terug

Rol van leiderschap en samenwerking bij sociale innovaties

In mijn vorig artikel over “sociale innovaties in IT” heb ik de invloed van duurzame inzetbaarheid en flexibiliteit beschreven. Deze onderwerpen zijn essentieel in de sociale innovaties in IT. De komende jaren zal er binnen de IT-sector veranderingen op dit gebied gaan meemaken, mede door de tekorten op de markt en het verschuiven van werk naar andere delen op de wereld; daar waar het aantal IT-professionals en innovaties samen komen. Veranderingen op het gebied van sociale innovaties hebben ook betrekking op het type leiderschap dat een organisatie nodig heeft om deze innovaties te kunnen begeleiden. Ook op het gebied van leiderschap en management zal innovatie een rol spelen. Dit, en het onderwerp samenwerken, zal ik in dit artikel bespreken. De wijze van samenwerken tussen medewerkers, maar ook organisaties, zal dusdanig veranderen en geoptimaliseerd worden, dat het invloed heeft op ons dagelijks handelen. Door op deze veranderingen nu al in te spelen, zet je als ITprofessional, maar ook als organisatie, stap je nu al in de innovatie en ben je je concurrenten (die dit niet doen) een stap voor. Samenwerken In deze tijd van globaliserende markt is het niet meer weg te denken dat er in de IT-sector gewerkt wordt binnen de eigen landsgrenzen. Steeds meer worden projecten in een combinatie van on-shore (binnen landsgrenzen) als offshore (buiten landsgrenzen) en nearshore (met een buurland) uitgevoerd. Deze ontwikkelingen geeft de ITprofessional van morgen de kans en mogelijkheid zich internationaal te ontwikkelen, zonder hiervoor de organisatie te moeten verlaten. Deze ontwikkeling stelt organisaties ook instaat, projecten uit te voeren met organisaties in buurlanden. Een volgende stap die steeds meer gezet wordt is het ontwikkelen van nieuwe producten, in samenwerking met klanten, leveranciers, afnemers en zelfs concurrenten. Daar waar het elkaar niet snijdt is dit de toekomst. Het is niet meer of we op deze manier kunnen samenwerken, maar wanneer we dat daadwerkelijk gaan doen. Deze vorm van co-creatie past volledig binnen de innovatiebehoefte die leeft in de IT-sector. Door de disruptieve innovaties zullen organisaties steeds meer van deze soort van samenwerkingsverbanden gaan opzetten om succesvol te kunnen zijn op de globaliserende markt. In dit spel zien we dat organisaties die niet kunnen innoveren, grijpen naar een oplossing door organisaties over te nemen. Wanneer je van binnenuit niet meer kunt innoveren, neem je krachten van buiten de organisatie en trek je deze naar binnen (outside-in benadering). Echter blijkt uit onderzoek dat flexibele organisaties, dit zijn organisaties die mee kunnen bewegen met ontwikkelingen in de markt, samenwerkingsverbanden leggen met de omgeving en startende organisaties inlijven om de eigen innovatiekracht, kracht bij te zetten. Leiderschap “Leiderschap van gister past niet in de ontwikkelingen van morgen”. Aangezien organisaties bestaan uit de mensen die ze in dienst hebben, bestaat sociale innovatie ook uit innovatie in management en leiderschap. De trend “zelfsturende teams” zal zich ook in de sociale innovaties verder doorzetten. Medewerkers nemen en/of krijgen steeds meer eigen verantwoordelijkheid wanneer het gaat om kennisontwikkeling, -deling, persoonlijke ontwikkeling en creativiteit. Door hier het HR-proces op aan te passen en KPI’s voor de medewerkers op een dusdanig wijze in te vullen dat het ook innovatie aanwakkert, wordt er ook gewerkt aan nieuw leiderschap in de organisatie. Steeds meer zal ondernemerschap en creativiteit worden aangemoedigd om hiermee succesvol te kunnen zijn op de arbeidsmarkt. Wanneer dit niet plaatsvindt, zullen onderwerpen als demotie (teruggaan in functie) of ontslag zichtbaar worden in de organisatie. Wanneer dit zichtbaar wordt, betekent het dat de organisatie niet in staat is geweest te kunnen innoveren op leiderschaps- en managementniveau. Het blijft voor de individuele medewerker de verantwoordelijkheid zich te blijven ontwikkelen en voor de organisatie de verantwoordelijkheid de ruimte tot ontwikkeling mogelijk te maken (=duurzame inzetbaarheid). HR-processen moeten worden ingedeeld op basis van toegevoegde waarde van de individuele medewerker, in plaats van beoordelen van activiteiten. Deze manier van beoordelen (beoordelen van activiteiten) laat zien dat organisaties niet in staat zijn te innoveren op het HR-proces. Veel meer spreekt de toegevoegde waarde van de individuele medewerker aan het team en de organisatie. Door hier duidelijke afspraken over te maken, kan de medewerker effectiever richten op de persoonlijke doelen en hiermee ook de doelen van de organisatie (wanneer de doelen van de organisatie vertaald zijn naar persoonlijke doelen). Doel Sociale innovatie is geen doel op zich, maar een middel om een doel te bereiken. De doelen van sociale innovatie zijn: – flexibele organisaties – ontdekken, ontwikkelen en toepassen van talent – ontwikkelen van innovatief management – zelfsturende multi disciplinaire teams – verhogen van innovatiefvermogen van de organisatie Deze doelen leiden tot een toename van productiviteit en omzet voor organisaties omdat medewerkers goed in hun vel zitten, gebruik kunnen maken van de eigen creativiteit en ruimte hebben zich te ontwikkelen door het inzetten van co-creatie.

Contact voor media en pers

Media Relations

t +31 88 90 82 000

e press@ict.nl