijkertijd te maken hebt met veel oude systemen waar je mee moet koppelen. “SCADA is nu eenmaal oude techniek, maar wel techniek die je overal in de operationele technologie tegenkomt. Tegelijkertijd heb je veel nieuwe technologieën, zoals bijvoorbeeld de HoloLens. Het is leuk om die werelden bij elkaar te brengen. Om na te denken over hoe je de data uit de SCADA-systemen op innovatieve en interactieve manier kunt presenteren.”

3D-visualisatie
“We hebben laatst binnen ICT een PoC gebouwd waarin je in 3D binnen in een gedeelte van een zuivering kunt rondlopen en ziet hoe het water door de verschillende installaties stroomt”, vertelt Remco. “Iemand kan op afstand via zijn laptop meekijken. Je kunt alle instellingen aanpassen, storingen verhelpen et cetera. Heel cool.”

Wat het extra uitdagend maakt is dat Remco en zijn team bij de ontwikkeling van de software al moeten nadenken over het feit dat ICT Group het vaak ook 15 jaar moet onderhouden. “Je moet dus heel ver vooruitkijken, zonder dat je weet hoe de toekomst eruitziet. Bij het opbouwen van een bibliotheek met je daarom met alle toekomstscenario’s rekening houden. Daar komt bij: hoe moeilijker wij de software ontwerpen, hoe lastiger het is te onderhouden. Het is dus de kunst om iets wat heel complex is, zo eenvoudig mogelijk te bouwen.”

Rekening houden met cyberdreigingen
Een ander terrein waarop de ontwikkelingen snel gaan, is cybersecurity. Tegenwoordig staan in een bestek wel 50 eisen die alleen maar betrekking hebben op security. En dat is nodig ook, zegt Remco. “Als bijvoorbeeld een rioolwaterzuiveringsinstallatie plat komt te liggen door een ransomware-aanval, duurt het niet heel lang voordat niemand in dat gebied meer naar het toilet kan en voor er geen water meer uit de kraan komt. Of neem bijvoorbeeld de Botlekbrug, waar ik als lid van een groter team de automatisering voor heb ontworpen. Het leeuwendeel van de logistieke transporten vanaf de Rotterdamse haven gaan over de brug (weg en spoor) of juist onder de brug door (scheepvaart). Als de brug door een storing of een hack niet open of juist niet dicht kan, is de schade meteen gigantisch. Je hebt gezien wat voor schade één vastgelopen boot in het Suezkanaal kan veroorzaken. Dat is hier ook het geval, want de Botlekbrug is en gaat over één van de belangrijkste verbindingen vanaf de Rotterdamse haven naar het achterland.”

Net een escape room, maar dan in het groot
Die grote impact van zijn werk en de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt, ziet Remco niet als belastend, maar als uitdagend. “Je doet het altijd met een team. Vanwege de toegenomen complexiteit wordt dat team steeds groter. Dat is leuk. Je werkt samen aan een hele grote puzzel en moet toekomstgericht denken. Bij ieder project moet je die puzzel weer opnieuw leggen.” Remco hoeft in zijn vrije tijd dan ook niet zo nodig naar een escape room. “Nee joh, wat je in een escape room in het klein doet, doe ik de hele dag in het groot en ‘om het echie’. Dat maakt mijn werk zo ontzettend leuk en spannend.”


De uitdaging van André: “Het werk is nergens zo divers als bij Managed Services”

ICT Group staat erg bekend om zijn projectentak, maar we leveren ook Managed Services. En dat bedrijfsonderdeel is volgens Service Delivery Manager André Groenendijk het leukst om voor te werken. “Want nergens is de diversiteit in het werk groter dan bij Managed Services. Er is variëteit in technieken die je toepast, in klanten en hun softwareomgevingen, in werkzaamheden. We werken voor alle business units van ICT Group en komen op veel verschillende en vaak bijzondere plekken. Je komt in dit werk in aanraking met veel verschillende bedrijfsculturen. En je moet technische kansen en risico’s kunnen vertalen in businesskansen en -risico’s.”

Managed Services beheert softwareoplossingen in opdracht van klanten met als doel de levensduur te optimaliseren. Het werk bestaat uit twee hoofdbestanddelen: het voorkomen van verstoringen en het reduceren van de impact hiervan mocht zich toch een storing voordoen; en het up-to-date houden van de omgeving door de bestaande software continu zo aan te passen dat deze blijft functioneren in een continu veranderende omgeving. De breedte van het takenpakket maakt de service engineers bij Managed Services echte duizendpoten zijn, zegt André. “Het zijn mensen met een flexibele instelling en met de nodige creativiteit. Want problemen oplossen in code die door anderen is geschreven vergt een heel ander soort mentaliteit dan zelf nieuwe code schrijven. Het is de kunst om de techniek zo lang en voorspelbaar mogelijk in de lucht te houden. Daarvoor moet je gedurende de levensduur van een systeem vaak gaandeweg aanpassingen doen in het originele ontwerp. Dat vraagt dat je op een andere manier naar de techniek kijkt, je moet een bepaald soort creativiteit aan de dag leggen.”

André vergelijkt zijn werkwel eens met dat van een BOVAG-garage, waar je in aanraking komt met alle merken en typen auto’s. Het doel: een auto tegen zo laag mogelijke kosten zo lang mogelijk laten rijden met een minimaal risico op pech onderweg. “Dat doe je door goed preventief onderhoud, afgestemd op de specifieke auto en op de rijstijl van de chauffeur. En door een hele goede storingsdienst die 24×7 bereikbaar is. Zeg maar de wegenwacht als aanvulling op het reguliere onderhoud.”

Businesscase van klanten begrijpen
Veel meer dan in andere takken van sport binnen het ICT-vakgebied moet je bij Managed Services oog hebben voor de businesscase, zegt André. “Klanten huren ons in om hun gedane investeringen te optimaliseren. Wij moeten hun budget zo slim mogelijk inzetten. Je bent continu aan het kijken hoe je binnen de bestaande kaders de omgeving kunt vernieuwen, zodat je enerzijds tegemoetkomt aan de wens van de business en anderzijds de bestaande omgeving zo lang mogelijk kunt blijven inzetten.”

Ook dan kijkt hij weer door de bril van de ‘automonteur’. “Als een onderdeel kapot is en het betreft een relatief goedkope auto voor erbij, kies je eerder voor reparatie. Terwijl iemand die de auto dagelijks voor zijn werk gebruikt best wat meer wil betalen voor vervanging als de garage daarmee kan garanderen dat het euvel voorgoed verholpen is.”

