Jeroen’s Challenge: De gekregen kans 100% waarmaken

Jeroen Wennekes heeft na zijn technische opleiding in Embedded Software een bliksemcarrière gemaakt. “Ik denk dat het komt door de kansen die ik bij ICT Group heb gekregen. Ik ben als junior software engineer begonnen en heb me in vijf jaar tijd ontwikkeld tot senior software engineer bij de unit Healthcare. In die tijd groeide mijn ambitie om operationeel manager (OM) te worden. Ik had daar ongeveer tien jaar voor uitgetrokken, maar mede dankzij mijn eigen OM is het allemaal wat sneller gegaan.” Jeroen is met zijn 28 jaar de jongste OM die ICT Group ooit heeft gehad. “Het siert het bedrijf dat ze er niet voor terugdeinzen om iedereen die gedreven is dit soort carrièrestappen te laten zetten.”

Born techie

“Of ik het programmeren ga missen?” Jeroen moet even nadenken. “Software programmeren vind ik heel erg leuk, het voelde altijd als een hobby. Je kunt wel zeggen dat ik een ‘born techie’ ben. In de korte tijd dat ik als operationeel manager werk, merk ik dat ik dagelijks gebruikmaak van mijn vakinhoudelijke kennis en mijn ervaring binnen het domein Healthcare. Er werd onlangs nog een vraag uitgezet binnen mijn account waarvan ik wist dat het op technisch vlak niet de juiste vraagstelling was. Ik ben met de klant gaan praten om uit te leggen wat volgens mij nodig was. Dat initiatief werd zeer gewaardeerd. Mijn kennis gebruik ik nu dus op een andere manier die ik nog veel leuker vind, meer gericht op het succes van de klant en onze eigen mogelijkheden.

“Men is zuinig en trots op het menselijk kapitaal en wil goed voor hen zorgen. Kansen worden gegund, kijk maar naar mij.”

Werkzaamheden

“Mijn werk bestaat uit drie hoofdtaken,” legt Jeroen uit. “Allereerst begeleid ik collega’s die gedetacheerd zijn bij de klant. Ik ben hun aanspreekpunt binnen het bedrijf, ik ben de contactpersoon richting de opdrachtgever en ik stippel samen met de collega een ontwikkelplan uit. Ik beheer nu één account met vier professionals, dat is de klant waar ik zelf ruim vijf jaar gedetacheerd was. Het is de bedoeling dat ik binnen afzienbare tijd meer accounts ga overnemen van mijn directe OM-collega. Daarnaast ben ik als operationeel manager verantwoordelijk voor een deel van de acquisitie. Tot slot denk ik mee over de korte- en langetermijnstrategie voor mijn business unit.” Zijn inbreng is gebaseerd op de dagelijkse praktijk vanuit de opdrachtenportefeuille en dat is waardevolle informatie voor de toekomst. “Gisteren heb ik een bijzonder productieve dag gehad al zeg ik het zelf,” lacht Jeroen. “Via mijn netwerk heb ik een software engineer kunnen aanbieden op een uitstaande vraag binnen mijn account. Daarnaast heb ik bij de opdrachtgever nog iemand gesproken die op zoek was naar ondersteuning, dus daar wordt hoogstwaarschijnlijk nog een collega gedetacheerd. Dat zijn al twee extra collega’s onder de pannen. Verder heb ik met een paar collega’s uit mijn groep goede gesprekken gehad over hun volgende stappen. En ik heb uit mijn persoonlijke netwerk een software engineer gesproken die bij ICT Group wil komen werken.“

Visie

“In mijn rol als OM kan ik handen en voeten geven aan de visie van ICT Group op het gebied van goed werkgeverschap. Men is zuinig en trots op het menselijk kapitaal en wil goed voor hen zorgen. Kansen worden gegund, kijk maar naar mij. Ze zagen mijn ambitie en zijn het aangegaan. Eigen initiatief en een beetje ondernemerschap is binnen ICT Group niet onbelangrijk en wordt beloond. Persoonlijk vind ik verantwoordelijkheid nemen voor je eigen succes essentieel en dat verwacht ik ook binnen mijn team. Ik heb mijn collega’s verteld dat ik ze niet achter de broek zal zitten met opleidingen en dat soort dingen maar dat ik wel verwacht dat ze zich blijven ontwikkelen. Ik zal mijn collega’s te allen tijde helpen hun doelen te realiseren.”

Ben jij ook op zoek naar een baan waar de kansen voor het oprapen liggen?

Kijk dan eens op www.werkenbijict.nl.

Lowie’s Challenge: me verder ontwikkelen tot allround senior adviseur projectmanagement

Lowie Luijks is medior adviseur projectmanagement en werkt met name in het kennisveld kwaliteitsmanagement. “Ik heb Technische Bedrijfskunde gestudeerd omdat ik het leuk vind om complexe projecten naar een hoger niveau te tillen. Bij NedMobiel kan ik dat in praktijk brengen.”

