back

Uitwisseling van medische gegevens

Implementatie en configuratie van een Integration Engine
Voor een optimale efficiëntie en effectiviteit binnen een zorginstelling moeten diverse informatiesystemen (ziekenhuisinformatiesysteem, laboratoriumuitslagen enz.) worden geïntegreerd. Deze integratie zorgt er bovendien voor dat medische fouten worden voorkomen. Momenteel worden inefficiëntie en ineffectiviteit veroorzaakt door het feit dat medische zorgverleners meerdere op zichzelf staande applicaties moeten raadplegen. De ideale oplossing is dat alle systemen op zodanige wijze naadloos worden geïntegreerd dat uiteindelijk één applicatie alle gegevens van de verschillende deelsystemen bevat. Eén oplossing voor een dergelijke integratiestrategie voor het beheren van de berichtenstroom kan worden geboden via een Integration Engine (IE).

Integration Engine
Een IE fungeert als een centrale hub voor berichten. Hierbij vinden informatiestromen plaats zoals vertaling, filtering, aanvulling, routering en wachtrijbeheer. Dit verhoogt het niveau van controle over het uitwisselen en verspreiden van informatie en bedrijfsmiddelen (zoals tijd, geld, etc.). Deze optimalisatie wordt bereikt door:
– Een gestandaardiseerd formaat voor de uitvoer.
– Een vermindering van het aantal import- en exportbewerkingen door beheersing van de gegevensstroom tussen toepassingen.
– Hergebruik van gegevens tussen toepassingen (informatie-uitwisseling).
– Eenvoudigere communicatie bij een nieuwe of een te vervangen applicatie.
– De mogelijkheid om in één oogopslag inzicht te hebben in het dataverkeer van alle systemen.
– De mogelijkheid om op proactieve wijze aangewezen medische zorgverleners op de hoogte te stellen van eventuele problemen, via visuele weergave en/of e-mail.

Download via onderstaande button de volledige propositie over Uitwisseling van medische gegevens: Implementatie en configuratie van een Integration Engine, om deze helemaal te lezen.

Contact for this case

Media Relations

t +31 88 90 82 000

e press@ict.nl