back

Uitspraak uitkoopprocedure minderheidsaandeelhouders ICT Group

In het arrest van 23 november 2021, gewezen door de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam in de uitkoopprocedure geïnitieerd door NPM Investments XI B.V. tegen de (na het openbaar bod van NPM Investments XI B.V.) resterende minderheidsaandeelhouders van ICT Group B.V., zijn de resterende minderheidsaandeelhouders veroordeeld om de in hun bezit zijnde aandelen over te dragen aan NPM Investments XI B.V. tegen betaling door NPM Investments XI B.V. van een prijs van EUR 14,50 per aandeel, vermeerderd met wettelijke rente.

Voor de inhoud van het arrest, met daarin informatie over de mogelijkheid om de aandelen aan te bieden tegen betaling van de koopprijs plus wettelijke rente, verwijzen wij naar het arrest en de advertentie zoals deze onder andere in de Staatscourant is geplaatst. U vindt deze hier.

Contact for media and press