Optimum zoeken tussen preventief en reactief onderhoud
Daarbij zoekt Managed Services altijd naar het optimum tussen preventief en reactief onderhoud. Het onderhoud moet niet te vroeg plaatsvinden, maar zeker niet te laat. We vinden het optimale moment door het inzetten van actieve monitoring van systemen. Ons werk wordt dus meer en meer datagedreven. Met AI ontdekken we patronen en leren we hoe een systeem zich in normale omstandigheden gedraagt. We zien het heel snel als het gedrag begint af te wijken van het normale gedrag. Maar we zien het ook als de omstandigheden veranderen, wat het systeem noodzaakt tot ander gedrag. In beide situaties kunnen we vervolgens tijdig ingrijpen.

Securityrisico’s identificeren met AI
Omdat de omstandigheden gedurende de levensduur van software veranderen, moet ook de software mee veranderen. Denk bijvoorbeeld aan de groeiende risico’s op het gebied van cybersecurity. André: “Veel systemen die wij onderhouden zijn ontworpen in een andere tijd, in een periode waarin het nog geen gewoonte was om apparatuur aan het internet te hangen en op afstand uit te lezen. In het huidige Industry 4.0-tijdperk willen klanten de mogelijkheden benutten van predictive maintenance, maar je moet wel goed kijken hoe je de cybersecurityrisico’s die je daarmee introduceert afdicht. Als je nieuwe software ontwikkelt, dan gebruik je tooling die de principes van Security by Design omarmt. Oudere omgevingen zijn echter niet volgens deze visie ontworpen. Daar loop je tegen veel meer uitdagingen aan. Uitdagingen waarbij je verder moet kijken dan je neus lang is en waarbij je veel creativiteit aan de dag moet leggen om een oplossing te verzinnen. Soms moet je de klant adviseren om specifieke apparatuur niet aan het internet te hangen omdat de risico’s te groot zijn. Dat moet je wel met duidelijke argumenten kunnen onderbouwen. Dat vraagt dat je stevig in je schoenen staat en de technische risico’s goed kunt vertalen in businessrisico’s. Businessrisico’s die je als service engineer goed kent omdat je vaak jarenlang bij klanten over de vloer komt, waardoor je de mensen en hun bedrijf goed leert kennen.”

Engineers nog sneller opgeleid met de HoloLens
Waar het inzetten van AI voor het snel identificeren van securityrisico’s of het bepalen van het optimum tussen preventief en reactief onderhoud inmiddels business as usual is, staat het gebruiken van de HoloLens nog in de kinderschoenen. “Ik verwacht dat het werk van service engineers er ingrijpend door gaat veranderen”, zegt André. “Ze kunnen met deze technologie een collega op afstand laten meekijken naar een probleem en er samen over sparren. Ook gebruiken we de HoloLens om op een laagdrempelige manier documentatie te ontsluiten. Waar het voorheen maanden duurde voordat we service engineers zo hadden opgeleid dat ze naar alle klanten toe konden, kunnen ze nu eerder zelfstandig op pad.”

Voor alle business units van ICT Group
Het werk wordt de komende jaren dus alleen maar leuker en uitdagender. Als je aan het begin van je carrière staat, moet je eerst vlieguren maken en dat doe je door zelf code te schrijven. Maar als je dat eenmaal in de vingers hebt en je hebt al op veel verschillende projecten gewerkt, dan is niets leuker dan een baan bij Managed Services. Je werkt voor alle business units van ICT Group en komt derhalve bij veel verschillende bedrijven over de vloer. Bedrijven met verschillende doelstellingen ten aanzien van de techniek. Afhankelijk van de situatie en de doelstelling moet je oplossingen bedenken om de levensduur van de techniek te verlengen. Je zet weliswaar vaak dezelfde technieken in, maar in compleet andere situaties waardoor je compleet andere oplossingen moet creëren. Je doet daarom in dit vak een veel groter beroep op je creativiteit en improvisatievermogen dan wanneer je nieuwe software ontwikkelt.


De uitdaging van Dolf: “Gaaf om in de praktijk te zien dat je concept werkt”

Hoe concreter hoe beter, vindt software-engineer Dolf Veltkamp. Hij wordt er gelukkig van als hij software mag ontwikkelen die fysieke processen in gang zet. “Voor mij zit de uitdaging van het vak van softwareontwikkelaar niet in het werken met de nieuwste technologieën, maar in het maken van de vertaalslag van een proces naar software.” Vandaar dat hij zich zo thuis voelt bij de business unit Water & Infra van ICT Group.

Op dit moment werkt Dolf als technical project lead aan de vervanging van de automatisering van de waterzuiveringsinstallaties van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Dit hoogheemraadschap beschermt het deel van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal tegen het water en tegen droogte, zorgt voor veilige waterwegen en voor zuiveren van afvalwater. Bij dat laatste spelen de waterzuiveringsinstallaties een belangrijke rol.

Security by Design
“De waterzuiveringsinstallaties zijn allemaal ontworpen in een tijd dat er op ICT-gebied nog lang niet zoveel mogelijk was als vandaag de dag”, vertelt Dolf. “Daarnaast is veel van de gebruikte hardware (PLC en bijbehorende IO-modules) obsolete.” Reden om deze te vervangen en de software te moderniseren en standaardiseren. “We schrijven de software volledig opnieuw. We maken de systemen veel meer gestandaardiseerd dan ze waren, waardoor ze beter onderhoudbaar zijn. Door het gebruik van een in-house ontwikkelde software generatietool wordt het repeterende programmeerwerk ons uit handen genomen. Daardoor kunnen wij ons focussen op het leuke programmeerwerk. Daarnaast besteden we veel aandacht aan cybersecurity, want vandaag de dag hebben de waterzuiveringsinstallaties een internetverbinding om beheer op afstand mogelijk te maken en voor diverse koppelingen met third party informatiesystemen. Dat was nog niet zo in de tijd dat ze werden ontworpen. We moeten uiteraard voorkomen dat hackers van buitenaf op de besturingssoftware kunnen inbreken en de systemen kunnen ontregelen. Daarom werken we volgens de principes van Security by Design.”

Combinatierol
Dolf omschrijft zijn rol als technical project lead als meewerkend voorman. “Ik maak het ontwerp voor de software, stem af met de klant, stuur het ontwikkelteam aan en onderhoud de contacten met onze collega’s van Elektrotechniek & Instrumentatie (E&I), die verantwoordelijk zijn voor het vervangen van de besturingskasten. Daarnaast schrijf ik mee aan de nieuwe software. Zo’n combinatierol vind ik leuk. Door zelf onderdeel te blijven van het ontwikkelteam hou ik feeling met het vak, waardoor ik veel beter de vertaalslag kan maken naar een toekomstgericht softwareplatform.”  

Het team gebruikt het ABB Ability System 800xA als ontwikkelplatform. “Deze technologie ontwikkelt zich minder snel dan moderne programmeertalen die worden gebruikt om bijvoorbeeld webapplicaties te bouwen”, zegt Dolf. “En dat is ook logisch, want een waterzuivering wil je niet iedere drie maanden aanpassen of updaten. De uitdaging in ons vak zit ‘m veel meer in het goed leren kennen van de installaties bij de klant, en het maken van de vertaalslag naar software. Die kant van mijn vak vind ik het allerleukst.”