Lowie is momenteel werkzaam op meerdere projecten bij Rijkswaterstaat in Zuid-Holland en Zeeland. “Ik lever producten en diensten aan het tunnelteam dat het onderhoud van tunnels verzorgt, aan een bruggenproject en het aan projectteam Kustlijnzorg dat de Noordzeekust onderhoudt. Daarnaast zijn er nog het vaarwegenproject, het projectteam aansluitingen en de Kaderrichtlijn Water. De te leveren producten en diensten zijn opgebouwd volgens de plan-do-check-act methodiek (Deming Cirkel) wat binnen kwaliteitsmanagement een veel gebruikte methode is. Denk aan het uitwerken, aanpassen en implementeren van processen, interne audits, producttoetsen en projectevaluaties, en het uitzetten van verbetermaatregelen. Zo probeer ik altijd de puntjes op de i te zetten voor mijn opdrachtgevers.”

Afwisseling

“De vijf teams van Rijkswaterstaat in Rotterdam waarvoor ik werk, zitten ieder op een eigen verdieping in hetzelfde kantoorgebouw en ik probeer iedere dag van de week bij een ander team aanwezig te zijn. Het project Vaarwegen A is gevestigd in Middelburg waar ik één dag in de week werkzaam ben. Die variatie vind ik prettig, zo blijf ik scherp. Op vrijdag werk ik vaak bij NedMobiel, dan zijn de meeste collega’s ook aanwezig en werken we meestal samen aan interne projecten. Ik ben bijvoorbeeld betrokken bij het uitvoeren van interne audits voor de ISO certificering. Daarnaast denk ik samen met collega’s na over een onboarding-programma waarmee we de landing van jonge professionals bij NedMobiel willen optimaliseren. Dit is een gestructureerd inwerk- en leertraject waardoor een nieuwe collega zich snel thuis voelt en ingezet kan worden op projecten.”

“Ik vind het leuk om complexe projecten naar een hoger niveau te tillen. Bij NedMobiel kan ik dat in praktijk brengen.”

Platte organisatie

“NedMobiel is een platte organisatie met veel betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel onder medewerkers. Ik ervaar het als een soort ondernemerschap binnen een groter geheel en dat bevalt mij erg goed. Als je een idee hebt, dan heb je het daarover bij de lunch of bij de koffieautomaat, ook met de directie. Als het idee goed is, helpen we elkaar om het verder te ontwikkelen.” Lowie is vrij vlot doorgegroeid van een junior functie naar een medior positie omdat hij zich snel wist te onderscheiden op het gebied van procesoptimalisatie en kwaliteitsmanagement. “Ik ben de afgelopen tijd betrokken geweest bij een project dat mijn ambitie heeft aangewakkerd. Het ging om een onderhoudscontract waarop veel meerwerk nodig was door allerlei onvoorziene omstandigheden. Men zag door de bomen het bos niet meer. Ik heb het interne proces voor de behandeling van dit extra werk gestroomlijnd, wat de samenwerking tussen de aannemer en Rijkswaterstaat heeft bevorderd. Zo heb ik in de praktijk kennis en ervaring opgedaan van risico- en contractmanagement en daardoor weet ik dat ik me nog veel breder wil ontwikkelen in alle facetten van projectmanagement. Juist omdat NedMobiel zo’n platte organisatie is, is eigen initiatief en een proactieve houding heel bepalend voor je toekomst. Er kan heel veel, vooral als je zelf ideeën hebt en initiatief toont. Als gevolg hiervan ben ik net aan de opleiding Verandermanagement begonnen als onderdeel van mijn ontwikkelingsplan richting allround adviseur projectmanagement. Dat geeft me energie en motiveert mij enorm.”

Wil jij ook complexe projecten naar een hoger niveau tillen?

Bekijk dan eens de vacatures van NedMobiel op www.ict.eu/nl/vacatures/nedmobiel/.

Midas’ Challenge: Met de slimste technologische toepassingen de veiligheid verbeteren

“Als Adviseur Integrale Veiligheid heb ik meerdere rollen. Neem bijvoorbeeld het project waar ik nu bij betrokken ben, de versterking van de Houtribdijk. Rijkswaterstaat heeft deze dijk begin jaren ’70 aangelegd tussen het IJsselmeer en het Markermeer met een verbindingsweg tussen Enkhuizen en Lelystad. De dijk doet dienst als primaire waterkering, maar voldoet niet meer aan de veiligheidsnorm van de Waterwet en wordt daarom aan beide zijden versterkt. Ik vervul hier een verbindingsrol tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op de gebieden arbeidsveiligheid, verkeersveiligheid en nautische veiligheid. Het doel is om tijdens de realisatiefase voor zowel de mensen in de uitvoering als voor gebruikers van de dijk – verkeer en recreatie – een zo veilig mogelijke omgeving te realiseren.”

Generalist

“Binnen mijn werkgebied komen veel verschillende specialismen en technologieën samen maar ik ben opgeleid als generalist. Vanuit mijn interdisciplinaire achtergrond breng ik al die specialisten en techneuten samen om complexe veiligheidsvraagstukken op te lossen. Ik begeleid projecten op het snijvlak van maximale vrijheid en maximale veiligheid. Dat gaat over veel meer dan het verplichtstellen van een veiligheidshelm, dan gaat het over menselijk gedrag en communicatie. In Nederland wordt al zoveel voor mensen nagedacht, ik probeer te allen tijde te voorkomen dat men denkt ‘daar heb je hem weer’. Daarom ben ik veel in bouwketen te vinden waar ik met uitvoerders de veiligheid praktisch werkbaar probeer te maken. De rest van mijn tijd ben ik met specialisten aan het werk om nieuwe veiligheidsproducten te ontwikkelen of ben ik op managementniveau beleid aan het implementeren. Die afwisseling vind ik het leukst aan mijn werk. En veiligheid in het DNA van het proces krijgen vind ik een hele mooie uitdaging, uiteindelijk wil iedereen gewoon weer veilig thuiskomen.”

