terug

Terugblik ICT infra evenement 15 oktober 2015

Op donderdag 15 oktober werd het eerste ICT infra evenement georganiseerd. Uit de reacties op de dag zelf en vermeld in de enquête maken we op dat het evenement positief is gewaardeerd en voor herhaling vatbaar is. Hieronder volgt een korte terugblik op de lezingen.

Waarom en hoe Verificatie & Validatie in tunnels

In de eerste lezing werd door Eduard Hartog van Improve Quality Services het proces en de stappen toegelicht om een tunnel aantoonbaar veilig open te kunnen stellen. Met behulp van een ondersteunend filmpje werd duidelijk hoe snel rook zich kan verspreiden in een tunnel en de risico’s die tunnelgebruikers hierbij lopen. De huidige wet- en regelgeving heeft o.a. als doelstelling om de zelfredzaamheid te borgen, hulpverlening mogelijk te maken en escalatie te voorkomen. Het functioneren en de samenhang van de verschillende deelinstallaties moet ondersteunend zijn aan het behalen van deze doelstellingen. De basis voor een aantoonbare veilige tunnel wordt gevormd door een volledig traceerbaar ontwerp inclusief gedegen review en test strategie. De grote hoeveelheid aan deelinstallaties, de verwevenheid met elkaar én met de civiele constructie vereist daarom een gestructureerde en traceerbare aanpak om veiligheidsrisico’s te voorkomen. > Download presentatie

20151015 MindCenter ICT - 62 Hoe de SCRUM methode succesvol toe te passen bij infra projecten

Henri Stegehuis gaf een wervelende presentatie over SCRUM en of deze aanpak ook toepasbaar is voor Infra projecten. De SCRUM aanpak is oorspronkelijk afkomstig uit de IT wereld waarbij wordt gewerkt met multidisciplinaire en zelfsturende teams. Alle teamleden zijn betrokken bij het plannen, benoemen van blokkades, verdelen van de taken en de kwaliteitsbewaking. De opdrachtgever blijft gedurende de ontwikkelfase nauw betrokken bij de verschillende keuzes waardoor vroegtijdig afwegingen en keuzes worden gemaakt. Op basis van praktijk voorbeelden werd toegelicht hoe SCRUM succesvol toegepast kan worden bij de (software)ontwikkeling van een infra project. Onderzoek heeft uitgewezen dat een aanpak op basis van SCRUM een hogere klant tevredenheid en kortere doorlooptijden opleveren. > Download presentatie 20151015 MindCenter ICT - 24

De realisatie van een veiligheidsbesturingssysteem voor bruginstallaties

Deze zomer is één van de grootste hefbruggen van Europa, de nieuwe Botlekbrug, in gebruik genomen. De Botlekbrug is gebouwd door A-lanes A15 in samenwerking met de combinatie CS-A15. ICT Automatisering heeft de bedienings-, besturings- en veiligheidssystemen gerealiseerd van de bruginstallaties. Marc Schröder, consultant bij ICT en zelf nauw betrokken bij het project, heeft een duidelijke toelichting gegeven op de realisatie van de veiligheidsbesturing van de bruginstallaties. In de presentatie werd ingezoomd op het eisenpakket, integratie en raakvlakken met de verschillende deelinstallaties, het risico inventarisatie & evaluatie proces, de opbouw van het veiligheidssysteem en het test en validatieproces. Met voorbeelden uit de praktijk werd aangetoond op welke wijze wordt voldaan aan de gestelde hoge veiligheids- en beschikbaarheidseisen. > Download presentatie

20151015 MindCenter ICT - 21 Hoe borgen we de veiligheid van vitale infrastructuur

De laatste lezing was een combinatie van Witteveen+Bos en Rijkswaterstaat. Als eerste werd door Edwin Twigt van Witteveen+Bos inzicht gegeven in de ontwikkelingen in de infra sector en de consequenties voor de veiligheid en beschikbaarheid van onze infra structuur. Ook het beheer van de infra assets wordt steeds complexer en vraagt om verhoogde aandacht. Enerzijds zorgt automatisering er voor dat infrastructuur slimmer wordt, maar anderzijds zorgt het ook voor een afhankelijkheid en moeten we de juiste maatregelen treffen om de veiligheid en beveiliging op de juiste wijze te borgen. Door toepassing van o.a. asset management kan de balans worden gevonden tussen het benodigde investeringsniveau en hoe blijvend te voldoen aan de geëiste functionaliteit en veiligheid. Door Tjeerd de Jong van Rijkswaterstaat werd een toelichting gegeven hoe binnen het IMPACT project (Impuls Programma Aanpak Kritieke Technische infrastructuur) invulling wordt gegeven aan het verhogen van de veiligheid van kritische infrastructuur. Door de zogenaamde ‘busjes’ aanpak worden objecten integraal aangepakt en kan de veiligheid en beveiliging binnen de gewenste termijn worden geïnventariseerd, geanalyseerd en de benodigde maatregelen worden gerealiseerd. > Download presentatie 1 > Download presentatie 2

Contact voor media en pers

Frans Lambregts

Business Development Manager Infrastructure

t +31 6 55 44 78 39

e FRANS.LAMBREGTS@ICT.NL

AVG toestemmingen

De ICT Group website gebruikt cookies voor diverse functionaliteiten in de website: Functionele cookies, website statistieken, gepersonaliseerde advertenties en social media. Advertentie en social media cookies verzamelen informatie over individuele gebruikers. Dit laat derden gepersonaliseerde adverties tonen en stelt je in staat om content van deze site te delen naar social media platforms.

Bij gebruik van deze site geef je ons toestemming om deze cookies te plaatsen. De Cookie Instellingen voor de ICT Group website kunnen ten alle tijden aangepast of ingetrokken worden. Je kunt de Cookie Instellingen bereiken middels de Cookie Instellingen knop of via de link onderaan iedere pagina in deze site.

Lees onze privacy policy hier | Deze melding sluiten
Cookie Instellingen