Iedere paar jaar een ander project
Hij werkt al jaren bij ICT Group en hoopt er ook nog lang te blijven. “Ik werk in de projectentak en dat betekent voor mij in de praktijk dat ik iedere paar jaar aan een nieuw project mag werken. Het leuke van dit bedrijf is dat je zelf veel invloed kunt uitoefenen op waar je terecht komt. Omdat ik af en toe ook input lever voor inschrijven op aanbestedingen weet ik goed wat er in de pijplijn zit. Als er iets voorbijkomt wat ik echt heel cool vind, dan laat ik dat intern weten. De kans is dan groot dat ze mij voor dat project vragen. Doordat je hier zo goed in kunt sturen, heb je bij ICT Group je eigen carrière eigenlijk zelf in de hand. ”, zegt Dolf.

Het project bij het hoogheemraadschap nadert zijn afrondende fase. De softwarestandaard is af, we zitten in de uitrolfase. Het merendeel van de in totaal vijftien waterzuiveringsinstallaties is omgebouwd, de verwachting is dat het project in de tweede helft van 2022 volledig is afgerond. Voor het komende jaar zijn er nog twee interessante projecten binnen het HHNK project: Het automatiseren van een nieuw te bouwen afvalwaterzuivering op basis van Nereda techniek (het batchgewijs zuiveren van afvalwater) en het automatiseren van een nieuw te bouwen proevenloods, waar het reeds gezuiverde afvalwater diverse nabehandelingen krijgt waardoor het gebruikt kan worden als koelwater voor serverparken. Dolf: “Dat vind ik leuk, dat zijn echt mooie nieuwe innovatieve dingen.” Daarbij draait het, zoals zo vaak in zijn vak, om learning by doing. “Als je leergierig bent en je bent gefascineerd door hoe grote installaties in water en infra werken, dan kom je in dit werk volledig aan je trekken.”

De uitdaging van Stan: Gaaf om mee te denken over de nieuwste technologie

Stan Verdiesen voelt zich als een kind in een snoepwinkel op het project waar hij aan werkt: het SmartLink IoT-platform van Atlas Copco dat maar liefst 200 miljoen berichten per dag verwerkt en waarvoor hij de nieuwste van de nieuwste Azure-technieken inzet. “Zelfs voor Microsoft is deze schaal uniek. Daarom vragen ze ons regelmatig om mee te denken over nieuwe technologieën die zij voor Azure ontwikkelen.”

Stan studeerde Informatica en Informatiekunde (I&I) en werkte maar liefst negen jaar bij een bedrijf dat klimaatcomputers ontwikkelt in de glas- en tuinbouw. In 2014 werd het tijd voor wat anders en solliciteerde hij bij ICT Group. “Een heel andere omgeving, want een product ontwikkelen en jarenlang onderhouden is heel wat anders dan werken aan afgebakende projecten. Wat ik in mijn eerste baan heb geleerd is het belang van kwaliteit: als er ergens fouten zitten in de code die je ontwikkelt, dan draag je de gevolgen daarvan jarenlang mee. Het is ontzettend belangrijk om code te ontwikkelen zonder technical debt. Tegelijkertijd vragen opdrachtgevers altijd om snelheid. Zij weten niet wat voor complexiteit er soms achter een vraag schuilgaat. Daarom moet je als software-architect heel stevig in je schoenen staan en de klant waarschuwen voor de gevaren die ontstaan als je nieuwe software te snel live wilt brengen.”

Vooroplopen in migratie naar de public cloud
Stan werkte de eerste vier jaar bij ICT Group aan diverse projecten voor PostNL. “Destijds waren zij een van de eerste grote bedrijven in Nederland die kritische delen van hun ICT-landschap migreerden naar de public cloud van Azure. Ik kwam aan boord in 2014, een tijd waarin de beschikbare oplossingen binnen het Azure-landschap nog wat beperkt was. Ik ben eigenlijk meegegroeid met de mogelijkheden binnen dit cloudplatform.”

Oneindig schaalbaar IoT-platform
Hij werkte tot 2018 aan diverse projecten voor PostNL toen Atlas Copco aangaf dat ze het door hen zelf ontwikkelde SmartLink-platform graag wilden upgraden naar SmartLink 2.0. “SmartLink is een IoT-platform om op afstand assets te monitoren voor een optimale bedrijfsvoering waarbij onderandere predictive maintenance een onderdeel is. In het geval van Atlas Copco zijn dat gas- en persluchtcompressoren. De eerste versie van het platform liep tegen zijn grenzen aan. Het lukte Atlas Copco om een winstgevend businessmodel te ontwikkelen op basis van remote monitoring en predictive maintenance van assets. Ze willen van alle apparatuur die ze wereldwijd aan klanten verkopen de telemetrie verwerken en opslaan. SmartLink 2.0 moest daarom een platform worden dat goed schaalbaar is.”  

Op dit moment verwerkt SmartLink 200 miljoen IoT-berichten per dag, een aantal dat dagelijks groeit. “Want er worden voordurend nieuwe machines verkocht en we connecten steeds meer nieuwe type apparaten”, zegt Stan.

Sparring partner voor innovatie
In een van de eerste weken dat hij op het project werkte, mocht hij al een week naar Microsoft in Seattle voor een bootcamp over alle technologieën die inmiddels op Azure beschikbaar waren. “Super interessant, want ik gebruikte bij PostNL weliswaar enkele daarvan, maar het landschap groeit zo snel. Ik werd nu bijgespijkerd in wat er allemaal beschikbaar is.”  

Kennis die Atlas Copco erg belangrijk vindt. “Zij verwachten van ICT Group dat wij een sparring partner zijn, dat we proactief met ideeën komen om het SmartLink platform verder te innoveren. Voor hen is het een strategische beslissing geweest om alle telemetrie van hun apparatuur te verwerken en op te slaan en een businessmodel rond predictive maintenance te ontwikkelen. Zij zien SmartLink niet als een kostenpost, maar als driver van new business. Daarom vinden zij innovatie zo belangrijk en vragen ze mij om hier proactief over mee te denken.”

Altijd blijven doorontwikkelen
Als software developer ontwikkelde hij anderhalf jaar mee aan het nieuwe platform. Toen het fundament van Smartlink 2.0 stond, werd hem gevraagd de rol van software-architect op zich te nemen. Een mooie nieuwe uitdaging, vindt hij. Stan: “Het fundament stond, maar dat betekent niet dat het product daarmee ‘af’ is. Dat is het nooit, je kunt altijd door ontwikkelen. Het is nu mijn belangrijkste taak om samen met de opdrachtgever te bedenken in welke richting we door ontwikkelen. Daarbij luister ik naar de wensen van Atlas Copco, naar collega’s binnen ICT Group die bij andere klanten bepaalde technologieën hebben toegepast die ook voor ons interessant kunnen zijn, en naar de engineers bij Microsoft die werken aan de nieuwste technologieën die binnen het Azure-platform beschikbaar komen. Ik breng die drie samen in een goed advies.”