“Veiligheid in het DNA van het proces krijgen vind ik een hele mooie uitdaging, uiteindelijk wil iedereen gewoon weer veilig thuiskomen.”

Bijzondere club

Na zijn studie Integrale Veiligheidskunde kon Midas direct aan de slag bij NedMobiel in een team van vier veiligheidsdeskundigen. “Dat zegt wel iets over wat een bijzondere club het is. We zijn betrokken bij complexe en in het oog springende infraprojecten. De veiligheidscultuur op de bouwplaats is voor ons een belangrijk thema, en zeker ook voor de opdrachtgever. Vaak merk ik dat het voor opdrachtnemers meer een bijkomstigheid is en dan ontstaat er een kloof tussen richtlijnen en uitvoering. Daarom zet NedMobiel juist in op de integrale aanpak van veiligheid.”

Veiligheid nog slimmer maken

Ruim een jaar geleden is NedMobiel samengegaan met ICT Group. “Hierdoor zie ik kansen om mijn werkveld een enorme impuls te geven. Bij ICT Group is erg veel kennis aanwezig om allerlei processen slimmer te maken. Predictive Analysis is bijvoorbeeld een tool waarmee je niet alleen fysieke veiligheid maar ook sociale veiligheid kunt optimaliseren. Als voorbeeld haal ik even tunneldosering erbij, daar heeft iedereen wel eens mee te maken gehad. Er is geen file en toch mag je maar met 70 of 50 kilometer per uur door de tunnel. Dat heeft te maken met het principe dat filevorming in tunnels het risico op incidenten vergroot en dus voorkomen moet worden. Met slimme software wordt het aantal verkeersbewegingen in de tunnel geanalyseerd. Als het te druk wordt, treedt automatisch een doseringssysteem in werking zodat het verkeer soepel door de tunnel geleid wordt en de kans op incidenten in de tunnel niet toeneemt. Dat kun je ook in steden of op evenementen doen, de camera’s hangen er toch al. We kunnen slimme software leren om menselijk gedrag te begrijpen en voorspellen. Stel dat een camera op een festivalterrein constateert dat een continue stroom mensen in een bepaalde richting verstoord wordt, dan kan dat op een incident wijzen. Vervolgens kan de software de hulpdiensten inschakelen. Als veiligheidsdeskundige voorzie ik dat we in de nabije toekomst meer slimme technologieën gaan inzetten voor risicovol werk. Technologie kan veel inspectie- en detectiewerk overnemen zodat we met minder mensen en minder risico’s nog beter de veiligheid kunnen borgen. Ik verheug me nu al op de structurele inzet van drones in mijn vakgebied.”

Wil jij ook aan de slag met complexe veiligheidsvraagstukken?

Bekijk dan eens de vacatures van NedMobiel op www.ict.eu/nl/vacatures/nedmobiel/.

Younes’ Challenge: Vloeiend worden in zoveel mogelijk programmeertalen

Younes is net terug uit het Midden-Oosten waar hij support heeft geleverd bij de inbedrijfsstelling van een complete productielijn voor plantaardige olie. “Deze regio staat bekend als onrustig,” zegt Younes “als toerist zou ik er niet zo snel naartoe gaan. Toch heb ik geen moment getwijfeld toen ik gevraagd werd om ter plaatse ondersteuning te bieden. Ik ben vier keer bij deze eindgebruiker geweest en heb steeds wat van de omgeving kunnen zien. Het land is prachtig en de mensen zijn heel gastvrij. Er wordt hard gewerkt aan economische vooruitgang, onder meer met de komst van deze grote fabriek voor plantaardige olie.”

Younes is gedetacheerd bij een internationale machinebouwer voor de food industrie. “Bij de automatisering van zulke bedrijfsprocessen moeten verschillende machines en installaties met elkaar kunnen communiceren. Voor deze opdracht heb ik de productielijn in TIA Portal van Siemens geautomatiseerd. Deze raffinaderij voor plantaardige olie is één van de eindgebruikers van mijn werk, hoe mooi is het om van begin tot het eind betrokken te zijn bij iets wat je gemaakt hebt. Het project is bijna klaar en dan kan de final acceptance test worden overhandigd.”

Vrijheid

Younes realiseert zich hoe prettig de afwisseling in zijn baan is. “De ene dag werk ik thuis in Antwerpen, de volgende dag zit ik op kantoor in Brussel bij de opdrachtgever, en na het weekend vlieg ik weer ergens heen voor een weekje support op locatie. Die flexibiliteit geeft een gevoel van vrijheid in mijn werk.” Nu deze opdracht tegen het einde loopt, is Younes met zijn Operationeel Manager (OM) aan het kijken naar wat hij hierna gaat doen. “Mijn OM heeft twee verschillende projecten voorgesteld waar ik uit kan kiezen. Het ene project is bij een bedrijf in de farmaceutische industrie dat sterk aan het groeien is. Daar zou ik de automatiseringsstandaard gaan opstellen voor de toeleveranciers van nieuwe farmaceutische machines. Deze machines moeten binnen de productielijn van de klant kunnen communiceren met wat er al staat zodat de operators foutloos het geheel kunnen bedienen. Het andere project is bij een machinebouwer die compressoren en generatoren maakt. Daar wordt nu door de eigen programmeurs nieuwe software voor de machines gemaakt en ze zoeken iemand die de troubleshooting kan doen in het aftersales traject.”

