terug

Lifecycle industriële automatisering van infrastructurele objecten

Het thema automatisering binnen bestaande en nieuwe infrastructurele projecten zoals bruggen, sluizen en tunnels krijgt de laatste tijd steeds meer aandacht in het beleid en de aanbestedingen van de overheid. De redenen hiervan zijn verschillend echter de rode draad is dat de lifecycle van de automatisering sterk afwijkt van de lifecycle van het infrastructurele object waardoor de beheersbaarheid van het object onder druk staat. De oplossingsrichtingen van beheersbaarheid worden onder andere ingevuld door een hogere mate van automatisering, -standaardisatie en -informatievoorziening. Dit vergt extra aandacht voor het totale ontwerp- en ontwikkelproces van de automatisering dat tevens een belangrijk onderdeel van het integraal ontwerp is. In de praktijk is dit geen eenvoudige opgave omdat het vaak om zeer grote projecten gaat en de automatisering een relatief klein deel van de projectomvang betreft terwijl de continue betrokkenheid m.b.t. de automatisering over het gehele project heen van groot belang is. We zien nu al een veranderende uitvraag bij aanbestedingen en andere samenstellingen van inschrijvers, dit is een positieve beweging waar uiteindelijk ieder mee geholpen is. Een voorbeeld van een recent Infrastructuur project dat ICT in opdracht heeft gekregen is de “ bediening en besturing van de nieuwe Botlekbrug”.

Contact voor media en pers

Media Relations

t +31 88 90 82 000

e press@ict.nl