Azure is als een snoepwinkel
Waar het team van Pauline zich richt op de front-end, ligt de focus van het back-end team dat Stan aanstuurt op het verwerken en opslaan van de binnenkomende berichten van de IoT-sensoren. Zoals gezegd maken ze daarbij gebruik van de nieuwste technieken. “Azure is als een snoepwinkel, er zijn meer dan honderd diensten die je helpen bij het bouwen van applicaties. Alleen al voor opslag van data zijn er meer dan twintig verschillende diensten. Het is mijn taak om te bedenken: hoe sluiten (nieuwe) technieken aan bij wat wij willen? Als je ergens bepaalde informatie wilt tonen, wat is dan de meest efficiënte manier om de data uit te lezen? En hoe kun je de benodigde informatie dan het beste opslaan? Het is continu uitzoeken, proberen, pionieren, ook nu het fundament staat. Het is mooi dat Atlas Copco ons veel vrijheid geeft en onze adviezen eigenlijk altijd ter harte neemt.”  

Rechtstreeks contact met Azure-developers in de product-teams
Want Atlas Copco is bereid om terug te komen op eerder gemaakte keuzes, zegt Stan. “De technologie ontwikkelt zich zo snel, dat je met de technologieën van vandaag andere keuzes maakt dan je twee jaar geleden deed. We mogen – en moeten zelfs – continu eerder gemaakte keuzes kritisch tegen het licht houden. Omdat SmartLink door zijn schaal en de gebruikte technologieën ook voor Microsoft een voorbeeldproject is, kunnen we daarbij rechtstreeks schakelen met hun developers in de product-teams. Het gaat zelfs zo ver dat onze adviezen en terugkoppelingen een paar keer hebben geleid tot bepaalde beslissingen bij Microsoft.”

“Neem de functie Time Series Insights (TSI). Wij mochten proefdraaien met TSI versie 1 en vonden veel verbetermogelijkheden, waar Microsoft vervolgens mee aan de slag ging. In TSI versie 2 zijn verschillende verbeteringen aanwezig die o.a. door ons zijn aangedragen.” Zoals het verzoek voor functionaliteit om grote hoeveelheden data in één keer te importeren. “SmartLink 2.0 is nu al twee jaar live. Bij de livegang verwerkten we al meer dan 100 miljoen berichten per dag, nu is dat opgelopen tot 200 miljoen en dat aantal blijft stijgen. Het ontbreken van de mogelijkheid om grote hoeveelheden data te kunnen importeren maakte TSI ongeschikt voor Smartlink. Terwijl die historische data voor Atlas Copco cruciaal zijn om de apparaten te monitoren en te voorspellen wanneer een apparaat onderhoud nodig heeft. Microsoft luistert daarnaar, begrijpt de vraag en ontwikkelt er functionaliteit voor.”

Droombaan
Vanwege de innovatiedrang van Atlas Copco heeft het team van Stan net een groot redesign van het SmartLink-platform achter de rug, waarbij enkele grote architectuurveranderingen zijn doorgevoerd. “Als je vooroploopt, dan krijg je te maken met de wet van de remmende voorsprong. Je maakt keuzes waar je later op terugkomt omdat de nieuwste technologie al weer tien stappen verder is. Het toffe aan dit project is dat onze klant dat ook ziet en wil dat we mee innoveren. Het onderzoeken van alle nieuwe technieken die beschikbaar komen op de bruikbaarheid ervan voor SmartLink is daarom een belangrijk onderdeel van mijn werk.”    

Hij realiseert zich maar al te goed wat voor geluksvogel hij is dat hij aan zo’n innovatief project mag werken, met zo’n grote impact op het businessmodel van de klant en zelfs op de innovatierichting van Microsoft. “Als je, zoals ik, verzot bent op technologie en graag met het nieuwste van het nieuwste wilt werken, is deze baan een droom.”

De uitdaging van Pauline: Leuk om dingen te maken die zichtbaar zijn

Maar liefst 27.000 eindgebruikers wereldwijd loggen regelmatig in op de SmartLink-portal die het front-end team van Pauline Pronk ontwikkelde voor Atlas Copco. Deze gebruikers zijn service-engineers van Atlas Copco, maar ook accountmanagers en klanten. Met rollen en rechten is afgeschermd wie welke data mag zien van de meer dan 400.000 machines die op afstand worden uitgelezen. “Het is heel tof om te werken aan een product dat zo intensief wordt gebruikt door zoveel verschillende typen gebruikers in alle delen van de wereld. Het is een uitdaging de front-end zo te ontwikkelen dat zij allemaal snel die informatie vinden die ze nodig hebben.”

Pauline is een zij-instromer in het software development-vak. Ze studeerde bewegingstechnologie, een bètastudie waarin ze de basisbeginselen van het programmeren meekreeg. Omdat ze niet direct een baan vond in haar afstudeerrichting, reageerde ze op een oproep van een bedrijf dat mensen met een bèta-achtergrond opleidt voor een baan als software developer. “Een geweldig goede beslissing”, zegt ze zeven jaar later. “Tijdens mijn studie kreeg ik de basisbeginselen van het programmeren mee. Ik leerde bijvoorbeeld hoe je met een sensor iemands sprongkracht kunt meten en hoe je de sensordata daarna kunt uitlezen. De focus lag op het verwerken van signalen. Dat is in dit SmartLink-project het werk dat het team van Stan doet. Door mijn huidige werk als front-end developer ben ik erachter gekomen dat ik het nog veel leuker vind om dingen te maken die zichtbaar zijn voor de eindgebruiker. Want natuurlijk is het belangrijk dat data op de juiste manier worden verwerkt en verrijkt, maar ik heb ontdekt dat mijn hart ligt bij het vinden van manieren om die data op de best denkbare manier aan verschillende gebruikersgroepen te presenteren. In geval van SmartLink zijn er drie gebruikersgroepen – service-engineers en accountmanagers van Atlas Copco en klanten die de apparatuur van Atlas Copco gebruiken – die allemaal een andere informatiebehoefte hebben. Hoe zorg je ervoor dat 27.000 verschillende mensen precies die informatie vinden die ze zoeken, over de apparaten die zij beheren of in gebruik hebben?”

Op dat vlak heeft ze geleerd van de partner waar ICT Group in dit project mee heeft samengewerkt en die gespecialiseerd is in UX design. “Software developers zijn handig met IT en kunnen daardoor de neiging hebben te denken dat iedereen zo makkelijk met een applicatie omgaat. Terwijl de werkelijkheid natuurlijk is dat de klanten van onze klant in een ziekenhuis werken of in een fabriek en gewoon op een heel eenvoudige manier toegang moeten krijgen tot de informatie die zij nodig hebben om hun werk te doen. Ik vind het belangrijk om me in die gebruikers te verdiepen en na te denken hoe ik hen het best kan ondersteunen. Dat heeft twee kanten: nadenken over welke data zij nodig hebben om in hun werk de beste beslissingen te nemen. En hoe je die informatie zo presenteert dat iedereen het direct begrijpt.”