“Bij ICT Belgium wordt mijn leergierigheid steeds aangemoedigd en dat kan ik erg appreciëren. Daardoor is het geen gewone job maar doe ik mijn werk iedere dag met veel plezier.”

Keuzes maken

“Het is geen makkelijke keuze,“ vult Younes aan, “maar ik waardeer het enorm dat ik de keuze voorgelegd krijg. Mijn OM weet dat ik bij beide projecten nieuwe vaardigheden kan ontwikkelen en laat mij de keuze waaraan ik nu voorrang wil geven. Bij het project in de farmaceutische industrie zou ik nu meer mijn coördinerende en leidinggevende kwaliteiten kunnen ontwikkelen. Bij het project voor de machinebouwer kan ik heel veel leren op vakinhoudelijk gebied. Daar zou ik mijn kennis van de generieke programmeertalen zoals C# en Java kunnen verdiepen. Voor mij is dat nu de grootste uitdaging in mijn werk, ik wil graag zoveel mogelijk programmeertalen beheersen. Ik kan goed uit de voeten met industriële programmeertalen zoals Step7 en TIA Portal van Siemens en RSLogix van Rockwell. Daarom wil ik nu focussen op C# en Java want deze programmeertalen zijn vergelijkbaar met het Engels onder de spreektalen. Bij ICT Belgium wordt mijn leergierigheid steeds aangemoedigd en dat kan ik erg appreciëren. Daardoor is het geen gewone job maar doe ik mijn werk iedere dag met veel plezier.”

Ben jij op zoek naar een baan waar jouw leergierigheid wordt aangemoedigd?

Bekijk dan eens onze vacatures op www.werkenbijict.nl.

Sarah’s Challenge: Oude en nieuwe installaties met elkaar laten communiceren

Sarah’s vader heeft haar al jong laten kennismaken met de wereld van techniek. Eerst computers en software en later kwam daar de analoge elektronica bij. Na haar opleiding is Sarah direct het programmeerwerk ingerold. Maar ze heeft altijd geweten dat haar werkelijke interesse veel breder ligt bij vooral ook de techniek en de hardware.

De keuze voor ICT Group was snel gemaakt met in het vooruitzicht dat ze zich verder zou mogen bekwamen op het gebied van Industriële Automatisering. “Ik werk nu gedetacheerd op een project in de zware industrie, een papierfabriek waar vanaf de ruwe vezel allerlei hoogwaardige karton- en papierproducten worden gemaakt. Hier doe ik ervaring op met automatiseringen van elektromechanica, motoren en hydraulica, maar ook de fijne elektronica, regeltechniek, de PLC’s, HMI’s, SCADA, en ik mag van alles proeven. Al in het sollicitatiegesprek werd direct mijn leergierigheid geprikkeld en dat gaf voor mij de doorslag. Ik mag hier leren en doorgroeien.”

Nederlands bedrijf

ICT Belgium is in 2017 opgericht om de bedrijfs- en detacheringsactiviteiten in de Belgische markt uit te breiden. De Belgische tak is inmiddels uitgegroeid tot een levendige organisatie met veel verschillende nationaliteiten. “De Nederlandse invloed op de bedrijfscultuur is groot en dat is vooral te merken aan de informele sfeer. Belgische bedrijven zijn over het algemeen wat hiërarchischer ingericht en dat vinden sommige mensen prettig vanwege de duidelijke verhoudingen. Maar ik ben inmiddels gewend aan de Nederlandse manier van werken en ik zie daar juist de voordelen van. Iedereen is heel bereikbaar, ook het management is makkelijk benaderbaar. Men vindt het hier belangrijk dat je het beste uit jezelf kunt halen en vanuit de Nederlandse coachingscultuur worden we gestimuleerd om te blijven leren en door te groeien naar een volgend niveau. Dus niet van ‘dit is het, ga het maar doen’ maar er wordt echt gekeken naar wat bij iemand past en welke interesses iemand heeft. Ook een complimentje is heel normaal. Als een project goed loopt of de klant tevreden is, dan wordt dat gewoon gezegd. Daardoor heb ik nog meer plezier in mijn werk.”

“Ik voel me vrij om mijn ideeën te opperen als ik zie dat iets beter kan en dat wordt altijd serieus genomen.”

Storingsdienst

Sarah helpt nu om een volledig machinepark in de papierfabriek op te bouwen. “Mijn rol is om alle kennis te verzamelen over wat er staat en over de verschillende leveranciers, te documenteren hoe alles werkt en hoe de machines onderling samenwerken, van het vezels schikken tot het papier oprollen. Ik moet vastleggen wat voor soort storingen zich kunnen voordoen, hoe storingen te herkennen zijn, hoe de juiste diagnose te stellen, en hoe storingen moeten worden opgelost.” Sarah draait momenteel veel mee in de storingsdienst. “Ik heb een goede dag gehad als ik bij een storing word geroepen en we kunnen het snel weer oplossen. Het liefst zonder de productie stil te leggen. Voor mij is dat een goede ervaring want ik leer hiervan hoe ik de kalmte moet bewaren als tien mensen tegelijk iets komen melden. Zonder het hoofd koel te houden, wordt niks opgelost en ik heb geleerd dat een beetje humor kan helpen om de boel vlot te trekken.” Een grote uitdaging daarbij is dat moderne programmeertalen zoals TiaPortal moeten samenwerken met legacy code zoals Step7 en zelfs Step5. “Ik zie waar het vandaan komt en tegelijkertijd waar het naartoe moet groeien qua automatisering. Een modern systeem neerzetten is niet altijd eenvoudig want in zo’n grote fabriek moeten alle installaties met elkaar kunnen communiceren. Dat vind ik een heel interessant traject.”

