terug

Flexibel omgaan met energie levert geld op

Het is een bekend fenomeen: files op het Nederlandse wegennet. Minder bekend is dat er zich in Nederland ook files op het elektriciteitsnet kunnen voordoen. In de proeftuin EnergieKoplopers in Heerhugowaard wordt  met tweehonderd huishoudens getest of zij energiefiles kunnen helpen voorkomen en zo geld kunnen verdienen door flexibel met energie om te gaan.

Energiefiles door duurzame energie
Nederland heeft als doelstelling om in 2023 16 procent van de energie door duurzame bronnen, zoals wind en zon, op te wekken. Deze bronnen zijn soms veel en soms niet aanwezig. Dit heeft grote invloed op onze energievoorziening. Als bij veel huishoudens tegelijk veel zonne-energie wordt opgewekt en niet wordt gebruikt, bijvoorbeeld doordat men op het werk is,  dan kunnen er energiefiles op het net ontstaan. Door flexibel met energie om te gaan en energie te gebruiken op het moment dat er lokaal veel wind of zon is, kunnen huishoudens deze energiefiles helpen voorkomen.

Automatisch energie opslaan of verbruiken met slim apparaat
In Heerhugowaard is zo’n wijk waar lokaal veel elektriciteit wordt opgewekt door zonnepanelen: Stad van de Zon. In Heerhugowaard zijn 200 huishoudens aangesloten op een energiesysteem dat met een slim apparaat in huis, zoals een elektrische boiler of warmtepomp, communiceert. Het energiesysteem voorspelt de vraag en aanbod van elektriciteit. Daarnaast voorspelt het systeem hoeveel flexibiliteit nodig is om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen en zo energiefiles te voorkomen. De deelnemers kunnen deze flexibiliteit met het slimme apparaat aanbieden. Bijvoorbeeld door overdag zonne-energie te gebruiken om water in hun boiler te verwarmen en dit opgeslagen warme water ’s avonds  te gebruiken om mee te douchen. Deelnemende huishoudens hoeven daar niets voor te doen: het slimme systeem regelt automatisch dat het apparaat op het juiste moment energie opslaat of verbruikt.

Besparing
Huishoudens kunnen naar verwachting tot 100 euro per jaar verdienen door flexibel met energie om te gaan. Flexibel energiegebruik zorgt ervoor dat er minder energiefiles ontstaan en het bestaande elektriciteitsnet minder uitgebreid hoeft te worden. Dit levert een flinke besparing voor het net op die in de toekomst via de energieleverancier ten goede kan komen aan huishoudens. In de proeftuin wordt het voordeel per maand verdeeld over de 200 deelnemende huishoudens.

Initiatiefnemers
Naast de 200 huishoudens nemen Alliander, Essent, IBM, ICT (ICT Automatisering), NRG031 en de Gemeente Heerhugowaard deel aan de proeftuin. Het project wordt met subsidie van het Innovatieprogramma Intelligente Netten (IPIN) van de overheid  gerealiseerd. De uitkomsten van het onderzoek zullen worden gebruikt om inzicht te krijgen hoe met flexibiliteit duurzame energie kan groeien, het elektriciteitsnet tegen zo laag mogelijke kosten betrouwbaar kan blijven en hoeveel dit kan opleveren voor huishoudens. Het systeem waarmee flexibel omgaan met energie geregeld wordt, is ingericht naar de principes van het Universal Smart Energy Framework (USEF).

Over Alliander
Alliander is een netwerkbedrijf in de energiesector en bestaat uit de ondernemingen Liander, Endinet en Liandon. Bij Alliander werken circa 7.000 medewerkers. De netbeheerders Liander en Endinet distribueren elektriciteit naar 3,1 miljoen klanten en gas naar 2,6 miljoen klanten in ruim een derde van Nederland. Liander en Endinet verzorgen het onderhoud, de uitbreiding en de innovatie van de netten in Gelderland, Noord-Holland en delen van Zuid-Holland, Friesland, Flevoland en Noord-Brabant. Liandon levert diensten op het gebied van aanleg en onderhoud van complexe energieinfrastructuren.