Doorgroei naar rol lead developer
Pauline werkt zes jaar bij ICT, waarvan de laatste drie jaar op het SmartLink-project bij Atlas Copco. SmartLink is een platform om de gas- en persluchtoplossingen die Atlas Copco wereldwijd levert aan ziekenhuizen, fabrieken en elektriciteitscentrales op afstand uit te lezen. Tijdens dit project is haar rol veranderd van software-engineer naar lead developer, wat betekent dat zij het contact heeft met de product owner, dat ze verantwoordelijk is voor de prioritering van de backlog items en dat ze het aanspreekpunt is voor haar team. “Ik vind die aansturende rol leuk voor erbij, maar heb wel ontdekt dat mijn hart ligt bij het zelf ontwikkelen. Ik zou dus niet willen doorgroeien naar een rol als teamleider. Voor mij is de huidige werkverdeling – 40 procent aansturende taken en 60 procent zelf als ontwikkelaar aan de slag – perfect.”

Integratie van verschillende technologieën
Eén van de leukste aspecten aan het Atlas Copco-project is voor Pauline de integratie van verschillende technologieën: Azure, C#, .NET Core en React. Met de eerste drie had ze al ervaring, met React nog niet. “Ik vind het belangrijk om me voortdurend te blijven ontwikkelen. Dat moet ook wel, want de ontwikkelingen in mijn vakgebied gaan zo snel. Dat vind ik ook het mooie aan werken voor ICT Group: je werkt voor verschillende klanten, gebruikt verschillende technieken en ontwikkelt je dus voortdurend tijdens je werk.”

Werken aan verschillende projecten voor verschillende klanten
Na drie jaar op dit project te hebben gewerkt, wil Pauline binnenkort graag een keer overstappen naar een ander project. Wat dat wordt, weet ze nog niet. “Ik hou mijn ogen en oren open. Ik werk nu voor de businessunit Transport & Logistiek, maar met mijn achtergrond in bewegingstechnologie spreekt de Healthcare mij ook enorm aan. Al zie ik wel dat onze businessunit ook gave projecten doet, bijvoorbeeld in de Rotterdamse haven. Dat is het leuke van ICT Group: het bedrijf is zo breed en je kunt zoveel verschillende kanten op. Dat vind ik ook zo leuk aan mijn werk. Ik zie om me heen veel collega’s die al jarenlang voor ICT Group werken, maar die iedere twee of drie jaar eigenlijk weer een andere baan hebben omdat ze weer op een ander project worden ingezet. Ik heb nu zelf op twee projecten gewerkt en ben heel benieuwd wat mijn derde klus gaat worden.”

Technisch Consultant Louis Priem is weer terug op het oude nest

“Je inleven in een klant, zijn industriële processen uitpluizen en met hem meedenken. Niet alleen op papier, maar in de praktijk – dat vind ik het mooiste van mijn vak”, vertelt Louis Priem, Technisch Consultant bij ICT Group.

Van huis uit is Louis elektromonteur. Met deze achtergrond startte hij eind jaren negentig als storingsmonteur. Maar al snel kwam hij erachter dat het optimaliseren van de andere, softwarematige kant van systemen beter bij hem past. Louis: “Tijdens een van mijn eerste nachtdiensten was er een grote storing in het computersysteem. Ik zag meteen dat het probleem niet in de elektra zat, maar in de automatisering. Hoe kan ik dat oplossen? Dat wekte mijn interesse!”

Een andere boeg
Louis besloot het over een andere boeg te gooien en op zoek te gaan naar een baan in de softwareontwikkeling voor productiesystemen. Hij werd Technisch Consultant, eerst bij een ander organisatie en daarna bij ICT Group. “Ik koos voor ICT Group vanwege de mogelijkheden. Het is een grote en veelzijdige organisatie waar je als starter of expert makkelijk kunt proeven aan verschillende technologieën en branches. En als een bepaalde sector of technologie niet bij jou past, kan je makkelijk binnen ICT Group verder kijken.”

Van de fabriek naar het theater
Na ruim een jaar nam de loopbaan van Louis een verrassende wending. “ICT Group vindt persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk, net als ik. Toen ze me vanuit de ICT Academy een persoonlijke ontwikkelingstraining aanboden, pakte ik die kans met beide handen aan”, vertelt Louis. Tijdens de cursus bleek dat Louis naast procesautomatisering heel enthousiast was over zijn hobby; het organiseren van theateroptredens en evenementen. “Waarom ga je daar niet in verder? Vroeg de begeleider. Ik besloot in samenspraak met ICT Group om één dag in de week van mijn hobby mijn werk te maken en de overige vier dagen te blijven werken in de procesautomatisering als ZZP’er.”

Piramide

Inmiddels is Louis weer terug bij ICT Group. “Toen het aanbod kwam om in loondienst te gaan, was de keuze snel gemaakt”. Hij werkt nu als Technisch Consultant bij de unit Industry. Wat doe je als Technisch Consultant? Louis legt uit:“Een productiesysteem is als een piramide. Bovenaan geeft een boekhoudkundig systeem een opdracht. Vervolgens sijpelt deze langzaam door de verschillende lagen van de piramide heen tot de onderste laag van de sensoren, kranen en machines. Ik maak een softwaresysteem om de onderste lagen te besturen met Siemens PCS7.”

Een nieuwe productielijn bouwen
Louis bouwt software voor uiteenlopende industriële organisaties, zoals ook voor een voedingsproducent. “Deze fabriek wil overstappen van mais naar graan als basis voor maïzenaproducten. “De klant geeft aan wat er functioneel moet gebeuren, bijvoorbeeld hoeveel pompen of trommels er nodig zijn. Vervolgens vertalen wij die functionaliteit naar passende software.” Bij het maken van de software kijkt Louis kritisch naar de efficiëntie en het gebruiksgemak. “Moet een operator elke keer zelf op ‘start’ drukken? Is die kerstboom aan knipperlichtjes echt nodig of kunnen we volstaan met een paar lampjes? Operators en onderhoudspersoneel moeten tientallen jaren met een systeem werken, dan moet je ze niet plagen met overbodige muisclicks en onhandige knoppen of weergave van informatie.”

Het beste voor de klant
“Het is mijn doel om de beste oplossing voor mijn klant te realiseren”, licht Louis toe. Dat vraagt om veel kennis van het bedrijf waarvoor hij werkt en de branche. “Als Technisch Consultant moet je je kunnen inleven in de klantbusiness en de dagelijkse gebruikers. “Juist dat meedenken, verder kijken en problemen zo vroeg mogelijk tackelen, is wat mijn vak zo leuk maakt”.