Vrouw in de techniek

Gelukkig werken steeds meer vrouwen in de techniek, maar in de praktijk is de verdeling nog niet helemaal gelijk. “Ik kom steeds meer vrouwen in allerlei functies tegen, niet alleen in administratieve banen maar ook in de techniek. Voor mezelf heb ik er nooit zo bij stil gestaan omdat ik van jongs af aan meestal het enige meisje was dat in techniek geïnteresseerd was. Na een tijdje valt dat ook weg, collega’s willen gewoon weten wat ik kan bijdragen en of ze iets aan me hebben. Maar dat willen ze van alle nieuwe collega’s weten. Ik voel me vrij om mijn ideeën te opperen als ik zie dat iets beter kan en dat wordt altijd serieus genomen. Ik ben blij met het perspectief en de kansen die ik hier krijg.”

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Bij ICT verbinden we mensen, technologie en ideeën.
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als developer, architect of engineer? Kijk op www.werkenbijict.nl

Eric’s Challenge: veel afwisseling in technische projecten en functierollen

Eric Gelders is Technical Consultant bij de Industry unit van ICT Group. Hij begeleidt als lead engineer productieautomatiseringsprojecten waarbij hij het team van engineers optimaal laat samenwerken. “Ik ga midden in zo’n groep professionals staan en kijk goed of iedereen op zijn of haar kracht wordt ingezet. Hoe beter de samenwerking, hoe mooier de teamprestatie en ik probeer iedereen daarin mee te nemen. Vanuit mijn consultantrol communiceer ik veel met de klant over technische en procedurele zaken, en omdat ik vrij taalvaardig ben, zorg ik er vaak voor dat de documentatie op orde is. In de toekomst hoop ik meer met coaching en begeleiding te kunnen gaan doen, dan zou ik nog meer de menselijke factor kunnen integreren in mijn werk als engineer.”

Professionaliseringsslag

Eric is expert op het gebied van Wonderware, een programmeersysteem specifiek voor industriële automatisering. Na een aantal jaren ervaring met het geven van softwaretrainingen is daar bij ICT Group nog een extra dimensie bijgekomen. “Met een aantal collega’s hebben we een toegepaste Wonderware training ingericht met een basisrichtlijn voor hoe wij systemen willen opbouwen. Engineers zijn over het algemeen bijzonder inventieve types die overal wel een oplossing voor kunnen vinden. Maar als iedereen z’n eigen ding doet, dan kan het lastig worden om elkaars projecten over te nemen zonder aan kwaliteit in te boeten. Gezien de toenemende complexiteit van projecten is het van evident belang dat iedereen op dezelfde manier werkt en daarmee de kwaliteit constant blijft.” Inmiddels zijn tientallen ICT’ers op dezelfde manier getraind en beginnen de klanten van ICT Group de vruchten te plukken. “Het mooie is dat we niet de individuele ruimte van engineers inperken, maar wel tot een optimale implementatie komen doordat we allemaal volgens dezelfde afspraken werken. Het is mooi om zo’n professionaliseringsslag te kunnen bewerkstelligen en tegelijkertijd het draagvlak onder collega’s te ervaren. Soms gaat het me niet snel genoeg, ik zie genoeg waar ik nog mijn tanden in wil zetten. Maar ik ben trots dat we dit al voor elkaar hebben gekregen.”

“Ik merkte meteen dat mijn talenten en kwaliteiten in de volle breedte worden benut.”

Work-life balance

“Toen ik zeven jaar geleden de overstap naar ICT Group maakte, deed ik dat vanwege de goede work-life balance die ze als werkgever hoog in het vaandel hebben staan. In mijn vorige baan heb ik meerdere jaren de hele wereld over gereisd en daar heb ik ontzettend van genoten. Maar mijn oudste kind is nu acht jaar oud en ik wilde er graag zijn voor mijn gezin. Toch ben ik nooit bang geweest dat er geen uitdaging zou zijn bij ICT Group. Ik merkte meteen dat mijn talenten en kwaliteiten in de volle breedte worden benut. Ik word zijdelings betrokken bij het recruitment proces, ik begeleid afstudeerders, en ik word ingezet op allerlei andere projecten. Ik heb dan wel techniek gestudeerd, maar dat had net zo goed psychologie kunnen zijn. Nu kan ik die beide interesses combineren.”

