terug

Aanzienlijk minder keizersneden door AFL-methode

AFL method

Ongeveer twintig procent van de vrouwen krijgt tijdens de bevalling te maken met een niet-vorderende baring. Met als gevolg een extreem lang durende bevalling en de daarmee gepaard gaande complicaties. Dit is niet alleen zeer belastend voor de moeder en foetus, maar heeft ook invloed op de capaciteit van de afdeling Verloskunde.

Dertig procent minder keizersneden

Uit recent onderzoek van Het ‘Centre for Medical Technology Assessment’ van de universiteit van Linköping in Zweden blijkt dat de AFL-methode bij een stagnerende bevalling het aantal spoed keizersneden met dertig procent verlaagt. Daarnaast geeft de methode per bevalling een gemiddelde besparing van vier procent op de bevallingskosten vergeleken met een bevalling waar de AFL-methode niet wordt toegepast.

AFL-monitor

ICT Healthcare Technology Solutions levert een select productportfolio om moeder en kind tijdens de zwangerschap optimaal te begeleiden. Een van deze producten is de, door het Zweedse bedrijf Obstecare ontwikkelde, AFL-controlesysteem. Hiermee wordt het lactaat in het vruchtwater gemeten. Het complete AFL-controlesysteem bestaat uit twee onderdelen, een losse sensor en een monitor. Samen ook wel kortweg AFL-test genoemd. Met de eenvoudig uit te voeren AFL-test is er nu een wetenschappelijk onderbouwd hulpmiddel ontwikkeld dat helpt bij de klinische besluitvorming rondom een niet-vorderende baring.

Lees het volledige onderzoek: CMTreport Obstecare of lees meer over de AFL-methode op onze website. Verder praten of meer weten? Neem contact op met Nelleke Hamaker via nelleke.hamaker@ict.eu, of +31 (0)625034402.

Contact voor media en pers

Media Relations

t +31 88 90 82 000

e press@ict.nl