Louis heeft de ambitie om door te groeien tot Business Consultant. In deze functie kijk je nog meer vanuit het klantperspectief naar automatisering. “Dat is wat ik nu al vaak doe, leuk vind en waar ik goed in ben. Dat komt mede door mijn elektrotechnische achtergrond.” In zijn ogen zijn eigenschappen als een kritische analytische blik, ambitie om persoonlijk te groeien en eerlijkheid belangrijker voor een goede Technisch Consultant dan dat je als starter de juiste opleiding hebt afgerond – en daar is hij zelf het schoolvoorbeeld van.

Wil je net als Louis ook uiteenlopende bedrijven helpen om techniek te vertalen naar de praktijk? Bekijk onze openstaande vacatures en stages

De uitdaging van Matthias: ’Bij ICT Group kan ik mezelf blijven ontwikkelen’

Iedere keer weer krijgt Matthias Mitscherlich een kick als het product waar hij mede de software voor heeft ontwikkeld, functioneert zoals het moet functioneren. ‘Je werkt immers aan iets wat duizenden mensen gaan gebruiken. Zo vind ik het prachtig om onderweg overal de slimme laadpalen te zien waar ik aan gewerkt heb. Of om te horen dat de vader van een collega zoveel baat heeft bij tillift James III, een van mijn projecten.’

Matthias werkt sinds 2018 bij ICT Group als senior software designer. In het Noord-Duitse dorp waar hij opgroeide, was zijn vader de eerste met een computer. Matthias’ opa was programmeur in het leger. Toen Matthias voor zijn studiekeuze stond, adviseerde zijn vader hem om ‘iets met stroom’ te gaan doen, ‘want’, zo zei hij, ‘dat heeft toekomst. Matthias begon aan een studie elektrotechniek. Toch switchte hij naar technische informatica. ‘Blijkbaar genetisch bepaald’, lacht Matthias. Hij bleek aanleg te hebben. Zijn afstudeerstage besloot hij in Nederland te doen en na zijn afstuderen kreeg hij direct een baan aangeboden.

Zijn derde werkgever werd ICT Group. ‘Een bewuste keuze’, zegt Matthias. ‘Ik hoorde veel positieve verhalen. Een grote organisatie met interessante projecten en uitstekende doorgroeimogelijkheden.’ En juist dat vindt Matthias erg belangrijk. ‘Je diploma van een hogeschool of universiteit is als een rijbewijs. Je krijgt net genoeg vertrouwen om zonder hulp verder te mogen leren. Een Duits gezegde is ‘Stillstand ist Rückstand’. Ik wil me in mijn werk blijven ontwikkelen. Bovendien kan ik me bij ICT Group ook als persoon ontwikkelen.’

Futureproof tillift

In zijn eerste project bij ICT Group ontwikkelde Matthias mee aan de software van intelligente laadpalen. ‘Twee collega’s waren al enkele jaren bezig met dit project en hadden dusdanig veel werk, dat er iemand bij moest’, vertelt Matthias. ‘Ik heb vooral functionaliteiten aan het bestaande systeem toegevoegd.’ Zijn volgende opdracht was de tillift James III voor United Care. United Care was op zoek naar een softwarepartner voor een futureproof tillift, naast hardware partner Variass. ‘De lift wordt gebruikt in de zorg en helpt mensen opstaan, omdat ze dat niet meer zelfstandig kunnen’, legt Matthias uit. ‘In zo’n lift zit verbazingwekkend veel software. United Care heeft een manier van tillen ontwikkeld, waarbij de tillift mensen activeert om bepaalde spieren te gebruiken, zodat ze zelf nog iets blijven doen en niet alleen maar worden ondersteund. De lift berekent tijdens het tilproces automatisch hoeveel en welke ondersteuning nodig is om de gebruiker op een natuurlijke manier en deels op eigen kracht op te laten staan. De software moet dit ondersteunen. Ook de randvoorwaarden bij dit product zijn cruciaal. Als er iemand gebruik maakt van de lift, mag de accu bijvoorbeeld niet plotseling leeg zijn.’

Lead engineer

Matthias voerde dit project samen met zijn teamleider uit. Een vraag die Matthias bezighield was of de functie van lead engineer iets voor hem zou zijn. Daarom stelde de teamleider voor de rollen om te draaien en werd Matthias lead engineer. In die rol onderhield hij het contact met de klant en met Variass. Omdat het de eerste keer was keek de teamleider over zijn schouder mee. Ook deed Matthias het software design en de implementatie. ‘Dat ik de kans kreeg om als lead engineer te functioneren is ook weer het mooie van werken bij ICT Group’, zegt Matthias. ‘Collega’s en leidinggevenden moedigen je aan om je verder te ontwikkelen. Het beleid en de sfeer zijn erop gericht het beste uit elke medewerker te halen.’ De nieuwe rol is hem prima bevallen, mede ook omdat hij eerder al verschillende waardevolle trainingen bij de ICT Academy had gevolgd. Wat hij daar leerde kon hij meteen toepassen in de praktijk.

“Dat ik de kans kreeg om als lead engineer te functioneren is ook weer het mooie van werken bij ICT Group.”
Matthias Mitscherlich, Senior software designer

Matthias heeft het niet alleen erg leuk met zijn collega’s, ze leren ook veel van en met elkaar. ‘ICT Group stimuleert je om collega’s van andere locaties op te zoeken en kennis te delen. Zit je met een technisch probleem, dan is er altijd wel een collega ergens in het land die jou verder kan helpen. We zijn immers met ruim 1.500 collega’s!’

High Tech unit lanceert Agile Worklocation Manifesto

Net als vele anderen, hadden wij, de High Tech business unit van ICT Netherlands – absoluut niet verwacht dat we inmiddels al een half jaar vanuit huis zouden werken. Omdat wij een projectgerichte organisatie zijn – het ontwikkelen van complexe technische software voor onze opdrachtgevers is onze core business – waren we gewend om onze projectteams op kantoor te laten werken. Hoewel de IT-infrastructuur voor thuis werken altijd al operationeel was, was er een voorkeur om alle teamleden op dezelfde locatie te laten werken. Vanuit huis werken was een uitzondering.

Dit was althans de situatie tot midden maart. Als gevolg van de maatregelen die sinds de uitbraak van COVID-19 in maart zijn genomen, moesten wij onze kantoren sluiten en waren we verplicht te starten met het werken op afstand. Omdat wij, Frank van der Kruijssen, Stefan te Winkel en Tjitske Hartman, er vrij snel van overtuigd waren dat het ‘thuiskantoor’ het nieuwe normaal zou worden, besloten we dat er opnieuw moest worden nagedacht over de werkwijze binnen de projecten van de High Tech unit. Na een paar weken van thuis werken, stuurden we een enquête rond om te evalueren hoe collega’s met de nieuwe situatie omgingen en wat ze vonden van deze nieuwe manier van werken. Werken vanuit huis werd door het merendeel van onze collega’s als positief ervaren, hoewel de meesten de voorkeur hadden voor de afwisseling tussen thuis en op kantoor werken zodat ze ook face-to-face tijd met teamgenoten konden hebben.