Afwisseling

“Ik heb onlangs samen met een junior engineer een groot migratieproject afgerond bij een klant in de biochemische food industrie. We hebben een Wonderware systeem met 80.000 I/O’s (input/output data), 16 servers en 35 clients een volledige upgrade gegeven terwijl de productie ononderbroken doorliep. We hebben vooraf veel tijd geïnvesteerd in het structureel inrichten van het proces waardoor we uiteindelijk op locatie in vier dagen een vrijwel foutloze upgrade hebben kunnen realiseren. Van zo’n succes word ik als professional heel blij,” zegt Eric met een grote glimlach. “In mijn ervaring krijg je bij ICT Group heel veel ruimte om te doen wat je leuk vindt. Voor mij is het belangrijk om naast mijn inzet aan de procesmatige en theoretische kant ook nog echt met de techniek te blijven werken. Dus naast interne projecten, training geven en recruitment werk ik ook graag als senior project engineer waarbij ik word ingezet op mijn technische expertise, en als consultant waarbij ik systemen ontwerp en help met de keuzes voor hard- en software. Die afwisseling houdt mij scherp en daarom zit ik hier helemaal op mijn plek.”

Ben jij op zoek naar een baan met een goede work-life balance?

Bekijk dan eens onze vacatures op www.werkenbijict.nl.

Eric’s Challenge: van begin tot eind betrokken zijn

“Als Control Designer houd ik me bezig met het ontwerpen en implementeren van software voor PLC systemen. Deze PLC units sturen grote machines of installaties aan. Ik word ook vaak betrokken bij de keuze van de hardware. Ik heb voor deze functie gekozen omdat ik graag hands-on het hele traject wil begeleiden, van de ontwerpfase van een systeem tot aan de oplevering bij de klant. Ik wil graag een totaaloplossing bieden waar de eindgebruiker ook echt iets aan heeft.”

Maritieme installaties

“Ik werk nu ruim een jaar op basis van detachering bij een internationaal bedrijf dat oplossingen maakt voor warmte-, vloeistof- en gastransport. Ik werk op de afdeling die inertgassystemen voor schepen maakt en het is mijn taak het volledige proces in het inert-gassysteem te regelen vanuit de PLC. Ook komt de user interface, waar ieder proces van deze immense installaties feilloos te volgen moet zijn, voor mijn rekening. Daarnaast ontwerp ik databases die aan de PLC’s hangen om de productieprocessen in kaart te brengen. Die combinatie is bedoeld om een installatie
blijvend te optimaliseren. Oorspronkelijk zou dit een korte opdracht zijn maar de opdrachtgever had nog veel meer projecten voor ICT klaarliggen.

“Ik vind het mooi om van begin tot eind betrokken te zijn bij een project, van de ontwerpfase tot de inbedrijfstelling.”

Verschillende disciplines

“Ik heb bewust gekozen voor ICT vanwege de verschillende disciplines waarin het bedrijf actief is. Het is zeker niet mijn bedoeling om te gaan jobhoppen en daarom is het een aantrekkelijk idee dat ik niet meer van werkgever hoef te veranderen als ik toch een keer iets anders zou willen doen. Vooralsnog is dat helemaal niet aan de orde en zit ik op mijn plek bij de unit Water & Infrastructuur. Hier zijn voor mij nog ontzettend veel uitdagingen te vinden. ICT Group bood als enige dat perspectief toen ik vanuit mijn eerste baan bij een maritieme technisch installateur op zoek ging naar een volgende stap.”

Buiten

“Ik begin wel zin te krijgen om weer een project buiten te gaan doen. Dat is toch wat je je voorstelt bij Water & Infrastructuur, on-site werken bij een sluis of tunnel met een helm op. Mijn eerste project bij ICT was ook buiten, bij de sluizen van Terneuzen. ICT Group heeft wat dat betreft hele mooie projecten en is preferred supplier van Rijkswaterstaat, kansen genoeg dus. Mijn OM (operationeel manager) houdt dat voor mij ook goed in de gaten. We zijn nu mijn opvolger bij mijn huidige project aan het opleiden, ik zou namelijk nooit weggaan als ik niet zeker weet dat de continuïteit gewaarborgd is. Ik ben blij met de ondersteuning van mijn OM en samen zijn we mijn volgende uitdaging aan het uitzoeken.”

Persoonlijke ontwikkeling

“Een andere belangrijke reden om voor ICT te kiezen zijn de kansen die je worden geboden. De begeleiding is best intensief en daardoor ontstaat een bewustwordingsproces over mijn eigen functioneren. Ik heb besloten de training Professional Leadership te gaan doen die door ICT intern wordt aangeboden, dat sluit hier goed bij aan. Bij ICT krijg ik de ruimte, word ik zelfs gestimuleerd om alles uit mezelf te halen. Het systeem met de OM die regelmatig contact houdt terwijl je gedetacheerd bent, werkt heel goed. Mijn OM houdt een vinger aan pols wat betreft mijn werkplezier, mijn opleidingsbehoefte en interesse in nieuwe projecten. En zo hoor ik natuurlijk alles over teamuitjes en andere bedrijfsevents, altijd erg gezellig en de moeite waard.”

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Bij ICT verbinden we mensen, technologie en ideeën. Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging als developer, architect of engineer? Kijk op www.werkenbijict.nl.

Jeffry’s Challenge: Optimaal combineren van werk met privé

De standaardisering van gegevens bij Waternet is een immense klus en in combinatie met een jong gezin vormt die klus voor Jeffry Withagen een ware uitdaging. Voor ICT Group is het belangrijk om medewerkers optimaal te laten functioneren en zij staan altijd open voor een gesprek met individuele medewerkers om zo te komen tot een goede balans tussen werk en privé.

