terug

Succesvolle samenwerking helpt (langdurig) werkzoekenden aan een vaste baan.

De nieuwe klantvraag waarmee ICT werd benaderd, zou het beste kunnen worden ingevuld met een nieuw type medewerker. Om die te vinden, werd een geheel nieuwe wervingsroute ingeslagen, waarbij ICT, drie regionale UWV-vestigingen, IT-dienstverlener KEMBIT en AutiTalent de handen ineen sloegen. Hun gezamenlijk doel? De klantvraag beantwoorden met een geschikt team voor de lange termijn én mensen uit een uitkeringssituatie begeleiden naar een vaste baan. Het waren Ad van Dongen en Rik van Bakel die vanuit ICT opmerkten dat hun klant een continue stroom werk had liggen die het beste zou kunnen worden uitbesteed. “Nu behoort outsourcing van IT-werk tot onze core-business, maar dit betrof een heel andere vraag dan we normaliter voor onze opdrachtgever beantwoorden”, vertelt Tjitske Hartman, Recruiter bij ICT. “Het werk betrof bestaande software die gecontroleerd diende worden en waarvan delen in een ander product moesten worden geïntegreerd en getest. Dat is repetitief werk waarbij je zelf geen software schrijft. Je moet echter de materie wel goed kennen, heel nauwkeurig zijn, kunnen communiceren met de opdrachtgever en je eigen werkwijze kunnen blijven optimaliseren. Deze werkzaamheden sloten in onze ogen niet aan bij de profielen van ons huidige personeel, ook omdat het structurele werkzaamheden betrof.” Een ander type medewerker Voor deze opdracht was een ander type medewerker nodig, zo werd geconcludeerd. Omdat ICT wel vaker dit soort vragen ontvangt, waren Ad van Dongen en Rik van Bakel bereid hier een business case van te maken om te zien of dit soort werkzaamheden nu en in de toekomst aan het portfolio zou kunnen worden toegevoegd. Samen met Tjitske Hartman stelden ze een uitgebreid functieprofiel op. Hierbij werd duidelijk dat de mensen die dit werk zouden kunnen doen niet pasklaar op de arbeidsmarkt beschikbaar zijn. Ze zouden eerst moeten worden opgeleid. Mbo-schoolverlaters vielen af, omdat zij vaak nog verder doorleren of via hun stage een baan vinden. Tjitske Hartman: “Het idee ontstond om te bezien of we werkzoekenden een kans konden bieden in onze professionele dienstverlening. Ik besloot daarop mijn netwerk in te zetten. Eerder had ik goede ervaringen opgedaan in het samenwerken met partijen als het UWV en KEMBIT.” KEMBIT als partner voor werving en selectie Erik Houben, Manager Knowledge Center bij KEMBIT: “Wij werken veel samen met het UWV, omdat wij wel vaker werven en selecteren onder mensen die een zekere afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Dit doen we vanuit ons Knowledge Center, dat waardevermeerdering van de medewerker bij de opdrachtgever als doel heeft. ICT vroeg ons om creatief mee te denken met het bepalen van de doelgroep, mee te helpen met de werving en selectie en de geselecteerde kandidaten op te leiden. Gaandeweg stelden we vast dat het opleiden iets was dat ICT zelf ook prima kan. Desondanks bleek onze bijdrage aan de doelgroepsbepaling, werving en selectie waardevol. Met een duidelijke omschrijving van de doelgroep in de hand benaderden wij het UWV, dat vervolgens op zoek ging naar geschikte kandidaten. Daarop ontvingen wij de Cv’s van 40 personen, die op papier geschikt leken. Van hen zijn er 22 benaderd, per telefoon of met Skype of Messenger, net wat de kandidaten prefereerden. Op grond van gestructureerde gesprekken, met daarin diverse controlevragen, stelden wij uiteindelijk 12 kandidaten voor aan ICT.” Het UWV kent de werkzoekenden, maar ook de regelingen “Uit het functieprofiel kwam naar voren dat juist ouderen geschikt zouden zijn voor de beoogde functie, onder meer vanwege de gebruikte programmeertaal die uit een eerdere generatie stamt”, vertelt Michel Mulders, Adviseur Werkgeversdiensten bij UWV Eindhoven. “Wij legden vanuit drie UWV-locaties zo’n 100 werkzoekenden onder de loep, waarvan we er 50 benaderden en uiteindelijk zo’n 40 aan KEMBIT en ICT voorstelden. Ook wezen wij op de verschillende voordelen van onze kandidaten. Hierbij speelden vier verschillende regelingen. Voor 50-plussers gold in 2014 nog een premiekorting van De Belastingdienst, waardoor