Vanuit dit startpunt begonnen we aan iets te werken dat later “het Agile Worklocation Manifesto” zou worden genoemd. De basis is:
– Je hebt een flexibele werklocatie (dat hoeft niet per se thuis te zijn)
– Mensen hebben toegang tot een degelijke werkplek
– Iedereen binnen het team heeft toegang tot informatie (bijv., besluiten, planning etc.)

Wij voorzien voor de toekomst een hybride situatie waarbij collega’s zelf hun werklocatie kunnen kiezen, binnen de kaders van het Agile Worklocation Manifesto. De uitgangspunten van het manifesto zijn:

Resultaat boven Aanwezigheid
Vertrouwen boven Activiteitenmanagement
Beslissingsbevoegdheid voor het team boven Directe aansturing
Behoeften van het team boven Persoonlijke voorkeuren
Directe communicatie boven Ingeplande interactie
Flexibele werktijden boven Vaste kantooruren
Doelgestuurde locatie boven Agendagestuurde locatie

De onderwerpen aan de rechterzijde zijn zeker van waarde, maar we hechten meer waarde aan de onderwerpen aan linkerzijde. De onderwerpen zijn niet op volgorde van prioriteit weergegeven, ze zijn allen even belangrijk.

Teams kunnen deze items gebruiken als richtlijn om te bepalen wanneer ze bij elkaar komen (in teamverband) en wanneer ze individueel en locatieonafhankelijk werken. Wij zijn ervan overtuigd dat dit veel voordelen heeft, zoals het verhogen van de zelfredzaamheid binnen het team door zelf te bepalen hoe je wilt werken, een locatie te kiezen op basis van het soort werk dat je doet, flexibele werktijden, enzovoort. Wanneer er meer invloed kan worden uitgeoefend op het proces leidt dit tot gelukkiger werknemers, met als gevolg meer efficiëntie en een hogere productiviteit, waardoor bovendien ook de klanten tevredener zijn. Het Manifesto is gericht op het ‘beste van beide werelden’: zelfstandig werken op een zelfgekozen locatie en samenkomen in teamverband wanneer er persoonlijke interactie nodig is voor een
project.

Hoewel het Manifesto misschien simpel lijkt, is er inzet voor nodig om het te laten werken. De mindset binnen teams en van alle afzonderlijke teamleden (waaronder projectleiders en  architecten!) moet veranderen. Hiervoor moet het proces worden geherstructureerd; fysiek samenwerken wanneer dat nodig is, en op afstand werken als het mogelijk is. Binnen teams is het enorm belangrijk om na te denken over wat je aan het doen bent, hoe je het wilt doen en waarom je het op een bepaalde manier wilt doen. Er is ook meer voorbereiding nodig wanneer je bij elkaar komt omdat de tijd waarin je in teamverband werkt wordt gepland. Om de teams en projectleiders te ondersteunen bij het implementeren van deze nieuwe benadering hebben we introductie- en coaching-sessies georganiseerd. Per slot van rekening is dit proces niet alleen bedoeld voor de COVID periode, maar integreren wij dit proces in onze projectorganisatie om deze toekomstbestendig
te maken.

Deze nieuwe manier van denken en werkenkomt overeen met de wens van onze collega’s naar meer autonomie. We zien er direct al de voordelen van binnen onze projecten vanwege het feit dat teamleden meer controle hebben over hun werkwijze. Dit leidt tot een aantrekkelijkere en bevredigende werkomgeving.

Dit maakt deel uit van onze toekomst. Wil jij het over de jouwe hebben?
Neem contact op met ons tjitske.hartman@ict.nl

Gert-Jan’s Challenge: Het gedrag van AGV’s voorspellen om de hoeveelheid opstoppingen te reduceren

Op de terminal van een haven rijden automatisch gestuurde voertuigen (AGV’s) om containers te vervoeren tussen de kadekranen en de stack. Op de beperkte oppervlakte kruist het AGV-verkeer zeer regelmatig, met – vaak – ongewenste stops als gevolg. Met verstrekkende gevolgen voor de doorstroming, planning en het brandstofverbruik.

Nooit uitgeleerd

Om meer te leren over verbeterprocessen, volgde Gert-Jan van der Wielen de opleiding Lean Six Sigma Green Belt. “Je leert bedrijfsprocessen te optimaliseren door problemen in processen op te sporen, te analyseren en ze te reduceren volgens een bepaalde methode.  Een methode die de opdrachtgever ook gebruikt; binnen het projectteam is iedereen minimaal Green Belt opgeleid. Omdat ik veel met ze samenwerk, was het logisch dat ook ik de opleiding zou volgen.” Dat vond zijn manager ook. ICT faciliteerde Gert-Jan vervolgens bij het behalen van zijn Green Belt.

Voorspelbaar gedrag

Toen hij op zoek ging naar een praktijkopdracht om de cursus af te ronden, kwam Gert-Jan na overleg met de klant tot het voorstel om de doorstroming van AGV’s op de terminal aan te pakken. “Regelmatig stonden meerdere AGV’s langdurig op elkaar te wachten, soms in deadlock. Ingrijpen door de waterzijdige aansturing was dan vaak noodzakelijk om zo’n AGV-opstopping op te lossen. Nog vaker moesten de AGV’s onderweg vaak meermaals afremmen tot (bijna) stilstand vanwege kruisend AGV-verkeer, wat de tijdigheid natuurlijk niet ten goede komt. Ik werk nu zo’n 20 jaar voor deze opdrachtgever. Voor mij is het een persoonlijke drive om ‘het wachten op AGV’ bij de kadekraan te minimaliseren en daarmee de terminalperformance te verbeteren.”

Oorzaken in kaart brengen

“Bij aanvang van het project hebben we de klant uitgevraagd over wat het probleem is en wat hij verbeterd wilde zien.” De klachten waren onder andere ongewenste AGV-stops, tevergeefs wachten op AGV’s en het uitvoeren van handmatige acties om de stilstaande AGV’s weer op weg te krijgen. Het doel was duidelijk. Een betere doorstroming van de AGV’s met als gevolg lager brandstofverbruik, hogere terminalperformance en minder tijdsbeslag op medewerkers, zoals bijvoorbeeld de waterzijdige aansturing, de servicedesk en de technische onderhoudsdienst. Wat als klein project was bedoeld, bleek groter dan gedacht. “Bij de analyse kwamen veel meer problemen naar voren dan vooraf was ingeschat. Samen met het projectteam hebben we vanuit allerlei invalshoeken input vergaard en de oorzaken van het probleem in kaart gebracht.”