Jeffry is op dit moment voor ICT Group bij Waternet aan de slag als Senior Control Designer. Bij het Amsterdamse waterbedrijf is hij mede verantwoordelijk voor het programmeren, adviseren en organiseren van nieuwe standaarden. “We ontwikkelen technische standaarden voor vier verschillende waterzuiveringen en pompstations met bijbehorende veldinstallaties. In dit project ben ik de rechterhand van de technische
projectleider geworden en vanuit deze positie is het mijn taak te onderbouwen waarom we iets wel of niet zouden moeten doen.”

Consultancy

Dankzij een speciale regeling is Jeffry in de gelegenheid om het klaren van de klus bij Waternet te combineren met een jong gezin. “Met een tweede kind op komst ligt mijn prioriteit op dit moment thuis en ik ben blij dat ik de mogelijkheid heb gekregen om extra tijd thuis door te brengen.” Jeffry werkt drie dagen in Amsterdam en twee dagen vanuit huis. “Mijn reistijd wordt deels gecompenseerd en daardoor zie ik mijn zoontje iets vaker.”

“In overleg met de opdrachtgever en met ICT Group is gekozen voor deze oplossing. Ze geven me gelukkig volledige medewerking en daardoor kan ik zowel thuis als op het werk goed functioneren.”

Energie

Ook al is Jeffry niet alle dagen op kantoor, hij is uitermate betrokken bij de ontwikkelingen bij zijn opdrachtgever. Enthousiast vertelt Jeffry over de transformatie van Waternet. “De taak van het waterbedrijf verschuift van waterleverancier naar energiedistributeur. Zo zijn er diverse projecten waar met warmtepompen energie wordt gewonnen uit grondwater. Procestechnologen kijken ook voortdurend naar wat er beter kan. Zo zijn de pompen vanuit Utrecht naar de zuivering in Leiduin onlangs anders ingesteld. Jaarlijks scheelt dat duizenden euro’s. Dit soort ontwikkelingen leidt voor ons ook weer tot nieuwe standaarden. Uiteindelijk komen dit soort verbeteringen dus ook op onze afdeling terecht.”

Ben jij ook op zoek naar een baan met een goede balans tussen werk en privé?

Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.

Twan’s Challenge: Doorgroeien naar software architect

Schoenen of een boek bestellen is zo gepiept. Niemand staat er nog van te kijken dat de volgende dag je pakketje al wordt bezorgd. Wat daaraan vooraf gaat is een knap staaltje procesautomatisering. Twan is gedetacheerd bij een internationale producent van logistieke oplossingen voor opslag van goederen in warehouses en bagage-afhandeling op vliegvelden.

Procesautomatisering

“Het project waar ik nu bij betrokken ben is een geavanceerd shuttlesysteem waarmee shuttles, liften en robots vanaf een User Interface aangestuurd kunnen worden om bijvoorbeeld het paar schoenen dat je net besteld hebt uit de rekken te halen. Stel je daarbij een magazijn voor ter grootte van enkele voetbalvelden waar shuttles met mandjes doorheen razen op een soort van lightrail. Niemand hoeft meer in de stellingen te klimmen, er rijden geen heftrucks meer rond, de tijdwinst is enorm en door mijn werk is de foutenmarge ook nog eens verwaarloosbaar. Je nieuwe paar schoenen worden vervolgens verpakt, gelabeld en klaargezet voor verzending.”

Bedrijfsuitjes

Twan heeft in zijn loopbaan voor een aantal verschillende automatiseerders gewerkt. “De informele sfeer bij ICT vind ik prettig. Er hangt geen stropdassencultuur, daar zou ik me niet prettig bij voelen. Iedereen is gewoon benaderbaar, ook managers en collega’s uit andere units. Er worden veel evenementen en activiteiten georganiseerd. Ik zit gedetacheerd maar zal nooit een dinertje met mijn team van ICT Eindhoven missen. Ik vind het niet alleen leuk om contact te houden met mijn ICT-collega’s, het is ook handig als zij weten wat ik doe en waar ik goed in ben. Dat helpt als ik weer beschikbaar ben voor een volgende opdracht.”

“Mijn uitdaging vind ik in steeds nieuwe opdrachten, hoe complexer hoe beter.”

Vliegvelden

“De opdrachtgever waar ik nu werk, wil graag dat ik nog even verleng. Ik heb het naar mijn zin en er komen leuke nieuwe uitdagingen aan, o.a. een paar bezoeken aan klanten in het buitenland. Dat is een beetje de kers op de taart, even naar een andere omgeving, problemen oplossen en een tevreden eindgebruiker. Het shuttlesysteem gaat ook gebruikt worden op vliegvelden om bagage van vertraagde vluchten tijdelijk op te slaan. Dan kunnen de koffers nog niet aan boord maar mogen ook niet kwijtraken. Een betrouwbare, tijdelijke opslag waar de bagage ook weer snel uitgehaald kan worden, is dan cruciaal.”

