terug

Sociale innovaties in IT (deel 1)

Wanneer we spreken over vernieuwing van de manier hoe mensen in organisaties samen werken, om hiermee te winnen aan productiviteit, laten toenemen van omzet & winst, doorgroeimogelijkheden van talent en de organisatie toekomstbestendig maken, spreken we over sociale innovatie. Vanuit de IT zien we de laatste tijd een enorme verandering ontstaan op de manier waarop er samengewerkt wordt. Landsgrenzen vervagen, maar ook grenzen tussen marktpartijen en zelfs concurrenten vinden elkaar makkelijker. In dit artikel beschrijf ik enkele sociale innovaties die de Nederlandse IT wereld zullen raken in de komende jaren. Dit is belangrijk voor de IT professional om hier rekening mee te houden en te gebruiken bij het opstellen van bijvoorbeeld een toekomstplan / ontwikkelingsplan. Ontwikkelingen in de IT-sector zullen alle IT professionals raken. Van starter tot CIO; innovatie raakt de manier waarop de functie wordt ingevuld en de manier hoe deze in de toekomst ingevuld moet gaan worden. Duurzame inzetbaarheid Ontwikkelingen in de IT sector gaan sneller dan een IT professional of een organisatie kan bijhouden. Meegaan in de ontwikkelingen is voor een ITProfessional van belang om de kennis en ervaring in te kunnen blijven zetten op een hoog niveau. Innovatie binnen een organisatie kan alleen plaatsvinden wanneer IT professionals weten welke ontwikkelingen van meerwaarde zijn voor de organisatie. Door zichzelf te blijven ontwikkelen, maakt de ITProfessional dat hij/zij in elke fase van toegevoegde waarde is voor de werkgever (=duurzaam inzetbaar). De werkgever is verantwoordelijk voor het stimuleren van groei en ontwikkeling, zodat de IT professional zich kan blijven ontwikkelen en hiermee zich kan voorbereiden voor elke fase Organisaties stimuleren, mede door de crisis, onvoldoende in opleidingen van hun ITProfessionals. Hiermee snijden ze zichzelf 2x in de vingers: het vertraagd de ontwikkeling van de medewerkers en hiermee dus ook van de organisatie, maar het verminderd ook de binding tussen medewerkers en de organisatie. Wanneer organisaties weer volop inzetten op ontwikkeling van haar ITprofessionals, wordt er invulling gegeven aan de sociale innovatie van de organisatie. Flexibiliteit Verschillende onderzoeken en boeken belichten de verschillen tussen de generaties. De werknemers van nu zijn te verdelen in 3 groepen:

  • De babyboomers (werknemers 50 jaar+).
  • Generatie X: (werknemers 35-50jaar).
  • Generatie Y: (werknemers 24-34jaar).

De generaties zoals we deze kunnen onderscheiden, hebben een eigen invulling wanneer het gaat om onderwerpen als hiërarchie, sturing, loyaliteit, werk-privé-balans en functieontwikkeling. Uit onderzoeken blijkt dat de laatste generatie meer behoefte heft aan het flexibel invullen van de functie en van het eigen carrièrepad. Deze behoefte is niet voor alle generaties gelijk. Organisaties spelen, mede door de economische ontwikkelingen, in op deze behoefte, door functies en beloning van functies, flexibel in te vullen. Hiermee geven ze antwoord aan de wensen van “Generatie Y” om te werken aan persoonlijke ontwikkeling en het in balans zijn van de werk en privé. Deze verandering binnen organisaties wordt niet als prettig ervaren door de andere generaties. Echter, wanneer deze generaties (babyboomers en generatie X), zich wel flexibel opstellen, zullen ze merken dat ze in elke fase optimale toegevoegde waarde bieden voor de werkgever. Door star vast te houden aan de eigen functie en takenpakket, zijn organisaties genoodzaakt om reorganisaties door te voeren. Het is een kwestie van continuïteit en duurzaam ondernemerschap, om functies en takenpakketten flexibel in te zetten. Wanneer medewerkers werken aan de eigen ontwikkeling, gestimuleerd door de leidinggevenden, door ervoor te zorgen dat ze na elke 3 jaar vervangen worden door een (jongere) medewerker, draagt dit bij aan de eigen duurzame inzetbaarheid, flexibiliteit van de medewerkers, en de flexibiliteit van de organisatie om mee te kunnen bewegen met de ontwikkelingen in de markt. In deel 2 beschrijf ik samenwerking en leiderschap in sociale innovatie.

Contact voor media en pers

Media Relations

t +31 88 90 82 000

e press@ict.nl