wij adviseerden om nog in dat jaar mensen aan te nemen, hetgeen ook is gebeurd. Verder is er de ‘Scholingsvoucher’ die de werknemer mag uitgeven aan een opleiding en er is de zogenaamde ‘Proefplaatsing’, die inhoudt dat de werknemer de eerste twee maanden met behoud van uitkering werkt. Dit om het risico uit te sluiten dat hij misschien toch niet voldoet. Ook voor KEMBIT bestond een regeling: wie een 50-plusser aan werk helpt, ontvangt een fee die afhankelijk is van de duur van de arbeidsrelatie. Deze regelingen zijn zeer terecht en effectief ingezet ten behoeve van mensen die er behoorlijk uitzichtloos voor stonden.” Autitalent, specialist in de inzet van mensen met een vorm van autisme Parallel aan de zoektocht van het UWV werd ook AutiTalent ingeschakeld. Tjitske Hartman van ICT: “Op grond van het functieprofiel hadden wij het vermoeden dat dit werk ook geschikt kon zijn voor mensen met een stoornis in het autistisch spectrum. Daarin is AutiTalent specialist.” AutiTalent is een organisatie die medewerkers met een vorm van autisme in dienst heeft en hen inzet voor het digitaliseren van archieven en administratieve werkzaamheden bij ondersteunende processen als p&o, facilitaire zaken, ict, documentaire informatievoorziening en financiële administratie. Vanuit deze expertise is het bedrijf zich de laatste jaren ook gaan bezighouden met werving en selectie. “In onze database hebben wij nu 850 mensen”, vertelt Henk Stienstra, partner bij AutiTalent. “Daarin zijn we gaan kijken en hebben we een viertal kandidaten geselecteerd. Na intakegesprekken en verdere selectie door ICT hebben we één uitstekende kandidaat kunnen plaatsen.” De selectiedag In totaal verschenen er 20 kandidaten op de door ICT georganiseerde selectiedag. Op deze dag werd er voorlichting geven over de werkgever, de opdrachtgever en het soort werk. Tevens werden er door middel van interviews en testopdrachten tien mensen geselecteerd voor een opleiding van zes weken. Om op de dag zelf effectiever gesprekken te kunnen voeren, hadden alle kandidaten vooraf een online competentietest voltooid die door een externe partij was opgesteld. Tjitske Hartman: “Voor ons was deze aanpak helemaal nieuw, maar absoluut noodzakelijk. In feite was iedereen min of meer overgekwalificeerd. Wij wilden zeker zijn dat we de kandidaten een realistisch beeld zouden geven van waar ze aan begonnen.” Opleiding en laatste selectie Tjitske Hartman: “De opleiding bestond niet alleen uit het aanleren van de benodigde technische vaardigheden. Bij al onze trainingen besteden we ook aandacht aan persoonlijke competenties. Specifiek bij deze training hielden we rekening met het feit dat deze mensen lang uit het arbeidsproces zijn weggeweest en weer moeten wennen aan samenwerken en communiceren. Daarbij was de opleiding zelf ook weer een selectieproces, want uiteindelijk wilden we starten met vijf medewerkers. Toen het opleidingstraject was afgerond, boden we zes mensen per 1 december 2014 een jaarcontract aan. Dat was dus één indiensttreding meer dan gepland, maar we wilden zoveel mogelijk talent behouden voor ons en de klant. Er vielen dus ook vier mensen af. Niet leuk voor hen, maar men wist dit vooraf en had intussen wel een waardevolle, kosteloze training gevolgd.” Schoolvoorbeeld van effectieve samenwerking Het team van zes werkt nu naar volle tevredenheid op het kantoor van ICT in Eindhoven. Ze krijgen begeleiding van een tweetal ervaren medewerkers, die ze het vak verder bijbrengen en ze wegwijs maken in de specifieke eisen van de klant. Tjitske Hartman: “Vier van de zes komen uit een uitkeringssituatie en drie zijn 50-plus. De groep die nu aan het werk is, is zeer gemotiveerd en productief. Ze hebben lol met elkaar en zijn een hecht team. Ook de kandidaat van AutiTalent functioneert uitstekend in onze open werkomgeving. Door de uitstekende medewerking met externe partijen kon niet alleen de klantvraag worden beantwoord, maar kregen langdurig werkzoekenden een baan. Als we meer van dit soort klantvragen krijgen, dan is deze werkwijze dan ook absoluut voor herhaling vatbaar.”

Contact voor media en pers

Media Relations

t +31 88 90 82 000

e press@ict.nl