Software architect

Twan werkt ruim twee jaar als Senior Software Designer bij ICT Group. “Mijn uitdaging vind ik in steeds nieuwe opdrachten, hoe complexer hoe beter. Ik werk veel met C# en .Net om de meest uiteenlopende applicaties te maken. Ik zie mezelf als een allrounder en ben graag bij alle onderdelen van het proces betrokken. Het helpt mij dat ik van nature nieuwsgierig ben, snel een probleem doorzie en oplossingsgericht ben. Leergierig ben ik ook, binnen ICT heb ik dan ook alle voor mij relevante opleidingen gedaan. Samen met mijn OM (operationeel manager) ben ik aan het kijken naar de volgende stap. Mijn ambitie is om door te groeien naar software architect en met nog complexere materie te werken. ICT biedt de ruimte om mijn ambities waar te maken.”

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging?

Bekijk dan eens onze vacatures op www.werkenbijict.nl.

Hassan’s Challenge: Als iedereen zegt dat iets onmogelijk is, zoek ik net zo lang door tot het wel kan

Hassan heeft een grote passie voor auto’s en combineert dat bij ICT Group met zijn voorliefde voor Embedded Software Design. In de automotive industrie wordt embedded software veel toegepast om voertuigen intelligenter te maken. “De uitdaging voor embedded software designers,” zegt Hassan “zit altijd in het feit dat je met weinig ruimte, weinig geheugen en weinig processing power de meest slimme en betrouwbare output wilt genereren. Dan moet alles optimaal functioneren en daar zijn vaak honderden oplossingen voor te bedenken. Er is maar één oplossing de beste, en van zo’n puzzel kan ik echt genieten.

Nederlandse directheid

“Toen ik begin 2017 bij ICT Group begon, betekende dat ook een verhuizing van mijn moederland Egypte naar Nederland. Dat was even wennen maar inmiddels weet ik een hoop typisch Nederlandse eigenaardigheden te waarderen. Een voorbeeld daarvan is de directheid die voor Nederlanders zo vanzelfsprekend is. Daar begreep ik helemaal niets van, het kwam op mij erg onbeleefd over. Maar ondertussen weet ik dat alles veel sneller en beter gaat als je zegt waar het op staat. Ik ben een harde werker en heel ambitieus dus het past ook eigenlijk wel bij me, die directheid. Alleen mijn familie moet er nu nog aan wennen,” zegt Hassan lachend.

Internationale ervaring

“Als je van de universiteit komt, weet je aan de ene kant alles en tegelijkertijd ook helemaal niks. Bij mijn eerste werkgever in Egypte had ik gelukkig al veel extra kennis vergaard en praktijkervaring opgedaan met onder andere AUTOSAR, een open software tool voor ECU’s (Electrical Control Units). Bij ICT was mijn eerste project het embedded software design voor de car displays van een nieuwe elektrische auto in het hogere segment. De opdrachtgever was een grote toeleverancier vansmart technology voor de auto-industrie. Na bijna twee jaar vanuit ICT Eindhoven en ICT Deventer aan deze opdracht te hebben gewerkt, besloot de opdrachtgever om alle design teams samen te brengen in een lab in Duitsland om tijdwinst te boeken. Voor mij was dat een hele mooie kans om in een internationale omgeving met de collega’s uit Duitsland, Roemenië, Hongarije en China samen te werken. Als professional en als mens leer je daar ontzettend veel van en dat kan ik weer doorgeven aan mijn collega’s bij ICT.”

“Als professional en als mens leer je ontzettend veel van een internationale organisatie en dat kan ik weer doorgeven aan mijn collega’s bij ICT.”

Embedded software voor auto displays

“Ik werkte aan verschillende displays voor de auto, zowel de bestuurdersdisplays als de displays voor de passagiers. Het lijkt zo vanzelfsprekend dat je met je vinger een scherm kunt aanraken om de temperatuur te regelen of een playlist af te spelen. Maar om een display zo te programmeren dat het een aanraking herkent, akoestische feedback geeft en ook nog de juiste output geeft, vraagt om heel veel programmeerwerk. Het embedded software design voor de twee ECU’s waar ik voor verantwoordelijk was, zorgt ervoor dat de juiste informatie door de hele
auto gecommuniceerd wordt om de auto smart te maken. De meeste mensen hebben geen idee hoeveel programmeerwerk in een auto zit, maar auto’s kunnen niet meer zonder. Ze zouden lang niet zo veilig, zuinig en comfortabel zijn. Ik vind het mooi dat ik daaraan kan bijdragen.”

Formule 1

“Nu werk ik aan een opdracht voor een Taiwanese leverancier van displays. Wat het voor mij interessant maakt, is dat ze hier voor het eerst met AUTOSAR werken en ik mijn kennis kan delen met zowel ICT collega’s als de klant. We werken aan displays voor de kleinere design budgetten. Dat vraagt nog veel meer creativiteit en oplossingsgerichtheid. Dit is wat ik echt leuk vind, vooral als mijn collega’s denken dat het niet gaat lukken binnen de planning en binnen budget. ‘Laat mij maar even’ denk ik dan en ik ga door tot ik de oplossing heb gevonden. Ik wil nog heel lang als embedded software designer in de automotive industrie te werken. Formule 1 is wat mij betreft het summum en ik hoop op een dag betrokken te raken bij het ICT team dat aan de ontwikkeling van F1 motoren werkt. Aan mijn inzet en doorzettingsvermogen zal het niet liggen!”

Ben jij ook op zoek naar een baan waar je ook het onmogelijke, mogelijk kunt maken?

Kijk op onze website: www.werkenbijict.nl.