Vele kleintjes maken één grote

De vitale oorzaken bleken veelal softwaregerelateerd te zijn. “We hebben ze in kaart gebracht en geprioriteerd. Vervolgens hebben we softwarewijzigingen aangebracht in de plannings- en besturingssoftware en deze uitvoerig getest. In JIRA, het softwarepakket dat we gebruiken voor het beheer van alle issues rondom de plannings- en besturingssoftware van het equipment op de terminal, hebben we de verbeteringen geborgd. Zo hebben we onder andere de nauwkeurigheid van de AGVpositievoorspelling verbeterd, de AGV-claiming en AGVclaimvoorspelling
gelijkgetrokken en de testomgeving verbeterd.” In verscheidene Scrum Sprints zijn uiteindelijk in totaal 28 kleine verbeteringen geïmplementeerd.

“Het analyseren van de gegevens is veel en belangrijk werk, het vormt de basis voor de verbeteringen.”

Nog meer reduceren

Na de nulmeting stelde Gert-Jan zich ten doel om het gemiddeld aantal obstakels met 50% te reduceren. Met een reductie van 76% is dit doel ruimschoots gehaald. “De verwachting is dat met het aanpakken van de overgebleven oorzaken nog een stap in AGVobstakelreductie kan worden gemaakt, waarbij ook het later aankomen van AGV’s verder kan worden gereduceerd en dus het systeem nog voorspelbaarder wordt. Dat ik dit voor mijn opdrachtgever heb bereikt, is toch geweldig. En daarnaast is het gewoon leuk om te doen.”

Bij ICT verbinden we mensen, technologieën en ideeën. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als bijvoorbeeld developer, architect of engineer? Kijk op www.werkenbijict.nl.

 Julians Challenge: mijn collega’s uitdagend werk blijven bieden

Manager Engineering Julian van Basten begon zo’n vijftien jaar geleden als vijfde medewerker van Raster Industriële Automatisering. Hij groeide mee met het bedrijf, dat inmiddels deel uitmaakt van ICT Group. De omvang van het bedrijf is toegenomen en de zolder van één van de toenmalige eigenaren is al lang ingeruild voor een riant bedrijfspand met een eigen werkplaats. De sfeer en de kleinschaligheid zijn gebleven. “Juist dat persoonlijke spreekt me aan. Hier kan ik echt het verschil maken.”

De projecten die Raster uitvoert zijn doorgaans niet standaard. Ze vallen eerder onder de noemer complex en bijzonder, omdat klanten zich realiseren dat ze bij Raster wel raad weten met soms ronduit baanbrekende opdrachten. Toen Julian als software engineer zijn loopbaan bij het bedrijf startte, vond hij dat één van de grote pluspunten bij zijn nieuwe werkgever. Zo ontwikkelde Raster de besturingssoftware die nodig was om de Russische onderzeeër Koersk te kunnen liften in 2001. Een jaar eerder was het schip gezonken in de Barentszzee na een ongeluk. Deze specifieke software wordt nog steeds gebruikt bij andere projecten. Een recenter project is de ontwikkeling en implementatie van de totale safety besturing voor de Pioneering Spirit, het grootste schip ter wereld dat ingezet wordt bij de ontmanteling en plaatsing van complete offshore platforms.

“Wij hebben hier excellente mensen met veel ervaring, die je moet blijven uitdagen.”

Met plezier je werk doen

Als manager Engineering is Julian eindverantwoordelijk voor alle technische projecten en daardoor minder betrokken bij de uitvoering dan in zijn beginperiode bij zijn werkgever. Toch blijft de focus van Raster op bijzondere projecten voor hem nog net zo belangrijk. Daardoor kan het bedrijf zich immers op technisch gebied onderscheiden en voorop blijven lopen. “We zijn nog steeds heel succesvol doordat we onze eigen weg volgen.” In een markt waarin technische professionals schaars zijn, is dat volgens hem een absolute voorwaarde. “Wij hebben hier excellente mensen met veel ervaring, die je moet blijven uitdagen. Tot nu toe lukt dat.”

Zorgen dat zijn collega’s met plezier hun werk doen door hen gevarieerde en interessante opdrachten te kunnen bieden, is voor hem als manager net zo belangrijk als regelen dat projecten goed verlopen. ”Ik wil mezelf continu blijven uitdagen en ontwikkelen. In het begin ging dat door bijzondere projecten te doen. Ik haal er nu ook veel plezier uit om de juiste mensen op de juiste plek zien te krijgen en zorgen dat iedereen het naar zijn zin heeft. Dat zie ik als mijn hoofduitdaging: zorgen dat iedereen happy is en dan komt het succes vanzelf.”

Raster Academy

Zijn leidinggevende functie vraagt om veel sociale vaardigheden. “Daar valt of staat alles mee. Vandaag de dag zijn die zeker zo belangrijk als alle technische ervaring die ik heb”, constateert Julian.

“Binnen Raster hebben we verschillende technische richtingen. Zo hebben we de Operational Excellence (OX) afdeling, die zich bezighoudt met productontwikkeling en daarbij gebruik maakt van de nieuwste technische ontwikkelingen op het gebied van webtechnologie. Daarnaast hebben we de industriële automatiseringsafdeling, die deze OX-producten vaak toepast in dit vakgebied. Deze verschillende stromingen geven de engineers de mogelijkheid zich te ontwikkelen in een andere richting binnen Raster.”

Wat daarbij helpt is de Academy: een trainings- en coachingsprogramma waarin collega’s zich in themasessies kunnen bijscholen. Meestal op technisch gebied, maar aan bod komen ook projectmanagementthema’s, zoals scrummen, een methodiek om effectiever en flexibeler te werken. Naast die groepssessies heeft Raster ook een ontwikkelplan, dat echt is toegespitst op de interesses van de individuele werknemer. De één verdiept zich bijvoorbeeld in cyber security, terwijl een ander zich toelegt op functional safety.

Persoonlijk en kleinschalig

Met oog op de groeiambities die Raster heeft, blijft er voor Julian voorlopig voldoende uitdaging. “De challenge is om met het hele team de organisatie zo in te richten dat we meer projectcontrole hebben en een betere projectorganisatie hanteren.” De consequentie is waarschijnlijk dat hij als manager nog wat verder van de uitvoering van projecten komt te staan. “Dat hoort er gewoon bij”, meent hij.

Met de verdere groei van Raster streeft Julian ernaar het kenmerkende Raster-karakter te behouden. Technisch verantwoordelijk zijn voor een team als dat bij Raster past meer bij hem dan het leiden van een business unit in een veel groter bedrijf. “Juist het persoonlijke aspect spreekt me nog steeds heel erg aan. En dat brengt ook genoeg uitdagingen met zich mee.”

Bij ICT verbinden we mensen, technologieën en ideeën. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als bijvoorbeeld developer, architect of engineer? Kijk op www.werkenbijict.nl.