Over Essent
Essent is een energieleverancier die gas, elektriciteit en andere energieproducten levert aan 2,5 miljoen consumenten en bedrijven in Nederland en België. Essent werkt aan innovatieve oplossingen om de groei van duurzame energie te stimuleren en tegelijkertijd de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar te houden. Het hoofdkantoor van Essent staat in ’s-Hertogenbosch. Essent is onderdeel van het internationale energieconcern RWE. RWE is één van Nederlands grootste producenten van conventionele en van duurzame energie.

Over IBM
IBM is één van de wereldleiders op het gebied van technologie en innovatie, met ca. 380.000 medewerkers en klanten in 175 landen. IBM biedt een uitgebreid portfolio van technologie- en consultancydiensten, waaronder een breed portfolio aan big data & analytics, IBM Cloud, security, mobile en social business oplossingen. Daarnaast beschikt IBM over de meest geavanceerde computertechnologieën – waaronder de snelste en energiezuinigste supercomputers ter wereld – voortgebracht uit onze Research en Developmentcentra. IBM laat de wereld beter draaien door de stuwende kracht van technologie en data. Zo bouwen we met organisaties en overheden systemen die verkeersdoorstroming, watermanagement, gezondheidszorg, energieverbruik en veiligheid verbeteren. IBM investeert jaarlijks meer 6% van de totale omzet aan Research & Development en is daarmee ’s werelds grootste privaat gefinancierde onderzoekslaboratorium.

Over ICT Groep
ICT Groep (ICT Automatisering) is een onafhankelijke dienstverlener op het gebied van industriële automatisering. Dankzij onze specifieke branchekennis van diverse industrieën realiseren wij technologisch innovatieve oplossingen. Meer dan 700 gepassioneerde technisch specialisten werken binnen de ICT Groep. Dochterondernemingen ICT Nederland (ICT Automatisering Nederland), Strypes Nearshoring, Improve Quality Services en InTraffic (50%) maken deel uit van de ICT Groep.
Voor meer informatie: www.ict.nl

Over NRG031
NRG031 werkt aan een energiebesparend / zelfvoorzienend Nederland. Dit doet het door het bieden van inzicht in de bespaar –en verdienmogelijkheden, het organiseren van het proces en het leveren van bijpassende financiering. NRG031 biedt advies aan publiek en private partijen en ontwikkelt verschillende projecten in eigen beheer. Zo is NRG031 o.a. initiatiefnemer van de publiek maatschappelijke Esco’s; Wocozon en SOFIE. Zie www.nrg031.nl

Over Gemeente Heerhugowaard
Heerhugowaard is een gemeente in Noord-Holland. De gemeente telt ongeveer 55.000 inwoners waarvan er 4600 in de wijk Stad van de Zon wonen. Deze wijk is klimaatneutraal en een voorbeeld voor de rest van Heerhugowaard. Heerhugowaard wil in 2030 helemaal klimaatneutraal zijn. Stad van de Zon was een eerste stap in deze doelstelling. Volgende Heerhugowaardse innovaties zijn o.a. een warmte- en koudenet voor de industrie en een asfaltzonnecollector op bedrijventerrein De Vaandel.

Over USEF
USEF (Universal Smart Energy Framework) voorziet in een eenduidige internationale marktstandaard voor een geïntegreerde slimme energiemarkt, die de consument centraal stelt en flexibiliteit in energiegebruik verhandelbaar maakt. USEF beschrijft de structuur en mechanismen van de flexibiliteitsmarkt, de marktrollen en hoe die interacteren, alsmede de waarde de daardoor ontsloten wordt.

Stichting USEF ontwikkelt, onderhoudt en audit het USEF framework om de transitie naar een geïntegreerde smart energy markt te versnellen. De stichting is opgericht door ABB, Alliander, DNV-GL, Essent, IBM, ICT en Stedin: 7 organisaties met elk hun eigen expertise op de slimme energiemarkt, die kennis en ervaring bundelen om het gehele speelveld van de markt effectief te ontsluiten. Samen met nieuwe partners, in Nederland en daarbuiten, werkt Stichting USEF aan de creatie van een geïntegreerde Europese smart energy markt die grensoverschrijdend waarde creëert voor nieuwe en traditionele spelers. www.usef.energy

Contact voor media en pers

Media Relations

t +31 88 90 82 000

e press@ict.nl